Matteusevangeliet 16:4

Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men inget annat tecken ska ges än Jona-tecknet." Sedan lämnade han dem och gick sin väg.
[Matteus har tidigare i Matt 12:39–40 förklarat hur profeten Jonas vistelse i fiskens buk är en bild på Jesu död och uppståndelse på tredje dagen.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

γενεὰ   πονηρὰ   καὶ   μοιχαλὶς   σημεῖον   ἐπιζητεῖ·   καὶ   σημεῖον   οὐ   δοθήσεται   αὐτῇ   εἰ   μὴ   τὸ   σημεῖον   Ἰωνᾶ   καὶ   καταλιπὼν   αὐτοὺς   ἀπῆλθεν.¶  

Textus Receptus (TR)

γενεὰ   πονηρὰ   καὶ   μοιχαλὶς   σημεῖον   ἐπιζητεῖ·   καὶ   σημεῖον   οὐ   δοθήσεται   αὐτῇ   εἰ   μὴ   τὸ   σημεῖον   Ἰωνᾶ   τοῦ   προφήτου.   καὶ   καταλιπὼν   αὐτοὺς   ἀπῆλθεν.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 22 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1074 γενεὰ (genea)
släktled, släkte A generation
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4190 πονηρὰ (poneros)
ondskefull evil
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3428 μοιχαλὶς (moichalis)
trolös, äktenskapsbryterska, äktens ... adulterous,
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel a sign
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1934 ἐπιζητεῖ· (epizeteo)
söka efter, söka, önskan, efterfråg ... seeks,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel a sign
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1325 δοθήσεται (didomi)
ge will be given
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G0846 αὐτῇ (autos)
honom, dem, henne, den, det to it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
P-DSF
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida except
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... only
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel sign
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G2495 Ἰωνᾶ (Ionas)
Jona of Jonah.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2641 καταλιπὼν (kataleipo)
lämna having left
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G0565 ἀπῆλθεν.¶ (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, He went away.
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)