Matteusevangeliet 16:11

Hur kan ni tro att jag talade om bröd? Akta er för fariséernas och saddukéernas surdeg."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

πῶς   οὐ   νοεῖτε   ὅτι   οὐ   περὶ   ἄρτων   εἶπον   ὑμῖν;   προσέχετε   δὲ   ἀπὸ   τῆς   ζύμης   τῶν   Φαρισαίων   καὶ   Σαδδουκαίων.¶  

Textus Receptus (TR)

πῶς   οὐ   νοεῖτε   ὅτι   οὐ   περὶ   ἄρτων   εἶπον   ὑμῖν;   προσέχετε   δὲ   ἀπὸ   τῆς   ζύμης   τῶν   Φαρισαίων   καὶ   Σαδδουκαίων.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 18 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4459 πῶς (pos)
hur How
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3539 νοεῖτε (noeo)
inse, förstå understand you
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G0740 ἄρτων (artos)
bröd, limpa loaves
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G2036 εἶπον (epo)
tala, skicka ut ljud I spoke
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν; (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G4337 προσέχετε (prosecho)
vara på vakt do beware
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2219 ζύμης (zume)
surdeg leaven
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G5330 Φαρισαίων (Pharisaios)
farisé Pharisees
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Titel (titel)
N-GPM-T
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4523 Σαδδουκαίων.¶ (Saddoukaios)
saddukéer Sadducees?
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Titel (titel)
N-GPM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)