Hesekiel 20:40

För på mitt heliga berg på Israels höga berg förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonaj Jahve) där ska hela Israels hus, de ska allesamman tjäna mig i landet. Där ska jag ge dem nåd (villkorad nåd – hebr. ratsa) och där ska jag ta emot era lyftoffer och det första av era gåvor och allt ert heliga.

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

כִּי   בְהַר   קָדְשִׁי   בְּהַר   מְרוֹם   יִשְׂרָאֵל   נְאֻם   אֲדֹנָי   יְהוִה   שָׁם   יַעַבְדֻנִי   כָּל   בֵּית   יִשְׂרָאֵל   כֻּלֹּה   בָּאָרֶץ   שָׁם   אֶרְצֵם   וְשָׁם   אֶדְרוֹשׁ   אֶת   תְּרוּמֹתֵיכֶם   וְאֶת   רֵאשִׁית   מַשְׂאוֹתֵיכֶם   בְּכָל   קָדְשֵׁיכֶם  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

διότι ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου μου ἐπ᾽ ὄρους ὑψηλοῦ λέγει κύριος κύριος ἐκεῖ δουλεύσουσίν μοι πᾶς οἶκος Ισραηλ εἰς τέλος καὶ ἐκεῖ προσδέξομαι καὶ ἐκεῖ ἐπισκέψομαι τὰς ἀπαρχὰς ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἀφορισμῶν ὑμῶν ἐν πᾶσιν τοῖς ἁγιάσμασιν ὑμῶν

Grundtextkommentarer

MA har 27 ord, LXX har 41 (+14).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H3588a
כִּ֣י (ki)
eftersom, för for
Konj. Konjuktion

Tc
H9003
H2022
H9014
בְ (b)
הַר (har)
־
i, genom, via, med
berg
-
in
mountain
link
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

R
Ncbsc

H6944
H9020
קָדְשִׁ֞ (qodesh)
י
helig
min
holiness
my
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Ncbsc
Sp1bs
H9003
H2022
H9015
בְּ (b)
הַ֣ר (har)
׀
i, genom, via, med
berg
[Vers slut]
in
mountain
separate
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

R
Ncbsc

H4791
מְר֣וֹם (marom)
höjd, hög plats, upprest height
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3478
יִשְׂרָאֵ֗ל (Jisrael)
Israel Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H5002
נְאֻם֙ (neom)
förkunnar, säger, proklamerar utterance
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H0136
אֲדֹנָ֣י (adonaj)
Herren, Herre Lord
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H3069
יְהוִ֔ה (jehovih)
JHVH, Jahveh, Jehovi YHWH Yahweh
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H8033
שָׁ֣ם (sham)
där there
Adv. Adverb

D
H5647
H9030
יַעַבְדֻ֜ (avad)
נִי (ni)
tjäna, bruka, odla
mig
to serve
me
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Vqi3mp
Sp1bs
H3605
H9014
כָּל (kol)
־
allt, hela
-
all
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc

H1004b
בֵּ֧ית (bajit)
hus house
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3478
יִשְׂרָאֵ֛ל (Jisrael)
Israel Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H3605
H9023
כֻּלֹּ֖ (kol)
ה (ho)
allt, hela
hans
all
his
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Ncbsc
Sp3ms
H9003
H0776
בָּ (b)
אָ֑רֶץ (erets)
i, genom, via, med
land, mark, jord, landområde
in
land
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Rd
Ncbsa
H8033
שָׁ֣ם (sham)
där there
Adv. Adverb

D
H7521
H9038
אֶרְצֵ֔ (ratsah)
ם (hem)
nåd, ynnest, välvillighet, att ha n...
dem
to accept
them
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis

Suffix Suffix
pron. 3p pl. pronomen tredje person maskulinum pluralis

Vqi1cs
Sp3mp
H9002
H8033
וְ (v)
שָׁ֞ם (sham)
och, men
där
and
there
Konj. Konjuktion

Adv. Adverb

C
D
H1875
אֶדְר֣וֹשׁ (darash)
söka, fråga, utkräva to seek
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis

Vqi1cs
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To

H8641
H9026
תְּרוּמֹֽתֵי (teromah)
כֶ֗ם (chem)
offer
din, ditt
contribution
your
Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p pl. pronomen andra person maskulinum pluralis

Ncfpc
Sp2mp
H9002
H0853
H9014
וְ (v)
אֶת (et)
־
och, men
-
-
and
obj.
link
Konj. Konjuktion

Partikel Partikel (direkt objekt markör)

C
To

H7225
רֵאשִׁ֛ית (reshit)
begynnelsen first
Subst. Substantiv
sing. gen. femininum singularis genitiv

Ncfsc
H4864
H9026
מַשְׂאוֹתֵי (maset)
כֶ֖ם (chem)
stigning, portion
din, ditt
uprising
your
Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p pl. pronomen andra person maskulinum pluralis

Ncfpc
Sp2mp
H9003
H3605
H9014
בְּ (b)
כָל (kol)
־
i, genom, via, med
allt, hela
-
in
all
link
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

R
Ncbsc

H6944
H9026
H9016
קָדְשֵׁי (qodesh)
כֶֽם (chem)
׃
helig
din, ditt
[Vers slut]
holiness
your
verseEnd
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p pl. pronomen andra person maskulinum pluralis

Ncmpc
Sp2mp

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)