Andra Kungaboken 23:8

Och han förde ut alla präster från Juda städer och orenade de höga platserna där prästerna hade offrat, från Geva till Beer-Sheva och han bröt ner portarnas höga platser som fanns i ingången till Jehoshuas, stadens borgmästares, port, som var på en mans vänstra [hand, sida] när han går in genom stadens port.

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיָּבֵא   אֶת   כָּל   הַכֹּהֲנִים   מֵעָרֵי   יְהוּדָה   וַיְטַמֵּא   אֶת   הַבָּמוֹת   אֲשֶׁר   קִטְּרוּ   שָׁמָּה   הַכֹּהֲנִים   מִגֶּבַע   עַד   בְּאֵר   שָׁבַע   וְנָתַץ   אֶת   בָּמוֹת   הַשְּׁעָרִים   אֲשֶׁר   פֶּתַח   שַׁעַר   יְהוֹשֻׁעַ   שַׂר   הָעִיר   אֲשֶׁר   עַל   שְׂמֹאול   אִישׁ   בְּשַׁעַר   הָעִיר  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ἀνήγαγεν πάντας τοὺς ἱερεῖς ἐκ πόλεων Ιουδα καὶ ἐμίανεν τὰ ὑψηλά οὗ ἐθυμίασαν ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς ἀπὸ Γαβαα καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ καθεῖλεν τὸν οἶκον τῶν πυλῶν τὸν παρὰ τὴν θύραν τῆς πύλης Ιησου ἄρχοντος τῆς πόλεως τῶν ἐξ ἀριστερῶν ἀνδρὸς ἐν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως

Grundtextkommentarer

MA har 33 ord, LXX har 47 (+14).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H0935
וַ (v)
יָּבֵ֤א (bo)
och, men, tillsammans med
komma, gå in, gå ut, föra fram
seq
to come (in)
Konj. Konjuktion

Verb Verb
hifil vajjiqtol 3p sing. hifil vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vhw3ms
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To

H3605
H9014
כָּל (kol)
־
allt, hela
-
all
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc

H9009
H3548
הַ (ha)
כֹּֽהֲנִים֙ (kohen)
[best. form]
präst
the
priest
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis

Td
Ncmpa
H9006
H5892b
מֵ (m)
עָרֵ֣י (ir)
från
stad, befäst stad med mur
from
city
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

R
Ncmpc
H3063
יְהוּדָ֔ה (Jehodah)
Juda Judah
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H9001
H2930a
וַ (v)
יְטַמֵּ֣א (tame)
och, men, tillsammans med
orena
seq
to defile
Konj. Konjuktion

Verb Verb
piel vajjiqtol 3p sing. piel vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vpw3ms
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To

H9009
H1116
הַ (ha)
בָּמ֗וֹת (bamah)
[best. form]
offerhöjd
the
high place
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
pl. femininum pluralis

Td
Ncfpa
H0834a
אֲשֶׁ֤ר (asher)
som, vilket, vilken which
Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

Tr
H6999a
H9014
קִטְּרוּ (qatar)
־
offra
-
to offer
link
Verb Verb
piel qatal 3p pl. piel qatal (perfekt) tredje person pluralis

Vpp3cp

H8033
H9011
שָׁ֙מָּ (sham)
ה֙ (ha)
där
[till]
there
to
Adv. Adverb

Suffix Suffix

D
Sd
H9009
H3548
הַ (ha)
כֹּ֣הֲנִ֔ים (kohen)
[best. form]
präst
the
priest
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis

Td
Ncmpa
H9006
H1387
מִ (m)
גֶּ֖בַע (Geva)
från
Geva
from
Geba
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

R
Npl
H5704
H9014
עַד (ad)
־
tills, fram tills, så länge som
-
till
link
Prep. Preposition

R

H0884
בְּאֵ֣ר (Beer sheva)
Beer-Sheva Beer-sheba
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H0884
שָׁ֑בַע (Beer sheva)
Beer-Sheva Beer-sheba
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H9001
H5422
וְ (v)
נָתַ֞ץ (natats)
och, men, tillsammans med
riva ner
seq
to tear
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis

c
Vqq3ms
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To

H1116
בָּמ֣וֹת (bamah)
offerhöjd high place
Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv

Ncfpc
H9009
H8179
הַ (ha)
שְּׁעָרִ֗ים (shaar)
[best. form]
port
the
gate
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis

Td
Ncmpa
H0834a
H9014
אֲשֶׁר (asher)
־
som, vilket, vilken
-
which
link
Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

Tr

H6607
פֶּ֜תַח (petach)
dörr entrance
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H8179
שַׁ֤עַר (shaar)
port gate
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3091
יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ (Jehoshoa)
Jehoshoa Joshua
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H8269
H9014
שַׂר (sar)
־
prins, befälhavare, ledare, förmän ...
-
ruler
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc

H9009
H5892b
הָ (ha)
עִ֔יר (ir)
[best. form]
stad, befäst stad med mur
the
city
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa
H0834a
H9014
אֲשֶֽׁר (asher)
־
som, vilket, vilken
-
which
link
Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

Tr

H5921a
H9014
עַל (al)
־
på, över, ovanför
-
upon
link
Prep. Preposition

R

H8040
שְׂמֹ֥אול (semol)
vänster, vänstra, norr left
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H0376
אִ֖ישׁ (ish)
man, hankön, hane man
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H9003
H8179
בְּ (b)
שַׁ֥עַר (shaar)
i, genom, via, med
port
in
gate
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

R
Ncbsc
H9009
H5892b
H9016
הָ (ha)
עִֽיר (ir)
׃
[best. form]
stad, befäst stad med mur
[Vers slut]
the
city
verseEnd
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)