Amos 7:10

[Nordrikets förste kung, Jerobeam, hade inrättat dyrkan av avguden Baal i staden Betel, se 1 Kung 12:32. Amasja är den ledande prästen där som även verkar ha haft politiskt inflytande i den regionen. Amos har precis levererat tre profetior där den sista nämner att de höga offerhöjderna ska bli öde, se Amos 7:1–9. Detta upprör baalsprästen Amasja.]
Amasja (hebr. Amatsjaho), prästen i Betel, sände detta meddelande till kung Jerobeam [Nordrikets 13:e kung] av Israel: "Amos håller på med en sammansvärjning mot dig, mitt i hjärtat av Israel. Landet kan inte uthärda alla hans ord [profetior].

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיִּשְׁלַח   אֲמַצְיָה   כֹּהֵן   בֵּית   אֵל   אֶל   יָרָבְעָם   מֶלֶךְ   יִשְׂרָאֵל   לֵאמֹר   קָשַׁר   עָלֶיךָ   עָמוֹס   בְּקֶרֶב   בֵּית   יִשְׂרָאֵל   לֹא   תוּכַל   הָאָרֶץ   לְהָכִיל   אֶת   כָּל   דְּבָרָיו  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ἐξαπέστειλεν Αμασιας ὁ ἱερεὺς Βαιθηλ πρὸς Ιεροβοαμ βασιλέα Ισραηλ λέγων συστροφὰς ποιεῖται κατὰ σοῦ Αμως ἐν μέσῳ οἴκου Ισραηλ οὐ μὴ δύνηται ἡ γῆ ὑπενεγκεῖν ἅπαντας τοὺς λόγους αὐτοῦ

Grundtextkommentarer

MA har 23 ord, LXX har 30 (+7).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H7971
וַ (va)
יִּשְׁלַ֗ח (jishelach)
och, men, tillsammans med
sända, räcka ut, lösgöra, sprida ut ...
seq
to send
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vqw3ms
H0558
אֲמַצְיָה֙ (amatóejah)
Amasja
Amaziah
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H3548
כֹּהֵ֣ן (kóhen)
präst
priest
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H1008
H9014
בֵּֽית (beit-)
־
Betel
-, bindestreck, maqif
Beth-el
link
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H1008
אֵ֔ל (el)
Betel
Beth-el
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H0413
H9014
אֶל (el-)
־
till, mot, åt
-, bindestreck, maqif
to(wards)
link
Prep. Preposition

R
H3379
יָרָבְעָ֥ם (jaraveam)
Jerobeam
Jeroboam
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H4428
H9014
מֶֽלֶךְ (melekhe-)
־
kung
-, bindestreck, maqif
king
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3478
יִשְׂרָאֵ֖ל (jiserael)
Israel
Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H9005
H0559
לֵ (le)
אמֹ֑ר (mór)
till, för, av
säga, tala, tänka
to
to say
Prep. Preposition

Verb Verb
qal qal

R
Vqcc
H7194
קָשַׁ֨ר (qashar)
konspirera
to conspire
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Vqp3ms
H5921a
H9031
עָלֶ֜י (ale)
ךָ (kha)
på, över, ovanför
du
upon
you
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

R
Sp2ms
H5986
עָמ֗וֹס (amvós)
Amos
Amos
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H9003
H7130
בְּ (be)
קֶ֙רֶב֙ (qerev)
i, genom, via, med
inom sig, mitt ibland
in
entrails
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

R
Ncbsc
H1004b
בֵּ֣ית (beit)
hus, hushåll, boning, rum, tempel, ...
house
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3478
יִשְׂרָאֵ֔ל (jiserael)
Israel
Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H3808
H9014
לֹא (ló-)
־
inte, aldrig någonsin
-, bindestreck, maqif
not
link
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn
H3201
תוּכַ֣ל (tokhal)
kunna
be able
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person femininum singularis

Vqi3fs
H9009
H0776
הָ (ha)
אָ֔רֶץ (aretó)
[best. form]
land, mark, jord, landområde
the
land
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa
H9005
H3557
לְ (le)
הָכִ֖יל (hakhil)
till, för, av
försörja
to
to sustain
Prep. Preposition

Verb Verb
hifil hifil

R
Vhcc
H0853
H9014
אֶת (et-)
־
-
-, bindestreck, maqif
obj.
link
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To
H3605
H9014
כָּל (kal-)
־
allt, hela
-, bindestreck, maqif
all
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H1697
H9023
H9016
דְּבָרָֽי (devaraj)
ו (v)
׃
ord, uttalande, sak, ting, föremål ...
hans
[Vers slut]
word
his
verseEnd
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Ncmpc
Sp3ms

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)