Matteusevangeliet 17:5

Plötsligt medan han fortfarande talade kom ett skinande moln och omslöt dem [främst Jesus, Elia och Mose, men lärjungarna träder också in i detta moln, se Luk 9:34. Molnet är en gammaltestamentlig bild av Guds närvaro, se 2 Mos 13:21–22; 40:34–38; 1 Kung 8:10–13.] En röst från molnet sa [på liknande sätt som Fadern talat till Jesus vid hans dop, se Matt 3:17]: "Detta är min Son – min Älskade, som jag har (och alltid haft) mitt välbehag i. Lyssna (ständigt) på honom."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἔτι   αὐτοῦ   λαλοῦντος   ἰδοὺ   νεφέλη   φωτεινὴ   ἐπεσκίασεν   αὐτούς,   καὶ   ἰδοὺ   φωνὴ   ἐκ   τῆς   νεφέλης   λέγουσα·   οὗτός   ἐστιν   ὁ   υἱός   μου   ὁ   ἀγαπητὸς   ἐν   ᾧ   εὐδόκησα·   ἀκούετε   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2089 Ἔτι (eti)
ännu, andra, längre, ytterligare While yet
Adverb Adverb
ADV
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det when he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2980 λαλοῦντος (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... is speaking,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G2400 ἰδοὺ (idou)
se, ge akt på något behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G3507 νεφέλη (nephele)
moln a cloud
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G5460 φωτεινὴ (photeinos)
full av ljus bright
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G1982 ἐπεσκίασεν (episkiazo)
överskugga overshadowed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G0846 αὐτούς, (autos)
honom, dem, henne, den, det them;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2400 ἰδοὺ (idou)
se, ge akt på något behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G5456 φωνὴ (phone)
röst, rop a voice
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G3507 νεφέλης (nephele)
moln cloud,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3004 λέγουσα· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-PAP-NSF
G3778 οὗτός (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... This
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱός (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0027 ἀγαπητὸς (agapetos)
älskad beloved,
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3739 (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
R-DSM
G2106 εὐδόκησα· (eudokeo)
ha sin glädje i, funnit behag i, ha ... I am well pleased.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-AAI-1S
G0191 ἀκούετε (akouo)
höra, lyssna do listen
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him!
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)