Matteusevangeliet 12:32

Den som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande ska inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande."
[Den som tror sig ha begått denna synd har med största sannolikhet inte gjort det. Detta uttalande var riktat till fariséerna som sa att Guds godhet var djävulens verk. Att förneka Guds godhet är att förneka Gud själv, se Ps 34:9. I Jak 3:1 står det att lärare ska dömas hårdare. Jesus tvingas rikta denna varning till dåtidens mest inflytelserika religiösa lärare som var på väg att föra människor vilse genom att lära ut att Jesus var av demoniskt ursprung. Den skarpa varningen till de falska lärarna balanseras fint med ett av Bibelns starkaste löften till människor som söker omvändelse och förlåtelse i vers 31: "All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för".]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ὃς   ἐὰν   εἴπῃ   λόγον   κατὰ   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   ἀνθρώπου,   ἀφεθήσεται   αὐτῷ·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ   κατὰ   τοῦ   πνεύματος   τοῦ   ἁγίου,   οὐκ   ἀφεθήσεται   αὐτῷ   οὔτε   ἐν   τούτῳ   τῷ   αἰῶνι   οὔτε   ἐν   τῷ   μέλλοντι.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ὃς   ἐὰν   εἴπῃ   λόγον   κατὰ   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   ἀνθρώπου,   ἀφεθήσεται   αὐτῷ·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ   κατὰ   τοῦ   πνεύματος   τοῦ   ἁγίου,   οὐκ   ἀφεθήσεται   αὐτῷ   οὔτε   ἐν   τούτῳ   τῷ   αἰῶνι   οὔτε   ἐν   τῷ   μέλλοντι.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 32 ord, NA har 33 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who[ever]
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G2036 εἴπῃ (epo)
tala, skicka ut ljud shall speak
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3056 λόγον (logos)
ord, resonemang a word
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med against
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5207 υἱοῦ (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου, (anthropos)
människa of Man,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0863 ἀφεθήσεται (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... it will be forgiven
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who[ever]
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1161 δ᾽ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... maybe
Partikel Partikel
PRT
G2036 εἴπῃ (epo)
tala, skicka ut ljud shall speak
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med against
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G4151 πνεύματος (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G0040 ἁγίου, (hagios)
helig Holy,
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0863 ἀφεθήσεται (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... it will be forgiven
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller neither
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3778 τούτῳ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
D-DSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0165 αἰῶνι (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... age
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3195 μέλλοντι.¶ (mello)
ska, borde, skulle vilja, att komma ... coming.
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
V-PAP-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)