Matteusevangeliet 15:30

Då kom mycket folk till honom, och de hade med sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många andra som man lade ner vid hans fötter (i snabb följd) och han botade dem.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   προσῆλθον   αὐτῷ   ὄχλοι   πολλοὶ   ἔχοντες   μεθ᾽   ἑαυτῶν   χωλούς,   τυφλούς,   κυλλούς,   κωφούς,   καὶ   ἑτέρους   πολλοὺς   καὶ   ἔρριψαν   αὐτοὺς   παρὰ   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ   καὶ   ἐθεράπευσεν   αὐτοὺς  

Textus Receptus (TR)

καὶ   προσῆλθον   αὐτῷ   ὄχλοι   πολλοὶ   ἔχοντες   μεθ᾽   ἑαυτῶν   χωλούς,   τυφλούς,   κυλλούς,   κωφούς,   καὶ   ἑτέρους   πολλοὺς   καὶ   ἔρριψαν   αὐτοὺς   παρὰ   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ   Ἰησοῦ·   καὶ   ἐθεράπευσεν   αὐτοὺς  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 25 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4334 προσῆλθον (proserchomai)
komma came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3793 ὄχλοι (ochlos)
människor, skara, folkskara crowds
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G4183 πολλοὶ (polus)
många, mycket, stor great,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2192 ἔχοντες (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3326 μεθ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτῶν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. pl. tredje person gen. pluralis maskulinum
F-3GPM
G5560 χωλούς, (cholos)
lam lame,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G5185 τυφλούς, (tuphlos)
blind blind,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2948 κυλλούς, (kullos)
halta, lytta crippled
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2974 κωφούς, (kophos)
stum, döv, dövstum mute,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2087 ἑτέρους (heteros)
annan, den andre, annan sak, vissa others
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G4183 πολλοὺς (polus)
många, mycket, stor many,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4496 ἔρριψαν (rhipto)
lägga ner, kasta ner they placed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... at
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4228 πόδας (pous)
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2323 ἐθεράπευσεν (therapeuo)
hela, bota, tillbe He healed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)