Hesekiel 20:39

Och ni Israels hus, så säger Herrarnas Herre (Adonaj Jahve): Gå varje man till sin avgud för ni lyssnar inte till mig. Men mitt heliga namn ska inte längre vanhelgas med era gåvor och med era avgudar.

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וְאַתֶּם   בֵּית   יִשְׂרָאֵל   כֹּה   אָמַר   אֲדֹנָי   יְהֹוִה   אִישׁ   גִּלּוּלָיו   לְכוּ   עֲבֹדוּ   וְאַחַר   אִם   אֵינְכֶם   שֹׁמְעִים   אֵלָי   וְאֶת   שֵׁם   קָדְשִׁי   לֹא   תְחַלְּלוּ   עוֹד   בְּמַתְּנוֹתֵיכֶם   וּבְגִלּוּלֵיכֶם  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ὑμεῖς οἶκος Ισραηλ τάδε λέγει κύριος κύριος ἕκαστος τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐξάρατε καὶ μετὰ ταῦτα εἰ μὴ ὑμεῖς εἰσακούετέ μου καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐ βεβηλώσετε οὐκέτι ἐν τοῖς δώροις ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν

Grundtextkommentarer

MA har 24 ord, LXX har 39 (+15).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9002
H0859d
וְ (v)
אַתֶּ֨ם (attem)
och, men
ni
and
you(m.p.)
Konj. Konjuktion

Pron. Pronomen
person 2p pl. person andra person maskulinum pluralis

C
Pp2mp
H1004b
H9014
בֵּֽית (bajit)
־
hus
-
house
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc

H3478
יִשְׂרָאֵ֜ל (Jisrael)
Israel Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H3541
H9014
כֹּֽה (koh)
־
således
-
thus
link
Adv. Adverb

D

H0559
H9015
אָמַ֣ר (amar)
׀
säga, tala
[Vers slut]
to say
separate
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Vqp3ms

H0136
אֲדֹנָ֣י (adonaj)
Herren, Herre Lord
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H3069
יְהֹוִ֗ה (jehovih)
JHVH, Jahveh, Jehovi YHWH Yahweh
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H0376
אִ֤ישׁ (ish)
man, hankön, hane man
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H1544
H9023
גִּלּוּלָי (gillol)
ו֙ (ho)
avgud
hans
idol
his
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Ncmpc
Sp3ms
H1980
לְכ֣וּ (halach)
gå, vandra to go
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis

Vqv2mp
H5647
עֲבֹ֔דוּ (avad)
tjäna, bruka, odla to serve
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis

Vqv2mp
H9002
H0310a
וְ (v)
אַחַ֕ר (achar)
och, men
efter, sedan
and
behind
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

C
Ncbsa
H0518a
H9014
אִם (im)
־
om
-
if
link
Konj. Konjuktion

Tc

H0369
H9046
אֵינְ (ajin)
כֶ֖ם (chon)
ingen, inget
du
nothing
you
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p pl. pronomen andra person maskulinum pluralis

Ncbsc
Sp2mp
H8085
שֹׁמְעִ֣ים (shama)
höra, lyssna, lyda to hear
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis

Vqrmpa
H0413
H9030
אֵלָ֑ (el)
י (ni)
till, mot, åt
mig
to(wards)
me
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

R
Sp1bs
H9002
H0853
H9014
וְ (v)
אֶת (et)
־
och, men
-
-
and
obj.
link
Konj. Konjuktion

Partikel Partikel (direkt objekt markör)

C
To

H8034
שֵׁ֤ם (shem)
namn name
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H6944
H9020
קָדְשִׁ (qodesh)
י֙
helig
min
holiness
my
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Ncbsc
Sp1bs
H3808
לֹ֣א (lo)
inte, aldrig någonsin not
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn
H2490c
H9014
תְחַלְּלוּ (chalal)
־
börja, vanhelga
-
to profane begin
link
Verb Verb
piel 2p pl. piel andra person maskulinum pluralis

Vpi2mp

H5750
ע֔וֹד (od)
ännu, förtfarande, still
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H9003
H4979
H9026
בְּ (b)
מַתְּנֽוֹתֵי (mattanah)
כֶ֖ם (chem)
i, genom, via, med
gåva
din, ditt
in
gift
your
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p pl. pronomen andra person maskulinum pluralis

R
Ncfpc
Sp2mp
H9002
H9003
H1544
H9026
H9016
וּ (v)
בְ (b)
גִלּוּלֵי (gillol)
כֶֽם (chem)
׃
och, men
i, genom, via, med
avgud
din, ditt
[Vers slut]
and
in
idol
your
verseEnd
Konj. Konjuktion

Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p pl. pronomen andra person maskulinum pluralis

C
R
Ncmpc
Sp2mp

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)