Matteusevangeliet 10:25

Det är helt naturligt att lärjungen möter samma öde som sin lärare, och tjänaren samma som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul [djävulen, kanske syftar det på hebreiskans "Baal Sebub" som betyder "flugornas herre", se 2 Kung 1:2], hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀρκετὸν   τῷ   μαθητῇ   ἵνα   γένηται   ὡς   ὁ   διδάσκαλος   αὐτοῦ   καὶ   ὁ   δοῦλος   ὡς   ὁ   κύριος   αὐτοῦ.   εἰ   τὸν   οἰκοδεσπότην   Βεελζεβοὺλ   ἐπεκάλεσαν,   πόσῳ   μᾶλλον   τοὺς   οἰκιακοὺς   αὐτοῦ;  

Textus Receptus (TR)

ἀρκετὸν   τῷ   μαθητῇ   ἵνα   γένηται   ὡς   ὁ   διδάσκαλος   αὐτοῦ   καὶ   ὁ   δοῦλος   ὡς   ὁ   κύριος   αὐτοῦ.   εἰ   τὸν   οἰκοδεσπότην   Βεελζεβοὺλ   ἐπεκάλεσαν,   πόσῳ   μᾶλλον   τοὺς   οἰκιακοὺς   αὐτοῦ;  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0713 ἀρκετὸν (arketos)
länge nog, är nog, [It is] sufficient
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det for the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3101 μαθητῇ (mathetes)
lärjunge disciple
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1096 γένηται (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma he may become
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2ADS-3S
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1320 διδάσκαλος (didaskalos)
lärare, Lärare teacher
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1401 δοῦλος (doulos)
slav, livegen, tjänare servant
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3617 οἰκοδεσπότην (oikodespotes)
husbonde, husets ägare, husets herr ... master of the house
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0954 Βεελζεβοὺλ (Beelzeboul)
Beelsebul Beelzebul
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-ASM-T
G1941 ἐπεκάλεσαν, (epikaleomai)
kalla på, åkalla, anropa, namnge, a ... they called on,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G4214 πόσῳ (posos)
hur mycket, hur stort, hur många how much
Korrelativt (eller frågande) pron. Korrelativt (eller frågande) pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
Q-DSN
G3123 μᾶλλον (mallon)
mer, hellre, i stället more
Adverb Adverb
ADV
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3615 οἰκιακοὺς (oikiakos)
husfolk house members
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0846 αὐτοῦ; (autos)
honom, dem, henne, den, det of him!
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)