Matteusevangeliet 19:28

Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. När allt återskapas (föds på nytt) ska Människosonen sitta (ner) på sin tron av härlighet (ära, pris). Och då ska ni som har följt mig, sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ὑμεῖς   οἱ   ἀκολουθήσαντές   μοι   ἐν   τῇ   παλιγγενεσίᾳ,   ὅταν   καθίσῃ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐπὶ   θρόνου   δόξης   αὐτοῦ,   καθήσεσθε   καὶ   ὑμεῖς   ἐπὶ   δώδεκα   θρόνους   κρίνοντες   τὰς   δώδεκα   φυλὰς   τοῦ   Ἰσραήλ.¶  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ὑμεῖς   οἱ   ἀκολουθήσαντές   μοι   ἐν   τῇ   παλιγγενεσίᾳ,   ὅταν   καθίσῃ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐπὶ   θρόνου   δόξης   αὐτοῦ,   καθήσεσθε   καὶ   ὑμεῖς   ἐπὶ   δώδεκα   θρόνους   κρίνοντες   τὰς   δώδεκα   φυλὰς   τοῦ   Ἰσραήλ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 37 ord, NA har 38 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G0281 ἀμὴν (amen)
amen, sannerligen, det är sant, låt ... Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0190 ἀκολουθήσαντές (akoloutheo)
följa having followed
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G1473 μοι (ego)
mig Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3824 παλιγγενεσίᾳ, (paliggenesia)
pånyttfödelse regeneration,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3752 ὅταν (hotan)
när when
Konj. Konjunktion
CONJ
G2523 καθίσῃ (kathizo)
sitta, sitta ner, att sitta may sit down
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa of Man
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G2362 θρόνου (thronos)
tron [the] throne
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1391 δόξης (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... of glory
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2521 καθήσεσθε (kathemai)
sitta, sitta ner, sitta vid will sit
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-FDI-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G1427 δώδεκα (dodeka)
tolv twelve
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G2362 θρόνους (thronos)
tron thrones,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2919 κρίνοντες (krino)
döma, gå till rätta, avgöra judging
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G1427 δώδεκα (dodeka)
tolv twelve
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
Nummer Nummer
A-APF-NUI
G5443 φυλὰς (phule)
stam tribes
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2474 Ἰσραήλ.¶ (Israel)
israel of Israel.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Plats (plats)
N-GSM-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)