Matteusevangeliet 10:23

När man förföljer er i den här staden, så fly till en annan. Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.
[Som ofta med det profetiska kan det finnas flera dimensioner och uppfyllelser; dels i närtid, men även i en mer avlägsen framtid. Den sista delen i detta uttalande "förren Människosonen kommer" kan syfta på:
• Att Jesus hinner ikapp lärjungarna när han sedan själv går ut (Matt 11:1), på liknande sätt som när han sände ut de sjuttiotvå till varje stad han skulle komma (Luk 10:1).
• Att han "kommer i härlighet" (Matt 17:1–2).
• Jesu andra tillkommelse (vers 15, 28, 32) – att det då fortfarande finns människor kvar i dessa byar och städer i Israel som inte har tagit emot Jesus som Messias och sin Frälsare.
• Någon annan händelse.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὅταν   δὲ   διώκωσιν   ὑμᾶς   ἐν   τῇ   πόλει   ταύτῃ,   φεύγετε   εἰς   τὴν   ἑτέραν·   ἀμὴν   γὰρ   λέγω   ὑμῖν·   οὐ   μὴ   τελέσητε   τὰς   πόλεις   τοῦ   Ἰσραὴλ   ἕως   ἂν   ἔλθῃ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου.¶  

Textus Receptus (TR)

Ὅταν   δὲ   διώκωσιν   ὑμᾶς   ἐν   τῇ   πόλει   ταύτῃ,   φεύγετε   εἰς   τὴν   ἑτέραν·   ἀμὴν   γὰρ   λέγω   ὑμῖν·   οὐ   μὴ   τελέσητε   τὰς   πόλεις   τοῦ   Ἰσραὴλ   ἕως   ἂν   ἔλθῃ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 29 ord, NA har 30 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 Ὅταν (hotan)
när Whenever
Konj. Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G1377 διώκωσιν (dioko)
förfölja, följa efter, följa, lida ... they may persecute
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-PAS-3P
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4172 πόλει (polis)
stad city
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3778 ταύτῃ, (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... one,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
D-DSF
G5343 φεύγετε (pheugo)
fly do flee
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2087 ἑτέραν· (heteros)
annan, den andre, annan sak, vissa a different.
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G0281 ἀμὴν (amen)
amen, sannerligen, det är sant, låt ... Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5055 τελέσητε (teleo)
avsluta, bli klar shall you have completed
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G4172 πόλεις (polis)
stad cities
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2474 Ἰσραὴλ (Israel)
israel of Israel
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Plats (plats)
N-GSM-L
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konj. Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... when
Partikel Partikel
PRT
G2064 ἔλθῃ (erchomai)
anlända, komma, gå may come
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου.¶ (anthropos)
människa of Man.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)