Blogg | 2022-12-29 | Kärnbibeln

Grekiska ord – talvärden

bloggimage
I de tre språk som Bibeln är skriven på (hebreiska, arameiska och grekiska) motsvarar varje bokstav också ett talvärde. Den första bokstaven är 1, den andra 2, osv. Summerar man bokstäverna i varje ord får man ordets talvärde.

Detta system brukar kallas Gematria. Ett exempel från Bibeln är talet 666 som refereras i Upp 13:18. I Kärnbibelns lexikon finns också varje talvärde uträknat, och här är en lista sorterad i nummerordning.

Alla talvärden

1, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1193, 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1337, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1353, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1391, 1392, 1394, 1395, 1396, 1398, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1454, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1483, 1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1515, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1525, 1526, 1528, 1530, 1531, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1543, 1545, 1546, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1560, 1561, 1562, 1563, 1565, 1566, 1567, 1570, 1571, 1572, 1573, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1590, 1591, 1592, 1596, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1615, 1616, 1617, 1619, 1620, 1621, 1623, 1625, 1626, 1627, 1628, 1630, 1631, 1632, 1634, 1635, 1636, 1637, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1645, 1647, 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1659, 1661, 1664, 1666, 1667, 1670, 1671, 1672, 1674, 1678, 1679, 1680, 1681, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1691, 1692, 1693, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1705, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1739, 1740, 1741, 1743, 1746, 1748, 1750, 1751, 1752, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1795, 1796, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1812, 1813, 1816, 1817, 1818, 1819, 1822, 1825, 1826, 1827, 1829, 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1850, 1851, 1855, 1856, 1858, 1859, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1870, 1871, 1874, 1876, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1888, 1889, 1891, 1895, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1905, 1907, 1908, 1910, 1912, 1915, 1916, 1918, 1920, 1923, 1925, 1926, 1929, 1930, 1931, 1934, 1935, 1936, 1941, 1943, 1944, 1945, 1946, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1965, 1970, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2020, 2025, 2030, 2032, 2040, 2045, 2046, 2050, 2051, 2055, 2056, 2057, 2060, 2065, 2066, 2067, 2068, 2070, 2075, 2088, 2091, 2095, 2100, 2101, 2103, 2107, 2110, 2114, 2116, 2120, 2126, 2127, 2128, 2131, 2133, 2136, 2140, 2146, 2149, 2151, 2154, 2155, 2156, 2165, 2166, 2170, 2177, 2178, 2179, 2182, 2186, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2214, 2220, 2227, 2231, 2234, 2240, 2242, 2244, 2246, 2249, 2250, 2251, 2255, 2260, 2263, 2272, 2301, 2303, 2305, 2312, 2314, 2317, 2321, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2339, 2340, 2342, 2346, 2347, 2351, 2355, 2357, 2369, 2370, 2382, 2385, 2386, 2400, 2405, 2408, 2415, 2416, 2417, 2421, 2423, 2426, 2442, 2450, 2455, 2456, 2460, 2465, 2468, 2471, 2475, 2481, 2482, 2485, 2491, 2500, 2505, 2507, 2508, 2519, 2525, 2526, 2537, 2540, 2550, 2552, 2555, 2566, 2585, 2599, 2605, 2623, 2625, 2651, 2665, 2733, 2794, 2795, 2804, 2822, 2855, 2900, 2910, 2925, 2930, 2950, 2985, 2987, 3056, 3095, 3260

Greskiak ord – talvärden

Talvärde 1

G0001 ά (alfa) alfa

Talvärde 6

G0005 Ἀββᾶ (Abba) fader
G1436 ἔα (ea) sluta, låt oss vara

Talvärde 8

G1045 Γάδ (Gad) Gad
G1065 γέ (ge) ändå, likväl, utan tvivel
G2228 ἤ (e) eller, än, antingen, annars, inte heller
G2229 ἦ (e) säkert

Talvärde 9

G0033 ἄγε (age) kom, gå nu
G1161 δέ (de) men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även

Talvärde 11

G1093 γῆ (ge) jorden, land, marken, trakten

Talvärde 12

G1047 γάζα (gaza) skattkammare
G1048 Γάζα (Gaza) Gaza
G1211 δή (de) också, nu, och. därför, utan tvekan

Talvärde 13

G0970 βία (bia) våld

Talvärde 14

G0007 Ἀβιά (Abia) Abia

Talvärde 15

G1223 διά (dia) genom, för, med, därför
G1487 εἰ (ei) om, huruvida
G1488 εἶ (ei) du är
G2299 θεά (thea) gudinna

Talvärde 16

G0104 ἀεί (aei) ständigt, alltid

Talvärde 19

G0078 Ἀδδί (Addi) Addi
G0086 ᾅδης (hades) Hades, dödsriket, graven
G1042 γαββαθά (gabbatha) Gabbata
G1163 δεῖ (dei) måste, borde
G2396 ἴδε (ide) Skåda, titta, se

Talvärde 20

G1364 δίς (dis) två gånger
G2235 ἤδη (ede) nu, redan, än, även nu
G2397 ἰδέα (idea) gestalt

Talvärde 21

G1138 Δαβίδ (Dabid) David
G1519 εἰς (eis) in i, till, för, i, på, mot
G1520 εἷς (heis) en

Talvärde 23

G1489 εἴγε (eige) om så är, om

Talvärde 25

G1537 ἐκ (ek, ex) av, från, ut ur, med, på

Talvärde 30

G1176 δέκα (deka) tio

Talvärde 31

G2505 καθά (katha) som
G2532 καί (kai) och, också, även, både, sedan, också

Talvärde 34

G0896 Βάαλ (Baal) Baal

Talvärde 35

G1051 γάλα (gala) mjölk

Talvärde 36

G2797 Κίς (Kis) Kish

Talvärde 37

G0251 ἅλς (hals) salt

Talvärde 38

G0006 Ἄβελ (Abel) Abel
G0217 ἅλας (halas) salt

Talvärde 39

G2534 καίγε (kaige) åtminstone

Talvärde 40

G1563 ἐκεῖ (ekei) där, dit

Talvärde 42

G0260 ἅμα (hama) tillika, tillsammans med, på samma gång, samtidigt, med
G1349 δίκη (dike) straffad, dömd

Talvärde 43

G1500 εἰκῆ (eike) förgäves, fåfängt

Talvärde 45

G2336 θήκη (theke) skida, (svärdsskida)
G3165 μέ (me) mig, jag, min

Talvärde 46

G0076 Ἀδάμ (Adam) Adam
G0093 ἀδικία (adikia) orättfärdighet
G1499 εἰ καί (ei, kai) även om, fastän

Talvärde 47

G0034 ἀγέλη (agele) hjord
G1636 ἐλαία (elaia) oliv, olivträd

Talvärde 48

G2241 ἠλί (eli) Eli
G2242 Ἡλί (Heli) Eli
G3361 μή (me) inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen

Talvärde 50

G1691 ἐμέ (eme) mig, jag, min, mig själv

Talvärde 51

G0302 ἄν () vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst
G0968 βῆμα (bema) domarsäte, tron
G3092 Μαάθ (Maath) Mahat
G3391 μία (mia) förste, ende, andre

Talvärde 52

G0129 αἷμα (haima) blod
G0303 ἀνά (ana) bland
G2386 ἴαμα (iama) helande
G2549 κακία (kakia) elakhet, illvilja, ondska, plåga

Talvärde 53

G0031 ἀγγελία (aggelia) budskap

Talvärde 54

G0904 Βαλάκ (Balak) Balak
G1478 Ἐζεκίας (Ezekias) Hiskia

Talvärde 55

G1722 ἐν (en) i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig
G2243 Ἡλίας (Helias) Elia
G2248 ἡμᾶς (hemas) oss, vi, vår,
G3024 λήθη (lethe) glömska
G3173 μέγας (megas) stor, mäktig, viktig

Talvärde 56

G1437 ἐάν (ean) om, ifall
G2546 κἀκεῖ (kakei) och där, där också

Talvärde 57

G2438 ἱμάς (himas) rem
G3366 μηδέ (mede) varken, inte heller, eller, inte, inte än

Talvärde 58

G2258 ἦν (en) var, hade varit, hade
G3513 νή (ne) intyga

Talvärde 59

G1214 Δημᾶς (Demas) Demas

Talvärde 60

G1167 δειλία (deilia) modlöshet
G1242 διαθήκη (diatheke) förbund, testamente, bestämmelse
G3095 μαγεία (mageia) magi, trollkonster

Talvärde 61

G2443 ἵνα (hina) för att, till
G3483 ναί (nai) ja, jo

Talvärde 62

G0227 ἀληθής (alethes) sann, sannfärdig
G0235 ἀλλά (alla) men
G3178 μέθη (methe) rus, fylla

Talvärde 63

G0043 ἀγκάλη (agkale) arm
G1164 δεῖγμα (deigma) exempel
G1508 εἰ μή (ei, me) och, bortsett från, om inte
G2403 Ἰεζαβήλ (Iezabel) Isebel

Talvärde 64

G0225 ἀλήθεια (aletheia) sanning
G1074 γενεά (genea) släktled, släkte

Talvärde 65

G0261 ἀμαθής (amathes) okunnig
G1510 εἰμί (eimi) är
G1762 ἔνι (eni) här är, är
G1803 ἕξ (hex) sex

Talvärde 66

G2209 ζημία (zemia) förlust, skada

Talvärde 68

G1238 διάδημα (diadema) krona, diadem
G3477 Ναγγαί (Naggai) Naggaj

Talvärde 69

G2249 ἡμεῖς (hemeis) vi, oss, vi själva

Talvärde 70

G0047 ἁγνεία (hagneia) renhet
G1170 δεῖνα (deina) den och den

Talvärde 71

G2579 κἄν (kan) fastän, och om, också, åtminstone, om så mycket som, än
G2807 κλείς (kleis) nyckel

Talvärde 72

G1527 εἷς καθ’ εἷς (heis, kath, heis) en efter en
G1671 Ἑλλάς (Hellas) Grekland
G2211 Ζηνᾶς (Zenas) Zenas
G2580 Κανᾶ (Kana) Kana
G2981 λαλιά (lalia) uttal, dialekt, säga
G2982 λαμά (lama, lamma) Lema

Talvärde 73

G0036 ἀγενής (agenes) svagt, föraktat
G0132 Αἰνέας (Aineas) Eneas
G1498 εἴην (eien) borde vara, vara, mena
G3367 μηδείς (medeis, medemia, meden) för någon, ingenting, inte, ingen

Talvärde 74

G1759 ἐνθάδε (enthade) här, härifrån, hit, där

Talvärde 75

G0903 Βαλαάμ (Balaam) Bileam

Talvärde 76

G1511 εἶναι (einai) att vara
G3739 ὅς (hos, he, ho) vem

Talvärde 77

G2429 ἱκμάς (hikmas) fukt

Talvärde 78

G0955 Βελίαλ (Belial, Beliar) Beliar
G1729 ἐνδεής (endees) sakna, lida brist

Talvärde 79

G0116 Ἀθῆναι (Athenai) Aten
G1836 ἑξῆς (hexes) nästa, nästa dag, dagen efter, följande dag, morgondag
G2244 ἡλικία (helikia) livslängd, ålder
G3592 ὅδε (hode, hede, tode) dessa saker, således

Talvärde 80

G0995 βοή (boe) rop
G1490 εἰ δὲ μή(γε) (ei, de, me(ge)) annars, i så fall. om inte
G3093 Μαγδαλά (Magdala) Magadan

Talvärde 81

G0963 Βηθανία (Bethania) Betania
G1752 ἕνεκα (heneka, heneken, heineken) skull, av en orsak
G1838 ἕξις (hexis) övning, vana
G2535 Κάϊν (Kain) Kain

Talvärde 82

G0173 ἄκανθα (akantha) törne, törnbuskar, extremer, till sin spets
G0335 ἀναίδεια (anaideia) oförsynthet, efterhängsenhet, påträngande
G3189 μέλας (melas) svart

Talvärde 83

G0013 Ἄγαβος (Agabos) Agabus, Agabos
G0318 ἀνάγκη (anagke) nödvändighet

Talvärde 84

G0092 ἀδίκημα (adikema) brott
G1352 διό (dio) varför, därför, av vilken orsak

Talvärde 85

G1733 ἕνδεκα (hendeka) elva
G3192 μέλι (meli) honung

Talvärde 86

G1056 Γαλιλαία (Galilaia) Galileen
G2447 ἰός (ios) gift, rost
G2749 κεῖμαι (keimai) satt, ligga

Talvärde 87

G1114 γόης (goes) bedragare
G3190 Μελεᾶς (Meleas) Melea
G3956 πᾶς (pas) alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter

Talvärde 88

G0537 ἅπας (hapas) allt, allting, hela, allihop
G0899 βάθος (bathos) djup
G0979 βίος (bios) liv, leva, livets goda
G3529 νίκη (nike) besegra

Talvärde 89

G2259 ἡνίκα (henika) när
G2521 κάθημαι (kathemai) sitta, sitta ner, sitta vid

Talvärde 90

G0018 ἀγαθός (agathos) god, glädjefylld
G0040 ἅγιος (hagios) helig
G1050 Γάϊος (Gaios) Gaius
G1485 ἔθος (ethos) sed, vana
G2316 θεός (theos) Gud

Talvärde 91

G0112 ἄθεος (atheos) utan Gud
G3029 λίαν (lian) mycket
G3414 μνᾶ (mna) pund

Talvärde 92

G1151 δάμαλις (damalis) kviga

Talvärde 93

G0026 ἀγάπη (agape) kärlek
G2239 ἦθος (ethos) vana
G2307 θέλημα (thelema) vilja

Talvärde 94

G3395 μίγμα (migma) blandning
G3604 Ὀζίας (Ozias) Ussia

Talvärde 95

G1491 εἶδος (eidos) form, utseende
G1909 ἐπί (epi) på, i, till
G3303 μέν (men) verkligen, med säkerhet, förvisso, i sanning

Talvärde 96

G0949 βέβαιος (bebaios) fast, hållfast, säker

Talvärde 97

G3816 παῖς (pais) tjänare, pojke, flicka
G3976 πέδη (pede) fotboja

Talvärde 98

G2524 καθίημι (kathiemi) sänka ner
G3375 μήν (men) säkert
G3376 μήν (men) månad

Talvärde 99

G0189 ἀκοή (akoe) något hört, hörande, rykte, rapport
G0281 ἀμήν (amen) amen
G0965 Βηθλεέμ (Bethleem) Betlehem
G0972 βίαιος (biaios) våldsam, mäktig
G2814 κλῆμα (klema) gren
G4077 πηγή (pege) källa

Talvärde 100

G1055 γαλήνη (galene) lugnt
G1456 ἐγκαίνια (egkainia) tempelinvigningens högtid, tempelinvigninsfesten
G1893 ἐπεί (epei) därför att, eftersom, annars, för då, annan, när, eftersom,
G2304 θεῖος (theios) gudomlig
G2398 ἴδιος (idios) hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen
G2526 καθό (katho) i enlighet med, ju mer
G2562 καλάμη (kalame) strå
G3803 παγίς (pagis) snara
G3979 πεζῇ (peze) till fots

Talvärde 101

G0126 ἀΐδιος (aidios) evig, evighet
G2791 Κιλικία (Kilikia) Kilikien
G2824 κλίμα (klima) region

Talvärde 102

G0184 Ἀκελδαμά (Akeldama) Akeldamak
G0451 Ἄννα (Anna) Hanna
G0685 ἀρά (ara) förbannelse
G0686 ἄρα (ara) alltså, då, så
G0687 ἆρα (ara) därför
G3130 μανία (mania) galen

Talvärde 103

G1158 Δανιήλ (Daniel) Daniel
G3119 μαλακία (malakia) krämpor

Talvärde 104

G1063 γάρ (gar) för
G1564 ἐκεῖθεν (ekeithen) därifrån
G2582 Κανδάκη (Kandake) Kandace
G3362 ἐὰν μή (ean, me) om inte, bortsett från
G4460 Ῥαάβ (Rhaab) Rahab

Talvärde 105

G0028 Ἄγαρ (Hagar) Hagar
G0061 ἄγρα (agra) fångst
G0122 αἴγειος (aigeos) av en get, getskinn
G0996 βοήθεια (boetheia) hjälp, hjälpmedel
G2280 Θαδδαῖος (Thaddaios) Taddeus

Talvärde 106

G2252 ἤμην (emen) var, jag var, borde vara
G3099 Μαδιάν (Madian) Midjan
G3417 μνεία (mneia) tänka på

Talvärde 107

G0331 ἀνάθεμα (anathema) förbannad, under förbannelse, tempelgåvor
G1462 ἔγκλημα (egklema) anklagelse
G2992 λαός (laos) folk

Talvärde 108

G0452 Ἄννας (Annas) Hannas
G2254 ἡμῖν (hemin) oss, vi, vår, för oss
G2262 Ἤρ (Er) Er

Talvärde 109

G0009 Ἀβιληνή (Abilene) Abilene
G0109 ἀήρ (aer) luft
G0250 ἀλόη (aloe) aloe
G0284 Ἀμιναδάβ (Aminadab) Amminadav
G2196 Ζαρά (Zara) Serach
G2517 καθεξῆς (kathexes) i ordningsföljd, följde
G3363 ἵνα μή (hina, me) inte det, för att inte, det inte, intet

Talvärde 110

G0334 ἀνάθημα (anathema) gåva, tempelgåva
G1000 βολή (bole) fall
G2199 Ζεβεδαῖος (Zebedaios) Sebedeus
G4480 ῥέδα (rheda) vagn med fyra hjul

Talvärde 111

G0094 ἄδικος (adikos) ohederlig, orättfärdig
G1336 διηνεκής (dienekes) för evigt, ständigt
G1767 ἐννέα (ennea) nio
G2291 Θάρα (Thara) Tera
G3481 Ναθάν (Nathan) Natan
G3484 Ναΐν (Nain) Nain
G3614 οἰκία (oikia) hus, hem, hushåll, från huset
G3809 παιδεία (paideia) fostra

Talvärde 112

G1443 Ἐβέρ (Eber) Eber
G1894 ἐπειδή (epeide) för, eftersom, för att, efter det
G2388 Ἰαννά (Ianna) Jannaj
G2815 Κλήμης (Klemes) Clemens

Talvärde 113

G0956 βέλος (belos) pil

Talvärde 114

G1067 γέεννα (geenna) Gehenna, Helvetet
G2247 ἧλος (helos) spik
G3048 λογία (logia) insamling

Talvärde 115

G0135 αἴνιγμα (ainigma) dunkel, gåtfull spegelbild
G0688 Ἀραβία (Arabia) Arabien
G0912 Βαραββᾶς (Barabbas) Barabbas
G1390 δόμα (doma) gåva
G4461 ῥαββί (rhabbi) rabbi

Talvärde 116

G1656 ἔλεος (eleos) barmhärtighet

Talvärde 117

G2556 κακός (kakos) ond, onda det onda, illa

Talvärde 118

G0004 ἀβαρής (abares) inte tungt
G0032 ἄγγελος (aggelos) ängel, budbärare
G0172 ἄκακος (akakos) godtrogen, oskyldig
G0990 βλέμμα (blemma) syn
G1002 βολίς (bolis) spjut
G1094 γῆρας (geras) ålderdom
G1212 δῆλος (delos) avslöja, självklart, uppenbart
G1378 δόγμα (dogma) påbud, beslut, föreskrift
G1730 ἔνδειγμα (endeigma) bevis, vittnesbörd
G2339 θήρα (thera) fälla
G2825 κλίνη (kline) säng
G4491 ῥίζα (rhiza) rot, trädrot

Talvärde 119

G0082 ἄδηλος (adelos) inte märker, otydlig
G0188 ἀκμήν (akmen) ännu, fortfarande
G0367 Ἀνανίας (Ananias) Ananias
G0447 ἀνίημι (aniemi) lösa, lösgöra, lämna
G0545 ἀπειθής (apeithes) trotsiga, ohörsamma
G1191 Δέρβη (Derbe) Derbe
G1649 ἔλεγξις (elegxis, elegmos) tillrättavisa
G3823 πάλη (pale) kamp

Talvärde 120

G0976 βίβλος (biblos) bok, skriftrulle
G1062 γάμος (gamos) äktenskap, bröllop
G1751 ἔνειμι (eneimi) det som är inuti
G2391 Ἰάρεδ (Iared) Jared
G2547 κἀκεῖθεν (kakeithen) och därifrån, och efter det
G3097 μάγος (magos) vise män, magiker, trollkarl
G3427 μοί (moi) mig, min, jag mitt

Talvärde 121

G0022 ἄγαμος (agamos) ogift
G0543 ἀπείθεια (apeitheia) olydnad
G1342 δίκαιος (dikaios) rättfärdig
G1662 Ἐλιακείμ (Eliakeim) Eljakim
G1699 ἐμός (emos) min, mitt, mina
G2054 ἔρις (eris) strid, stridigheter
G2205 ζῆλος (zelos) brinnande iver, nitälskan, avund, iver
G3006 λεῖος (leios) jämna, släta

Talvärde 122

G0099 Ἀδρίας (Adrias) Adriatiska havet
G3819 πάλαι (palai) för länge sen, forna tider, tidigare
G4469 ῥακά (rhaka) tom i huvudet, värdelös

Talvärde 123

G0952 βέβηλος (bebelos) oandliga, oandlig person
G1059 Γαμαλιήλ (Gamaliel) Gamaliel
G1672 Ἕλλην (Hellen) grek, hedning
G3494 νεανίας (neanias) ung man

Talvärde 124

G0008 Ἀβιαθάρ (Abiathar) Abjatar
G0913 Βαράκ (Barak) Barak
G0962 Βηθαβαρά (Bethabara) Betania
G1446 Ἑβραΐς (Hebrais) hebreiska
G2246 ἥλιος (helios) sol, öst

