Matteusevangeliet 18:12

"Vad tror ni om det här? [Visst är det så här?] Om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τί   ὑμῖν   δοκεῖ;   ἐὰν   γένηταί   τινι   ἀνθρώπῳ   ἑκατὸν   πρόβατα   καὶ   πλανηθῇ   ἓν   ἐξ   αὐτῶν,   οὐχὶ   ἀφήσει   τὰ   ἐνενήκοντα   ἐννέα   ἐπὶ   τὰ   ὄρη,   καὶ   πορευθεὶς   ζητεῖ   τὸ   πλανώμενον;  

Textus Receptus (TR)

Τί   ὑμῖν   δοκεῖ;   ἐὰν   γένηταί   τινι   ἀνθρώπῳ   ἑκατὸν   πρόβατα   καὶ   πλανηθῇ   ἓν   ἐξ   αὐτῶν,   οὐχὶ   ἀφήσει   τὰ   ἐνενήκοντα   ἐννέα   ἐπὶ   τὰ   ὄρη,   καὶ   πορευθεὶς   ζητεῖ   τὸ   πλανώμενον;  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 27 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τί (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
I-NSN
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1380 δοκεῖ; (dokeo)
anse, anse sig veta do think?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1096 γένηταί (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma there shall be
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2ADS-3S
G5100 τινι (tis)
något, någon, några to any
Obestämt pron. Obestämt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
X-DSM
G0444 ἀνθρώπῳ (anthropos)
människa man
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1540 ἑκατὸν (hekaton)
100, hundra, hundrafalt a hundred
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-NPN-NUI
G4263 πρόβατα (probaton, diminutive:, probation)
får sheep,
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4105 πλανηθῇ (planao)
bedra, förleda, gå vilse shall have gone astray
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-APS-3S
G1520 ἓν (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν, (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
P-GPN
G3780 οὐχὶ (ouchi)
inte, nej not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0863 ἀφήσει (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... will he leave
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G1768 ἐνενήκοντα (ennenekontaennea)
nittionio ninety
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-APN-NUI
G1767 ἐννέα (ennea)
nio nine
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-APN-NUI
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3735 ὄρη, (oros)
berg mountains,
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4198 πορευθεὶς (poreuomai)
gå, bege sig having gone,
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G2212 ζητεῖ (zeteo)
söka, söka efter will seek
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4105 πλανώμενον; (planao)
bedra, förleda, gå vilse going astray?
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-PPP-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)