Matteusevangeliet 17:4

Då började Petrus tala, och sa till Jesus: "Det är underbart (gott, ärofyllt) att få vara här! Om du vill så ska jag göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia."
[I Luk 9:33 står det också att "Petrus inte visste vad han sa." Det är möjligt att han anknyter till lövhyddohögtiden, sukkot, som firas på hösten. Man bygger då hyddor med tak av löv under bar himmel för att minnas israeliternas ökenvandring efter deras uttåg/exodus ur Egypten. Enligt judisk tro och tradition förknippas högtiden också både med den messianska ankomsten och inträdandet av den messianska tidsåldern, se Apg 3:21. Dessa kopplingar till den messianska förväntan är tydlig då Jesus besöker Jerusalem under sukkot, se t.ex. Joh 7:2, 27, 31, 40–42.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Πέτρος   εἶπεν   τῷ   Ἰησοῦ·   κύριε,   καλόν   ἐστιν   ἡμᾶς   ὧδε   εἶναι.   εἰ   θέλεις,   ποιήσω   ὧδε   τρεῖς   σκηνάς,   σοὶ   μίαν   καὶ   Μωϋσεῖ   μίαν   καὶ   Ἠλίᾳ   μίαν.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Πέτρος   εἶπεν   τῷ   Ἰησοῦ·   κύριε,   καλόν   ἐστιν   ἡμᾶς   ὧδε   εἶναι.   εἰ   θέλεις,   ποιήσω   ὧδε   τρεῖς   σκηνάς,   σοὶ   μίαν   καὶ   Μωϋσεῖ   μίαν   καὶ   Ἠλίᾳ   μίαν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 26 ord, NA har 27 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara Answering
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4074 Πέτρος (Petros)
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2424 Ἰησοῦ· (Iesous)
Jesus to Jesus,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G2962 κύριε, (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G2570 καλόν (kalos)
god, gott good
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G1510 ἐστιν (eimi)
är it is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss for us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G5602 ὧδε (hode)
här, denna plats here
Adverb Adverb
ADV
G1510 εἶναι. (eimi)
är to be.
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G2309 θέλεις, (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska You wish,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G4160 ποιήσω (poieo)
göra I will make
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-FAI-1S
G5602 ὧδε (hode)
här, denna plats here
Adverb Adverb
ADV
G5140 τρεῖς (treis, tria)
3, tre three
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G4633 σκηνάς, (skene)
tabernakel, hydda tabernacles,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G4771 σοὶ (su)
du, ni, er for You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G1520 μίαν (heis)
en one,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3475 Μωϋσεῖ (Moseus, Moses, Mouses)
Mose for Moses
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G1520 μίαν (heis)
en one,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2243 Ἠλίᾳ (Helias)
Elia for Elijah
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G1520 μίαν.¶ (heis)
en one.
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)