Talvärde 125

G0186 ἀκλινής (aklines) orubbligt
G1169 δειλός (deilos) rädd
G1698 ἐμοί (emoi) mig, jag, mina
G2389 Ἰαννῆς (Iannes) Jannes
G3037 λίθος (lithos) sten

Talvärde 126

G2463 ἶρις (iris) regnbåge
G3002 Λεββαῖος (Lebbaios) Lebbeus
G3005 λεῖμμα (leimma) rest, kvarleva
G3188 μέλαν (melan) bläck
G3578 ξενία (xenia) gästrum

Talvärde 127

G2570 καλός (kalos) god, gott, bättre, rätt, fina
G3485 ναός (naos) tempel

Talvärde 128

G0898 βαθμός (bathmos) ställning
G1218 δῆμος (demos) folket, folkmassa
G2285 θάμβος (thambos) bävan
G3370 Μῆδος (Medos) meder

Talvärde 129

G0513 ἀξίνη (axine) yxa
G3125 μάμμη (mamme) mormor
G3425 μόγις (mogis) knappt
G4127 πληγή (plege) slå, misshandla

Talvärde 130

G0053 ἁγνός (hagnos) ren, oskyldig, kysk
G1189 δέομαι (deomai) be, bönfalla
G1826 ἔξειμι (exeimi) resa, gå därifrån

Talvärde 131

G0123 αἰγιαλός (aigialos) strand
G0287 ἀμοιβή (amoibe) återbetalning
G1668 ἕλκος (helkos) sår
G1680 ἐλπίς (elpis) hopp, tro
G2798 κλάδος (klados) gren
G2811 κλέος (kleos) beröm
G3013 λεπίς (lepis) fjäll
G3501 νέος (neos, comparative, neoteros) nytt, yngre, yngre man, yngre kvinnor

Talvärde 132

G0454 ἄνοια (anoia) vansinne, vettlöst hat, galenskap
G2253 ἡμιθανής (hemithanes) halvdöd
G2390 ἰάομαι (iaomai) hela, bli botad
G2536 Καϊνάν (Kainan) Kenan
G2768 κέρας (keras) horn
G2907 κρέας (kreas) kött

Talvärde 133

G0902 βαΐον (baion) palmblad

Talvärde 134

G0039 ἅγιον (hagion) helig, vördnadsvärd
G0547 ἀπειλή (apeile) hot, hotelse
G1085 γένος (genos) slag, härkomst, släkt
G2912 Κρής (Kres) kretensare
G3606 ὅθεν (hothen) varför, varifrån, varpå, var, varav, därifrån, varigenom

Talvärde 135

G0052 ἄγνοια (agnoia) okunniga, okunnighet
G1391 δόξα (doxa) härlighet, ära, prakt, heder, anseende
G1546 ἐκβολή (ekbole) kasta överbord
G1558 ἔκδικος (ekdikos) hämnare

Talvärde 136

G0438 ἄνθος (anthos) blommor
G1589 ἐκλογή (ekloge) välja
G1875 ἐπάν (epan) när
G2300 θεάομαι (theaomai) se, skåda
G2588 καρδία (kardia) hjärta, brustet hjärta
G2809 κλέμμα (klemma) stöld

Talvärde 137

G0136 αἶνος (ainos) lovsång
G0200 ἀκρίς (akris) gräshoppa
G0243 ἄλλος (allos) ändå
G2233 ἡγέομαι (hegeomai) anse, se det som, aktning, ledare
G2762 κεραία (keraia) prick

Talvärde 138

G0216 ἄλαλος (alalos) stum
G0345 ἀνακεῖμαι (anakeimai) ligga till bords, sitta till bords, bordsgäster
G1860 ἐπαγγελία (epaggelia) löfte
G2864 κόμη (kome) hår
G3040 λιμήν (limen) hamn
G3041 λίμνη (limne) sjö
G3174 μέγεθος (megethos) storhet

Talvärde 139

G1674 Ἑλληνίς (Hellenis) grekisk
G3418 μνῆμα (mnema) grav
G3804 πάθημα (pathema) lidande, begär

Talvärde 140

G1484 ἔθνος (ethnos) hedning, folk,
G2052 ἐριθεία (eritheia) själviska ambitioner, strid
G2237 ἡδονή (hedone) njutning, begär
G2515 καθέδρα (kathedra) stol

Talvärde 141

G2788 κιθάρα (kithara) harpa
G2836 κοιλία (koilia) moderliv, mage, buk
G2977 λάθρα (lathra) hemlighet

Talvärde 142

G0030 ἀγγεῖον (aggeion) kärl
G0530 ἅπαξ (hapax) en gång
G0689 Ἀράμ (Aram) Ram
G0716 ἅρμα (harma) vagn
G3131 μάννα (manna) manna
G4471 Ῥαμᾶ (Rhama) Rama

Talvärde 143

G1552 ἔκδηλος (ekdelos) uppenbar

Talvärde 144

G1160 δαπάνη (dapane) kostnaden
G1933 ἐπιεικής (epieikes) mild
G2245 ἡλίκος (helikos) hur stor, vilken stor
G2303 θεῖον (theion) svavel
G2550 κακοήθεια (kakoetheia) ondska
G3180 μεθοδεία (methodeia) falskspel, trick, listiga anslag
G3372 μῆκος (mekos) längd

Talvärde 145

G0011 Ἀβραάμ (Abraam) Abraham
G3094 Μαγδαληνή (Magdalene) Magdala

Talvärde 146

G0548 ἄπειμι (apeimi) vara frånvarande
G0549 ἄπειμι (apeimi) gick
G1271 διάνοια (dianoia) förstånd, sinne, fantasi-högmodiga tankar
G1932 ἐπιείκεια (epieikeia) mildhet
G2750 κειρία (keiria) bindel
G3420 μνήμη (mneme) minnas

Talvärde 147

G0323 ἀνάδειξις (anadeixis) uppvisande, framställande, publikt framträdande, träda fram
G0514 ἄξιος (axios) värdig, tillhör, överensstämmer med
G1597 ἔκπαλαι (ekpalai) sedan länge
G2915 κριθή (krithe) korn

Talvärde 149

G0195 ἀκρίβεια (akribeia) oklanderligt uppträdande
G1003 Βοόζ (Booz) Boas
G1648 Ἐλεάζαρ (Eleazar) Eleasar
G3121 Μαλελεήλ (Maleleel) Mahalalel
G3612 οἴκημα (oikema) fängelse
G3993 πένης (penes) fattig
G4487 ῥῆμα (rhema) ord

Talvärde 150

G1192 δέρμα (derma) gethud, skinn
G1732 ἔνδειξις (endeixis) visa, deklarera, bevisa
G3127 Μαναήν (Manaen) Manaen
G3482 Ναθαναήλ (Nathanael) Natanael
G3598 ὁδός (hodos) väg, vid väg, resa

Talvärde 151

G0575 ἀπό (apo) från, av, ut ur, för, på, i,
G1334 διηγέομαι (diegeomai) berätta
G2283 Θάμαρ (Thamar) Tamar
G2756 κενός (kenos) meningslös, förgäves, tomhänt, fåfängligt
G2993 Λαοδίκεια (Laodikeia) Laodikeia
G3136 Μάρθα (Martha) Marta
G3196 μέλος (melos) lem, kroppsdel, kropp
G3497 Νεεμάν (Neeman) Naaman
G3659 ὄμμα (omma) ögon

Talvärde 152

G1382 δοκιμή (dokime) prov, beprövad, prövning
G2057 Ἑρμᾶς (Hermas) Hermas
G3104 Μαϊνάν (Mainan) Menna
G3137 Μαρία (Maria, Mariam) Maria
G4485 ῥῆγμα (rhegma) ruin, förödelse

Talvärde 153

G1569 ἔκθαμβος (ekthambos) stor häpnad, stor förundran
G4479 Ῥεβέκκα (Rhebekka) Rebecka

Talvärde 154

G1043 Γαβριήλ (Gabriel) Gabriel
G2250 ἡμέρα (hemera) dag, daglig

Talvärde 155

G0117 Ἀθηναῖος (Athenaios) atenare, invånare i Aten
G1188 δεξιός (dexios) höger hand, höger, höger sida

Talvärde 156

G3042 λιμός (limos) hungersnöd, hunger, brist
G3433 μόλις (molis) knapp
G3534 νῖκος (nikos) seger
G3634 οἷος (hoios) sådan, som, vilket sätt, så som, vilken sorts man, vad

Talvärde 157

G0285 ἄμμος (ammos) sand
G1081 γέννημα (gennema) avföda, frukt
G2425 ἱκανός (hikanos) många, mycket, värdig, lång
G2537 καινός (kainos) ny
G2850 κολακεία (kolakeia) smicker

Talvärde 158

G0358 ἄναλος (analos) saltlös, utan sälta
G2985 λαμπάς (lampas) lampa, fackla
G3692 ὀπή (ope) grotta, åder

Talvärde 159

G0435 ἀνήρ (aner) man, make
G0704 ἀρήν (aren) lamm
G2060 Ἑρμῆς (Hermes) Merkurius, Hermes
G4117 πλέγμα (plegma) håruppsättning

Talvärde 160

G0559 Ἀπελλῆς (Apelles) Apelles
G2834 Κνίδος (Knidos) Knidos

Talvärde 161

G1057 Γαλιλαῖος (Galilaios) galilé
G2031 ἔπος (epos) säga
G3310 μερίς (meris) del, delaktighet
G3595 ὁδηγός (hodegos) ledare
G3657 ὁμιλία (homilia) sällskap

Talvärde 162

G0311 ἀναβολή (anabole) dröjsmål
G0316 ἀναγκαῖος (anagkaios) nödvändigt
G1152 Δάμαρις (Damaris) Damaris
G1663 Ἐλιέζερ (Eliezer) Elieser
G2329 θέρμη (therme) hetta

Talvärde 163

G0921 Βαρνάβας (Barnabas) Barnabas
G2516 καθέζομαι (kathezomai) sitta

Talvärde 164

G2047 ἐρημία (eremia) ödemark, öken
G3025 ληνός (lenos) vinpress

Talvärde 165

G0998 βοηθός (boethos) hjälpare
G1738 ἔνδικος (endikos) rätt, det man förtjänar
G1747 ἐνέδρα (enedra) bakhåll

Talvärde 166

G0356 ἀναλογία (analogia) proportion, i överenstämmelse, efter måttet av
G1248 διακονία (diakonia) tjänst, betjäning, understöd
G1565 ἐκεῖνος (ekeinos) den
G1637 ἔλαιον (elaion) olja
G2772 κέρμα (kerma) pengar, mynt
G3044 Λίνος (Linos) Linus
G3806 πάθος (pathos) lidelse, ont begär, lusta

Talvärde 167

G0286 ἀμνός (amnos) lamm
G0406 Ἀνδρέας (Andreas) Andreas
G2387 Ἰαμβρῆς (Iambres) Jambres

Talvärde 168

G0291 Ἀμπλίας (Amplias) Ampliatus
G0958 Βενιαμίν (Beniamin) Benjamin
G1862 ἐπάγγελμα (epaggelma) löfte
G2563 κάλαμος (kalamos) strå, rör, penna
G3120 μαλακός (malakos) fina, mjuka, feminin man, catamit
G3438 μονή (mone) boning
G3518 Νηρί (Neri) Ner
G3526 Νίγερ (Niger) Niger
G3542 νομή (nome) bete
G4133 πλήν (plen) men

Talvärde 169

G3030 λίβανος (libanos) rökelse
G3540 νόημα (noema) sinne
G3591 ὄγκος (ogkos) tyngd, hinder
G4106 πλάνη (plane) bedrägeri

Talvärde 170

G1385 δοκός (dokos) bjälke
G1482 ἐθνικός (ethnikos) hedning
G3167 μεγαλεῖος (megaleios) väldiga gärningar

Talvärde 171

G1876 ἐπάναγκες (epanagkes) nödvändig
G2917 κρίμα (krima) dom
G3825 πάλιν (palin) igen
G4109 πλάξ (plax) tavla

Talvärde 172

G0417 ἄνεμος (anemos) vind, vindkast
G0458 ἀνομία (anomia) laglöshet, orrätfärdighet
G1044 γάγγραινα (gaggraina) cancersvulst
G1724 ἐνάλιος (enalios) vattendjur

Talvärde 173

G0051 ἀγνόημα (agnoema) synd, oavsiktlig synd
G0707 Ἀριμαθαία (Arimathaia) Arimatea
G3478 Ναζαρέθ (Nazareth, Nazaret) Nasaret

Talvärde 174

G0975 βιβλίον (biblion) bok, brev, bokrulle
G1256 διαλέγομαι (dialegomai) tala med varandra, samtala
G2261 ἤπιος (epios) vänlig

Talvärde 175

G0058 ἀγορά (agora) marknad, marknadsplats
G0212 ἀλαζονεία (alazoneia) skryt, stortalighet, kvacksalveri, högmod
G2310 θεμέλιος (themelios, themelion) grund
G2574 κάμηλος (kamelos) Kamel

Talvärde 176

G1555 ἐκδιηγέομαι (ekdiegeomai) berätta
G1900 ἐπέκεινα (epekeina) bortom
G1915 ἐπίβλημα (epiblema) lapp
G3624 οἶκος (oikos) hem, hus, familj
G3650 ὅλος (holos) alla, hela, varje stund, allihop, genom hela

Talvärde 177

G1756 ἐνεργής (energes) verksam, kraftigt
G2408 Ἱερεμίας (Ieremias) Jeremia

Talvärde 178

G1076 γενεαλογία (genealogia) släktregister
G2871 κοπή (kope) slakten, segern

Talvärde 179

G0922 βάρος (baros) börda, tung vikt
G1753 ἐνέργεια (energeia) verksam, mäktigt verksam, styrka
G2359 θρίξ (thrix) hår
G3056 λόγος (logos) ord, tal

Talvärde 180

G0068 ἀγρός (agros) fält, landsbygd, liten by
G0249 ἄλογος (alogos) orimligt
G0304 ἀναβαθμός (anabathmos) trappa
G0692 ἀργός (argos) onyttigt, sysslolös, overksam
G1388 δόλος (dolos) svek, list
G3981 πειθός (peithos, peitho) övertalande, förförande

Talvärde 181

G0097 ἄδολος (adolos) ren, oförfalskad
G1515 εἰρήνη (eirene) frid
G1652 ἐλεεινός (eleeinos) ömklig, ynklig
G1945 ἐπίκειμαι (epikeimai) tränga sig inpå, pressa, ligga framför, ligga på, pålagd
G3709 ὀργή (orge) vredesdomen, vrede

Talvärde 182

G0242 ἅλλομαι (hallomai) hoppa upp, resa sig upp, flöda fram
G2548 κἀκεῖνος (kakeinos) och han, och de
G3185 μεῖζον (meizon) ju mer
G3844 παρά (para) av, för, från, på
G4498 Ῥόδη (Rhode) Rhode

Talvärde 183

G4464 ῥάβδος (rhabdos) stav

Talvärde 184

G0228 ἀληθινός (alethinos) sanna
G1096 γίνομαι (ginomai) vara, ske, bli, bli gjort, komma
G1270 διανόημα (dianoema) tanke, förstånd, sinnelag
G1586 ἐκλέγομαι (eklegomai) välja, utvälja
G2779 κῆπος (kepos) trädgård

Talvärde 185

G1121 γράμμα (gramma) anslag, skrift, skuldebrev
G3035 λίθινος (lithinos) av sten
G4007 περ (per) mycket

Talvärde 186

G1115 Γολγοθᾶ (Golgotha) Golgata
G1464 ἐγκοπή (egkope) avbrott, hinder
G1769 ἐννεός (enneos) förstummad
G1771 ἔννοια (ennoia) uppsåt, sinne
G1958 ἐπιμέλεια (epimeleia) omsorg, omvårdnad

Talvärde 187

G2231 ἡγεμονία (hegemonia) regera

Talvärde 188

G0432 ἄνηθον (anethon) dill
G0527 ἀπαλός (apalos) mjuk
G0960 Βέροια (Beroia) Berea

Talvärde 189

G1117 γόμος (gomos) last, fartygslast, vara
G1919 ἐπίγειος (epigeios) jordiska
G2823 κλίβανος (klibanos) ugn
G3052 λόγιος (logios) bildad
G3641 ὀλίγος (oligos) få, lite, liten, i det lilla, nästan, en stund
G4082 πήρα (pera) lädersäck

Talvärde 190

G0066 ἄγριος (agrios) vild
G1156 δάνειον (daneion) skuld
G1386 δόλιος (dolios) ohederlig, oärlig
G2330 θέρος (theros) sommar

Talvärde 191

G2413 ἱερός (hieros) helig
G3581 ξένος (xenos) främling, främmande, gäst
G3609 οἰκεῖος (oikeios) familj, hushåll
G4188 πόμα (poma) dryck

Talvärde 192

G0439 ἀνθρακιά (anthrakia) koleld
G4009 πέρας (peras) den yttersta gränsen, slutet

Talvärde 193

G0724 ἁρπαγή (harpage) rofferi, plundring, habegär
G1228 διάβολος (diabolos) djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare
G1351 δίλογος (dilogos) tvetydig, oärlig
G2260 ἤπερ (eper) än

Talvärde 194

G1445 Ἑβραῖος (Hebraios) hebré, israelit, jude
G4081 πηλός (pelos) lera

Talvärde 195

G0959 Βερνίκη (Bernike) Berenike
G2353 θρέμμα (thremma) boskap
G2879 Κορέ (Kore) Kora
G3989 πέλαγος (pelagos) djup
G4012 περί (peri) omkring

Talvärde 196

G0596 ἀποθήκη (apotheke) tröskplats, loge
G1476 ἑδραῖος (hedraios) fast
G3688 ὄνος (onos) åsna
G3984 πεῖρα (peira) försök
G4011 Πέργη (Perge) Perge
G4172 πόλις (polis) stad

Talvärde 197

G0715 ἄρκος (arktos) björn
G1442 ἕβδομος (hebdomos) sjunde
G2575 κάμινος (kaminos) ugn
G4470 ῥάκος (rhakos) tygbit

Talvärde 198

G0370 ἀνάξιος (anaxios) ovärdig
G1190 Δερβαῖος (Derbaios) från Derbe
G3820 παλαιός (palaios) gammal, gammalt vin
G4493 ῥιπή (rhipe) ögonblick

Talvärde 199

G1230 διαγίνομαι (diaginomai) var förbi, efter

Talvärde 200

G1512 εἴ περ (ei, per) lika visst som, även om
G3426 μόδιος (modios) skäppa

Talvärde 201

G1393 Δορκάς (Dorkas) Dorkas
G3109 Μακεδονία (Makedonia) Makedonien
G3633 οἴομαι (oiomai, oimai) anta, tänka
G4094 πίναξ (pinax) fat

Talvärde 202

G0760 Ἀσά (Asa) Asa
G1834 ἐξηγέομαι (exegeomai) kungöra, göra känd, berätta
G2383 Ἰάειρος (Iaeiros) Jairus

Talvärde 203

G0241 ἀλλογενής (allogenes) främling
G3134 μαρὰν ἀθά (maran, atha) maranatha
G4128 πλῆθος (plethos) en stor skara, de många

Talvärde 205

G2215 ζιζάνιον (zizanion) ogräs
G2771 κέρδος (kerdos) vinst
G3541 νόθος (nothos) oäkta söner
G4571 σέ (se) dig

Talvärde 206

G2848 κόκκος (kokkos) säd, korn
G3631 οἶνος (oinos) vin, vinpress
G3690 ὄξος (oxos) vinäger

Talvärde 207

G0457 ἄνοιξις (anoixis) öppnande
G1819 ἐξάπινα (exapina) plötsligt
G2513 καθαρός (katharos) ren, klar
G2540 καιρός (kairos) tid, rätt tid, tillfälle
G3607 ὀθόνη (othone) linneduk
G3615 οἰκιακός (oikiakos) husfolk

Talvärde 208

G2829 κλοπή (klope) stöld
G4157 πνοή (pnoe) Ande

Talvärde 209

G3050 λογικός (logikos) andlig
G4161 ποίημα (poiema) verk

Talvärde 210

G3043 λίνον (linon) veke
G3400 μίλιον (milion) mil

Talvärde 211

G2322 θεραπεία (therapeia) helande, hushåll, husfolk
G2566 καλλίον (kallion) mycket väl

Talvärde 212

G0773 Ἀσία (Asia) Asien
G1755 ἐνέργημα (energema) kraftgärning
G1829 ἐξέραμα (exerama) spya
G2810 Κλεόπας (Kleopas) Kleopas
G3112 μακράν (makran) långt, långt borta, långt ifrån
G3415 μνάομαι (mnaomai) komma ihåg, vara medveten, ha i åminnelse
G3705 ὅραμα (horama) syn

Talvärde 213

G0077 ἀδάπανος (adapanos) kostnadsfri, utan ersättning
G0185 ἀκέραιος (akeraios) oskyldig
G2565 καλλιέλαιος (kallielaios) äkta olivträd

Talvärde 214

G1444 Ἑβραϊκός (Hebraikos) hebreiska
G3026 λῆρος (leros) tomt prat
G4159 πόθεν (pothen) varifrån
G4597 σής (ses) mal

Talvärde 215

G1841 ἔξοδος (exodos) bortgång, uttåg
G2976 Λάζαρος (Lazaros) Lasarus
G3681 ὄνειδος (oneidos) skam

Talvärde 216

G0983 βλαβερός (blaberos) skadlig
G2509 καθάπερ (kathaper) som, liksom
G2539 καίπερ (kaiper) trots, fastän
G3014 λέπρα (lepra) spetälska, lepra
G3401 μιμέομαι (mimeomai) följa

Talvärde 217

G0174 ἀκάνθινος (akanthinos) av törne
G0719 ἁρμός (harmos) ben
G2431 ἱλαρός (hilaros) glad
G2552 κακοπάθεια (kakopatheia) uthålligt lida
G4589 Σήθ (Seth) Set

