Matteusevangeliet 16:26

Vad hjälper det en människa att vinna hela världen och [samtidigt] förlora (förverka) sitt liv (sin själ)? Vad kan en människa ge i utbyte mot sitt liv (till lösen för sin själ)?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τί   γὰρ   ὠφεληθήσεται   ἄνθρωπος,   ἐὰν   τὸν   κόσμον   ὅλον   κερδήσῃ,   τὴν   δὲ   ψυχὴν   αὐτοῦ   ζημιωθῇ;   ἢ   τί   δώσει   ἄνθρωπος   ἀντάλλαγμα   τῆς   ψυχῆς   αὐτοῦ;  

Textus Receptus (TR)

Τί   γὰρ   ὠφεληθήσεται   ἄνθρωπος,   ἐὰν   τὸν   κόσμον   ὅλον   κερδήσῃ,   τὴν   δὲ   ψυχὴν   αὐτοῦ   ζημιωθῇ;   ἢ   τί   δώσει   ἄνθρωπος   ἀντάλλαγμα   τῆς   ψυχῆς   αὐτοῦ;  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τί (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G5623 ὠφεληθήσεται (opheleo)
ge fördel will it be profitable
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G0444 ἄνθρωπος, (anthropos)
människa [for] a man,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2889 κόσμον (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3650 ὅλον (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g ... whole
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G2770 κερδήσῃ, (kerdaino)
vinna he shall gain,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... but
Konj. Konjunktion
CONJ
G5590 ψυχὴν (psuche)
själ, liv the soul
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2210 ζημιωθῇ; (zemioo)
förlora, gå miste om, gå förlorad, ... shall lose?
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-APS-3S
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... Or
Konj. Konjunktion
CONJ
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G1325 δώσει (didomi)
ge will give
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa a man
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G0465 ἀντάλλαγμα (antallagma)
lösen [as] an exchange for
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G5590 ψυχῆς (psuche)
själ, liv soul
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0846 αὐτοῦ; (autos)
honom, dem, henne, den, det of him?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)