Matteusevangeliet 16:24

Sedan sa Jesus till sina lärjungar:
"Om någon vill följa (gå bakom) mig
ska han förneka (helt tillbakavisa; säga nej till; avstå från) sig själv [sin egen agenda]
och ta upp sitt kors
och följa mig (vara/gå med mig på vägen) [bli min lärjunge].
[Jesus hade tidigare talat om att 'ta upp sitt kors' i samband med efterföljelse, se Matt 10:38. Nu blir orden än mer verkliga för lärjungarna, se Matt 16:21; 20:20–23. Sist i versen har grekiskan ett annat ord för att följa (nämligen akoloutheo) vars innebörd är att gå samma väg som eller vandra tillsammans på vägen med.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Τότε   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ·   εἴ   τις   θέλει   ὀπίσω   μου   ἐλθεῖν,   ἀπαρνησάσθω   ἑαυτὸν   καὶ   ἀράτω   τὸν   σταυρὸν   αὐτοῦ   καὶ   ἀκολουθείτω   μοι.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε (tote)
då, vid den tiden Then
Adverb Adverb
ADV
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3101 μαθηταῖς (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G2309 θέλει (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska desires
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3694 ὀπίσω (opiso)
efter, bakom, tillbaka after
Preposition Preposition
PREP
G1473 μου (ego)
av mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G2064 ἐλθεῖν, (erchomai)
anlända, komma, gå to come,
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G0533 ἀπαρνησάσθω (aparneomai)
förneka he should deny
VERB Verb
aorist medium-dep. imp. aorist medium-deponent imp.
sing. tredje person singularis
V-ADM-3S
G1438 ἑαυτὸν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... himself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. tredje person ackusativ singularis maskulinum
F-3ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0142 ἀράτω (airo)
ta upp, lyfta upp, plocka bort he should take up
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. tredje person singularis
V-AAM-3S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G4716 σταυρὸν (stauros)
kors cross
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0190 ἀκολουθείτω (akoloutheo)
följa he should follow
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. tredje person singularis
V-PAM-3S
G1473 μοι. (ego)
mig Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)