Talvärde 218

G3730 ὁρμή (horme) våldsam rörelse

Talvärde 219

G0939 βάσις (basis) fot
G2058 ἑρμηνεία (hermeneia) uttydning

Talvärde 220

G1338 διϊκνέομαι (diikneomai) genomtränga, tränga igenom
G1384 δόκιμος (dokimos) bestå provet, prövad, erkänd
G3997 πένθος (penthos) sorg

Talvärde 221

G0096 ἀδόκιμος (adokimos) diskvalificerad
G0440 ἄνθραξ (anthrax) glödande kol
G3123 μᾶλλον (mallon) mer, hellre, i stället
G3313 μέρος (meros) område, plats, kust
G3677 ὄναρ (onar) dröm
G4088 πικρία (pikria) bitterhet
G4602 σιγή (sige) tystnad

Talvärde 222

G0765 ἀσεβής (asebes) ogudaktiga
G1868 ἔπαινος (epainos) beröm
G3105 μαίνομαι (mainomai) vara galen, från sina sinnen

Talvärde 223

G3590 ὄγδοος (ogdoos) åtta

Talvärde 224

G0763 ἀσέβεια (asebeia) ogudaktighet
G1896 ἐπεῖδον (epeidon) se till, se, ge akt på
G3382 μηρός (meros) höft
G3516 νήπιος (nepios) barn, de små, barnslig
G4080 πηλίκος (pelikos) hur stor

Talvärde 225

G1526 εἰσί (eisi) är, vara
G3813 παιδίον (paidion) litet barn, ett barn i koltåldern,
G3977 πεδινός (pedinos) slät
G4229 πρᾶγμα (pragma) sak, ärende

Talvärde 226

G1179 Δεκάπολις (Dekapolis) Dekapolis
G1226 διαβεβαιόομαι (diabebaioomai) försäkra, med säkerhet påstå
G1963 ἐπίνοια (epinoia) tanke
G2268 Ἡσαΐας (Hesaias) Jesaja
G2839 κοινός (koinos) gemensam, oren
G3061 λοιμός (loimos) pest, plåga
G3658 ὅμιλος (homilos) kustfarare
G3684 ὀνικός (onikos) tung kvarnsten

Talvärde 227

G2392 ἴασις (iasis) bota
G2586 καπνός (kapnos) rök
G3866 παραθήκη (paratheke) anförtro

Talvärde 228

G2041 ἔργον (ergon) gärning, handling
G2066 ἐσθής (esthes) kläder, dräkt

Talvärde 229

G0964 Βηθεσδά (Bethesda) Betesda
G1327 διέξοδος (diexodos) vägskäl, vägkorsning
G1673 Ἑλληνικός (Hellenikos) grekiska
G2048 ἔρημος (eremos) vildmark, ödemark, öken
G2263 ἤρεμος (eremos) lugn
G2468 ἴσθι (isthi) var du, var, överlämna dig själv

Talvärde 231

G1249 διάκονος (diakonos) tjänare, församlingstjänare, diakon
G3487 νάρδος (nardos) nardus
G3686 ὄνομα (onoma) namn
G4639 σκιά (skia) skugga

Talvärde 232

G0288 ἄμπελος (ampelos) vinträd
G2464 Ἰσαάκ (Isaak) Isak
G3917 πάρδαλις (pardalis) leopard
G4134 πλήρης (pleres) full
G4527 Σαλά (Sala) Shelach

Talvärde 233

G1162 δέησις (deesis) bön åkallan
G3051 λόγιον (logion) ord

Talvärde 234

G2819 κλῆρος (kleros) lott, del, plats
G3852 παραγγελία (paraggelia) föreskrift, bud, befallning

Talvärde 235

G0966 Βηθσαϊδά (Bethsaida) Betsaida
G2053 ἔριον (erion) ull
G2411 ἱερόν (hieron) tempel
G4462 ῥαββονί (rhabboni, rhabbouni) Min store mästare

Talvärde 236

G0065 ἀγριέλαιος (agrielaios) tillhörande ett vildolivträd
G0306 ἀναβάλλομαι (anaballomai) uppskjuta
G0706 ἀριθμός (arithmos) antal
G3441 μόνος (monos) endast, ensam
G3551 νόμος (nomos) lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna
G3733 ὄρνις (ornis) höna
G4008 πέραν (peran) på andra sidan
G4169 ποῖος (poios) vad, vilka

Talvärde 237

G0138 αἱρέομαι (haireomai) välja
G0459 ἄνομος (anomos) utan undervisning, utan lag
G0606 ἀπόκειμαι (apokeimai) förvara
G2038 ἐργάζομαι (ergazomai) arbeta, göra, tjänstgöra, göra affärer
G3117 μακρός (makros) långa, avlägset
G3138 Μάρκος (Markos) Markus
G4108 πλάνος (planos) bedragare

Talvärde 238

G3685 ὀνίνημι (oninemi) ha glädje av, ha nytta av

Talvärde 239

G3200 μεμβράνα (membrana) pergamentskrift
G3812 παιδιόθεν (paidiothen) sedan barnsben

Talvärde 240

G0557 ἀπελεγμός (apelegmos) dåligt rykte, missaktning
G1017 βραβεῖον (brabeion) pris, segerlön
G4250 πρίν (prin) innan

Talvärde 241

G0206 ἄκρον (akron) ände, yttersta ände
G3049 λογίζομαι (logizomai) mena, tillräkna, räkna, se som
G3832 πανοικί (panoiki) hus
G4484 Ῥήγιον (Rhegion) Regium

Talvärde 242

G0727 ἅρπαξ (harpax) rovlysten
G0993 Βοανεργές (Boanerges) Boanerges
G1582 ἐκκρέμαμαι (ekkremamai) hålla sig nära lyssnande, hänga vid någons läppar
G2766 κέραμος (keramos) taktegel

Talvärde 243

G0420 ἀνεξίκακος (anexikakos) tålig, tålig i lidande
G1046 Γαδαρηνός (Gadarenos) Gadarenernas område
G2355 θρῆνος (threnos) bitter klagan
G2878 κορβᾶν (korban, korbanas) offerkista, korban, offergåva, tempelgåva
G2996 Λασαία (Lasaia) Lasea

Talvärde 244

G1545 ἔκβασις (ekbasis) utväg, leda fram till
G3584 ξηρός (xeros) förtvinad, torra land,

Talvärde 245

G1566 ἐκεῖσε (ekeise) där
G2069 Ἐσλί (Esli) Hesli

Talvärde 246

G0585 ἀπόδειξις (apodeixis) bevisning
G1335 διήγεσις (diegesis) skildring
G2462 ἵππος (hippos) häst
G2873 κόπος (kopos) arbeta, besvära, oroa
G3111 μάκελλον (makellon) köttmarknad
G3308 μέριμνα (merimna) omsorger
G3398 μικρός (mikros, comparative, mikroteros) de små, minst
G3735 ὄρος (oros) berg
G3918 πάρειμι (pareimi) närvara, komma, inför

Talvärde 247

G0675 Ἄππιος (Appios) Appii
G1814 ἐξάλλομαι (exallomai) hoppa, springa
G2342 θηρίον (therion) vilddjur
G4178 πολλάκις (pollakis) ofta
G4609 Σίλας (Silas) Silas

Talvärde 248

G1723 ἐναγκαλίζομαι (enagkalizomai) omfamna, ta upp i famnen
G2445 Ἰόππη (Ioppe) Joppe
G3107 μακάριος (makarios) Salig
G4590 Σήμ (Sem) Sem

Talvärde 249

G1506 εἰλικρινής (heilikrines) rena
G2446 Ἰορδάνης (Iordanes) Jordan
G3935 παρίημι (pariemi) vara kraftlös

Talvärde 250

G2897 κραιπάλη (kraipale) festa
G3994 πενθερά (penthera) svärmor
G4253 πρό (pro) före
G4499 Ῥόδος (Rhodos) Rhodos

Talvärde 251

G1505 εἰλικρίνεια (heilikrineia) osyrat, rent
G2876 κόραξ (korax) korp
G3498 νεκρός (nekros) död
G3715 ὄρεξις (orexis) begär

Talvärde 252

G3496 Νεάπολις (Neapolis) Neapolis
G4248 πρηνής (prenes) framstupa

Talvärde 253

G1708 ἐμπλοκή (emploke) håruppsättning, flätning
G4079 πηδάλιον (pedalion) styråra, roder

Talvärde 254

G1951 ἐπιλέγομαι (epilegomai) kallas för, välja
G2826 κλινίδιον (klinidion) bädd
G3883 παραλλαγή (parallage) variation, förändring

Talvärde 255

G0016 ἀγαθοποιΐα (agathopoiia) görandet av vad gott är
G0766 ἀσέλγεια (aselgeia) orgier
G1697 Ἐμμόρ (Emmor) Hamor, Emmor
G1701 ἐμπαιγμός (empaigmos) hån
G3717 ὀρθός (orthos) upprätt, rak
G4038 πέριξ (perix) runt omkring

Talvärde 256

G1260 διαλογίζομαι (dialogizomai) beräkna, tänka, överväga
G3932 παρθενία (parthenia) oskuld
G4144 πλόος (ploos) sjöresa
G4314 πρός (pros) till

Talvärde 257

G1197 δέσμη (desme) binda
G3532 Νικόλαος (Nikolaos) Nikolaus
G4234 πρᾶξις (praxis) gärning
G4235 πρᾷος (praos) mild

Talvärde 258

G0170 ἀκαιρέομαι (akaireomai) inte ha tillfälle
G1187 δεξιολάβος (dexiolabos) spjutmän
G2781 κηρίον (kerion) honungskaka
G4166 ποιμήν (poimen) herde
G4167 ποίμνη (poimne) hjord

Talvärde 259

G0730 ἄῤῥην (arrhen, arsen) manlig
G0932 βασιλεία (basileia) Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike
G3731 ὅρμημα (hormema) våldsamhet

Talvärde 260

G3424 μογιλάλος (mogilalos) nästan stum
G4584 Σεμεΐ (Semei) Shemein

Talvärde 261

G0060 ἀγοραῖος (agoraios) från gatan, gatans parlament, hålla rättegång
G0580 ἀποβολή (apobole) förlust
G4614 Σινᾶ (Sina) Sinai

Talvärde 262

G0640 ἀπορία (aporia) rådlöshet
G4076 πήγανον (peganon) vinruta

Talvärde 263

G3826 παμπληθεί (pamplethei) allt

Talvärde 264

G0119 ἄθλησις (athlesis) kamp

Talvärde 265

G0627 ἀπολογία (apologia) försvar, förklaring,
G1741 ἔνδοξος (endoxos) underbart, vackert, fina, aktad, härlighet
G1974 ἐπιποθία (epipothia) längta (stor längtan)

Talvärde 266

G2847 κόκκινος (kokkinos) scharlakansröd
G2884 κόρος (koros) tunna, mått
G3544 νομικός (nomikos) lagklok, laglärd, om lagen
G3664 ὅμοιος (homoios) likna
G3727 ὅρκος (horkos) ed, löfte
G3934 Πάρθος (Parthos) parter
G4197 πορεία (poreia) vandring

Talvärde 267

G1693 ἐμμαίνομαι (emmainomai) vilt raseri
G2800 κλάσις (klasis) bryta, brödsbrytelsen
G4548 σανίς (sanis) planka

Talvärde 268

G1549 ἔκγονον (ekgonon) barnbarn
G2308 θέλησις (thelesis) vilja
G2467 ἴσημι (isemi) att veta
G3873 παράκειμαι (parakeimai) vara närvarande, finnas där

Talvärde 269

G1173 δεῖπνον (deipnon) måltid, fest
G1355 διόπερ (dioper) varför, alltså, därför

Talvärde 270

G3062 λοιποί (loipoy) andra
G4522 σαγήνη (sagene) dragnät

Talvärde 271

G2828 κλισία (klisia) sällskap, matlag

Talvärde 272

G0425 ἄνεσις (anesis) ro, lindring
G0552 ἄπειρος (apeiros) omogen, inte skickad
G1941 ἐπικαλέομαι (epikaleomai) åkalla, även kallad, vädja till, vädja
G2764 κεραμικός (keramikos) lerkärl

Talvärde 273

G0110 ἀθανασία (athanasia) odödlighet
G3419 μνημεῖον (mnemeion) gravmonument, grav

Talvärde 274

G0961 Βεροιαῖος (Beroiaios) från Berea
G1077 γενέσια (genesia) födelsedag
G1383 δοκίμιον (dokimion) prov
G2821 κλῆσις (klesis) kallelse

Talvärde 275

G2916 κρίθινος (krithinos) korn (av korn)

Talvärde 276

G2859 κόλπος (kolpos) famn, bukt
G4158 ποδήρης (poderes) som når ner till fötterna
G4192 πόνος (ponos) smärta, plåga
G4674 σός (sos) din egen, ditt eget, dina vänner

Talvärde 277

G0720 ἀρνέομαι (arneomai) förneka
G2568 Καλοὶ Λιμένες (Kaloi, Limenes) Goda hamnarna
G2590 καρπός (karpos) frukt
G2591 Κάρπος (Karpos) Karpus

Talvärde 278

G0175 ἄκαρπος (akarpos) ofruktsam, utan frukt
G3530 Νικόδημος (Nikodemos) Nikodemus

Talvärde 279

G0590 ἀπόδημος (apodemos) göra en lång resa
G0772 ἀσθενής (asthenes) svag, sjuk
G1005 βοῤῥᾶς (borrhas) norr
G1078 γένεσις (genesis) släkttavla, generation
G1516 εἰρηνικός (eirenikos) fridsam
G1920 ἐπιγίνομαι (epiginomai) blåsa
G4532 Σαλήμ (Salem) Salem

Talvärde 280

G0434 ἀνήμερος (anemeros) rå, våldsam
G1524 εἴσειμι (eiseimi) gå, gå in
G2430 Ἰκόνιον (Ikonion) Ikonium
G3440 μόνον (monon) enbart, ensam
G3876 παρακοή (parakoe) olydnad
G4671 σοί (soi) dig, du, din egen

Talvärde 281

G0067 Ἀγρίππας (Agrippas) Agrippa
G0721 ἀρνίον (arnion) lamm, litet lamm
G0769 ἀσθένεια (astheneia) svaghet, åkomma, sjuklighet
G1319 διδασκαλία (didaskalia) lära
G2874 κοπρία (kopria) gödselhög
G4029 περίκειμαι (perikeimai) hänga

Talvärde 282

G0133 αἴνεσις (ainesis) tacksägelse, tacksägelseoffer
G0915 βάρβαρος (barbaros) lokalbefolkning, infödd, barbar

Talvärde 283

G1186 δένδρον (dendron) träd
G1557 ἐκδίκησις (ekdikesis) skaffa rätt, vedergällning, bestraffning
G3937 Παρμενᾶς (Parmenas) Parmenas
G4497 Ῥοβοάμ (Rhoboam) Rehabeam

Talvärde 284

G1749 ἔνεδρον (enedron) ligga och vänta

Talvärde 285

G1897 ἐπείπερ (epeiper) lika säkert

Talvärde 286

G2442 ἱμείρομαι (himeiromai, homeiromai) i ömhet ge
G2470 ἴσος (isos) jämställt, lika
G4089 πικρός (pikros) bitter
G4530 Σαλείμ (Saleim) Salim
G4633 σκηνή (skene) tabernakel, hydda

Talvärde 287

G1585 ἐκλανθάνομαι (eklanthanomai) glömma
G2061 Ἑρμογένης (Hermogenes) Hermogenes
G2216 Ζοροβάβελ (Zorobabel) Serubbabel
G2587 Καππαδοκία (Kappadokia) Kappadokien

Talvärde 288

G3655 ὄμβρος (ombros) regn
G4529 Σαλαμίς (Salamis) Salamis

Talvärde 289

G3711 ὀργίλος (orgilos) häftig, snar till vrede
G4528 Σαλαθιήλ (Salathiel) Shealtiel

Talvärde 290

G0234 ἀλίσγεμα (alisgema) befläckelse, förorening, som orenats
G1394 δόσις (dosis) givande, gåva
G1408 δρόμος (dromos) lopp, bana
G2754 κενοδοξία (kenodoxia) tom ära
G3397 μικρόν (mikron) liten stund
G3639 ὄλεθρος (olethros) fördärv

Talvärde 291

G1772 ἔννομος (ennomos) laglig, under lagen
G3015 λεπρός (lepros) spetälsk, leprasjuk

Talvärde 292

G0020 ἀγαλλίασις (agalliasis) jubel, fröjd
G2801 κλάσμα (klasma) bitar
G3393 μίασμα (miasma) besmittelse
G3619 οἰκοδομή (oikodome) uppbyggelse, byggnad
G3850 παραβολή (parabole) liknelse, sinnebild
G3940 παροικία (paroikia) främling

Talvärde 293

G0357 ἀναλογίζομαι (analogizomai) tänk på
G0407 ἀνδρίζομαι (andrizomai) var modiga, var manliga, agera som (mogna) män
G1220 δηνάριον (denarion) denar
G3479 Ναζαρηνός (Nazarenos) invånare från Nasaret

Talvärde 294

G1577 ἐκκλησία (ekklesia) församling, kyrka, folksamling
G2911 κρημνός (kremnos) brant
G3671 ὁμολογία (homologia) bekännelse

Talvärde 295

G3059 λοιδορία (loidoria) hån
G3113 μακρόθεν (makrothen) långt håll, långväga
G3620 οἰκοδομία (oikodomia) uppbygglig

Talvärde 296

G1959 ἐπιμελέομαι (epimeleomai) sköta om, ta hand om
G2765 κεράμιον (keramion) kruka
G4164 ποικίλος (poikilos) olika

Talvärde 297

G0779 ἀσκός (askos) säckar, skinnsäckar
G0785 ἀσπίς (aspis) huggorm
G1895 ἐπειδήπερ (epeideper) på grund av
G2361 θρόμβος (thrombos) stora droppar
G3045 λιπαρός (liparos) utsökt, delikat, lyxig

Talvärde 298

G3882 παράλιος (paralios) kustland

Talvärde 299

G0974 βιβλιαρίδιον (bibliaridion) liten bokrulle
G3713 ὀρέγομαι (oregomai) önska bli

Talvärde 300

G2070 ἐσμέν (esmen) är, var, vara, ha vårt väsen, ha hopp
G2918 κρίνον (krinon) lilja
G3696 ὅπλον (hoplon) vapen, redskap, vapenrustning
G3725 ὅριον (horion) område, gräns, kustlinje

Talvärde 301

G0725 ἁρπαγμός (harpagmos) byte
G2898 κρανίον (kranion) dödskalle
G4171 πόλεμος (polemos) krig
G4582 σελήνη (selene) månen

Talvärde 302

G3439 μονογενής (monogenes) enfödd

Talvärde 303

G1705 ἐμπίπλημι (empiplemi, empletho) mätta

Talvärde 304

G2796 κίνησις (kinesis) rörelse

Talvärde 305

G1140 δαιμόνιον (daimonion) demon
G2318 θεοσεβής (theosebes) tillbedjare av Gud
G2362 θρόνος (thronos) tron
G4010 Πέργαμος (Pergamos) Pergamon
G4093 πινακίδιον (pinakidion) skrivtavla
G5037 τέ (te) och

Talvärde 306

G1711 ἐμπορία (emporia) affärer
G3697 ὁποῖος (hopoios) vilken, hurdan, som
G4585 σεμίδαλις (semidalis) fint mjöl

Talvärde 307

G2317 θεοσέβεια (theosebeia) gudsfruktan
G2393 ἴασπις (iaspis) jaspis
G3740 ὁσάκις (hosakis) så ofta, varje gång
G4535 σάλος (salos) vågor

Talvärde 308

G4204 πόρνη (porne) sexuellt omoralisk kvinna, prostituerad kvinna

Talvärde 309

G0768 Ἀσήρ (Aser) Aser
G4488 Ῥησά (Rhesa) Resa

Talvärde 310

G3063 λοιπόν (loipon) till sist, fortfarande, framledes, för övrigt, härefter
G3181 μεθόριος (methorios) trakten runt
G4143 πλοῖον (ploion) skepp

Talvärde 311

G3714 ὀρεινός (oreinos) bergsbygd
G4124 πλεονεξία (pleonexia) begär, girighet

Talvärde 312

G2404 Ἱεράπολις (Hierapolis) Hierapolis
G3942 παροιμία (paroimia) liknelse, ordspråk

Talvärde 313

G0923 Βαρσαβᾶς (Barsabas) Barsabbas, Barnabas
G1139 δαιμονίζομαι (daimonizomai) besatt

Talvärde 314

G0771 ἀσθένημα (asthenema) svagheter

Talvärde 315

G1501 εἴκοσι (eikosi) tjugo
G2089 ἔτι (eti) ännu, andra, längre, ytterligare
G4099 Πισιδία (Pisidia) Pisidien

Talvärde 316

G0376 ἀνάπηρος (anaperos) lemlästade, krympling, handikappad
G1534 εἶτα (eita) sedan efteråt
G4202 πορνεία (porneia) otukt, sexuell omoral, äktenskapsbrott
G4577 σειρά (seira) kedja
G5100 τὶς (tis) något, någon, några
G5101 τίς (tis) vad, vilken, vem

Talvärde 317

G4526 σάκκος (sakkos) säck
G4544 Σάμος (Samos) Samos

Talvärde 318

G3744 ὀσμή (osme) doft

Talvärde 319

G1690 ἐμβριμάομαι (embrimaomai) säga strängt, djupt rörd
G2522 καθημερινός (kathemerinos) daglig
G4189 πονηρία (poneria) ondska
G4500 ῥοιζηδόν (rhoizedon) högljutt, med ett stort dån

Talvärde 320

G0017 ἀγαθοποιός (agathopoios) göra gott, en som gör vad gott är
G1535 εἴτε (eite) eller
G2039 ἐργασία (ergasia) inkomst, verksamhet, flit
G2461 ἱππικόν (hippikon) ryttare

