Matteusevangeliet 12:18


Se, min tjänare som jag har utvalt,
min älskade som jag har min glädje i (som är min själs behag).
Jag ska låta min Ande komma över honom,
och han ska proklamera (förkunna) rätten (fälla en rättvis dom) till folken (alla etniska grupper).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἰδοὺ   ὁ   παῖς   μου   ὃν   ᾑρέτισα,   ὁ   ἀγαπητός   μου   εἰς   ὃν   εὐδόκησεν   ἡ   ψυχή   μου.   θήσω   τὸ   πνεῦμά   μου   ἐπ᾽   αὐτόν,   καὶ   κρίσιν   τοῖς   ἔθνεσιν   ἀπαγγελεῖ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2400 ἰδοὺ (idou)
se, ge akt på något Behold
Interjektion Interjektion
INJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3816 παῖς (pais)
tjänare, pojke, flicka servant
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G0140 ᾑρέτισα, (hairetizo)
utvälja I have chosen,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-AAI-1S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0027 ἀγαπητός (agapetos)
älskad beloved
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G2106 εὐδόκησεν (eudokeo)
ha sin glädje i, funnit behag i, ha ... has found delight
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5590 ψυχή (psuche)
själ, liv soul
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1473 μου. (ego)
av mig of Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G5087 θήσω (tithemi)
sätta, lägga I will put
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-FAI-1S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4151 πνεῦμά (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν, (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2920 κρίσιν (krisis)
domstol, fördömelse justice
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G1484 ἔθνεσιν (ethnos)
hedning, folk Gentiles
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G0518 ἀπαγγελεῖ. (apaggello)
underrätta, meddela, berätta He will proclaim.
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)