Matteusevangeliet 15:32

[Detta är det andra brödundret som omnämns i Bibeln; tidigare på våren hade Jesus gjort ett brödunder för 5000 judar på västra sidan av Galileiska sjön, se Matt 14:13–21. Nu är Jesus på den östra sidan av Galileiska sjön efter en tur utanför de judiska områdena med start vid Tyros och Sidon och sedan tillbaka via Dekapolis, se Mark 7:31. Många hade kommit ut från städer och byar och följde med Jesus och det är nu redan tredje dagen. Man hade troligtvis med sig lite mat för en dag eller så, men var mer upptagna med att bli botade och höra Jesu undervisning än att tänka på sina vardagliga behov. Det har gått några veckor sedan det förra brödundret som skedde vid påsktiden då gräset var grönt efter regnen, se Joh 6:10. Vid den här tiden är det mesta gräset bortbränt och temperaturen en bit över trettio grader på dagen, och Jesus bryr sig om människornas välbefinnande så att de ska orka vandringen hem i värmen.]
Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa: "Jag känner medlidande över folket, för de har nu redan varit med mig i tre dagar (stannat kvar; de är fortsatt hos mig) och de har inget [kvar] som de kan äta och jag vill inte skicka iväg dem hungriga för de kan bli [alldeles] uttröttade [och kollapsa] på vägen [hem]."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   προσκαλεσάμενος   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   εἶπεν·   σπλαγχνίζομαι   ἐπὶ   τὸν   ὄχλον   ὅτι   ἤδη   ἡμέραι   τρεῖς   προσμένουσίν   μοι   καὶ   οὐκ   ἔχουσιν   τί   φάγωσιν.   καὶ   ἀπολῦσαι   αὐτοὺς   νήστεις   οὐ   θέλω   μήποτε   ἐκλυθῶσιν   ἐν   τῇ   ὁδῷ.  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   προσκαλεσάμενος   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   εἶπεν·   σπλαγχνίζομαι   ἐπὶ   τὸν   ὄχλον   ὅτι   ἤδη   ἡμέραι   τρεῖς   προσμένουσίν   μοι   καὶ   οὐκ   ἔχουσιν   τί   φάγωσιν.   καὶ   ἀπολῦσαι   αὐτοὺς   νήστεις   οὐ   θέλω   μήποτε   ἐκλυθῶσιν   ἐν   τῇ   ὁδῷ.  

Grundtextkommentarer

TR har 33 ord, NA har 34 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G4341 προσκαλεσάμενος (proskaleomai)
kalla having called to [him]
VERB Verb
aorist medium-dep. part. aorist medium-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-ADP-NSM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3101 μαθητὰς (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G4697 σπλαγχνίζομαι (splagchnizomai)
ha
känna medlidande
I am moved with compassion
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till toward
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3793 ὄχλον (ochlos)
människor, skara, folkskara crowd,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G2235 ἤδη (ede)
nu, redan, än, även nu already
Adverb Adverb
ADV
G2250 ἡμέραι (hemera)
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF
G5140 τρεῖς (treis, tria)
3, tre three
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
A-NPF
G4357 προσμένουσίν (prosmeno)
vara med, fortsätta med they continue
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G1473 μοι (ego)
mig with Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte nothing
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχουσιν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... have
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem that
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G5315 φάγωσιν. (phago)
äta they may eat;
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0630 ἀπολῦσαι (apoluo)
skilja sig, förskjuta, sända iväg, ... to send away
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G3523 νήστεις (nestis)
fasta hungry,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2309 θέλω (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska I am willing,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G3361 + G4218 μήποτε (me+pote)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... otherwise
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
Partikel Partikel
PRT-N +PRT
G1590 ἐκλυθῶσιν (ekluo)
tröttna they may faint
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-APS-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3598 ὁδῷ. (hodos)
väg, resa, tankemönster way.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)