Matteusevangeliet 10:37

Den som är mer vän med (känner större känslomässigt band till) sin far eller mor än med mig är inte värdig mig. Den som är mer vän med sin son eller dotter än mig är inte värdig mig.
[Senare i Luk 14:26 säger Jesus att man måste hata sin familj och sitt eget liv för att följa honom. I den judiska kulturen är dessa talesätt, som är överdrifter, vanliga och kallas hyperboler. Även på svenska kan man t.ex. säga att man älskar röda hus men hatar gula och på så sätt uttrycka att man föredrar en viss färg mer utan att för den skull bokstavligen hata den andra.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὁ   φιλῶν   πατέρα   ἢ   μητέρα   ὑπὲρ   ἐμὲ   οὐκ   ἔστιν   μου   ἄξιος,   καὶ   ὁ   φιλῶν   υἱὸν   ἢ   θυγατέρα   ὑπὲρ   ἐμὲ   οὐκ   ἔστιν   μου   ἄξιος·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det The [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5368 φιλῶν (phileo)
älska loving
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3962 πατέρα (pater)
fader, far father
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G3384 μητέρα (meter)
mor, mamma mother
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G5228 ὑπὲρ (huper)
för above
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἐμὲ (ego)
mig Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G0514 ἄξιος, (axios)
värdig, tillhör, överensstämmer med ... worthy;
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5368 φιλῶν (phileo)
älska loving
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G5207 υἱὸν (huios)
son, ättling son
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G2364 θυγατέρα (thugater)
dotter daughter
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G5228 ὑπὲρ (huper)
för above
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἐμὲ (ego)
mig Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G0514 ἄξιος· (axios)
värdig, tillhör, överensstämmer med ... worthy.
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)