Andra Krönikeboken 6:16

Håll nu, Herre (Jahve), Israels Gud (Elohim), vad du talade till (lovade) din tjänare, min far David, när du sa till honom: Det ska aldrig saknas en avkomling av dig inför mig på Israels tron, om dina barn ger akt på sin väg och vandrar efter min undervisning, så som du har vandrat inför mig.

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וְעַתָּה   יְהוָה   אֱלֹהֵי   יִשְׂרָאֵל   שְׁמֹר   לְעַבְדְּךָ   דָוִיד   אָבִי   אֵת   אֲשֶׁר   דִּבַּרְתָּ   לּוֹ   לֵאמֹר   לֹא   יִכָּרֵת   לְךָ   אִישׁ   מִלְּפָנַי   יוֹשֵׁב   עַל   כִּסֵּא   יִשְׂרָאֵל   רַק   אִם   יִשְׁמְרוּ   בָנֶיךָ   אֶת   דַּרְכָּם   לָלֶכֶת   בְּתוֹרָתִי   כַּאֲשֶׁר   הָלַכְתָּ   לְפָנָי  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ νῦν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ φύλαξον τῷ παιδί σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ λέγων οὐκ ἐκλείψει σοι ἀνὴρ ἀπὸ προσώπου μου καθήμενος ἐπὶ θρόνου Ισραηλ πλὴν ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῷ νόμῳ μου ὡς ἐπορεύθης ἐναντίον μου

Grundtextkommentarer

MA har 33 ord, LXX har 49 (+16).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9002
H6258
וְ (ve)
עַתָּ֞ה (atah)
och, men
nu
and
now
Konj. Konjuktion

Adv. Adverb

C
D
H3068
H9015
יְהוָ֣ה (jehvah)
׀
JHVH, Jahve, Herren
[Vers slut]
YHWH
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H0430
אֱלֹהֵ֣י (elóhei)
Gud, Elohim
God
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Ncmpc
H3478
יִשְׂרָאֵ֗ל (jiserael)
Israel
Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H8104
שְׁ֠מֹר (shemór)
hålla, vakta, skydda, bevara
to keep
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

Vqv2ms
H9005
H5650
H9021
לְ (le)
עַבְדְּ (avede)
ךָ֨ (kha)
till, för, av
tjänare, arbetare, slav
din, ditt
to
servant
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

R
Ncbsc
Sp2ms
H1732
דָוִ֤יד (david)
David
David
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H0001
H9020
אָבִ (avi)
י֙ (j)
fader, far, förfader
min
father
my
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Ncbsc
Sp1bs
H0853
אֵת֩ (et)
-
obj.
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To
H0834a
אֲשֶׁ֨ר (asher)
som, vilket, vilken
which
Konj. Konjuktion

C
H1696
דִּבַּ֤רְתָּ (dibareta)
tala
to speak
Verb Verb
piel qatal 2p sing. piel qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis

Vpp2ms
H9005
H9033
לּ (l)
וֹ֙ (vó)
till, för, av
honom
to
him
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

R
Sp3ms
H9005
H0559
לֵ (le)
אמֹ֔ר (mór)
till, för, av
säga, tala, tänka
to
to say
Prep. Preposition

Verb Verb
qal qal

R
Vqcc
H3808
H9014
לֹא (ló-)
־
inte, aldrig någonsin
-, bindestreck, maqif
not
link
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn
H3772
יִכָּרֵ֨ת (jikaret)
skära, göra ett snitt, sluta ett fö ...
to cut
Verb Verb
nifal 3p sing. nifal tredje person maskulinum singularis

VNi3ms
H9005
H9031
לְ (le)
ךָ֥ (kha)
till, för, av
dig
to
you
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

R
Sp2ms
H0376
אִישׁ֙ (ish)
man, hankön, hane
man
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H9006
H9005
H6440
H9020
מִ (mi)
לְּ (le)
פָנַ֔ (fana)
י (j)
från
till, för, av
ansikte
min
from
to
face
my
Prep. Preposition

Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

R
R
Ncmpc
Sp1bs
H3427
יוֹשֵׁ֖ב (jvóshev)
sitta, bo, vistas
to dwell
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis

Vqrmsa
H5921a
H9014
עַל (al-)
־
på, över, ovanför
-, bindestreck, maqif
upon
link
Prep. Preposition

R
H3678
כִּסֵּ֣א (kise)
tron, säte, stol
throne
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3478
יִשְׂרָאֵ֑ל (jiserael)
Israel
Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H7535
רַ֠ק (raq)
förutom
except
Adv. Adverb

D
H0518a
H9014
אִם (im-)
־
om
-, bindestreck, maqif
if
link
Konj. Konjuktion

Tc
H8104
יִשְׁמְר֨וּ (jishemero)
hålla, vakta, skydda, bevara
to keep
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis

Vqi3mp
H1121a
H9021
בָנֶ֜י (vane)
ךָ (kha)
son, barn, ättling, barnbarn, markö ...
din, ditt
son
your
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

Ncmpc
Sp2ms
H0853
H9014
אֶת (et-)
־
-
-, bindestreck, maqif
obj.
link
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To
H1870
H9028
דַּרְכָּ֗ (dareka)
ם (m)
väg, vandringsväg, resa, vana
deras, sina
way
their
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p pl. pronomen tredje person maskulinum pluralis

Ncbsc
Sp3mp
H9005
H1980
לָ (la)
לֶ֙כֶת֙ (lekhet)
till, för, av
gå, vandra
to
to go
Prep. Preposition

Verb Verb
qal qal

R
Vqcc
H9003
H8451
H9020
בְּ (be)
ת֣וֹרָתִ֔ (tvórati)
י (j)
i, genom, via, med
Torah, undervisning, instruktion, v ...
min
in
instruction
my
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
sing. gen. femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

R
Ncfsc
Sp1bs
H9004
H0834d
כַּ (ka)
אֲשֶׁ֥ר (asher)
som
som vilken
like
as which
Prep. Preposition

Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

R
Tr
H1980
הָלַ֖כְתָּ (halakheta)
gå, vandra
to go
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis

Vqp2ms
H9005
H6440
H9020
H9016
לְ (le)
פָנָֽ (fana)
י (j)
׃
till, för, av
ansikte
min
[Vers slut]
to
face
my
verseEnd
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

R
Ncmpc
Sp1bs

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)