Matteusevangeliet 10:29

Säljs inte två små sparvar för en assarion? [Ett litet romerskt kopparmynt som var värt 1/16 av en denar, dvs. mindre än en halvtimmes lön. Ordet användes även bildligt för något mycket billigt och motsvarar vårt uttryck "en spottstyver".] Ändå faller inte en enda av dem till jorden utan er Fader [känner till eller godkänner det].
[Grundtexten utelämnar verbet här. Beroende på teologi fyller ofta översättarna i "utan att er Fader känner till att de faller till marken" eller "utan att det är hans vilja att de ska falla till marken". Ser man till sammanhanget känner Gud till den minsta transaktionen på marknaden, han har räknat huvudhåren på varje människa och då känner han också till när en sparv faller död ner. Döden fanns inte i skapelsen före syndafallet och är inte Guds vilja. Det kan vara farligt att använda denna vers som grund för en doktrin, vare sig för eller emot predestination, eftersom ordet "vilja" här inte finns i grundtexten.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οὐχὶ   δύο   στρουθία   ἀσσαρίου   πωλεῖται;   καὶ   ἓν   ἐξ   αὐτῶν   οὐ   πεσεῖται   ἐπὶ   τὴν   γῆν   ἄνευ   τοῦ   πατρὸς   ὑμῶν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3780 οὐχὶ (ouchi)
inte, nej Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-NPN-NUI
G4765 στρουθία (strouthion)
sparv sparrows
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G0787 ἀσσαρίου (assarion)
kopparmynt for an assarion
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G4453 πωλεῖται; (poleo)
sälja are sold?
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PPI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1520 ἓν (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
P-GPN
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4098 πεσεῖται (pipto)
falla will fall
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1093 γῆν (ge)
jorden, land, marken, trakten ground,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0427 ἄνευ (aneu)
utan apart from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρὸς (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4771 ὑμῶν. (su)
du, ni, er of you?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)