Kärnbibeln – interlinjär översättning BETA

En interlinjär översättning följer exakt grundtexternas ordföljd och grammatik. Svenska Kärnbibelns interlinjära version är den första på nätet på svenska och självklart helt fri att använda.

Här kan du slå upp och läsa:

Första Mosebok – kapitel 1 (hebreisk/svensk interlinjär)
Matteusevangeliet – kapitel 1 (grekisk/svensk interlinjär)

Detta är den första resursen som har en ordagrann direktöversättning som följer både hebreiska och grekiska texten på svenska. För NT finns Studiebibeln i fem band som gavs ut 1983 på Normans Förlag, men den är få förunnat att ha tillgång till och går bara att få tag på antikvariat för tusentals kronor.


Så här fungerar det

Låt oss ta Bibelns första vers som exempel. Så här ser 1 Mos 1:1 ut i hebreiskan texten (som man läser från höger till vänster):

בְּרֵאשִׁ֖ית    בָּרָ֣א    אֱלֹהִ֑ים    אֵ֥ת    הַשָּׁמַ֖יִם    וְאֵ֥ת    בהָאָֽרֶץ

En interlinjär version följer den hebreiska ordföljden ord för ord. Varje ord översätts också exakt i den form som ordet står i. Det är inte alltid det blir bra svenska, men man får en förståelse för vilka ord som används och i vilken ordning de står. En ordagrann översättning av Bibelns första vers från hebreiskan skulle kunna vara:

I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden.

I den interlinjära versionen så skrivs orden ut under varandra. Det finns även en translitterering av de hebreiska tecknen så man lättare kan se hur det uttalas. Det första ordet är bereshit, vilket på svenska är "i begynnelsen":

interlinjär

Förutom den svenska översättningen, visar vi även länkar till orden i kärnbibelns lexikon. Detta gör att man kan läsa mer om orden och se hur de används på andra ställen i Bibeln osv. Den grammatiska koden finns också med. Ordet bereshit är uppbyggt av först ett prefix be som översätts "i" och sedan själva huvudordet, substantivet reshit, på svenska "begynnelsen". Helheten av detta ord i hebreiskan blir frasen "i begynnelsen" på svenska. Prepositionen har Strongs-nummer H9003 (H står för hebriska) och begynnelsen har nummret H7225.

interlinjär
Vad är Strongs nummer? På 1800-talet gick en professor som hette James Strong igenom hela Bibeln och gav varje unikt ord ett nummer. Han och hans medhjälpare byggde upp ett lexikon med alla unika ord. Med hjälp av detta nummersystem (som kallas Strongs-nummer) kan man ta del av grundtexten och se vilka ord som används.

Här är hela första versen som man får läsa från höger till vänster:

interlinjär

Det andra ordet (från höger) är verbet bara som står utskrivet i grundformen "skapa". Sista ordet (längst till vänster) är erets som kan betyda land, mark, jord eller landområde. Det står här i bestämd form (hebr. ha) så betydelsen är "landet" eller snarare "jorden". I denna första version visar vi själva huvudordet som är "land". Ordet används 2504 ggr i GT, och just här skulle "jord" passa bättre.

På sikt kommer den interlinjära versionen utvecklas så den blir ännu bättre. Allt är förberett för detta, och vi hoppas på att få några frivilliga som kan tänkas hjälpa till med detta arbete. Det rör sig om tusentals timmar, men målet är en helt egen svensk interlinjär översättning.

Klickar man på strongs-numret så får man mer info om själva ordet och kan se att t.ex. reshit används 51 ggr i GT. Klickar man på slå upp så slår man upp ordet i lexikonet och får ännu mer detaljer.

interlinjär

Den exakta grammatiska koden finns också angiven. För närvarande är det den engelska standarden där N används för Noun (Substantiv), V för verb osv.

Vi har lagt till en första version av översättning så man lite lättare kan se vad det är på svenska. Så i exemplet nedan kan man se att ordet "skapa" (hebr. bara) har grammatiska koden Vqp3ms, vilket betecknar att det är ett verb i hebreiska formen qal gatal tredje person maskulin singularis.

interlinjär

Flera sätt att visa texten

Det går att anpassa hur mycket av allt detta som ska visas. Följande checkboxar kan kryssa i eller ur för att anpassa hur du vill se texten.

interlinjär

Klickar man i Färgsätt ord på antal förekomster markerar färgen på orden hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare. Detta är ett visuellt sätt att studera Bibeln och direkt upptäcka om författaren använder ett ovanligt ord.
Var finns interlinjära översättningen?

Du kommer till den interlinjära översättningen genom att klicka på kapitel eller versnummer.

interlinjär_lookup


Det går också att skriva t.ex. "Mat 1 1" eller "Mat 1" i sökrutan överst på sidan och sedan välja " Matt 1 – Matteusevangeliet kapitel 1 interlinjär".

interlinjär_lookup


Ett tredje sätt är att välja "interlinjär" i "Läs" menyn.

interlinjär_lookup