Matteusevangeliet 15:31

När folket såg de stumma tala, krymplingarna bli friska, de lama gå, och de blinda se, häpnade man och prisade (tackade) Israels Gud. [Att de prisade "Israels Gud" indikerar att Jesus var på östra sidan om Galileiska sjön och folket var icke-judar.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὥστε   τὸν   ὄχλον   θαυμάσαι   βλέποντας   κωφοὺς   λαλοῦντας,   κυλλοὺς   ὑγιεῖς,   καὶ   χωλοὺς   περιπατοῦντας,   καὶ   τυφλοὺς   βλέποντας.   καὶ   ἐδόξασαν   τὸν   θεὸν   Ἰσραήλ.¶  

Textus Receptus (TR)

ὥστε   τὸν   ὄχλον   θαυμάσαι   βλέποντας   κωφοὺς   λαλοῦντας,   κυλλοὺς   ὑγιεῖς,   καὶ   χωλοὺς   περιπατοῦντας,   καὶ   τυφλοὺς   βλέποντας.   καὶ   ἐδόξασαν   τὸν   θεὸν   Ἰσραήλ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 17 ord, NA har 20 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5620 ὥστε (hoste)
så att, så att både, därför, alltså ... so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3793 ὄχλον (ochlos)
människor, skara, folkskara crowd
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2296 θαυμάσαι (thaumazo)
förundra, förvåna to marvel
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G0991 βλέποντας (blepo)
se, ge akt på seeing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G2974 κωφοὺς (kophos)
stum, döv, dövstum mute
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2980 λαλοῦντας, (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... speaking,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G2948 κυλλοὺς (kullos)
halta, lytta crippled
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G5199 ὑγιεῖς, (hugies)
frisk, hel ,sund restored,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5560 χωλοὺς (cholos)
lam lame
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G4043 περιπατοῦντας, (peripateo)
walking,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5185 τυφλοὺς (tuphlos)
blind blind
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G0991 βλέποντας. (blepo)
se, ge akt på seeing;
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1392 ἐδόξασαν (doxazo)
prisa, ära they glorified
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2316 θεὸν (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2474 Ἰσραήλ.¶ (Israel)
israel of Israel.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Plats (plats)
N-GSM-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)