Matteusevangeliet 16:17

Då svarade Jesus honom: "Salig (lycklig, välsignad) är du, Simon, Jonas son. Kött och blod (någon människa) har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτῷ·   μακάριος   εἶ,   Σίμων   Βαριωνᾶ,   ὅτι   σὰρξ   καὶ   αἷμα   οὐκ   ἀπεκάλυψέν   σοι   ἀλλ᾽   ὁ   πατήρ   μου   ὁ   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς.  

Textus Receptus (TR)

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτῷ·   μακάριος   εἶ,   Σίμων   Βαριωνᾶ,   ὅτι   σὰρξ   καὶ   αἷμα   οὐκ   ἀπεκάλυψέν   σοι   ἀλλ᾽   ὁ   πατήρ   μου   ὁ   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς.  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara Answering
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3107 μακάριος (makarios)
salig, lycklig, välsignad Blessed
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 εἶ, (eimi)
är are you,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G4613 Σίμων (Simon)
Simon Simon
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
Person (person)
N-VSM-P
G0920 Βαριωνᾶ, (Barionas)
Jonas son, Bar-Jona Barjona!
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
Person (person)
N-VSM-P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom For
Konj. Konjunktion
CONJ
G4561 σὰρξ (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet flesh
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0129 αἷμα (haima)
blod blood
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0601 ἀπεκάλυψέν (apokalupto)
uppenbara revealed [it]
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G4771 σοι (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατήρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 (ho, he)
–, den, det who [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3772 οὐρανοῖς. (ouranos)
himmel heavens.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)