Talvärde 321

G3319 μέσος (mesos) mitt ibland,
G3933 παρθένος (parthenos) äktenskap, jungfru

Talvärde 322

G0156 αἰτία (aitia) orsak
G0275 ἀμέριμνος (amerimnos) fri från omsorger
G0610 ἀπόκριμα (apokrima) dödsdom
G2596 κατά (kata) enligt, mot, i
G3833 πανοπλία (panoplia) alla vapen, vapenrustning

Talvärde 323

G3849 παραβιάζομαι (parabiazomai) nödga, övertala
G5000 Ταβιθά (Tabitha) Tabita

Talvärde 324

G1068 Γεθσημανῆ (Gethsemane) Getsemane
G3636 ὀκνηρός (okneros) lat, besvär

Talvärde 325

G0767 ἄσημος (asemos) betydande
G1302 διατί (diati) varför
G1936 ἐπίθεσις (epithesis) handpåläggning
G3995 πενθερός (pentheros) svärfar

Talvärde 326

G2071 ἔσομαι (esomai) skall vara, kommer vara, vara, skall ha, skall ske, kan ha
G3808 παιδάριον (paidarion) barn, liten pojke
G4554 Σάρδεις (Sardeis) Sardes

Talvärde 327

G0223 Ἀλέξανδρος (Alexandros) Alexander
G1296 διαταγή (diatage) förmedla, förordna
G2986 λαμπρός (lampros) skinande, fina, vita, praktfull, finklädd
G4694 σπιλάς (spilas) klipprev

Talvärde 328

G2465 ἰσάγγελος (isaggelos) som änglar
G4576 σέβομαι (sebomai) tillbedjan

Talvärde 329

G1454 ἔγερσις (egersis) uppståndelse
G3608 ὀθόνιον (othonion) linnebindlar

Talvärde 330

G0931 βάσανος (basanos) plågor
G1333 διετία (dietia) efter två år. två hela år

Talvärde 331

G0038 ἁγιασμός (hagiasmos) helgelse, helighet
G0113 ἄθεσμος (athesmos) ond, laglös
G1463 ἐγκομβόομαι (egkomboomai) klä, iklä
G1536 εἴ τις (ei, tis) om någon, om något, om man
G3938 πάροδος (parodos) genomresa
G4628 σκέλος (skelos) ben

Talvärde 332

G0139 αἵρεσις (hairesis) parti
G1083 γέννησις (gennesis) födelse
G2541 Καῖσαρ (Kaisar) Kejsare

Talvärde 333

G0192 ἀκρασία (akrasia) omåttlighet, oåterhållsamhet
G1332 διετής (dietes) två år
G3814 παιδίσκη (paidiske) tjänsteflicka, slavinna, tjänarinna

Talvärde 334

G0934 βασίλειος (basileios) kunglig
G3520 νῆσος (nesos) ö
G4086 πιθανολογία (pithanologia) övertalande retorik

Talvärde 335

G1198 δέσμιος (desmios) fånge, vara bunden, i bojor
G2882 Κόρινθος (Korinthos) Korint
G3408 μισθός (misthos) lön

Talvärde 336

G3925 παρεμβολή (parembole) fästning
G4295 πρόκειμαι (prokeimai) ligga framför
G4573 σεβάζομαι (sebazomai) dyrka
G4608 σίκερα (sikera) berusande dryck

Talvärde 337

G2851 κόλασις (kolasis) straff

Talvärde 338

G0774 Ἀσιανός (Asianos) från Asien
G1181 δεκάτη (dekate) tionde, tiondel

Talvärde 339

G3647 ὁλοκληρία (holokleria) full hälsa

Talvärde 340

G1949 ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai) ta, gripa tag i, få fast, gripa

Talvärde 341

G3622 οἰκονομία (oikonomia) ordning, förvaltning
G3881 παραλέγομαι (paralegomai) segla förbi, segla utmed

Talvärde 342

G0699 ἀρεσκεία (areskeia) behagfullhet
G1154 Δαμασκός (Damaskos) Damaskus
G4681 Σπανία (Spania) Spanien

Talvärde 343

G0167 ἀκαθαρσία (akatharsia) orenhet, smuts, moralisk orent uppsåt

Talvärde 344

G0550 ἀπειπόμην (apeipomen) frånsagt, avsagt, tagit avstånd

Talvärde 345

G2881 Κορίνθιος (Korinthios) korintier
G3407 μίσθιος (misthios) hyrd arbetskraft
G3732 ὄρνεον (orneon) fågel
G5001 τάγμα (tagma) rangordning

Talvärde 346

G1053 Γαλατία (Galatia) Galatien
G1243 διαίρεσις (diairesis) olika
G1320 διδάσκαλος (didaskalos) mästare, lärare
G2920 κρίσις (krisis) domstol, fördömelse
G3326 μετά (meta) med, efter, bland, härefter, efteråt, mot
G3533 Νικόπολις (Nikopolis) Nikopolis
G3745 ὅσος (hosos) så länge
G4196 Πόπλιος (Poplios) Publius

Talvärde 347

G1103 γνήσιος (gnesios) egen, äkta
G2555 κακοποιός (kakopoios) att vara ond

Talvärde 348

G2542 Καισάρεια (Kaisereia) Caesarea, Caesarea (Filippi)

Talvärde 349

G0937 βασιλικός (basilikos) ämbetsman, kunglig
G1052 Γαλάτης (Galates) Galater
G2474 Ἰσραήλ (Israel) Israel

Talvärde 351

G3678 ὀνάριον (onarion) åsneföl
G4615 σίναπι (sinapi) senapskorn
G5008 ταλιθά (talitha) Liten flicka

Talvärde 352

G0697 Ἄρειος Πάγος (Areios, Pagos) Areopagen
G2482 Ἰταλία (Italia) Italien
G4110 πλάσμα (plasma) Det som formas

Talvärde 353

G2356 θρησκεία (threskeia) religion, dyrkan
G3383 μήτε (mete) varken, eller
G3892 παρανομία (paranomia) lagbrott

Talvärde 354

G2778 κῆνσος (kensos) skatt
G4636 σκῆνος (skenos) tält

Talvärde 355

G2755 κενόδοξος (kenodoxos) söka fåfäng ära
G3722 ὄρθρος (orthros) tidigt på morgonen

Talvärde 356

G3741 ὅσιος (hosios) helig
G4201 Πόρκιος (Porkios) Porcius

Talvärde 357

G0822 ἀτμίς (atmis) moln
G1950 ἐπιλανθάνομαι (epilanthanomai) glömma
G2434 ἱλασμός (hilasmos) försoningen
G3941 πάροικος (paroikos) främmande, tillfällig boende

Talvärde 358

G0533 ἀπαρνέομαι (aparneomai) förneka
G3139 μάρμαρος (marmaros) marmor
G3385 μήτι (meti) kanske
G4540 Σαμάρεια (Samareia) Samarien
G5092 τιμή (time) pris, heder

Talvärde 360

G0155 αἴτημα (aitema) begäran
G1297 διάταγμα (diatagma) påbud
G1407 δρέπανον (drepanon) skära, lie
G3060 λοίδορος (loidoros) förtalare

Talvärde 361

G0473 ἀντί (anti) i stället för, motsats till
G1253 διάκρισις (diakrisis) bedömande, skiljade mellan
G1954 ἐπίλοιπος (epiloipos) resten, återstoden
G1965 ἐπίορκος (epiorkos) menedare
G4561 σάρξ (sarx) kött

Talvärde 362

G0819 ἀτιμία (atimia) vanära, skamlig, vidrig
G2506 καθαίρεσις (kathairesis) bryta ner
G2913 Κρήσκης (Kreskes) Crescens

Talvärde 363

G0157 αἰτίαμα (aitiama) anklagelse, klagomål
G2519 καθηγητής (kathegetes) lärare, läromästare
G4553 σαργάνη (sargane) korg

Talvärde 364

G2213 ζήτημα (zetema) fråga
G2838 κοίμησις (koimesis) vila sig
G2883 Κορνήλιος (Kornelios) Cornelius
G3387 μήτις (metis, me, tis) någon
G3663 ὁμοιοπαθής (homoiopathes) samma natur

Talvärde 365

G1529 εἴσοδος (eisodos) ingång (hos er), besök
G3721 ὄρθριος (orthrios) tidigt

Talvärde 366

G0364 ἀνάμνησις (anamnesis) åminnelse, till minne av
G3386 μήτιγε (metige) hur mycket mer
G3854 παραγίνομαι (paraginomai) komma
G4213 πόσις (posis) dryck

Talvärde 367

G3159 Ματθίας (Matthias) Mattias
G3394 μιασμός (miasmos) oren
G4027 περικάθαρμα (perikatharma) skräp

Talvärde 368

G4092 πίμπρημι (pimpremi) svullna
G4271 πρόδηλος (prodelos) uppenbara på förhand

Talvärde 369

G1199 δεσμόν (desmon, desmos) bojor
G2933 κτῆμα (ktema) ägodelar
G3553 νόσημα (nosema) sjukdom

Talvärde 371

G1079 γενετή (genete) från födseln
G1713 ἔμπορος (emporos) köpman
G2444 ἱνατί (hinati) varför
G4040 περίοικος (perioikos) granne
G4586 σεμνός (semnos) värdig

Talvärde 372

G3101 μαθητής (mathetes) lärjunge

Talvärde 373

G1509 εἰ μή τι (ei, me, ti) bortsett från
G3931 παρηγορία (paregoria) tröst

Talvärde 375

G3753 ὅτε (hote) när, medans

Talvärde 376

G4205 πόρνος (pornos) sexuellt omoralisk man, prostituerad man

Talvärde 377

G5010 τάξις (taxis) ordning
G5087 τίθημι (tithemi) sätta, lägga

Talvärde 378

G0603 ἀποκαραδοκία (apokaradokia) väntan, ivrig väntan
G0933 βασίλειον (basileion) kungapalats
G3588 ὁ, ἡ, τό (ho, he) -, denna, denne

Talvärde 379

G0942 βάτος (batos) buske, törnbuske
G0943 βάτος (batos) batt-mått (ca 30 liter)
G4021 περίεργος (periergos) magiker, vidskeplig, skvallrig

Talvärde 380

G0049 ἁγνισμός (hagnismos) rening
G0626 ἀπολογέομαι (apologeomai) svara, svara för sig själv, försvara sig
G3754 ὅτι (hoti) att, eftersom
G4168 ποίμνιον (poimnion) hjord
G5104 τοί (toi) ändå

Talvärde 381

G0408 Ἀνδρόνικος (Andronikos) Andronikus
G0595 ἀπόθεσις (apothesis) avtagning, avlägsnande
G2094 ἔτος (etos) år
G4307 πρόνοια (pronoia) mata, förse, ha omsorg om

Talvärde 382

G0105 ἀετός (aetos) örn
G2433 ἱλάσκομαι (hilaskomai) vara barmhärtig, förlåta, sona för

Talvärde 383

G0336 ἀναίρεσις (anairesis) dödande, mord
G3371 μηκέτι (meketi) inte längre, aldrig mer, inte
G4592 σημεῖον (semeion) tecken, mirakel

Talvärde 384

G1116 Γόμοῤῥα (Gomorrha) Gomorra
G4162 ποίησις (poiesis) handling
G4190 πονηρός (poneros) ondskefull
G4536 σάλπιγξ (salpigx) trumpet, basun

Talvärde 385

G4670 Σόδομα (Sodoma) Sodom

Talvärde 386

G2033 ἑπτά (hepta) sju, sjunde
G2294 θάρσος (tharsos) mod

Talvärde 387

G0222 Ἀλεξανδρῖνος (Alexandrinos) från Alexandria
G1149 Δαλματία (Dalmatia) Dalmatien
G2286 θανάσιμος (thanasimos) dödligt
G3706 ὅρασις (horasis) syn, utseende
G3943 πάροινος (paroinos) någon som sitter länge vid vinet
G4212 ποσάκις (posakis) hur ofta
G4285 προηγέομαι (proegeomai) högaktar, gå före och leda

Talvärde 388

G1395 δότης (dotes) givare
G2273 ἤτοι (etoi) antingen
G3519 νησίον (nesion) ö

Talvärde 390

G0205 ἀκροθίνιον (akrothinion) byte
G0539 ἀπάτη (apate) bedräglighet
G1303 διατίθεμαι (diatithemai) sluta ett förbund, skriva testamente, överlämna

Talvärde 391

G2073 ἑσπέρα (hespera) kväll
G4556 σάρδιος (sardios) karneol, sard

Talvärde 392

G0143 αἰσθάνομαι (aisthanomai) uppfatta
G3861 παράδοξος (paradoxos) underligt
G4237 πρασιά (prasia) grupp

Talvärde 393

G1739 ἐνδόμησις (endomesis) bygga
G3194 Μελίτη (Melite) Malta

Talvärde 394

G1360 διότι (dioti) eftersom, för att, därför att, för
G1618 ἐκτενής (ektenes) uthållighet
G2636 καταλαλία (katalalia) förtal
G2643 καταλλαγή (katallage) försoning
G4588 Σέργιος (Sergios) Sergius

Talvärde 395

G1250 διακόσιοι (diakosioi) två hundra

Talvärde 396

G1616 ἐκτένεια (ekteneia) ivrigt, nitiskt
G3554 νόσος (nosos) sjukdom
G4686 σπεῖρα (speira) bataljon, kohort
G4696 σπίλος (spilos) fläck

Talvärde 397

G0159 αἴτιος (aitios) upphovet
G0784 ἄσπιλος (aspilos) ren, fläckfri

Talvärde 398

G0041 ἁγιότης (hagiotes) helighet
G0351 ἀνάκρισις (anakrisis) förhör, förundersökning
G1874 ἐπακροάομαι (epakroaomai) höra, lyssna
G2320 θεότης (theotes) gudomen
G3824 παλιγγενεσία (paliggenesia) pånyttfödelse
G4604 σίδηρος (sideros) järn

Talvärde 399

G2817 κληρονομία (kleronomia) arv
G3155 μάτην (maten) fåfängt, meningslöst

Talvärde 400

G1153 Δαμασκηνός (Damaskenos) från Damaskus
G1639 Ἐλαμίτης (Elamites) elamiter

Talvärde 401

G1622 ἐκτός (ektos) utanför, ut ur
G1623 ἕκτος (hektos) sjätte
G1899 ἔπειτα (epeita) Sedan, därefter, därnäst
G3157 Ματθάν (Matthan) Mattan
G3847 παράβασις (parabasis) överträdelse
G4069 Περσίς (Persis) Persis

Talvärde 402

G1620 ἐκτίθημι (ektithemi) förklarade, omtalade
G3929 πάρεσις (paresis) överseende, fördragsamhet
G4564 Σάῤῥα (Sarrha) Sara

Talvärde 403

G4242 πρεσβεία (presbeia) delegation
G4603 σιδήρεος (sidereos) av järn

Talvärde 404

G2785 κῆτος (ketos) Val, stor fisk
G3648 ὁλόκληρος (holokleros) hela
G3927 παρεπίδημος (parepidemos) gästa

Talvärde 405

G1184 δεκτός (dektos) nåd, erkänd, ta emot
G2095 εὖ (eu) väl, väl gjort, gott

Talvärde 406

G0817 ἄτερ (ater) utan
G1182 δέκατος (dekatos) tionde
G2096 Εὖα (Eua) Eva
G2889 κόσμος (kosmos) värld
G3314 μεσημβρία (mesembria) söder, mitt på dagen
G3623 οἰκονόμος (oikonomos) förvaltare, kassör
G4646 σκολιός (skolios) krokigt, snedvridet
G5300 ὗς (hus) svin

Talvärde 407

G0462 ἀνόσιος (anosios) oheliga, gudlösa
G2003 ἐπιταγή (epitage) befallning, eftertryck

Talvärde 408

G1219 δημόσιος (demosios) allmän, offentlig
G2305 θειότης (theiotes) gudomlig
G2621 κατάκειμαι (katakeimai) ligga, ligga till bords, sängliggande
G2845 κοίτη (koite) säng, kammare

Talvärde 409

G0918 Βαρθολομαῖος (Bartholomaios) Bartolomeus

Talvärde 410

G0782 ἀσπάζομαι (aspazomai) hälsa
G2530 καθότι (kathoti) eftersom

Talvärde 411

G0737 ἄρτι (arti) nu, hädanefter, ännu
G2543 καίτοι (kaitoi) fastän, ändå
G3546 νόμισμα (nomisma) mynt, penning
G4251 Πρίσκα (Priska) Prisca
G5056 τέλος (telos) slutet

Talvärde 412

G0827 αὐγή (auge) gryning
G3402 μιμητής (mimetes) efterföljare, en som efterliknar, förebild, imitera
G3495 νεανίσκος (neaniskos) ung man
G5059 τέρας (teras) under, mirakel

Talvärde 413

G0702 Ἀρέτας (Aretas) Aretas
G2357 θρησκός (threskos) tjäna Gud, religiös

Talvärde 414

G0703 ἀρέτη (arete) härlighet
G4596 σηρικός (serikos) siden

Talvärde 415

G1175 δεισιδαιμονία (deisidaimonia) religion
G1318 διδακτός (didaktos) lär, blivit undervisade
G1570 ἔκθετος (ekthetos) sätta ut
G3597 ὁδοιπορία (hodoiporia) vandring
G3720 ὀρθρινός (orthrinos) tidig morgon

Talvärde 416

G1725 ἔναντι (enanti) inför
G2887 κόσμιος (kosmios) blygsam, uppföra sig väl
G4547 σανδάλιον (sandalion) sandal
G5151 τρίς (tris) tre gånger

Talvärde 417

G1451 ἐγγύς (eggus) nära
G4607 σικάριος (sikarios) knivman, lönnmördare

Talvärde 418

G0901 βαθύς (bathus) djup
G2203 Ζεύς (Zeus) Zeus

Talvärde 419

G1455 ἐγκάθετος (egkathetos) en som spionerar, spion
G1978 ἐπίσημος (episemos) beryktad, högt ansedd
G2544 καίτοιγε (kaitoige) även om, dock
G3610 οἰκέτης (oiketes) tjänare

Talvärde 420

G1004 βόρβορος (borboros) smuts
G2105 εὐδία (eudia) vackert väder

Talvärde 421

G0992 βλητέος (bleteos) måste hällas
G3752 ὅταν (hotan) när
G4142 πλοιάριον (ploiarion) båt
G4299 πρόκριμα (prokrima) föredra någon, vara partisk på förhand
G5140 τρεῖς (treis, tria) tre

Talvärde 422

G2034 ἑπτάκις (heptakis) sju gånger

Talvärde 423

G2040 ἐργάτης (ergates) arbetare
G2671 κατάρα (katara) förbannelse
G3884 παραλογίζομαι (paralogizomai) bedra, lura

Talvärde 424

G3693 ὄπισθεν (opisthen) bakom, efter, utsida

Talvärde 425

G1712 ἐμπόριον (emporion) marknadsplats, saluhall
G2333 Θευδᾶς (Theudas) Teudas
G4025 περίθεσις (perithesis) påhängande
G4665 σμάραγδος (smaragdos) smaragd

Talvärde 426

G2421 Ἰεσσαί (Iessai) Ishai
G4214 πόσος (posos) hur mycket, hur stort
G4625 σκάνδαλον (skandalon) stötesten
G4690 σπέρμα (sperma) frö, avkomma
G5046 τέλειος (teleios) fullkomlig

Talvärde 427

G0083 ἀδηλότης (adelotes) osäkerhet, ovishet, osäkert
G0394 ἀνατίθεμαι (anatithemi) framlägga
G0820 ἄτιμος (atimos) föraktad
G1778 ἔνταλμα (entalma) bud
G4113 πλατεῖα (plateia) gata
G4292 προκαλέομαι (prokaleomai) utmana, irritera, provocera
G4559 σαρκικός (sarkikos) köttslig
G5199 ὑγιής (hugies) frisk, hel ,sund

Talvärde 428

G2652 κατανάθεμα (katanathema) förbannelse
G3152 μάταιος (mataios) fåfänglig, tom
G3169 μεγαλοπρεπής (megaloprepes) majestätisk
G4018 περιβόλαιον (peribolaion) slöja
G4297 προκοπή (prokope) framgång

Talvärde 429

G0829 αὐθάδης (authades) självgod
G3053 λογισμός (logismos) tankar, tankebyggnader

Talvärde 430

G0502 ἄντλημα (antlema) något att ösa upp med
G4700 σποδός (spodos) aska

Talvärde 431

G1008 βοτάνη (botane) gröda
G1787 ἐντός (entos) inuti

Talvärde 432

G2405 ἱερατεία (hierateia) prästerlig sysslor
G2602 καταβολή (katabole) skapelse
G2733 κατοικία (katoikia) bosättning, bostadsort
G4020 περιεργάζομαι (periergazomai) arbeta runt omkring sig
G4475 ῥάπισμα (rhapisma) slag i ansiktet
G4583 σεληνιάζομαι (seleniazomai) fallandesjuka, epilepsi
G4699 σπόγγος (spoggos) svamp

Talvärde 434

G2822 κλητός (kletos) kallad
G4266 προγίνομαι (proginomai) vara förbi
G4642 σκληρός (skleros) hård, tuff
G5085 Τιβεριάς (Tiberias) Tiberias

Talvärde 436

G0193 ἀκρατής (akrates) avhållsamt
G2886 κοσμικός (kosmikos) världslig
G2914 Κρήτη (Krete) Kreta
G5093 τίμιος (timios, comparative, timioteros, superlative, timiotatos) aktad, hedrad

Talvärde 437

G2288 θάνατος (thanatos) död
G3156 Ματθαῖος (Matthaios) Matteus
G5090 Τιμαῖος (Timaios) Timaios

Talvärde 438

G0054 ἁγνότης (hagnotes) renhet
G2067 ἔσθησις (esthesis) kläder
G2940 κυβεία (kubeia) falskspel
G5208 ὕλη (hule) skog, material

