Matteusevangeliet 10:5

[Den följande undervisningen som Jesus ger sina lärjungar, vers 5–42, är det andra av de fem tal som Matteus återger.]
Jesus sände ut (gr. apostello) dessa tolv och befallde dem:
"Gå inte in på hedningarnas vägar [område] eller in i någon samarisk stad. [Samarierna var ättlingar till de tio nordliga stammarna. Den samaritiska trosinriktningen följde en snarlik version av Torah där templets plats var Gerizim, inte Jerusalem, se Joh 4:4–9.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Τούτους   τοὺς   δώδεκα   ἀπέστειλεν   ὁ   Ἰησοῦς   παραγγείλας   αὐτοῖς   λέγων·   εἰς   ὁδὸν   ἐθνῶν   μὴ   ἀπέλθητε   καὶ   εἰς   πόλιν   Σαμαριτῶν   μὴ   εἰσέλθητε·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Τούτους (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... These
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
D-APM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1427 δώδεκα (dodeka)
tolv twelve
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G0649 ἀπέστειλεν (apostello)
sända, utsända, skicka, skicka iväg ... sent forth
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3853 παραγγείλας (paraggello)
befalla having instructed
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3004 λέγων· (lego)
säger saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot Into
Preposition Preposition
PREP
G3598 ὁδὸν (hodos)
väg, resa, tankemönster [the] way
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1484 ἐθνῶν (ethnos)
hedning, folk of the Gentiles
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0565 ἀπέλθητε (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, shall go off,
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G4172 πόλιν (polis)
stad any city
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4541 Σαμαριτῶν (samareites)
samarier, samarit of [the] Samaritans
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Plats (plats)
N-GPM-LG
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1525 εἰσέλθητε· (eiserchomai)
komma shall enter;
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)