Hesekiel 18:29

Men Israels hus säger: Herrens (Jahves) väg är inte rättvis. Ni Israels hus, är det mina vägar som inte är rättvisa? Är det inte era vägar som är orättvisa?

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וְאָמְרוּ   בֵּית   יִשְׂרָאֵל   לֹא   יִתָּכֵן   דֶּרֶךְ   אֲדֹנָי   הַדְּרָכַי   לֹא   יִתָּכְנּוּ   בֵּית   יִשְׂרָאֵל   הֲלֹא   דַרְכֵיכֶם   לֹא   יִתָּכֵן  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ λέγουσιν ὁ οἶκος τοῦ Ισραηλ οὐ κατορθοῖ ἡ ὁδὸς κυρίου μὴ ἡ ὁδός μου οὐ κατορθοῖ οἶκος Ισραηλ οὐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατορθοῖ

Grundtextkommentarer

MA har 16 ord, LXX har 25 (+9).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H0559
וְ (v)
אָֽמְרוּ֙ (amar)
och, men
säga, tala
seq
to say
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person pluralis

c
Vqq3cp
H1004b
בֵּ֣ית (bajit)
hus house
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3478
יִשְׂרָאֵ֔ל (Jisrael)
Israel Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H3808
לֹ֥א (lo)
inte, aldrig någonsin not
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn
H8505
יִתָּכֵ֖ן (tachan)
mäta, väga to measure
Verb Verb
nifal 3p sing. nifal tredje person maskulinum singularis

VNi3ms
H1870
דֶּ֣רֶךְ (derech)
väg, vandringsväg, resa, vana way
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H0136
אֲדֹנָ֑י (adonaj)
Herren, Herre Lord
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H9008
H1870
H9020
הַ (i)
דְּרָכַ֞ (derech)
י
[?]
väg, vandringsväg, resa, vana
min
?
way
my

Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Ti
Ncmpc
Sp1bs
H3808
לֹ֤א (lo)
inte, aldrig någonsin not
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn
H8505
יִתָּֽכְנּוּ֙ (tachan)
mäta, väga to measure
Verb Verb
nifal 3p pl. nifal tredje person maskulinum pluralis

VNi3mp
H1004b
בֵּ֣ית (bajit)
hus house
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3478
יִשְׂרָאֵ֔ל (Jisrael)
Israel Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H9008
H3808
הֲ (i)
לֹ֥א (lo)
[?]
inte, aldrig någonsin
?
not

Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Ti
Tn
H1870
H9026
דַרְכֵי (derech)
כֶ֖ם (chem)
väg, vandringsväg, resa, vana
din, ditt
way
your
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p pl. pronomen andra person maskulinum pluralis

Ncmpc
Sp2mp
H3808
לֹ֥א (lo)
inte, aldrig någonsin not
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn
H8505
H9016
יִתָּכֵֽן (tachan)
׃
mäta, väga
[Vers slut]
to measure
verseEnd
Verb Verb
nifal 3p sing. nifal tredje person maskulinum singularis

VNi3ms

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)