Talvärde 439

G0833 αὐλή (aule) palats, residens, förgård
G1775 ἑνότης (henotes) enhet
G3069 Λύδδα (Ludda) Lydda
G3503 νεότης (neotes) ungdom
G3839 πάντη (pante) alltid

Talvärde 440

G2326 θερισμός (therismos) skörd
G2612 κατάδηλος (katadelos) tydlig
G4002 πέντε (pente) fem

Talvärde 441

G0111 ἀθέμιτος (athemitos) avskyvärd
G0158 αἴτιον (aition) skyldige, orsaken
G1054 Γαλατικός (Galatikos) Galater
G3046 λίτρα (litra) pund (ca 3 hg)
G4555 σάρδινος (sardinos) karneol, sard

Talvärde 442

G1007 Βοσόρ (Bosor) Beor
G1820 ἐξαπορέομαι (exaporeomai) misströsta, förtvivla
G2281 θάλασσα (thalassa) sjö
G2932 κτάομαι (ktaomai) vinna, tjäna, få in, skaffa, erhålla

Talvärde 443

G1468 ἐγκρατής (egkrates) behärskad
G2349 θνητός (thnetos) dödligt

Talvärde 444

G0144 αἴσθησις (aisthesis) omdöme, urskiljning
G1261 διαλογισμός (dialogismos) tanke, betänkande, betänklighet, tvivel, föreställningar
G2923 κριτής (krites) domare

Talvärde 445

G1317 διδακτικός (didaktikos) duktig lärare, skicklig att undervisa
G1466 ἐγκράτεια (egkrateia) självbehärskning, återhållsamhet
G3017 Λευΐ (Leui) Levi
G3070 Λυδία (Ludia) Lydia

Talvärde 446

G0168 ἀκαθάρτης (akathartes) smutsighet
G0215 ἀλάλητος (alaletos) outsäglig
G1258 διάλεκτος (dialektos) språk, dialekt, modersmål, sätt att tala
G1540 ἑκατόν (hekaton) hundra, hundrafalt
G1812 ἑξακόσιοι (hexakosioi) sexhundra
G2581 Κανανίτης (Kananites) Selot
G4649 σκοπός (skopos) målet, väktare, spejare
G4673 σορός (soros) bår

Talvärde 447

G0480 ἀντίκειμαι (antikeimai) vara motsatt, vara i strid med
G2483 Ἰταλικός (Italikos) Italienare
G2999 λατρεία (latreia) tjänst, gudstjänst
G3946 παρόμοιος (paromoios) liknande
G5209 ὑμᾶς (humas) er

Talvärde 448

G0338 ἀναίτιος (anaitios) utan skuld, oskyldig
G0493 Ἀντίπας (Antipas) Antipas
G2640 κατάλειμμα (kataleimma) rest, kvarleva
G4139 πλησίον (plesion) nästa, medmänniska

Talvärde 449

G2812 κλέπτης (kleptes) tjuv
G3388 μήτρα (metra) moderlivet
G4269 πρόγονος (progonos) förälder, förfader
G4543 Σαμοθρᾴκη (Samothrake) Samothrake
G4574 σέβασμα (sebasma) helgedom
G4693 σπήλαιον (spelaion) grotta, håla

Talvärde 450

G0581 ἀπογενόμενος (apogenomenos) vara död
G1086 Γεργεσηνός (Gergesenos) gerasenerna
G3033 Λιβύη (Libue) Libyen
G4634 σκηνοπηγία (skenopegia) lövhydda

Talvärde 451

G2295 θαῦμα (thauma) förundran
G3018 Λευΐς (Leuis) Levi
G4701 σπορά (spora) säd

Talvärde 452

G0231 ἁλιεύς (halieus) fiskare
G0611 ἀποκρίνομαι (apokrinomai) svara
G0815 ἄτεκνος (ateknos) barnlös
G2126 εὐλαβής (eulabes) gudfruktig
G4131 πλήκτης (plektes) stridslysten

Talvärde 453

G0266 ἁμαρτία (hamartia) syndig handling, synd
G0734 Ἀρτεμάς (Artemas) Artemas
G2338 θῆλυς (thelus) kvinna

Talvärde 454

G2124 εὐλάβεια (eulabeia) ångest, gudomlig fruktan, helig fruktan
G2428 ἱκετηρία (hiketeria) vädjan, åkallan
G2934 κτῆνος (ktenos) riddjur, boskap
G3682 Ὀνήσιμος (Onesimos) Onesimus

Talvärde 455

G2219 ζύμη (zume) surdeg
G3548 νομοθεσία (nomothesia) lagen
G3746 ὅσπερ (hosper) vemsomhelst
G4218 ποτέ (pote) tidigare, förut
G4219 πότε (pote) när, hur länge

Talvärde 456

G0427 ἄνευ (aneu) utan
G1341 δικαιοκρισία (dikaiokrisia) rättfärdig dom, rättvis dom
G1588 ἐκλεκτός (eklektos) utvald
G2009 ἐπιτιμία (epitimia) straff
G3384 μήτηρ (meter) mor, mamma
G3874 παράκλησις (paraklesis) tröst

Talvärde 457

G0465 ἀντάλλαγμα (antallagma) lösen
G2512 καθαρισμός (katharismos) rening
G3491 ναῦς (naus) skepp
G4550 σαπρός (sapros) korrupt, sjukt, ruttet
G4560 σάρκινος (sarkinos) köttslig, köttig

Talvärde 458

G0207 Ἀκύλας (Akulas) Aquila

Talvärde 459

G2637 κατάλαλος (katalalos) förtalare

Talvärde 460

G0395 ἀνατολή (anatole) öst, stället där solen går upp

Talvärde 461

G1135 γυνή (gune) kvinna, hustru
G1734 ἑνδέκατος (hendekatos) elfte
G2949 κῦμα (kuma) vågor
G3073 Λυκία (Lukia) Lykien
G5210 ὑμεῖς (humeis) ni, ni själva

Talvärde 462

G0735 Ἄρτεμις (Artemis) Artemis
G2738 καῦμα (kauma) hetta
G3323 Μεσσίας (Messias) Messias

Talvärde 463

G1785 ἐντολή (entole) bud, föreskrift
G2802 Κλαύδη (Klaude) Kauda
G3988 πεισμονή (peismone) övertalning

Talvärde 464

G2412 ἱεροπρεπής (hieroprepes) som det anstår de heliga
G2818 κληρονόμος (kleronomos) arvinge
G3399 Μίλητος (Miletos) Miletos

Talvärde 465

G2426 ἱκανότης (hikanotes) skicklighet
G2538 καινότης (kainotes) nytt
G3680 ὀνειδισμός (oneidismos) vanära, smädelse
G3734 ὁροθεσία (horothesia) gräns

Talvärde 466

G1290 διασπορά (diaspora) utspridd, kringspridd, förskingring
G2803 Κλαυδία (Klaudia) Claudia
G5110 τόκος (tokos) ränta

Talvärde 467

G0957 βελτίον (beltion) mycket väl
G1221 δήποτε (depote) vem som helst
G2567 καλοδιδάσκαλος (kalodidaskalos) lärare i det som är gott

Talvärde 469

G0027 ἀγαπητός (agapetos) älskad
G0437 ἀνθομολογέομαι (anthomologeomai) prisade, uttryckte tacksamhet
G3102 μαθήτρια (mathetria) lärjunge
G4999 Ταβέρναι (Tabernai) Tabernae, krog

Talvärde 470

G1178 δεκαπέντε (dekapente) femton
G1703 ἐμπαίκτης (empaiktes) hånfull
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch) inte
G3757 οὗ (hou) där, vart

Talvärde 471

G0476 ἀντίδικος (antidikos) motpart
G3311 μερισμός (merismos) skiljer, dela ut
G3758 οὐά (oua) jaha, ha!
G3818 Πακατιανή (Pakatiane) Pacatiana

Talvärde 472

G1479 ἐθελοθρησκεία (ethelothreskeia) fromhet, gudstjänstväsende
G2007 ἐπιτίθημι (epitithemi) lägga på, lägga,
G3862 παράδοσις (paradosis) tradition
G3999 πεντάκις (pentakis) fem

Talvärde 473

G1984 ἐπισκοπή (episkope) besök, ämbete, församlingsledare
G4594 σήμερον (semeron) idag

Talvärde 474

G1417 δύο (duo) två, båda
G3805 παθητός (pathetos) lida
G4096 πιότης (piotes) fetma, näring

Talvärde 475

G0485 ἀντιλογία (antilogia) förneka, fiendskap, gensträvighet
G1560 ἔκδοτος (ekdotos) bli utlämnad
G2366 θύελλα (thuella) storm
G3305 μέντοι (mentoi) ännu, ändå, dock, och

Talvärde 476

G3775 οὖς (ous) öra
G5009 ταμεῖον (tameion) kammare

Talvärde 477

G0740 ἄρτος (artos) bröd, limpa
G0789 Ἄσσος (Assos) Assos
G2104 εὐγενής (eugenes) av ädel börd, ädla till sinnes (öppna sinnen), förnäm
G3341 μετάνοια (metanoia) omvändelse
G3857 παράδεισος (paradeisos) paradiset

Talvärde 478

G0283 ἀμίαντος (amiantos) obefläckad
G1016 βοῦς (bous) oxe
G1972 ἐπιπόθησις (epipothesis) uppriktig längtan, stark längtan
G3168 μεγαλειότης (megaleiotes) stor makt, storhet, majestät
G4006 πεποίθησις (pepoithesis) övertygelse, förtroende

Talvärde 479

G1518 εἰρηνοποιός (eirenopoios) fredsmäklare, fridsskapare
G3761 οὐδέ (oude) inte heller
G4612 σιμικίνθιον (simikinthion) förkläde

Talvärde 480

G3838 παντελής (panteles) fullt ut
G4286 πρόθεσις (prothesis) syfte, skådebröd
G5131 τράγος (tragos) get, bock

Talvärde 481

G0786 ἄσπονδος (aspondos) oförsonlig, trolös
G1784 ἔντιμος (entimos) dyrbar, uppskattad, mer ansedd
G2440 ἱμάτιον (himation) plagg, kläder, dräkt
G3759 οὐαί (ouai) ve
G4046 περιποιέομαι (peripoieomai) köpa
G4252 Πρίσκιλλα (Priscilla) Priscilla

Talvärde 482

G0978 Βιθυνία (Bithunia) Bithynien
G1681 Ἐλύμας (Elumas) Elymas
G1766 ἔννατος (ennatos) nionde
G4163 ποιητής (poietes) görare, producent, författare, poet

Talvärde 483

G1356 διοπετής (diopetes) som fallit från himlen, som fallit från Jupiter
G1859 ἑορτή (heorte) högtid
G3959 Πάταρα (Patara) Patara
G4107 πλανήτης (planetes, planes) irrande

Talvärde 484

G2400 ἰδού (idou) se

Talvärde 485

G0411 ἀνεκδιήγητος (anekdiegetos) obeskrivligt
G0946 βδέλυγμα (bdelugma) styggelse
G2448 Ἰουδά (Iouda) Juda
G4664 σμαράγδινος (smaragdinos) (gjord av) smaragd

Talvärde 486

G1267 διαμερισμός (diamerismos) splittring
G2087 ἕτερος (heteros) annan, den andre, annan sak, vissa
G2218 ζυγός (zugos) ok
G2921 Κρίσπος (Krispos) Crispus
G4073 πέτρα (petra) klippa
G4140 πλησμονή (plesmone) tillfredsställa
G5207 υἱός (huios) son, ättling

Talvärde 487

G0010 Ἀβιούδ (Abioud) Avihud, Abiud
G0739 ἄρτιος (artios) fullt färdig
G0823 ἄτομος (atomos) i ett nu
G1037 βυθός (buthos) djupa vattnet, öppet hav
G1450 ἔγγυος (egguos) garant
G2395 ἰατρός (iatros) frisk
G4114 πλάτος (platos) bredd
G4255 προαιρέομαι (proaireomai) bestämma

Talvärde 488

G3108 μακαρισμός (makarismos) saligprisning
G5147 τρίβος (tribos) väg, stig

Talvärde 489

G0100 ἁδρότης (hadrotes) frikostig, överflödande gåva, stor summa
G2651 καταμόνας (katamonas) ensam
G3962 πατήρ (pater) fader, far

Talvärde 490

G2136 Εὐοδία (Euodia) Evodia

Talvärde 491

G0265 ἁμάρτημα (hamartema) synd
G2201 ζεῦγος (zeugos) par
G2455 Ἰούδας (Ioudas) Judas

Talvärde 492

G0534 ἀπάρτι (aparti) härefter
G1084 γεννητός (gennetos) är född
G1727 ἐναντίος (enantios) emot , mot
G2083 ἑταῖρος (hetairos) vän
G2571 κάλυμα (kaluma) slöja
G3965 πατριά (patria) familj, släkt, folk

Talvärde 493

G0410 ἀνέγκλητος (anegkletos) ostrafflig, kan ej anklagas
G2131 Εὐνίκη (Eunike) Eunice
G2631 κατάκριμα (katakrima) fördömelse

Talvärde 494

G5132 τράπεζα (trapeza) bord

Talvärde 495

G0572 ἁπλότης (haplotes) uppriktighet, enkelhet
G3762 οὐδείς (oudeis, oudemia, ouden) ingen, inget
G5043 τέκνον (teknon) barn

Talvärde 496

G2449 Ἰουδαία (Ioudaia) Judéen
G3558 νότος (notos) syd, sydlig vind

Talvärde 497

G0561 ἀπέναντι (apenanti) mitt emot, inför, i närvaro av, motsats
G0612 ἀπόκρισις (apokrisis) svar
G1986 ἐπισπάομαι (epispaomai) omskära
G2904 κράτος (kratos) makt, kraft
G3963 Πάτμος (Patmos) Patmos
G3968 πατρίς (patris) hemland, hemstad
G4091 Πιλᾶτος (Pilatos) Pilatus

Talvärde 498

G0194 ἄκρατος (akratos) oblandad
G2006 ἐπιτήδειος (epitedeios) nödvändiga behov

Talvärde 499

G2312 θεοδίδακτος (theodidaktos) lärda av Gud
G3848 παραβάτης (parabates) lagbrytare

Talvärde 500

G1742 ἔνδυμα (enduma) kläder
G3568 νῦν (nun) nu, från och med nu
G3954 παῤῥησία (parrhesia) öppet tal, frimodigt tal
G5213 ὑμῖν (humin) du

Talvärde 501

G1953 ἐπιλησμονή (epilesmone) glömsk
G2092 ἕτοιμος (hetoimos) redo, färdig
G2368 θυμίαμα (thumiama) rökelse

Talvärde 502

G0680 ἅπτομαι (haptomai) rör, röra vid
G0713 ἀρκετός (arketos) länge nog, är nog,
G1809 ἐξαιτέομαι (exaiteomai) begärt
G2895 κράββατος (krabbatos) bädd, bår

Talvärde 503

G3379 μήποτε (mepote, me, pote) för att det inte
G5086 Τιβέριος (Tiberios) Tiberius

Talvärde 504

G1177 δεκαδύο (dekaduo) tolv
G1471 ἔγκυος (egkuos) gravid
G4177 πολίτης (polites) invånare

Talvärde 505

G0453 ἀνόητος (anoetos) oförståndig, trögtänkt, dåraktig, olärda, oförnuftig
G3531 Νικολαΐτης (Nikolaites) nikolaiterna
G4466 Ῥαγαῦ (Rhagau) Regu
G5040 τεκνίον (teknion) små barn

Talvärde 506

G0202 ἀκροατής (akroates) hörare
G1410 δύναμαι (dunamai) kan, kan inte
G3128 Μανασσῆς (Manasses) Manasse
G3821 παλαιότης (palaiotes) gamla
G3902 παράσημος (parasemos) galjonsfigur, bild
G4072 πέτομαι (petomai, prolongation, petaomai, contracted, ptaomai) flyga
G4174 πολιτεία (politeia) medborgarskap

Talvärde 507

G0836 αὐλός (aulos) flöjt
G5194 ὕαλος (hualos) glas

Talvärde 508

G0169 ἀκάθαρτος (akathartos) oren
G2900 κραταιός (krataios) mäktig

Talvärde 509

G0860 ἁφή (haphe) led
G0926 βαρύς (barus) tung, svår, rovlysten

Talvärde 510

G1012 βουλή (boule) rådslut, plan
G2075 ἐστέ (este) att vara, är, vara, tillhöra, har varit
G2107 εὐδοκία (eudokia) goda viljans beslut, ha behag i, älska
G2374 θύρα (thura) dörr, port
G3450 μοῦ (mou) min, mig, mitt , jag, mitt eget
G3570 νυνί (nuni) nu
G3571 νύξ (nux) natt, midnatt
G5095 Τιμόθεος (Timotheos) Timoteus

Talvärde 511

G0418 ἀνένδεκτος (anendektos) oundvikligt, ofrånkomlig
G1411 δύναμις (dunamis) makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning

Talvärde 512

G1399 δούλη (doule) tjänarinna
G3368 μηδέποτε (medepote) aldrig
G3986 πειρασμός (peirasmos) frestelse

Talvärde 513

G1021 βραδύς (bradus) långsam
G2724 κατηγορία (kategoria) anklagelse

Talvärde 514

G0905 βαλάντιον (balantion) börs
G1835 ἑξήκοντα (hexekonta) sextio, sextiofalt

Talvärde 515

G1700 ἐμοῦ (emou) mig, min, mina
G2076 ἐστί (esti) är, att vara, ha
G2514 καθαρότης (katharotes) renhet
G3012 λέντιον (lention) linnehandduk
G5201 ὑδρία (hudria) vattenkruka

Talvärde 516

G4721 στέγη (stege) tak

Talvärde 517

G0088 ἀδιάλειπτος (adialeiptos) ständig
G0449 ἄνιπτος (aniptos) otvättade, orena

Talvärde 518

G3077 λύπη (lupe) sorg, vånda
G3364 οὐ μή (ou, me) inte, på inget sätt, nej, aldrig, aldrig mer
G4439 πύλη (pule) port
G5196 ὕβρις (hubris) skada

Talvärde 519

G1664 Ἐλιούδ (Elioud) Elihud
G2129 εὐλογία (eulogia) välsignelse, gåva, vackert tal
G3651 ὁλοτελής (holoteles) helt

Talvärde 520

G1397 δουλεία (douleia) slaveri, slavok
G3767 οὖν (oun) därför, då, följaktligen

Talvärde 521

G0412 ἀνεκλάλητος (aneklaletos) obeskrivligt
G0788 ἆσσον (asson) tätt intill
G2456 Ἰουλία (Ioulia) Julia
G2877 κοράσιον (korasion) flicka, ungmö

Talvärde 522

G0087 ἀδιάκριτος (adiakritos) opartisk
G0141 αἱρετικός (hairetikos) villolärare
G0280 ἄμετρος (ametros) gränslöst
G0776 ἀσιτία (asitia) fasta
G1275 διαπαντός (diapantos) alltid, kontinuerlig
G5011 ταπεινός (tapeinos) ödmjuk

Talvärde 523

G1119 γόνυ (gonu) knä, knäböja
G2138 εὐπειθής (eupeithes) följsam
G2236 ἥδιστα (hedista) med glädje

Talvärde 524

G0106 ἄζυμος (azumos) osyrat, ojäst bröd; osyrade brödets högtid

Talvärde 525

G0045 ἄγκυρα (agkura) ankare
G2372 θυμός (thumos) vrede, sträng vrede, straff
G2376 θυρίς (thuris) fönster
G2432 ἱλαρότης (hilarotes) med glädje
G3454 μῦθος (muthos) fabler, myter
G3535 Νινευΐ (Nineui) Nineve
G3698 ὁπότε (hopote) när

Talvärde 526

G2409 ἱερεύς (hiereus) präst
G3074 λύκος (lukos) varg
G3563 νοῦς (nous) sinne
G3702 ὀπτός (optos) stekt
G4224 πότος (potos, poton) fest
G4703 σπόρος (sporos) frö, säd
G5117 τόπος (topos) plats

Talvärde 527

G0252 ἁλυκός (halukos) saltat
G0824 ἄτοπος (atopos) ont, orätt, fientligt
G0973 βιαστής (biastes) våldsamhet
G1866 Ἐπαίνετος (Epainetos) Epenetus
G3065 Λουκᾶς (Loukas) Lukas

Talvärde 528

G0659 ἀποτίθημι (apotithemi) ta av, lägga åt sidan
G4279 προεπαγγέλλομαι (proepaggellomai) utlova före

Talvärde 529

G1089 γεύομαι (geuomai) smaka, äta

Talvärde 530

G1027 βροντή (bronte) åska
G2422 Ἰεφθάε (Iephthae) Jefta
G2899 κράσπεδον (kraspedon) hörntofs

Talvärde 531

G0857 ἀφειδία (apheidia) späkning
G0967 Βηθφαγή (Bethphage) Betfage
G1337 διθάλασσος (dithalassos) en plats öppen för två hav
G2959 Κυρία (Kuria) frun
G3022 λευκός (leukos) vita, vitt
G3555 νοσσιά (nossia) samla
G4435 πυγμή (pugme) ofta
G4578 σεισμός (seismos) storm, jordbävning

Talvärde 532

G1666 Ἐλισσαῖος (Elissaios) Elisa
G1886 ἔπαυλις (epaulis) gård
G2906 κραυγή (krauge) rop
G3601 ὀδύνη (odune) sorg

Talvärde 534

G1098 γλεῦκος (gleukos) nytt vin
G1118 γονεύς (goneus) föräldrar
G1324 Δίδυμος (Didumos) Didymus, tvillingen
G2251 ἡμέτερος (hemeteros) vår, er

Talvärde 535

G2302 θέατρον (theatron) teater, skådespel
G2786 Κηφᾶς (Kephas) Kefas
G3016 λεπτόν (lepton) kopparmynt, skärv

