Andra Kungaboken 14:9

Och Jehoash, Israels kung, sände bud till Amatsjaho, Juda kung, och sa: "Tisteln som fanns i Libanon sände bud till cedern som fanns i Libanon och sa: Ge din dotter till min son som hustru, och där gick de vilda djuren som var i Libanon och trampade ner tisteln.

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיִּשְׁלַח   יְהוֹאָשׁ   מֶלֶךְ   יִשְׂרָאֵל   אֶל   אֲמַצְיָהוּ   מֶלֶךְ   יְהוּדָה   לֵאמֹר   הַחוֹחַ   אֲשֶׁר   בַּלְּבָנוֹן   שָׁלַח   אֶל   הָאֶרֶז   אֲשֶׁר   בַּלְּבָנוֹן   לֵאמֹר   תְּנָה   אֶת   בִּתְּךָ   לִבְנִי   לְאִשָּׁה   וַתַּעֲבֹר   חַיַּת   הַשָּׂדֶה   אֲשֶׁר   בַּלְּבָנוֹן   וַתִּרְמֹס   אֶת   הַחוֹחַ  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ἀπέστειλεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Αμεσσιαν βασιλέα Ιουδα λέγων ὁ ακαν ὁ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλεν πρὸς τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων δὸς τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα καὶ διῆλθον τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ συνεπάτησαν τὸν ακανα

Grundtextkommentarer

MA har 31 ord, LXX har 48 (+17).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H7971
וַ (v)
יִּשְׁלַ֞ח (shalach)
och, men, tillsammans med
sända, räcka ut, lösgöra, sprida ut ...
seq
to send
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vqw3ms
H3060
יְהוֹאָ֣שׁ (Jehoash)
Jehoash Jehoash
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H4428
H9014
מֶֽלֶךְ (melech)
־
kung
-
king
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc

H3478
יִשְׂרָאֵ֗ל (Jisrael)
Israel Israel
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H0413
H9014
אֶל (el)
־
till, mot, åt
-
to(wards)
link
Prep. Preposition

R

H0558
אֲמַצְיָ֣הוּ (Amatsjaho)
Amatsjaho Amaziah
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H4428
H9014
מֶֽלֶךְ (melech)
־
kung
-
king
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc

H3063
יְהוּדָה֮ (Jehodah)
Juda Judah
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H9005
H0559
לֵ (l)
אמֹר֒ (amar)
till, för, av
säga, tala, tänka
to
to say
Prep. Preposition

Verb Verb
qal qal

R
Vqcc
H9009
H2336
הַ (ha)
ח֜וֹחַ (choach)
[best. form]
törnbuske, snår
the
thistle
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa
H0834a
אֲשֶׁ֣ר (asher)
som, vilket, vilken which
Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

Tr
H9003
H3844
בַּ (b)
לְּבָנ֗וֹן (levanon)
i, genom, via, med
Libanon
in
Lebanon
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Rd
Npl
H7971
שָׁ֠לַח (shalach)
sända, räcka ut, lösgöra, sprida ut ... to send
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Vqp3ms
H0413
H9014
אֶל (el)
־
till, mot, åt
-
to(wards)
link
Prep. Preposition

R

H9009
H0730
הָ (ha)
אֶ֜רֶז (erez)
[best. form]
cederträ
the
cedar
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa
H0834a
אֲשֶׁ֤ר (asher)
som, vilket, vilken which
Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

Tr
H9003
H3844
בַּ (b)
לְּבָנוֹן֙ (levanon)
i, genom, via, med
Libanon
in
Lebanon
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Rd
Npl
H9005
H0559
לֵ (l)
אמֹ֔ר (amar)
till, för, av
säga, tala, tänka
to
to say
Prep. Preposition

Verb Verb
qal qal

R
Vqcc
H5414
H9012
H9014
תְּנָֽ (natan)
ה (p)
־
ge
[emfas?]
-
to give
parag
link
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

Suffix Suffix

Vqv2ms
Sh

H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To

H1323
H9021
בִּתְּ (bat)
ךָ֥
dotter
din, ditt
daughter
your
Subst. Substantiv
sing. gen. femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

Ncfsc
Sp2ms
H9005
H1121a
H9020
לִ (l)
בְנִ֖ (ben)
י
till, för, av
son
min
to
son
my
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

R
Ncbsc
Sp1bs
H9005
H0802
לְ (l)
אִשָּׁ֑ה (ishah)
till, för, av
kvinna, hustru
to
woman
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
sing. femininum singularis

R
Ncfsa
H9001
H5674a
וַֽ (v)
תַּעֲבֹ֞ר (avar)
och, men, tillsammans med
passera
seq
to pass
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis

c
Vqw3fs
H2416c
חַיַּ֤ת (chajah)
levande living thing
Subst. Substantiv
sing. gen. femininum singularis genitiv

Ncfsc
H9009
H7704b
הַ (ha)
שָּׂדֶה֙ (sadeh)
[best. form]
betesmark, äng, fält, land
the
field
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa
H0834a
אֲשֶׁ֣ר (asher)
som, vilket, vilken which
Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

Tr
H9003
H3844
בַּ (b)
לְּבָנ֔וֹן (levanon)
i, genom, via, med
Libanon
in
Lebanon
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Rd
Npl
H9001
H7429
וַ (v)
תִּרְמֹ֖ס (ramas)
och, men, tillsammans med
trampa
seq
to trample
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis

c
Vqw3fs
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To

H9009
H2336
H9016
הַ (ha)
חֽוֹחַ (choach)
׃
[best. form]
törnbuske, snår
[Vers slut]
the
thistle
verseEnd
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)