Daniels bok 6:8

Utfärda ett sådant påbud nu, o konung, och signera det [dokumentet] så det enligt Mediens och Persiens orubbliga lag inte kan återkallas."
[Dareios har just besegrat Babylon. Han kommer från ett annat land och kultur och behöver ena riket. Det är många beslut som ska fattas på kort tid och detta låter som en bra idé. I det babyloniska riket stod kungen över lagen, i det medo-persiska riket stod även kungen under lagen, se även Est 1:19; 8:8. Något som även stämmer med Nebukadnessars dröm med statyn. Han var huvudet av guld och det efterföljande – bröstet och armarna av silver – var ett svagare rike, se Dan 2:32–39. En anledning till att lagen inte kunde ändras var att perserna betraktade sina kungar som gudar – de var Ormudz avbild, en forniransk himmelsgud. Om kungen ändrade sig var han inte en gud. Det finns flera exempel från historien på denna sed. En grekisk historiker beskriver hur Darios III låter en man bli dödad, trots att han visste att han var oskyldig. Det var ett kungligt beslut som inte gick att ändra.]

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

כְּעַן   מַלְכָּא   תְּקִים   אֱסָרָא   וְתִרְשֻׁם   כְּתָבָא   דִּי   לָא   לְהַשְׁנָיָה   כְּדָת   מָדַי   וּפָרַס   דִּי   לָא   תֶעְדֵּא  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

ὁρισμὸν καὶ στάσιν ἐστήσαμεν ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ὃς ἂν εὔξηται εὐχὴν ἢ ἀξιώσῃ ἀξίωμά τι παρὰ παντὸς θεοῦ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα ἀλλ᾽ ἢ παρὰ Δαρείου τοῦ βασιλέως ῥιφήσεται εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων

Grundtextkommentarer

MA har 15 ord, LXX har 33 (+18).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
A3705
כְּעַ֣ן (kean)
nu now
Adv. Adverb

D
A4430
A9010
מַלְכָּ֔ (melech)
א (a)
kung
[best. form]
king
the
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Partikel Partikel (definit artikel)

Ncbsd
Ta
A6966
תְּקִ֥ים (qom)
uppstå, stå, insätta to stand
Verb Verb
hifil 2p sing. hifil andra person maskulinum singularis

Vhi2ms
A0633
A9010
אֱסָרָ֖ (esar)
א (a)
påbud
[best. form]
injunction
the
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Partikel Partikel (definit artikel)

Ncbsd
Ta
H9002
A7560
וְ (v)
תִרְשֻׁ֣ם (resham)
och, men
signera
and
to sign
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

C
Vqu2ms
A3792
A9010
כְּתָבָ֑ (ketav)
א (a)
inskrift, inskription
[best. form]
inscription
the
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Partikel Partikel (definit artikel)

Ncbsd
Ta
A1768
דִּ֣י (di)
som that
Konj. Konjuktion

C
A3809
לָ֧א (la)
inte, aldrig någonsin not
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn
H9005
A8133
לְ (l)
הַשְׁנָיָ֛ה (shena)
till, för, av
förändra
to
to change
Prep. Preposition

Verb Verb
hifil hifil

R
Vhcc
H9004
A1882
H9014
כְּ (k)
דָת (datt)
־
som
lag
-
like
law
link
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

R
Ncbsc

A4076
מָדַ֥י (madaj)
Medien Media
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H9002
A6540
וּ (v)
פָרַ֖ס (paras)
och, men
perser
and
Persian
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

C
Npl
A1768
H9014
דִּי (di)
־
som
-
that
link
Konj. Konjuktion

C

A3809
לָ֥א (la)
inte, aldrig någonsin not
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn
A5709
H9016
תֶעְדֵּֽא (adah)
׃
lämna vidare, lämna över, lämna bor...
[Vers slut]
to pass on over away
verseEnd
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

Vqi2ms

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)