Matteusevangeliet 11:29

Ta på er mitt ok och lär [er] av mig [bli mina lärjungar], för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni (kommer ni att) finna vila (ro, vederkvickelse) för era själar [Jer 6:16],

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἄρατε   τὸν   ζυγόν   μου   ἐφ᾽   ὑμᾶς   καὶ   μάθετε   ἀπ᾽   ἐμοῦ   ὅτι   πραΰς   εἰμι   καὶ   ταπεινὸς   τῇ   καρδίᾳ,   καὶ   εὑρήσετε   ἀνάπαυσιν   ταῖς   ψυχαῖς   ὑμῶν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0142
ἄρατε (arate)
ta upp, lyfta upp, plocka bort
do take
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G3588
τὸν (ton)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2218
ζυγόν (zygon)
ok
yoke
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1473
μου (moy)
av mig
of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1909
ἐφ᾽ (eph)
på, i, till
upon
Preposition Preposition
PREP
G4771
ὑμᾶς (ymas)
du, ni, er
you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3129
μάθετε (mathete)
lära
do learn
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-2AAM-2P
G0575
ἀπ᾽ (ap)
från, av, ut ur, för, på, i
from
Preposition Preposition
PREP
G1700
ἐμοῦ (emoy)
mig, min, mina
Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. första person gen. singularis neutrum
S-1SGSN
G3754
ὅτι (oti)
att, eftersom
for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4239
πραΰς (prays)
ödmjuk, mild
gentle
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510
εἰμι (eimi)
är
I am
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5011
ταπεινὸς (tapeinos)
ödmjuk
humble
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588
τῇ (te)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2588
καρδίᾳ, (kardia,)
hjärta, inre
in heart,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2147
εὑρήσετε (eyresete)
finna, befinnas vara
you will find
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-FAI-2P
G0372
ἀνάπαυσιν (anapaysin)
ro, vila
rest
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588
ταῖς (tais)
–, den, det
for
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G5590
ψυχαῖς (psychais)
själ, liv
souls
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G4771
ὑμῶν. (ymon.)
du, ni, er
of you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)