Matteusevangeliet 16:21

[Denna händelse inträffar ett halvår före Jesu korsfästelse. Under de drygt två år som han har varit med lärjungarna har han bara nämnt om sin död tre gånger. Detta är den fjärde, men nu börjar han undervisa dem om detta mer ofta och tar upp det ytterligare elva gånger.]
Från och med nu började Jesus berätta hur han måste gå till Jerusalem och utstå mycket lidande genom översteprästerna och de skriftlärda [dvs. rådet, Sanhedrin i Jerusalem, som bestod av överstepräster, skriftlärda och folkets äldste] och hur han skulle bli dödad, men uppstå på den tredje dagen.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἀπὸ   τότε   ἤρξατο   ὁ   Ἰησοῦς   δεικνύειν   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ   ὅτι   δεῖ   αὐτὸν   εἰς   Ἱεροσόλυμα   ἀπελθεῖν   καὶ   πολλὰ   παθεῖν   ἀπὸ   τῶν   πρεσβυτέρων   καὶ   ἀρχιερέων   καὶ   γραμματέων   καὶ   ἀποκτανθῆναι   καὶ   τῇ   τρίτῃ   ἡμέρᾳ   ἐγερθῆναι.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 32 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0575 Ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i From
Preposition Preposition
PREP
G5119 τότε (tote)
då, vid den tiden that time
Adverb Adverb
ADV
G0757 ἤρξατο (archo)
regera began
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1166 δεικνύειν (deiknuo)
visa to show
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3101 μαθηταῖς (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1210 δεῖ (deo)
binda it is necessary for
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G2414 Ἱεροσόλυμα (Hierosoluma)
Jerusalem Jerusalem
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Plats (plats)
N-APN-L
G0565 ἀπελθεῖν (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, to go away,
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4183 πολλὰ (polus)
många, mycket, stor many things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G3958 παθεῖν (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande to suffer
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G4245 πρεσβυτέρων (presbuteros)
äldste elders
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0749 ἀρχιερέων (archiereus)
överstepräst chief priests
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1122 γραμματέων (grammateus)
skriftlärd scribes,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0615 ἀποκτανθῆναι (apokteino)
döda, slakta to be killed,
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det on the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G5154 τρίτῃ (tritos)
tredje third
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G2250 ἡμέρᾳ (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G1453 ἐγερθῆναι. (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp to be raised.
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)