Matteusevangeliet 16:3

och på morgonen: 'I dag blir det oväder, eftersom himlen är röd och dyster.' Ni vet hur ni ska tyda himlens utseende, men ni kan inte tyda tecknen för tiderna.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   πρωΐ·   σήμερον   χειμών,   πυρράζει   γὰρ   στυγνάζων   ὁ   οὐρανός.   τὸ   μὲν   πρόσωπον   τοῦ   οὐρανοῦ   γινώσκετε   διακρίνειν,   τὰ   δὲ   σημεῖα   τῶν   καιρῶν   οὐ   δύνασθε;  

Textus Receptus (TR)

καὶ   πρωΐ·   σήμερον   χειμών,   πυρράζει   γὰρ   στυγνάζων   ὁ   οὐρανός.   ὑποκριταί   τὸ   μὲν   πρόσωπον   τοῦ   οὐρανοῦ   γινώσκετε   διακρίνειν,   τὰ   δὲ   σημεῖα   τῶν   καιρῶν   οὐ   δύνασθε;  

Grundtextkommentarer

NA har 23 ord, TR har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4404 πρωΐ· (proi)
på morgonen in the morning,
Adverb Adverb
ADV
G4594 σήμερον (semeron)
idag Today
Adverb Adverb
ADV
G5494 χειμών, (cheimon)
vinter, dåligt väder a storm;
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4449 πυρράζει (purrhazo)
vara röd is red
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4768 στυγνάζων (stugnazo)
förmörka, vara dyster being overcast
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3772 οὐρανός. (ouranos)
himmel sky.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G4383 πρόσωπον (prosopon)
ansikte appearance
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3772 οὐρανοῦ (ouranos)
himmel sky
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1097 γινώσκετε (ginosko)
känna, förstå you know [how]
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G1252 διακρίνειν, (diakrino)
tvivla, att döma, urskilja, tvista to discern,
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... but
Konj. Konjunktion
CONJ
G4592 σημεῖα (semeion)
tecken, mirakel the signs
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2540 καιρῶν (kairos)
tid, rätt tid, tillfälle times,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1410 δύνασθε; (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan you are able!
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-PNI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)