Psaltaren 8:6

Ändå gjorde du honom lite lägre än (nästan som)
Gud (ett gudaväsen; lät honom sakna lite av Gud – hebr. Elohim/elohim)
[Människan lyfts fram i singular maskulin form i vers 5–7, men här åsyftas även hela mänskligheten (kollektivt substantiv). Hebr. enosh betecknar det samlade förgängliga människosläktet (och står också i maskulin form). Stycket citeras i Heb 2:5–8 – då även med ett messianskt perspektiv. Det hebreiska ordet Elohim/elohim (plural) har en bred betydelse från den ende Guden, till gudaväsen, änglar och mänskliga ledare (se även Ps 82). Frasen kan uppfattas som att människan skapades med lite avsaknad av Guds egen storhet. Den grekiska översättningen Septuaginta – som är den som citeras från i Hebreerbrevet – tolkar det som att människan nästan är som änglarna.] och krönte (omgav) honom med ära och majestät –

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַתְּחַסְּרֵהוּ   מְּעַט   מֵאֱלֹהִים   וְכָבוֹד   וְהָדָר   תְּעַטְּרֵהוּ  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν

Grundtextkommentarer

MA har 6 ord, LXX har 11 (+5).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H2637
H9033
וַ (v)
תְּחַסְּרֵ֣ (chaser)
הוּ (o)
och, men
sakna, avta, minska
honom
seq
to lack
him
Konj. Konjuktion

Verb Verb
piel vajjiqtol 2p sing. piel vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person maskulinum singularis

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

c
Vpw2ms
Sp3ms
H4592
מְּ֭עַט (meat)
lite little
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H9006
H0430
מֵ (m)
אֱלֹהִ֑ים (elohim)
från
Gud, Elohim
from
God
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis

R
Ncmpa
H9002
H3519
וְ (v)
כָב֖וֹד (kavod)
och, men
härlighet, rikedom
and
glory
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

C
Ncbsa
H9002
H1926
וְ (v)
הָדָ֣ר (hadar)
och, men
majestät, skönhet, härlighet
and
glory
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

C
Ncbsa
H5849b
H9033
H9016
תְּעַטְּרֵֽ (atar)
הוּ (o)
׃
kröna
honom
[Vers slut]
to crown
him
verseEnd
Verb Verb
piel 2p sing. piel andra person maskulinum singularis

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Vpi2ms
Sp3ms

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)