Talvärde 536

G1726 ἐναντίον (enantion) inför
G2133 εὔνοια (eunoia) villigt
G2401 Ἰδουμαία (Idoumaia) Iduméen
G2924 κριτικός (kritikos) domare, en som urskiljer
G3150 ματαιολογία (mataiologia) tomt prat
G3691 ὀξύς (oxus) skarp, spilla
G4156 πνικτός (pniktos) kvävd
G4418 πτέρνα (pterna) häl

Talvärde 538

G3378 μὴ οὐκ (me, ouk) inte, aldrig

Talvärde 539

G0115 ἀθέτησις (athetesis) upphävande, ogiltigförklaring
G2214 ζήτησις (zetesis) diskussion
G2533 Καϊάφας (Kaiaphas) Kaifas

Talvärde 540

G0924 Βαρτιμαῖος (Bartimaios) Bartimaios, Bartimaius
G2891 κοῦμι (koumi) stå upp
G4274 πρόδρομος (prodromos) föregångare

Talvärde 541

G1781 ἐντέλλομαι (entellomai) befalla, ge befallning
G1985 ἐπίσκοπος (episkopos) biskop/församlingsledare, herde
G2600 κατάβασις (katabasis) foten av, sluttning
G2804 Κλαύδιος (Klaudios) Claudius
G3460 Μύρα (Mura) Myra
G4230 πραγματεία (pragmateia) angelägenhet

Talvärde 542

G0273 ἄμεμπτος (amemptos) ostrafflig, utan fläck, fläckfri
G1935 ἐπιθανάτιος (epithanatios) dödsdömd
G4424 Πτολεμαΐς (Ptolemais) Ptolemais

Talvärde 544

G2672 καταράομαι (kataraomai) förbanna

Talvärde 545

G2367 θύϊνος (thuinos) tujaträ

Talvärde 546

G1216 Δημήτριος (Demetrios) Demetrius
G2937 κτίσις (ktisis) skapade, skapelsen, ordning
G2994 Λαοδικεύς (Laodikeus) invånare i Laodikeia
G3458 μύλος (mulos) kvarnsten

Talvärde 547

G2120 εὐκαιρία (eukairia) lägligt tillfälle
G2458 Ἰουνιᾶς (Iounias) Junia
G3707 ὁρατός (horatos) synlig
G4629 σκέπασμα (skepasma) klädsel

Talvärde 548

G0079 ἀδελφή (adelphe) syster
G0517 ἀόρατος (aoratos) osynliga egenskaper, osynliga väsen, osynlig
G3537 νιπτήρ (nipter) tvättfat, bäcken
G4505 ῥύμη (rhume) gata, väg

Talvärde 549

G1348 δικαστής (dikastes) domare
G2030 ἐπόπτης (epoptes) ögonvittnen
G3872 παρακαταθήκη (parakatatheke) det som anförtrotts
G5357 φιάλη (phiale) skål

Talvärde 550

G3599 ὀδούς (odous) tand
G4225 πού (pou) omkring
G4226 ποῦ (pou) var
G5115 τόξον (toxon) båge
G5259 ὑπό (hupo) av

Talvärde 551

G1013 βούλημα (boulema) plan
G2870 κοπετός (kopetos) dödsklagan
G3452 μυελός (muelos) märg
G5373 φιλία (philia) vänskap

Talvärde 552

G0035 ἀγενεαλόγητος (agenealogetos) utan släktregister, utan genealogi
G3027 λῃστής (lestes) tjuv, rånare
G4566 Σατᾶν (Satan) Satan

Talvärde 553

G1665 Ἐλισάβετ (Elisabet) Elisabeth
G3396 μίγνυμι (mignumi) blanda

Talvärde 554

G4742 στίγμα (stigma) markering, märke

Talvärde 555

G1939 ἐπιθυμία (epithumia) begär
G4329 προσδοκία (prosdokia) förväntan

Talvärde 556

G0587 ἀπόδεκτος (apodektos) accepterad, acceptabel
G0954 Βεελζεβούλ (Beelzeboul) Beelsebul
G2769 κεράτιον (keration) fröskida
G2948 κυλλός (kullos) halta, lytta
G4228 πούς (pous) fot, fotpall
G4651 σκορπίος (skorpios) skorpion
G5317 Φάλεκ (Phalek) Peleg
G5345 φήμη (pheme) rykte

Talvärde 557

G3461 μυριάς (murias) 10000*10000, 200*1000*1000, oräknelig, tiotusen, femtiotusen

Talvärde 558

G2716 κατεργάζομαι (katergazomai) arbeta, göra, förmåga
G3550 νομοθέτης (nomothetes) lagstiftare
G4421 πτηνόν (ptenon) fågel, bevingad
G5157 τροπή (trope) vändning, växling
G5346 φημί (phemi) säga

Talvärde 559

G1715 ἔμπροσθεν (emprosthen) inför
G2835 κοδράντης (kodrantes) öre, skärv
G3908 παρατίθημι (paratithemi) lägga fram
G4567 Σατανᾶς (Satanas) Satan

Talvärde 560

G1123 γραπτός (graptos) skrivet
G3969 Πατροβᾶς (Patrobas) Patrobas

Talvärde 561

G3486 Ναούμ (Naoum) Nahum
G4074 Πέτρος (Petros) Petrus
G4743 στιγμή (stigme) ögonblick

Talvärde 562

G0062 ἀγράμματος (agrammatos) olärd
G0531 ἀπαράβατος (aparabatos) oföränderligt, evigt
G1222 δήπου (depou) i sanning
G1695 Ἐμμαούς (Emmaous) Emmaus

Talvärde 563

G3145 μασσάομαι (massaomai) bita sig, bita sönder

Talvärde 564

G1292 διάστημα (diastema) tidsrymd
G2125 εὐλαβέομαι (eulabeomai) uppfylld av helig fruktan
G2776 κεφαλή (kephale) huvud
G4641 σκληροκαρδία (sklerokardia) hjärtats hårdhet

Talvärde 565

G1657 ἐλευθερία (eleutheria) frihet
G3358 μέτρον (metron) mått
G3840 πάντοθεν (pantothen) på alla sidor
G4236 πρᾳότης (praotes) mildhet

Talvärde 566

G0852 ἀφανής (aphanes) dolt
G5192 ὑάκινθος (huakinthos) hyacint
G5215 ὕμνος (humnos) lovsång, hymn

Talvärde 567

G0579 ἀπόβλητος (apobletos) förkastad
G4215 ποταμός (potamos) flod
G5193 ὑάλινος (hualinos) glas-liknande

Talvärde 568

G2476 ἵστημι (histemi) stå, ställa, bli avgjort, stå still
G4227 Πούδης (Poudes) Pudens

Talvärde 569

G0263 ἀμάραντος (amarantos) oförgänglig
G0835 αὐλίζομαι (aulizomai) övernatta
G0863 ἀφίημι (aphiemi) lämna, förlåta, tillåt, försaka
G1131 γυμνός (gumnos) naken
G3135 μαργαρίτης (margarites) pärla
G3316 μεσίτης (mesites) medlare
G3517 Νηρεύς (Nereus) Nereus

Talvärde 570

G1440 ἑβδομήκοντα (hebdomekonta) sjuttio
G4071 πετεινόν (peteinon) fågel, flygare

Talvärde 571

G2453 Ἰουδαῖος (Ioudaios) Jude
G2938 κτίσμα (ktisma) skapa
G3193 μελίσσιος (melissios) vaxkaka
G3769 οὐρά (oura) stjärt, svans
G4745 στοά (stoa) pelargång

Talvärde 572

G0663 ἀποτομία (apotomia) stränghet
G2777 κεφαλίς (kephalis) bokrulle, (volym)
G2782 κήρυγμα (kerugma) predikan
G3338 μεταμέλλομαι (metamellomai) ångra, ångra sig
G4060 περιτίθημι (peritithemi) sätta omkring, klä på, hänga på

Talvärde 574

G3521 νηστεία (nesteia) fasta
G3523 νῆστις (nestis) fastande
G3665 ὁμοιότης (homoiotes) liksom, lik
G4123 πλεονέκτης (pleonektes) girig människa

Talvärde 575

G1134 γυναικεῖος (gunaikeios) fru

Talvärde 576

G2140 εὐποιΐα (eupoiia) göra gott
G2805 κλαυθμός (klauthmos) gråt
G3331 μετάθεσις (metathesis) ändra, hämta, försvinna
G3457 μυλικός (mulikos) kvarnsten
G3547 νομοδιδάσκαλος (nomodidaskalos) laglärare
G4151 πνεῦμα (pneuma) Ande
G4195 Πόντος (Pontos) Pontus
G4200 πορισμός (porismos) vinst
G4702 σπόριμος (sporimos) sädesfält

Talvärde 577

G0413 ἀνέκλειπτος (anekleiptos) outtömlig
G2098 εὐαγγέλιον (euaggelion) evangeliet, evangelium – de glada nyheterna
G2763 κεραμεύς (kerameus) krukmakare

Talvärde 578

G2725 κατήγορος (kategoros, ketegor) anklagare

Talvärde 579

G1204 δεῦρο (deuro) kom,
G3582 ξέστης (xestes) kanna
G4047 περιποίησις (peripoiesis) egendom
G4503 Ῥούθ (Rhouth) Rut
G5042 τεκνογονία (teknogonia) graviditet, barnafödande
G5200 ὑγρός (hugros) blöt
G5218 ὑπακοή (hupakoe) lydnad

Talvärde 580

G0239 ἀλληλουϊά (allelouia) halleluja
G0929 βασανισμός (basanismos) plåga,
G1307 διαφανής (diaphanes) genomskinlig
G1401 δοῦλος (doulos) tjänare
G1832 ἔξεστι (exesti) tillåtet, låt
G3674 ὁμοῦ (homou) tillsammans
G4326 προσδέομαι (prosdeomai) behöva
G4442 πῦρ (pur) eld
G5314 φάγος (phagos) frossare

Talvärde 581

G2460 ἱππεύς (hippeus) ryttare
G3991 πέμπτος (pemptos) femte
G4443 πυρά (pura) eld

Talvärde 582

G1339 διΐστημι (diistemi) åtskilja, lämna, senare, längre fram
G3071 Λυκαονία (Lukaonia) Lykaonien
G3122 μάλιστα (malista) främst, särskilt, mest av allt
G3455 μυκάομαι (mukaomai) ryta
G3924 παρεκτός (parektos) förutom
G5211 Ὑμεναῖος (Humenaios) Hymeneus

Talvärde 583

G3032 Λιβερτῖνος (Libertinos) De frigivna

Talvärde 584

G0698 Ἀρεοπαγίτης (Areopagites) medlem av Areopagen
G1157 δανειστής (daneistes) penningutlånare
G3712 ὀργυιά (orguia) famn (mått)
G4635 σκηνοποιός (skenopoios) tältmakare

Talvärde 585

G0731 ἄῤῥητος (arrhetos) outsäglig, osägbar
G3603 ὅ ἐστι (ho, esti) som, det är, det vill säga, som gör, kalla
G5228 ὑπέρ (huper) för

Talvärde 586

G1193 δερμάτινος (dermatinos) läderbälte
G1475 ἔδαφος (edaphos) jord, mark
G2957 Κυρήνη (Kurene) Kyrene
G3748 ὅστις (hostis, hetis, ho,ti) som, vilken
G3789 ὄφις (ophis) orm
G4183 πολύς (polus) många, mycket, stor
G4194 Πόντιος (Pontios) Pontius
G4621 σῖτος (sitos) vete
G4725 στέμμα (stemma) krans
G5156 τρόμος (tromos) rädsla, bävan

Talvärde 587

G0573 ἁπλοῦς (haplous) enda
G0777 ἄσιτος (asitos) fastande
G0867 ἄφιξις (aphixis) avresa
G3774 Οὐρίας (Ourias) Uria
G3967 πατρικός (patrikos) fäder
G3972 Παῦλος (Paulos) Paulus
G4239 πραΰς (praus) ödmjuk, mild
G5338 φέγγος (pheggos) ljus

Talvärde 588

G2200 ζεστός (zestos) varm
G2645 κατάλοιπος (kataloipos) alla andra
G2783 κῆρυξ (kerux) förkunnare
G5116 τοπάζιον (topazion) topas
G5146 τρίβολος (tribolos) tistel

Talvärde 589

G4746 στοιβάς (stoibas) gren, kvist
G5370 φίλημα (philema) kyss

Talvärde 590

G2375 θυρεός (thureos) sköld
G4287 προθέσμιος (prothesmios) förutbestämt
G5402 Φοίβη (Phoibe) Febe

Talvärde 591

G0322 ἀναδείκνυμι (anadeiknumi) utsåg
G0477 ἀντίθεσις (antithesis) invändning
G1786 ἐντόπιος (entopios) som bodde på platsen
G2451 Ἰουδαϊκός (Ioudaikos) Judisk
G4078 πήγνυμι (pegnumi) befästa, resa

Talvärde 592

G0682 Ἀπφία (Apphia) Appia
G0791 ἀστεῖος (asteios) vacker

Talvärde 593

G4738 στῆθος (stethos) bröst

Talvärde 594

G1731 ἐνδείκνυμι (endeiknumi) visa
G2471 ἰσότης (isotes) utjämning, rimligt
G2995 λάρυγξ (larugx) strupe

Talvärde 595

G0382 ἀναρίθμητος (anarithmetos) oräknelig, stor skara, tiotusental, tusentals (10000*10000 + 1000*1000, 20000*10000)
G2759 κέντρον (kentron) udd

Talvärde 596

G1901 ἐπεκτείνομαι (epekteinomai) sträcka sig mot
G2457 Ἰούλιος (Ioulios) Julius
G3589 ὀγδοήκοντα (ogdoekonta) åttiofyra

Talvärde 597

G0495 ἀντιπέραν (antiperan) mitt emot

Talvärde 598

G0783 ἀσπασμός (aspasmos) hälsade respektfullt på, hälsning
G1015 βουνός (bounos) berg, höjder
G2525 καθίστημι (kathistemi) satt, sätta över, insätta som ledare
G3507 νεφέλη (nephele) moln

Talvärde 600

G0024 ἀγανάκτησις (aganaktesis) förargelse
G1362 διπλοῦς (diplous) dubbel
G2527 καθόλου (katholou) att alls
G4771 σύ (su) du, ni, er

Talvärde 601

G2857 Κολοσσαί (Kolossai) Kolossai
G3151 ματαιολόγος (mataiologos) pratmakare
G3502 νεοσσός (neossos) unga
G4653 σκοτία (skotia) mörker

Talvärde 602

G0570 ἀπιστία (apistia) otro
G1538 ἕκαστος (hekastos) var och en, alla, varje

Talvärde 603

G2332 Θεσσαλονίκη (Thessalonike) Thessalonike
G5039 τεκμήριον (tekmerion) pålitligt bevis
G5266 ὑπόδημα (hupodema) sandal

Talvärde 604

G1418 δυσ- (dus-) o-
G2943 κυκλόθεν (kuklothen) runt omkring

Talvärde 605

G1917 ἐπιβουλή (epiboule) ligga i försåt, planera attentat

Talvärde 606

G0482 ἀντιλαμβάνομαι (antilambanomai) hjälpa, stödja, ta hand om
G1148 Δαλμανουθά (Dalmanoutha) Dalmanuta
G1441 ἑβδομηκοντάκις (hebdomekontakis) sjuttio gånger
G2962 κύριος (kurios) Herren, herre
G3066 Λούκιος (Loukios) Lucius
G4102 πίστις (pistis) tro, tillit
G4193 Ποντικός (Pontikos) född i Pontus
G5258 ὕπνος (hupnos) sömn

Talvärde 607

G0999 βόθυνος (bothunos) grop, dike
G4217 ποταπός (potapos) hur, vad för sorts, vilken sorts, vem är han

Talvärde 608

G4749 στολή (stole) klädsel, dräkt
G5344 Φῆλιξ (Phelix) Felix

Talvärde 609

G0792 ἀστήρ (aster) stjärna
G0881 Ἀχάζ (Achaz) Ahas
G0986 Βλάστος (Blastos) Blastus
G2269 Ἠσαῦ (Esau) Esau

Talvärde 610

G1717 ἐμφανής (emphanes) visa öppet, , uppenbarad
G2062 ἑρπετόν (herpeton) kräldjur, orm
G2794 κίνδυνος (kindunos) fara
G3586 ξύλον (xulon) träd, stav, stock

Talvärde 611

G3148 μάστιξ (mastix) plåga, piskrapp
G4050 περισσεία (perisseia) överflöd
G4486 ῥήγνυμι (rhegnumi, rhesso) göra sönder, bryta
G4750 στόμα (stoma) mun

Talvärde 612

G0292 ἀμύνομαι (amunomai) försvara
G1064 γαστήρ (gaster) gravid, havande
G1124 γραφή (graphe) skrifterna
G2121 εὔκαιρος (eukairos) lägligt tillfälle, rätt tid
G5329 Φάρες (Phares) Peres

Talvärde 613

G0562 ἀπέραντος (aperantos) ändlös
G0882 Ἀχαΐα (Achaia) Achaia
G1791 ἐντροπή (entrope) skam
G2950 κύμβαλον (kumbalon) cymbal
G3186 μειζότερος (meizoteros) stor-
G4061 περιτομή (peritome) omskärelse
G5262 ὑπόδειγμα (hupodeigma) exempel

Talvärde 616

G0080 ἀδελφός (adelphos) bror, broder, pl. bröder/syskon
G3875 παράκλητος (parakletos) Hjälpare
G4125 πλευρά (pleura) sida
G5384 φίλος (philos) vänlig

Talvärde 617

G0245 ἀλλότριος (allotrios) främmande, icke egen, en annans, opassande, främling
G0468 ἀνταπόδομα (antapodoma) belöning, vedergällning
G3149 μαστός (mastos) bröst
G3859 παραδιατριβή (paradiatribe) strid, tom konflikt
G4476 ῥαφίς (rhaphis) nål

Talvärde 618

G0256 Ἀλφαῖος (Alphaios) Alfeus
G3868 παραιτέομαι (paraiteomai) ursäkta sig, tacka nej, vägra

Talvärde 619

G0450 ἀνίστημι (anistemi) stå upp, uppstå, resa sig upp

Talvärde 620

G2378 θυσία (thusia) offer
G3175 μεγιστᾶνες (megistanes) stormän
G3637 ὀκταήμερος (oktaemeros) åttonde dagen
G3699 ὅπου (hopou) där, dit, varhelst,
G5504 χθές (chthes) igår

Talvärde 621

G1030 βρυγμός (brugmos) gnissla
G3324 μεστός (mestos) full
G4348 πρόσκομμα (proskomma) stötesten
G4506 ῥύομαι (rhoumai) frälsa, rädda
G4568 σάτον (saton) mått (13 liter)

Talvärde 622

G3179 μεθίστημι (methistemi, Cor., methistano) avsätta, avsked, förleda (avleda)
G3700 ὀπτάνομαι (optanomai, optomai) låta sig ses

Talvärde 623

G0644 ἀποσκίασμα (aposkiasma) skugga
G1014 βούλομαι (boulomai) vill
G1293 διαστολή (diastole) skillnad
G1764 ἐνίστημι (enistemi) något som nu är, stå för dörren
G3304 μενοῦνγε (menounge) ja snarare, nej men, jodå, ja utan tvekan
G3782 ὀφειλή (opheile) skuld, skyldig

Talvärde 624

G1400 δοῦλον (doulon) slav, tjänare

Talvärde 625

G4388 προτίθεμαι (protithemai) mena, bestämma sig för

Talvärde 626

G1251 διακούομαι (diakouomai) höra, lyssna till slutet
G1405 δράσσομαι (drassomai) fånga
G2152 εὐσεβής (eusebes) from, gudfruktig
G3585 ξύλινος (xulinos) av trä
G3628 οἰκτιρμός (oiktirmos) nåd
G4437 πυκνός (puknos) ofta
G4521 σάββατον (sabbaton) sabbatsdag
G5158 τρόπος (tropos) som, liksom
G5191 ὑακίνθινος (huakinthinos) hyacint-liknande

Talvärde 627

G1322 διδαχή (didache) lära, doktrin
G1942 ἐπικάλυμμα (epikaluma) täckmantel
G2960 κυριακός (kuriakos) Herrens
G3652 Ὀλυμπᾶς (Olumpas) Olympas
G4341 προσκαλέομαι (proskaleomai) kalla
G5322 φανός (phanos) lykta, fackla

Talvärde 628

G0436 ἀνθίστημι (anthistemi) stå emot
G1447 Ἑβραϊστί (Hebraisti) på hebreiska
G2150 εὐσέβεια (eusebeia) gudfruktig, from
G3955 παῤῥησιάζομαι (parrhesiazomai) vara frimodig
G4349 προσκοπή (proskope) anstöt
G4808 συκῆ (suke) fikonträd
G5150 τρίμηνον (trimenon) tre månader

Talvärde 629

G0262 ἀμαράντινος (amarantinos) aldrig vissnar
G3561 νουμηνία (noumenia, neomenia) nymåne

Talvärde 630

G1658 ἐλεύθερος (eleutheros) fri
G1760 ἐνθυμέομαι (enthumeomai) tänka, begrunda, fundera
G3463 μύριοι (murioi) tiotusen
G3897 παραπλήσιον (paraplesion) nära, nästan
G4031 περικρατής (perikrates) ha makt över
G4502 Ῥουβήν (Rhouben) Ruben
G5358 φιλάγαθος (philagathos) godhjärtad

Talvärde 631

G0046 ἄγναφος (agnaphos) ny
G0489 ἀντιμισθία (antimisthia) straffet, konsekvensen, lika för lika
G0504 ἄνυδρος (anudros) torr, utan vatten
G0554 ἀπεκδύομαι (apekduomai) avväpnat, avklätt
G0839 αὔριον (aurion) i morgon
G0865 ἀφιλάγαθος (aphilagathos) fientlig mot det goda
G3509 νέφος (nephos) sky
G4728 στενός (stenos) trång

