Matteusevangeliet 13:23

Men det som såddes i den goda jorden är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὁ   δὲ   ἐπὶ   τὴν   καλὴν   γῆν   σπαρείς,   οὗτός   ἐστιν   ὁ   τὸν   λόγον   ἀκούων   καὶ   συνιείς,   ὃς   δὴ   καρποφορεῖ   καὶ   ποιεῖ,   ὃ   μὲν   ἑκατόν,   ὃ   δὲ   ἑξήκοντα,   ὃ   δὲ   τριάκοντα.¶  

Textus Receptus (TR)

ὁ   δὲ   ἐπὶ   τὴν   καλὴν   τὴν   γῆν   σπαρείς,   οὗτός   ἐστιν   ὁ   τὸν   λόγον   ἀκούων   καὶ   συνιείς,   ὃς   δὴ   καρποφορεῖ   καὶ   ποιεῖ,   ὃ   μὲν   ἑκατόν,   ὃ   δὲ   ἑξήκοντα,   ὃ   δὲ   τριάκοντα.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 29 ord, TR har 30 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det That
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2570 καλὴν (kalos)
god, gott good
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G1093 γῆν (ge)
jorden, land, marken, trakten soil
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4687 σπαρείς, (speiro)
att så (säd), såningsman having been sown,
VERB Verb
2:a aorist pass. part. andra aorist passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2APP-NSM
G3778 οὗτός (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3056 λόγον (logos)
ord, resonemang word
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0191 ἀκούων (akouo)
höra, lyssna hearing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4920 συνιείς, (suniemi)
förstå understanding,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1211 δὴ (de)
också, nu, och. därför, utan tvekan ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G2592 καρποφορεῖ (karpophoreo)
bära frukt brings forth fruit
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ποιεῖ, (poieo)
göra produces —
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3739 (hos, he, ho)
vem some
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G1540 ἑκατόν, (hekaton)
100, hundra, hundrafalt a hundredfold,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-APN-NUI
G3739 (hos, he, ho)
vem some
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... though
Konj. Konjunktion
CONJ
G1835 ἑξήκοντα, (hexekonta)
sextio, sextiofalt sixty,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-APN-NUI
G3739 (hos, he, ho)
vem some
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... though
Konj. Konjunktion
CONJ
G5144 τριάκοντα.¶ (triakonta)
30, trettio thirty.
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-APN-NUI

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)