Matteusevangeliet 18:10

Se till att ni inte föraktar (nedvärderar, tänker nedsättande om) någon av dessa små. [Jesus hade kallat fram ett barn, se vers 2, och använder nu det i sin praktiska undervisning som en bild för en Jesu lärjunge.] Jag säger er att deras änglar i himlarna alltid ser min himmelske Faders ansikte (de är alltid i hans närvaro)."
[Det var en vanlig judisk uppfattning att varje person hade en skyddsängel. Bibeln säger inte så mycket om detta, men Matteus judiska läsare uppfattade sannolikt den här versen så. Vad vi vet är att änglarna står inför Gud, se Luk 1:19. Fadern ser sina barn och tolererar inte att någon förleder dem.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὁρᾶτε   μὴ   καταφρονήσητε   ἑνὸς   τῶν   μικρῶν   τούτων·   λέγω   γὰρ   ὑμῖν   ὅτι   οἱ   ἄγγελοι   αὐτῶν   ἐν   οὐρανοῖς   διὰ   παντὸς   βλέπουσιν   τὸ   πρόσωπον   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   οὐρανοῖς.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3708 Ὁρᾶτε (horao)
se do see [that]
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2706 καταφρονήσητε (kataphroneo)
förakta may you despise
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G1520 ἑνὸς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G3398 μικρῶν (mikros, comparative, mikroteros)
de små, minst little ones
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G3778 τούτων· (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... of these.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
D-GPM
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0032 ἄγγελοι (aggelos)
budbärare, ängel angels
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανοῖς (ouranos)
himmel [the] heavens
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3956 παντὸς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all [times]
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G0991 βλέπουσιν (blepo)
se, ge akt på behold
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4383 πρόσωπον (prosopon)
ansikte face
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρός (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1473 μου (ego)
av mig of me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det who [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανοῖς. (ouranos)
himmel [the] heavens.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)