Talvärde 632

G0787 ἀσσάριον (assarion) kopparmynt
G4630 Σκευᾶς (Skeuas) Skevas
G5084 τήρησις (teresis) fängslad, övervakad

Talvärde 633

G1839 ἐξίστημι (existemi) bli utom sig av förundran
G4631 σκευή (skeue) skepps-utrustning

Talvärde 634

G0908 βάπτισμα (baptisma) dop
G1925 ἐπιδείκνυμι (epideiknumi) visa
G2044 ἐρεύγομαι (ereugomai) förkunna, uppenbara
G3176 μέγιστος (megistos) översvallande stor

Talvärde 635

G2987 λαμπρότης (lamprotes) glans
G3653 ὄλυνθος (olunthos) omogen frukt
G4712 στάδιον (stadion) stadie

Talvärde 637

G2091 ἑτοιμασία (hetoimasia) beredskap
G2740 καῦσις (kausis) bli avbränd

Talvärde 638

G1973 ἐπιπόθητος (epipothetos) efterlängtad
G2327 θεριστής (theristes) skördearbetare
G4273 προδότης (prodotes) förrädare

Talvärde 640

G0423 ἀνεπίληπτος (anepileptos) oklanderlig
G1810 ἐξαίφνης (exaiphnes) plötsligt
G2951 κύμινον (kuminon) kummin
G4223 Ποτίολοι (Potioloi) Puteoli
G5339 φείδομαι (pheidomai) skona
G5464 χάλαζα (chalaza) hagel

Talvärde 641

G1790 ἔντρομος (entromos) darra, skaka
G5350 φθέγγομαι (phtheggomai) tala

Talvärde 642

G3889 παραμυθία (paramuthia) tröst

Talvärde 643

G1676 Ἑλληνιστί (Hellenisti) grekiska
G4658 Σκύθης (Skuthes) skyt

Talvärde 644

G1694 Ἐμμανουήλ (Emmanouel) Emanuel

Talvärde 645

G0070 ἀγρυπνία (agrupnia) vakor, nattvak
G1144 δάκρυον (dakru, dakruon) tår
G2731 κατοίκησις (katoikesis) tillhåll

Talvärde 646

G0969 βήρυλλος (berullos) beryll
G3080 λύσις (lusis) att bli lös, att bli fri
G3613 οἰκητήριον (oiketerion) hus, boning

Talvärde 647

G0254 ἅλυσις (halusis) kedjor
G1644 ἐλαφρία (elaphria) lättsinnigt
G1675 Ἑλληνιστής (Hellenistes) grekisktalande
G1987 ἐπίσταμαι (epistamai) veta, förstå
G2178 ἐφάπαξ (ephapax) en gång för alla, på samma gång
G3079 Λυσίας (Lusias) Lysias

Talvärde 648

G0825 Ἀττάλεια (Attaleia) Attaleia
G5401 φόβος (phobos) rädsla

Talvärde 649

G3163 μάχη (mache) konflikt, strid
G4312 προπετής (propetes) förhastat

Talvärde 650

G3508 Νεφθαλείμ (Nephthaleim) Naftali
G3556 νοσσίον (nossion) kyckling
G4862 σύν (sun) med

Talvärde 651

G3158 Ματθάτ (Matthat) Mattat
G3465 Μυσία (Musia) Mysien

Talvärde 652

G1424 δυσμή (dusme) väster
G3075 λυμαίνομαι (lumainomai) utplåna
G3160 Ματταθά (Mattatha) Mattata
G5476 χαμαί (chamai) på marken

Talvärde 653

G2011 ἐπιτροπή (epitrope) uppdrag
G2217 ζόφος (zophos) mörker, svarta

Talvärde 654

G0935 βασιλεύς (basileus) Kung, judarnas kung, Israels kung
G0938 βασίλισσα (basilissa) drottning
G5255 ὑπήκοος (hupekoos) lydig

Talvärde 655

G2908 κρεῖσσον (kreisson) bättre

Talvärde 656

G0224 ἄλευρον (aleuron) mjöl
G0529 ἀπάντησις (apantesis) möte
G0885 Ἀχείμ (Acheim) Akim
G1660 ἔλευσις (eleusis) ankomst
G2187 Ἐφραίμ (Ephraim) Efraim
G4509 ῥύπος (rhupos) smuts

Talvärde 657

G2275 ἥττημα (hettema) fåtalighet, nederlag, brist
G2351 θόρυβος (thorubos) upplopp, upprördhet
G3488 Νάρκισσος (Narkissos) Narcissus
G3974 Πάφος (Paphos) Pafos
G4340 πρόσκαιρος (proskairos) tillfälligt, för en tid
G5223 ὕπαρξις (huparxis) egendom
G5505 χιλιάς (chilias) tusen

Talvärde 658

G2255 ἥμισυ (hemisu) halv
G3437 μομφή (momphe) anklaga, förebrå
G3831 πανήγυρις (paneguris) högtidsskara
G5424 φρήν (phren) förstånd

Talvärde 659

G4262 προβατικός (probatikos) får
G4444 πύργος (purgos) torn
G5107 τοιόσδε (toiosde, other, inflections)) en sådan

Talvärde 660

G2016 ἐπιφανής (epiphanes) strålande, härliga
G3064 λοιποῦ (loipou) härefter
G3464 μύρον (muron) olja, smörjelse
G5267 ὑπόδικος (hupodikos) skyldig
G5395 φλόξ (phlox) eld

Talvärde 661

G0160 αἰφνίδιος (aiphnidios) plötsligt, omedvetet, oförtänkt
G0622 ἀπόλλυμι (apollumi) gå under, bli dödad, vara förlorad
G3350 μετοικεσία (metoikesia) bortföra, fångenskap
G5353 φθόγγος (phthoggos) ljud, röst

Talvärde 662

G0221 Ἀλεξανδρεύς (Alexandreus) alexandrianare, född i Alexandria
G2015 ἐπιφάνεια (epiphaneia) uppenbarelse, glans
G3701 ὀπτασία (optasia) syn

Talvärde 664

G2958 Κυρήνιος (Kurenios) Quirinius
G3630 οἰνοπότης (oinopotes) drinkare
G3742 ὁσιότης (hosiotes) helighet
G3783 ὀφείλημα (opheilema) förtjänst

Talvärde 665

G1902 ἐπενδύομαι (ependuomai) iklä, bli påklädd
G2956 Κυρηναῖος (Kurenaios) Kyrene
G5327 φάραγξ (pharagx) dal

Talvärde 666

G2142 εὐπορία (euporia) rikedom
G4103 πιστός (pistos) trogen
G4655 σκότος (skotos) mörker
G5516 χξϛ (chi, xi, stigma) sexhundra-sextio-sex

Talvärde 667

G0571 ἄπιστος (apistos) som inte tror, otroende, sakna tro, otro, otrogen
G0742 Ἀρφαξάδ (Arphaxad) Arpakshad
G4713 στάμνος (stamnos) kruka

Talvärde 668

G2633 κατάκρισις (katakrisis) fördömelse, fördöma
G2922 κριτήριον (kriterion) att döma i, domstol
G3161 Ματταθίας (Mattathias) Mattatias
G5403 Φοινίκη (Phoinike) Fenikien

Talvärde 669

G2183 ἐφημερία (ephemeria) prästavdelning
G3312 μεριστής (meristes) skiljedomare
G5341 φελόνης (phelones) mantel

Talvärde 670

G2191 ἔχιδνα (echidna) huggorm
G3524 νηφάλεος (nephaleos, nephalios) nykter
G4675 σοῦ (sou) din, dig

Talvärde 671

G1853 ἔξυπνος (exupnos) vakna
G4053 περισσός (perissos) utöver, mer än
G4361 πρόσπεινος (prospeinos) hungrig
G4403 πρύμνα (prumna) akter
G4541 Σαμαρείτης (Samareites) Samarier, Samarit

Talvärde 673

G1203 δεσπότης (despotes) Herre, herrar
G1630 ἔκφοβος (ekphobos) skräckslagen
G2475 Ἰσραηλίτης (Israelites) israelit
G3625 οἰκουμένη (oikoumene) världen, jorden
G4263 πρόβατον (probaton, diminutive:, probation) får
G4542 Σαμαρεῖτις (Samareitis) Samarisk kvinna

Talvärde 674

G4423 πτόησις (ptoesis) häpnad, skräck
G4691 σπερμολόγος (spermologos) fröplockare, babblare

Talvärde 675

G1745 ἔνδυσις (endusis) klä
G4220 πότερον (poteron) om
G4726 στεναγμός (stenagmos) suck
G4773 συγγενής (suggenes) familj, släkt
G5119 τότε (tote) då, vid den tiden

Talvärde 676

G2767 κεράννυμι (kerannumi) hälla i, hälla upp
G2954 Κύπρος (Kupros) Cypern
G2984 Λάμεχ (Lamech) Lemek
G4581 Σελεύκεια (Seleukeia) Seleukia
G5238 ὑπερέκεινα (huperekeina) bortom

Talvärde 677

G0876 ἀφρός (aphros) fradga
G2441 ἱματισμός (himatismos) dräkt, kläder
G4772 συγγένεια (suggeneia) släkting
G5019 Ταρσός (Tarsos) Tarsus

Talvärde 678

G5331 φαρμακεία (pharmakeia) drog som ändrar sinnesstämningen, ockultism

Talvärde 679

G4587 σεμνότης (semnotes) värdighet

Talvärde 680

G0696 ἄργυρος (arguros) silver
G2861 κολυμβήθρα (kolumbethra) damm
G3950 παροργισμός (parorgismos) förbittring, vrede
G5356 φθορά (phthora) förgängelse

Talvärde 681

G3776 οὐσία (ousia) förmögenhet
G3786 ὄφελος (ophelos) hjälpa, gagna, nytta
G5283 ὑπόνοια (huponoia) misstanke

Talvärde 682

G0701 ἀρεστός (arestos) det som behagar
G1403 δοχή (doche) fest
G2037 Ἔραστος (Erastos) Erastus

Talvärde 683

G1025 βρέφος (brephos) spädbarn
G4914 συνήθεια (sunetheia) tradition, sed, vana

Talvärde 684

G1817 ἐξανίστημι (exanistemi) resa sig, skaffa avkomma
G2279 ἦχος (echos) dån, ljud, rykte

Talvärde 685

G0693 ἀργύρεος (argureos) silver, av silver
G0838 αὔξησις (auxesis) växt
G3197 Μελχί (Melchi) Melki
G3490 ναύκληρος (naukleros) skeppsägare

Talvärde 686

G2143 εὐπρέπεια (euprepeia) skönhet, fägring
G2953 Κύπριος (Kuprios) cypriot, från Cypern
G4731 στερεός (stereos) stark, fast
G5103 Τίτος (Titos) Titus
G5508 Χίος (Chios) Chios

Talvärde 687

G2177 ἐφάλλομαι (ephallomai) kastade, hoppade
G2774 κεφάλαιον (kephalaion) summa, huvudpunkt
G4112 πλαστός (plastos) utformad
G4333 προσεργάζομαι (prosergazomai) inbringa, generera
G4558 Σάρεπτα (Sarepta) Sarefat

Talvärde 688

G4221 ποτήριον (poterion) bägare

Talvärde 689

G0379 ἀναπολόγητος (anapologetos) utan ursäkt
G3413 Μιχαήλ (Michael) Mikael

Talvärde 690

G0584 ἀποδείκνυμι (apodeiknumi) få vittnesbörd, bli erkänd, bevis
G0796 ἀστραπή (astrape) blixt, upplyst
G2063 ἐρυθρός (eruthros) röd
G2557 κακοῦργος (kakourgos) brottsling
G3602 ὀδυρμός (odurmos) klagan

Talvärde 691

G0723 ἄροτρον (arotron) till plogen
G2056 ἔριφος (eriphos) get, killing
G3115 μακροθυμία (makrothumia) tålamod, långmodighet (stort tålamod över tid)
G4723 στείρος (steiros) ofruktsam

Talvärde 692

G4507 ῥυπαρία (rhuparia) orenhet, smuts
G4775 συγκάθημαι (sugkathemai) sitta, sitta med

Talvärde 693

G1719 ἔμφοβος (emphobos) rädd
G1889 Ἐπαφρᾶς (Epaphras) Epafras
G4256 προαιτιάομαι (proaitiaomai) bevisa före

Talvärde 694

G2424 Ἰησοῦς (Iesous) Jesus
G4180 πολυλογία (polulogia) mångordighet

Talvärde 695

G1312 διαφθορά (diaphthora) förgängelse
G3405 μισθαποδοσία (misthapodosia) rättvis lön
G3747 ὀστέον (osteon, contracted, ostoun) ben
G5236 ὑπερβολή (huperbole) överflödande, överväldigande, väldiga

Talvärde 696

G1947 ἐπικουρία (epikouria) hjälp
G2868 κονιορτός (koniortos) damm
G4101 πιστικός (pistikos) äkta
G4481 Ῥεμφάν (Rhemphan) Refan
G5408 φόνος (phonos) mord

Talvärde 697

G0677 ἀπρόσκοπος (aproskopos) fläckfri, rent, inte väcka anstöt
G2595 κάρφος (karphos) flisa
G3772 οὐρανός (ouranos) himmel
G5002 τακτός (taktos) utsatt, utvald, en bestämd

Talvärde 698

G0359 ἀνάλυσις (analusis) bortgång
G0813 ἄτακτος (ataktos) oansvariga
G1881 ἐπανίσταμαι (epanistamai) göra uppror
G3078 Λυσανίας (Lusanias) Lysanias

Talvärde 699

G1105 γνόφος (gnophos) mörker
G2698 κατατίθημι (katatithemi) hålla sig väl med
G3773 Οὐρβανός (Ourbanos) Urbanus
G4132 πλήμμυρα (plemmura) översvämning, flod
G4468 ῥᾳδιουργία (rhadiourgia) lättsinne, rackartyg

Talvärde 700

G1366 δίστομος (distomos) tveeggad, tveeggat
G2321 Θεόφιλος (Theophilos) Theofilos
G5377 φιλόθεος (philotheos) älskar Gud
G5404 φοῖνιξ (phoinix) palm
G5405 Φοῖνιξ (Phoinix) Foinix

Talvärde 701

G0566 ἀπέχει (apechei) vara tillräckligt
G1291 διαστέλλομαι (diastellomai) förbjuda, gett i uppdrag,
G2752 κέλευσμα (keleuma) en befallning ljuder
G2946 κύλισμα (kulisma) vältra
G2952 κυνάριον (kunarion) hund
G4118 πλεῖστος (pleistos) majoriteten, de flesta
G4549 Σαούλ (Saoul) Saul
G4632 σκεῦος (skeuos) kärl, vara, ägodel, redskap

Talvärde 702

G5479 χαρά (chara) glädje

Talvärde 703

G1992 ἐπιστολή (epistole) brev
G5477 Χαναάν (Chanaan) Kanaan

Talvärde 704

G4477 Ῥαχάβ (Rhachab) Rahab, Rachav

Talvärde 705

G1129 γυμνασία (gumnasia) träning
G5206 υἱοθεσία (huiothesia) barnaskap, adoption
G5355 φθόνος (phthonos) avundsjuka

Talvärde 706

G0090 ἀδιαφθορία (adiaphthoria) ofördärvat tillstånd
G2472 ἰσότιμος (isotimos) samma dyrbara
G3201 μέμφομαι (memphomai) hitta fel, klandra, förebrå
G5379 φιλονεικία (philoneikia) känsloladdad/passionerad diskussion
G5421 φρέαρ (phrear) brunn

Talvärde 707

G0864 ἀφικνέομαι (aphikneomai) framkomma
G1561 ἐκδοχή (ekdoche) väntan
G1923 ἐπιγραφή (epigraphe) inskrift
G3770 οὐράνιος (ouranios) himmelsk
G3827 πάμπολυς (pampolus) alla på en gång
G4569 Σαῦλος (Saulos) Saulus

Talvärde 708

G0883 Ἀχαϊκός (Achaikos) Achaikus
G5514 Χλόη (Chloe) Kloe
G5521 χολή (chole) galla
G5534 χρή (chre) måste, får

Talvärde 709

G0746 ἀρχή (arche) begynnelsen, början, furstar, först, hörn
G0909 βαπτισμός (baptismos) sköljning, dop
G3864 παραθαλάσσιος (parathalassios) längs med sjön
G3894 παραπικρασμός (parapikrasmos) provokationen
G5503 χήρα (chera) änka

Talvärde 710

G4288 προθυμία (prothumia) villighet, entusiasm

Talvärde 711

G0558 ἀπελεύθερος (apeleutheros) frigivne
G0891 ἄχρι (achri, achris) fram tills, till,
G1217 δημιουργός (demiourgos) skapare
G2185 ἐφικνέομαι (ephikneomai) nå fram
G3057 λόγχη (logche) spjut
G4441 πυνθάνομαι (punthanomai) fråga
G4947 Συρία (Suria) Syrien
G5220 ὕπανδρος (hupandros) som har en man

Talvärde 712

G1645 ἐλαφρός (elaphros) lätt
G4967 σφαγή (sphage) slakt

Talvärde 713

G0631 ἀπομάσσομαι (apomassomai) torka av

Talvärde 714

G1205 δεῦτε (deute) kom, följ
G3390 μητρόπολις (metropolis) metropol

Talvärde 715

G1133 γυναικάριον (gunaikarion) svaga kvinnor
G1798 ἐνύπνιον (enupnion) dröm
G2189 ἔχθρα (echthra) fiendskap, hat
G2195 Ζακχαῖος (Zakchaios) Sackeus
G3834 πανουργία (panourgia) list
G4895 σύνειμι (suneimi) vara med
G4896 σύνειμι (suneimi) komma tillsammans, samlas
G5495 χείρ (cheir) hand

Talvärde 716

G1887 ἐπαύριον (epaurion) morgondag, nästa dag, följande dag, dagen efter, morgonen därpå
G2910 κρεμάννυμι (kremannumi) hänga
G4447 πύρινος (purinos) eldröd
G4511 ῥύσις (rhusis) blödningar
G5102 τίτλος (titlos) titel
G5532 χρεία (chreia) behov

Talvärde 717

G4714 στάσις (stasis) uppror, tvist
G5334 φάσις (phasis) information, rykte, påstående
G5485 χάρις (charis) nåd, favör, välbehag, gåva

Talvärde 718

G0269 ἄμαχος (amachos) inte våldsam
G3444 μορφή (morphe) gestalt
G4920 συνίημι (suniemi) förstå
G5281 ὑπομονή (hupomone) uthållighet, tålamod

Talvärde 719

G0874 ἀφορμή (aphorme) tillfälle,
G1650 ἔλεγχος (elegchos) tillrättavisning

Talvärde 720

G1768 ἐννενηκονταεννέα (ennenekontaennea) nittionio
G2437 Ἰλλυρικόν (Illurikon) Illyrien
G5418 φραγμός (phragmos) staket, mur

Talvärde 721

G0798 ἄστρον (astron) stjärnor
G0914 Βαραχίας (Barachias) Berekjas
G2012 ἐπίτροπος (epitropos) förvaltare, förmyndare
G5491 χεῖλος (cheilos) läpp, strand

Talvärde 722

G0859 ἄφεσις (aphesis) förlåtelse
G1082 Γεννησαρέτ (Gennesaret) Gennesaret
G4501 ῥομφαία (rhomphaia) svärd, brett större svärd
G5230 ὑπέρακμος (huperakmos) giftasvuxen
G5466 Χαλδαῖος (Chaldaios) kaldé

Talvärde 723

G3346 μετατίθημι (metatithemi) hämta, föra, överge, förvränga

Talvärde 724

G1797 ἐνυπνιάζομαι (enupniazomai) drömma, ha drömmar

Talvärde 725

G3785 ὄφελον (ophelon) skulle önska

Talvärde 726

G0555 ἀπέκδυσις (apekdusis) avklädning
G2197 Ζαχαρίας (Zacharias) Sakarias
G2894 κόφινος (kophinos) korg
G3788 ὀφθαλμός (ophthalmos) öga, syn
G4346 πρόσκλισις (prosklisis) partiskhet
G5148 τριετία (trietia) tre års tid

Talvärde 727

G0541 ἀπαύγασμα (apaugasma) utstrålning, återsken
G5475 χαλκός (chalkos) koppar

Talvärde 728

G1761 ἐνθύμησις (enthumesis) tankar, fantasi
G2276 ἥττον (hetton) försämring, mindre

Talvärde 729

G0463 ἀνοχή (anoche) tålamod. fördrag
G2108 εὐεργεσία (euergesia) välgärning
G2154 εὔσημος (eusemos) begripliga
G4627 σκάφη (skaphe) båt

Talvärde 730

G0201 ἀκροατήριον (akroaterion) domsal, audienssal
G1209 δέχομαι (dechomai) ta emot, tro det
G3183 μέθυσος (methusos) drinkare
G5507 χίλιοι (chilioi) tusen

Talvärde 731

G0712 ἄριστον (ariston) måltid
G3510 νεφρός (nephros) njure
G4387 πρότερος (proteros) gammal, tidigare
G4652 σκοτεινός (skoteinos) mörkt, fullt/täckt av mörker

Talvärde 732

G5318 φανερός (phaneros) offentligt
G5470 χάλκεος (chalkeos) bronslik, kopparlik

Talvärde 734

G0694 ἀργύριον (argurion) pengar, silvermynt, silver
G2184 ἐφήμερος (ephemeros) daglig
G4764 στρῆνος (strenos) lyx
G5047 τελειότης (teleiotes) fullkomlighet

Talvärde 735

G0296 ἄμφοδον (amphodon) gatukorsning
G4923 συνοδία (sunodia) resesällskap

Talvärde 736

G2487 ἴχνος (ichnos) spår
G3153 ματαιότης (mataiotes) förgängelse
G3430 μοιχεία (moicheia) äktenskapsbrott
G4364 προσποιέομαι (prospoieomai) låtsas
G5381 φιλονεξία (philonexia) gästfrihet

