Matteusevangeliet 13:46

När han hittar en dyrbar pärla, går han och säljer allt han äger och köper den."
[Vid en snabb anblick kan det verka som om frälsningen liknas vid en skatt och en pärla, och människan måste sälja allt för att köpa den. Tittar vi däremot på de tre liknelser som Jesus förklarar, är det Gud som är huvudpersonen och den som agerar. Det är Gud som är mannen som sår den goda säden i de två första liknelserna och han är den som skördar vid tidsålderns slut, se vers 37 och 49. Det är därför troligt att mannen som hittar skatten i åkern är Gud själv och att köpmannen som söker pärlor också är Gud. Skatten hittas i åkern som tidigare var en bild på världen, se vers 38. Gud är den som söker efter människors hjärtan. Priset betalas med Jesu liv på korset.
I Gamla testamentet omnämns Israel ofta som Guds speciella skatt, se 2 Mos 19:5. Om skatten är en bild på Israel kan pärlan vara en bild på församlingen. I havet skapas pärlor när ett sandkorn råkat komma in i en mussla. Det lilla sandkornet irriterar musslan som kapslar in den lager på lager och pärlan växer. En fin bild på hur Jesus som var "stötestenen" blir grundstenen som församlingen byggs på. Pärlor omnämns inte i Gamla testamentet, men var inte något obekant för lärjungarna. Köpmän importerade dem långväga ifrån, från områden kring Indiska Oceanen, Persiska viken och Röda havet. Havet symboliserar ofta världens nationer, och där finns Guds församling.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εὑρὼν   δὲ   ἕνα   πολύτιμον   μαργαρίτην,   ἀπελθὼν   πέπρακεν   πάντα   ὅσα   εἶχεν   καὶ   ἠγόρασεν   αὐτόν.¶  

Textus Receptus (TR)

ὃς   εὑρὼν   δὲ   ἕνα   πολύτιμον   μαργαρίτην,   ἀπελθὼν   πέπρακεν   πάντα   ὅσα   εἶχεν   καὶ   ἠγόρασεν   αὐτόν.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 13 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.



Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2147 εὑρὼν (heurisko)
finna, befinnas vara having found
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G1520 ἕνα (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G4186 πολύτιμον (polutimos)
dyr very precious
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G3135 μαργαρίτην, (margarites)
pärla pearl,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0565 ἀπελθὼν (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, having gone away,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G4097 πέπρακεν (piprasko)
sälja he has sold
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RAI-3S
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G3745 ὅσα (hosos)
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
K-APN
G2192 εἶχεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... he was having,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0059 ἠγόρασεν (agorazo)
köpa, lösa in bought
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G0846 αὐτόν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det it.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)