Matteusevangeliet 16:28

"Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Några av dem som står här kommer inte att möta döden förrän de har sett Människosonen komma i sitt rike."
[Möjliga förklaringar på denna vers är att det syftar på pingstdagen, då den helige Ande blev utgjuten. Troligast är dock att det är en förutsägelse av nästa händelse en vecka senare, då tre av lärjungarna får se en glimt av Jesus i hans härlighet i hans rike, se Matt 17:1–8. Det kan knappast vara en förutsägelse om Jesu andra tillkommelse, eftersom Jesus aldrig gjorde anspråk på att veta tiden för detta, se Matt 24:36. Vid himmelsfärden pressade lärjungarna honom på svar om när han skulle upprätta riket, men Jesus ber dem att hellre fokusera på att vara använda här och nu, se Apg 1:6–8.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   εἰσίν   τινες   τῶν   ὧδε   ἑστώτων   οἵτινες   οὐ   μὴ   γεύσωνται   θανάτου   ἕως   ἂν   ἴδωσιν   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐρχόμενον   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   αὐτοῦ.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   εἰσίν   τινες   τῶν   ὧδε   ἑστώτων   οἵτινες   οὐ   μὴ   γεύσωνται   θανάτου   ἕως   ἂν   ἴδωσιν   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐρχόμενον   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   αὐτοῦ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν (amen)
amen, sannerligen, det är sant, låt ... Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 εἰσίν (eimi)
är there are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G5100 τινες (tis)
något, någon, några some
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
X-NPM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of those
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G5602 ὧδε (hode)
här, denna plats here
Adverb Adverb
ADV
G2476 ἑστώτων (histemi)
stå, ställa, placera already standing
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-RAP-GPM
G3748 οἵτινες (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
R-NPM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1089 γεύσωνται (geuomai)
smaka, äta shall taste
VERB Verb
aorist medium-dep. subj. aorist medium-deponent subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-ADS-3P
G2288 θανάτου (thanatos)
död of death
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konj. Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... when
Partikel Partikel
PRT
G1492 ἴδωσιν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... they may have seen
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-2AAS-3P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G5207 υἱὸν (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa of Man
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2064 ἐρχόμενον (erchomai)
anlända, komma, gå coming
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PNP-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G0932 βασιλείᾳ (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0846 αὐτοῦ.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)