Matteusevangeliet 11:16

Vad ska jag likna den här generationen med? De är som småbarn som sitter på torgen (samlingsplatserna) och ropar till sina kamrater:

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τίνι   δὲ   ὁμοιώσω   τὴν   γενεὰν   ταύτην;   ὁμοία   ἐστὶν   παιδίοις   καθημένοις   ἐν   ταῖς   ἀγοραῖς   ἃ   προσφωνοῦντα   τοῖς   ἑτέροις  

Textus Receptus (TR)

Τίνι   δὲ   ὁμοιώσω   τὴν   γενεὰν   ταύτην;   ὁμοία   ἐστὶν   παιδίοις   καθημένοις   ἐν   ταῖς   ἀγοραῖς   ἃ   προσφωνοῦντα   τοῖς   ἑτέροις   αὐτῶν  

Grundtextkommentarer

TR har 13 ord, NA har 17 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τίνι (tis)
vad, vilken, vem To what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
I-DSN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3666 ὁμοιώσω (homoioo)
likna, bli lik will I compare
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-FAI-1S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1074 γενεὰν (genea)
släktled, släkte generation
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3778 ταύτην; (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this?
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
D-ASF
G3664 ὁμοία (homoios)
lik Like
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G1510 ἐστὶν (eimi)
är it is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3813 παιδίοις (paidion)
litet barn, ett barn i koltåldern children
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G2521 καθημένοις (kathemai)
sitta, sitta ner, sitta vid sitting
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
dativ pl. neutrum dativ pluralis neutrum
V-PNP-DPN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G0058 ἀγοραῖς (agora)
marknad, marknadsplats markets,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G3739 (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
R-NPN
G4377 προσφωνοῦντα (prosphoneo)
ropa calling out
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-PAP-NPN
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G2087 ἑτέροις (heteros)
annan, den andre, annan sak, vissa to others,
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)