Matteusevangeliet 14:19

Sedan sa han till folket att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två fiskarna och såg upp till himlen och välsignade dem.
[Jesus bad antagligen den judiska välsignelsen Hamotzi: "Välsignad är du Herre, universums Kung, som frambringar bröd från jorden."]
Han bröt bröden och gav bitarna till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till folket.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   κελεύσας   τοὺς   ὄχλους   ἀνακλιθῆναι   ἐπὶ   τοῦ   χόρτου,   λαβὼν   τοὺς   πέντε   ἄρτους   καὶ   τοὺς   δύο   ἰχθύας,   ἀναβλέψας   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   εὐλόγησεν,   καὶ   κλάσας   ἔδωκεν   τοῖς   μαθηταῖς   τοὺς   ἄρτους,   οἱ   δὲ   μαθηταὶ   τοῖς   ὄχλοις.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   κελεύσας   τοὺς   ὄχλους   ἀνακλιθῆναι   ἐπὶ   τοῦ   χόρτου,   καὶ   λαβὼν   τοὺς   πέντε   ἄρτους   καὶ   τοὺς   δύο   ἰχθύας,   ἀναβλέψας   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   εὐλόγησεν,   καὶ   κλάσας   ἔδωκεν   τοῖς   μαθηταῖς   τοὺς   ἄρτους,   οἱ   δὲ   μαθηταὶ   τοῖς   ὄχλοις.  

Grundtextkommentarer

TR har 32 ord, NA har 33 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2753 κελεύσας (keleuo)
befalla having commanded
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3793 ὄχλους (ochlos)
människor, skara, folkskara crowds
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0347 ἀνακλιθῆναι (anaklino)
Sitta ner to sit down
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5528 χόρτου, (chortos)
gräs grass,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2983 λαβὼν (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta having taken
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4002 πέντε (pente)
fem. 5 five
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G0740 ἄρτους (artos)
bröd, limpa loaves
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G2486 ἰχθύας, (ichthus)
fisk fish,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0308 ἀναβλέψας (anablepo)
får sin syn, såg upp having looked up
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3772 οὐρανὸν (ouranos)
himmel heaven,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2127 εὐλόγησεν, (eulogeo)
välsigna, prisa He spoke a blessing;
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2806 κλάσας (klao)
bryta having broken,
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G1325 ἔδωκεν (didomi)
ge He gave
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3101 μαθηταῖς (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G0740 ἄρτους, (artos)
bröd, limpa loaves,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3101 μαθηταὶ (mathetes)
lärjunge the disciples
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3793 ὄχλοις. (ochlos)
människor, skara, folkskara crowds.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)