Talvärde 737

G0276 ἀμετάθετος (ametathetos) orubbligt
G2297 θαυμάσιος (thaumasios) under, underbar
G2713 κατέναντι (katenanti) framför
G4467 ῥᾳδιούργημα (rhadiourgema) illdåd, oförskämdhet
G4740 στηριγμός (sterigmos) fäste

Talvärde 738

G5333 φάρμακος (pharmakos) ockulta

Talvärde 739

G1879 ἐπαναπαύομαι (epanapauomai) vila, trygghet i
G4478 Ῥαχήλ (Rhachel) Rakel

Talvärde 740

G0346 ἀνακεφαλαίομαι (anakephalaiomai) sammanfattas i ett
G2699 κατατομή (katatome) sönderskurna
G3047 λίψ (lips) sydväst
G4810 σῦκον (sukon) fikon

Talvärde 741

G1955 ἐπίλυσις (epilusis) tolkning, fantasi, inbillning

Talvärde 742

G1611 ἔκστασις (ekstasis) hänryckning, bli förundrad
G4643 σκληρότης (sklerotes) hårdhet

Talvärde 743

G1851 ἐξοχή (exoche) prominent, framstående

Talvärde 744

G2747 Κεγχρεαί (Kegchreai) Kenkrea
G4835 συμπαθής (sumpathes) ömsint, sympatisk
G5094 τιμιότης (timiotes) rikedom

Talvärde 745

G1237 διαδέχομαι (diadechomai) överta, ta i arv
G2055 ἐρίφιον (eriphion) get
G2880 κορέννυμι (korennumi) äta sig mätt, mätt
G3559 νουθεσία (nouthesia) varning, förmaning

Talvärde 746

G0804 ἀσφαλής (asphales) säkert, tryggt,
G1849 ἐξουσία (exousia) makt, auktoritet
G3347 μετέπειτα (metepeita) sedan
G3626 οἰκουρός (oikouros) huslig
G5411 φόρος (phoros) skatt
G5480 χάραγμα (charagma) märke, utformning
G5522 χόος (choos) damm

Talvärde 747

G0295 Ἀμφίπολις (Amphipolis) Amfipolis
G3124 Μάλχος (Malchos) Malkus

Talvärde 748

G0803 ἀσφάλεια (asphaleia) tillförlitlighet, ordentligthet, trygghet
G5369 φιλήδονος (philedonos) älskar njutning

Talvärde 749

G0372 ἀνάπαυσις (anapausis) ro, vila
G0600 ἀποκαθίστημι (apokathistemi) återställa,
G3936 παρίστημι (paristemi, paristano) stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa
G4545 Σαμουήλ (Samouel) Samuel
G5536 χρῆμα (chrema) rikedom, pengar

Talvärde 750

G0794 ἄστοργος (astorgos) utan kärlek till sina egna

Talvärde 751

G0475 ἀντιδιατίθεμαι (antidiatithemai) opponera

Talvärde 752

G2423 Ἰεχονίας (Iechonias) Jojakin
G3103 Μαθουσάλα (Mathousala) Methusalem

Talvärde 753

G0834 αὐλητής (auletes) flöjtblåsare
G1406 δραχμή (drachme) silvermynt
G3162 μάχαιρα (machaira) svärd, mindre svärd, större kniv
G5398 φοβερός (phoberos) fruktansvärd

Talvärde 754

G0044 ἄγκιστρον (agkistron) krok, fiskkrok
G2780 κηπουρός (kepouros) trädgårdsmästare
G3661 ὁμοθυμαδόν (homothumadon) samfällt, enighet, gemensamt, endräktigt tillsammans, ett och samma sinne
G5246 ὑπέρογκος (huperogkos) lössläppt, svällande

Talvärde 755

G0211 ἀλάβαστρον (alabastron) alabasterflaska
G1551 ἐκδέχομαι (ekdechomai) vänta på, se efter, invänta
G3360 μέχρι (mechri, mechris) ända till, tills, till
G3771 οὐρανόθεν (ouranothen) från himlen

Talvärde 756

G4450 πυῤῥός (purrhos) eldröd

Talvärde 757

G3888 παραμυθέομαι (paramutheomai) trösta
G4508 ῥυπαρός (rhuparos) orent, smutsigt
G4570 σβέννυμι (sbennumi) släcka

Talvärde 759

G0651 ἀποστολή (apostole) apostlatjänst
G3019 Λευΐτης (Leuites) Levit, person av Levi stam

Talvärde 761

G1313 διάφορος (diaphoros) högre, förmer, olika slag
G3890 παραμύθιον (paramuthion) tröst, uppmuntran
G5484 χάριν (charin) därför

Talvärde 762

G0666 ἀπουσία (apousia) frånvaro
G3164 μάχομαι (machomai) tvista, kämpa
G4710 σπουδή (spoude) hast, entusiasm
G5113 τολμητής (tolmetes) fräck man, djärv man
G5482 χάραξ (charax) belägringsvall

Talvärde 763

G0582 ἀπογραφή (apographe) skattskrivning
G4026 περιΐστημι (periistemi) stå omkring
G4030 περικεφαλαία (perikephalaia) hjälm

Talvärde 765

G1240 διάδοχος (diadochos) efterträdare
G2347 θλῖψις (thlipsis) lidande, ångest, förföljelse
G3492 ναύτης (nautes) sjöman

Talvärde 766

G0145 αἰσθητήριον (aistheterion) sina sinnen
G1966 ἐπιοῦσα (epiousa) nästa dag, därefter

Talvärde 767

G2584 Καπερναούμ (Kapernaoum) Kapernaum
G3355 μετρητής (metretes) bat-mått
G3428 μοιχαλίς (moichalis) trolös, äktenskapsbryterska, äktenskapsbrott
G5469 χαλινός (chalinos) betsel

Talvärde 768

G2685 κατάσκοπος (kataskopos) spejare
G5276 ὑπολήνιον (hupolenion) presskar

Talvärde 769

G0386 ἀνάστασις (anastasis) uppståndelse, uppstå igen, uppstå till liv
G5427 φρόνημα (phronema) sinne

Talvärde 770

G4661 σκῦλον (skulon) byte
G5120 τοῦ (tou) hans

Talvärde 771

G5362 φίλανδρος (philandros) älskar sin man
G5380 φιλόνεικος (philoneikos) lust att strida

Talvärde 772

G2978 λαῖλαψ (lailaps) storm, stormvind

Talvärde 773

G0551 ἀπείραστος (apeirastos) kan inte bli frestad
G1343 δικαιοσύνη (dikaiosune) rättfärdighet
G4657 σκύβαλον (skubalon) förlust, avföring, skräp

Talvärde 774

G2604 καταγγελεύς (kataggeleus) förkunnare

Talvärde 775

G3777 οὔτε (oute) varken, inte heller
G3796 ὀψέ (opse) i slutet, afton, kväll
G4289 πρόθυμος (prothumos) villig
G4386 πρότερον (proteron) förut

Talvärde 776

G1946 Ἐπικούρειος (Epikoureios) Epikuréer
G3793 ὄχλος (ochlos) människor, skara, folkskara
G4198 πορεύομαι (poreuomai) gå, bege sig
G4948 Σύρος (Suros) Syrier
G5517 χοϊκός (choikos) jordisk

Talvärde 777

G0430 ἀνέχομαι (anechomai) stå ut med, fördra, uthärda
G0846 αὐτός (autos) honom, dem, henne, den, det
G1264 διαμάχομαι (diamachomai) ivrigt strida, högljutt diskutera, disputera
G4473 ῥαντισμός (rhantismos) blodsbestänkt, renande blod

Talvärde 778

G0729 ἄῤῥαφος (arrhaphos) sömnlöshet
G0930 βασανιστής (basanistes) torterarna

Talvärde 779

G1481 ἐθνάρχης (ethnarches) ståthållare
G1845 ἐξορκιστής (exorkistes) andeutdrivare
G2435 ἱλαστήριον (hilasterion) nådastol, en benådningsplats, till försoning
G5006 ταλαντιαῖος (talantiaios) tung som en talent

Talvärde 780

G1028 βροχή (broche) regn
G3835 πανοῦργος (panourgos) slug

Talvärde 781

G4036 περίλυπος (perilupos) djupt bedrövad
G4678 σοφία (sophia) vishet
G5205 ὑετός (huetos) regn
G5473 χαλκίον (chalkion) kopparskål

Talvärde 782

G0324 ἀναδέχομαι (anadechomai) motta

Talvärde 783

G4913 συνήδομαι (sunedomai) glädja sig

Talvärde 784

G0762 ἄσβεστος (asbestos) osläckbar, aldrig ska slockna
G4575 σεβαστός (sebastos) den ärade

Talvärde 786

G2181 Ἔφεσος (Ephesos) Efesos
G3799 ὄψις (opsis) sken, ansikte
G4523 Σαδδουκαῖος (Saddoukaios) saddukéer
G5154 τρίτος (tritos) tredje
G5376 Φίλιππος (Philippos) Filippus

Talvärde 788

G0744 ἀρχαῖος (archaios) gammal, fäderna, länge sedan
G0747 ἀρχηγός (archegos) furstlig
G4873 συνανάκειμαι (sunanakeimai) ligga till bords med

Talvärde 789

G1087 γερουσία (gerousia) äldsteråd
G5378 Φιλόλογος (Philologos) Filologus

Talvärde 790

G0536 ἀπαρχή (aparche) förstlingsfrukt
G1373 δίψος (dipsos) törsta
G2190 ἐχθρός (echthros) fiende
G5375 Φίλιπποι (Philippoi) Filippi
G5410 Φόρον (Phoron) Forum
G5478 Χανααναῖος (Chanaanaios) kananeisk

Talvärde 791

G1279 διαπορεύομαι (diaporeuomai) tog vägen, gick, passera
G4666 σμύρνα (smurna) myrra
G4667 Σμύρνα (Smurna) Smyrna
G5060 Τέρτιος (Tertios) Tertius
G5145 τριακόσιοι (triakosioi) trehundra

Talvärde 792

G0469 ἀνταπόδοσις (antapodosis) lön
G0669 ἀποφθέγγομαι (apophtheggomai) att tala, tala ut, säga
G0710 ἀριστερός (aristeros) vänster hand, vänster, på vänster sida
G0888 ἀχρεῖος (achreios) oduglig
G0988 βλασφημία (blasphemia) hädelse, smädelse
G2032 ἐπουράνιος (epouranios) himmelsk, himlarymden, i himlen
G5467 χαλεπός (chalepos) våldsam, häftig

Talvärde 793

G2646 κατάλυμα (kataluma) gästrum, härbärge
G3920 παρείσακτος (pareisaktos) införd i smyg

Talvärde 794

G2344 θησαυρός (thesauros) skatter
G3028 λῆμψις (lepsis) mottaget

Talvärde 795

G1112 γογγυσμός (goggusmos) mumla, tala i tysthet
G2111 εὔθετος (euthetos) passa, vara skickad, åt dem
G3449 μόχθος (mochthos) slit
G4070 πέρυσι (perusi) i fjol, ett år sedan

Talvärde 796

G0237 ἀλλαχόθεν (allachothen) på något annat sätt, från ett annat håll
G2180 Ἐφέσιος (Ephesios) efeserna
G3432 μοιχός (moichos) äktenskapsbrytare
G4711 σπυρίς (spuris) korg

Talvärde 797

G0919 Βαριησοῦς (Bariesous) Barjesus
G1885 ἐπαρχία (eparchia) provins
G3737 ὀρφανός (orphanos) faderlös
G4807 συκάμινος (sukaminos) mullbärsfikonträd

Talvärde 798

G0619 ἀπόλαυσις (apolausis) njutning
G3406 μισθαποδότης (misthapodotes) den som belönar

Talvärde 799

G1837 ἐξηχέομαι (execheomai) eko
G5416 φραγέλλιον (phragellion) piska

Talvärde 800

G0128 Αἰθίοψ (Aithiops) etiopier, mörkt ansikte
G1422 δύσκολος (duskolos) svårt
G5518 χοῖνιξ (choinix) mått
G5598 Ω (omega) Omega
G5599 ὦ (o) O
G5600 ὦ (o, es, e) vara, ske

Talvärde 801

G1607 ἐκπορεύομαι (ekporeuomai) kommer ut från, inifrån
G1777 ἔνοχος (enochos) skyldig inför, hemfallen åt, skyldig till
G2314 θεομάχος (theomachos) kämpa mot Gud
G2941 κυβέρνησις (kubernesis) styra
G3569 τανῦν (tanun, ta, nun) nu, men nu
G4058 περιστερά (peristera) duva
G5382 φιλόξενος (philoxenos) gästfri

Talvärde 802

G0690 Ἄραψ (Araps) Araber
G3001 λάχανον (lachanon) ört
G5007 τάλαντον (talanton) talent

Talvärde 803

G0470 ἀνταποκρίνομαι (antapokrinomai) svara, ifrågasätta, gå till rätta med
G4898 συνέκδημος (sunekdemos) medresande

Talvärde 804

G0071 ἄγω (ago) föra, leda, gå, för fram

Talvärde 805

G0103 ᾄδω (ado) sjunga
G0289 ἀμπελουργός (ampelourgos) vingårdsmannen, trädgårdsmästaren
G0309 ἀνάβλεψις (anablepsis) återställd syn
G3765 οὐκέτι (ouketi, separately), ouk, eti) inte längre

Talvärde 806

G0278 ἀμεταμέλητος (ametameletos) inte ångrar
G0354 ἀνάληψις (analepsis) bortgång, upptagande
G0519 ἀπάγχομαι (apagchomai) hängde (sig)
G1136 Γώγ (Gog) Gog
G1439 ἐάω (eao) tillåta, låta, lät
G3342 μεταξύ (metaxu) emellan
G3842 πάντοτε (pantote) alltid
G5613 ὡς (hos) som

Talvärde 807

G0567 ἀπέχομαι (apechomai) avstå

Talvärde 808

G0535 ἀπαρτισμός (apartismos) slutförande
G1473 ἐγώ (ego) jag, mig, min, mitt
G2198 ζάω (zao) leva, levande

Talvärde 809

G1210 δέω (deo) binda
G5027 ταφή (taphe) begravningsplats
G5602 ὧδε (hode) här, denna plats

Talvärde 810

G3434 Μολόχ (Moloch) Molok
G5261 ὑπογραμμός (hupogrammos) exempel

Talvärde 811

G0277 ἀμετακίνητος (ametakinetos) orubbliga
G2193 ἕως (heos) till, förrän,
G2454 Ἰουδαϊσμός (Ioudaismos) Judendom
G4259 προαύλιον (proaulion) yttre gård

Talvärde 812

G2204 ζέω (zeo) brinnande
G2492 Ἰώβ (Iob) Job
G5603 ᾠδή (ode) sång

Talvärde 813

G0745 Ἀρχέλαος (Archelaos) Arkelaus

Talvärde 814

G1486 ἔθω (etho) ha som vana/sed
G3810 παιδευτής (paideutes) uppfostrare
G3907 παρατήρησις (parateresis) observation
G5601 Ὠβήδ (Obed) Oved

Talvärde 815

G0072 ἀγωγή (agoge) vandel, levnadssätt
G2222 ζωή (zoe) liv, livstid
G3904 παρασκευή (paraskeue) förberedelse

Talvärde 816

G1654 ἐλεημοσύνη (eleemosune) allmosa, gåva, generös
G3451 μουσικός (mousikos) sångare
G4001 πεντακόσιοι (pentakosioi) femhundra
G4512 ῥυτίς (rhutis) skrynkla

Talvärde 817

G3318 Μεσοποταμία (Mesopotamia) Mesopotamien
G4116 πλατύς (platus) bred
G5064 τέσσαρες (tessares, tessara) fyra
G5133 τραπεζίτης (trapezites) valutahandlare
G5229 ὑπεραίρομαι (huperairomai) förhäva
G5513 χλιαρός (chliaros) ljummen

Talvärde 818

G1236 διάγω (diago) tillbringa, leva
G4291 προΐστημι (proistemi) leda

Talvärde 819

G0743 ἀρχάγγελος (archaggelos) ärkeängel
G1492 εἴδω (eido, oida) veta, känna till, förstå, se, skåda, titta

Talvärde 820

G0971 βιάζω (biazo) utsatt för våld, pressa
G1354 Διονύσιος (Dionusios) Dionysius
G2117 εὐθύς (euthus) rak, rättsinnig
G4973 σφραγίς (sphragis) sigill

Talvärde 821

G0127 αἰδώς (aidos) anständighet, vördnad
G1022 βραδύτης (bradutes) dröjsmål
G1710 ἐμπορεύομαι (emporeuomai) göra affärer, utnyttja
G1980 ἐπισκέπτομαι (episkeptomai) besöka
G2364 θυγάτηρ (thugater) dotter

Talvärde 822

G0037 ἁγιάζω (hagiazo) helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig
G0756 ἄρχομαι (archomai) börja
G0861 ἀφθαρσία (aphtharsia) oförgänglighet, odödlighet,
G5530 χράομαι (chraomai) använda

Talvärde 823

G2234 ἡδέως (hedeos) gärna

Talvärde 824

G1782 ἐντεῦθεν (enteuthen) härifrån
G2504 κἀγώ (kago) och jag, jag också, så jag, jag, även jag

Talvärde 825

G1595 ἑκούσιον (hekousion) fri vilja
G1926 ἐπιδέχομαι (epidechomai) ta emot
G2608 κατάγνυμι (katagnumi) krossa
G3055 λογομαχία (logomachia) ordstrider
G4580 Σεκοῦνδος (Sekoundos) Secundus

Talvärde 826

G2064 ἔρχομαι (erchomai) anlända, komma, gå
G2363 Θυάτειρα (Thuateira) Thyatira
G2972 Κώς (Kos) Kos

Talvärde 827

G0652 ἀπόστολος (apostolos) apostel, budbärare
G3749 ὀστράκινος (ostrakinos) lera
G4369 προστίθημι (prostithemi) lägga till

Talvärde 828

G1448 ἐγγίζω (eggizo) komma nära
G2240 ἥκω (heko) ska komma

Talvärde 829

G0178 ἀκατάκριτος (akatakritos) utan dom och rannsakan

Talvärde 831

G1147 δάκτυλος (daktulos) finger
G1415 δυνατός (dunatos) möjligt, förmå, mäktig, stark, kraft
G1480 ἐθίζω (ethizo) göra enligt seden, som var sed
G2545 καίω (kaio) brinna, tända

Talvärde 832

G0102 ἀδύνατος (adunatos) omöjlig
G2110 εὐεργέτης (euergetes) välgörare
G4520 σαββατισμός (sabbatismos) sabbatsvila

Talvärde 833

G0594 ἀποδοχή (apodoche) acceptans
G2384 Ἰακώβ (Iakob) Jakob

Talvärde 834

G0405 ἀνδραποδιστής (andrapodistes) slavhandlare, människosäljare, kidnappare,
G1427 δώδεκα (dodeka) tolv
G1815 ἐξανάστασις (exanastasis) uppståndelsen
G4904 συνεργός (sunergos) medarbetande
G4968 σφάγιον (sphagion) slaktoffer
G5286 ὑποπόδιον (hupopodion) fotpall

Talvärde 835

G1502 εἴκω (eiko) ge efter
G1503 εἴκω (eiko) likna
G4283 προευαγγελίζομαι (proeuaggelizomai) berätta i förväg om evangeliet – de glada nyheterna
G4538 σαλπιστής (salpistes) trumpetare

Talvärde 836

G0553 ἀπεκδέχομαι (apekdechomai) väntar ivrigt, längtar
G0842 αὐτάρκης (autarkes) nöjd
G1783 ἔντευξις (enteuxis) åkallan, bön
G2531 καθώς (kathos) som, så som

Talvärde 837

G0676 ἀπρόσιτος (aprositos) dit ingen kan komma
G0947 βδελυκτός (bdeluktos) avskyvärd
G4610 Σιλουανός (Silouanos) Silvanus

Talvärde 838

G0841 αὐτάρκεια (autarkeia) tillräcklighet, förnöjsamhet
G3004 λέγω (lego) säga, tala, kalla, nämna
G5523 Χοραζίν (Chorazin) Korasin

Talvärde 839

G1070 γελάω (gelao) skratta
G3536 Νινευΐτης (Nineuites) Nineves folk
G5483 χαρίζομαι (charizomai) ge

Talvärde 840

G0091 ἀδικέω (adikeo) skada, göra fel, agera orätt
G0733 ἀρσενοκοίτης (arsenokoites) homosexualitet
G1330 διέρχομαι (dierchomai) vandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gå
G2000 ἐπισφαλής (episphales) farlig
G3755 ὅτου (hotou) medans, tills
G5069 τετράδιον (tetradion) fyra vaktskift

Talvärde 841

G0095 ἀδίκως (adikos) orättvist
G1146 δακτύλιος (daktulios) ring
G4705 σπουδαῖος (spoudaios) hängiven

Talvärde 842

G0270 ἀμάω (amao) skördat
G0431 ἀνεψιός (anepsios) kusin
G1763 ἐνιαυτός (eniautos) år
G2238 ἡδύοσμον (heduosmon) mynta
G2306 θειώδης (theiodes) svavelgul
G5134 τραῦμα (trauma) sår
G5490 χάσμα (chasma) klyfta

Talvärde 843

G3617 οἰκοδεσπότης (oikodespotes) husbonde, husets herre

Talvärde 844

G1071 γέλως (gelos) skratt
G2309 θέλω (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo) vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja
G2939 κτίστης (ktistes) Skapare

Talvärde 845

G0118 ἀθλέω (athleo) sträva, kämpa
G1409 Δρούσιλλα (Drousilla) Drusilla
G1430 δῶμα (doma) tak
G1653 ἐλεέω (eleeo) förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande
G2726 κατήφεια (katepheia) bedrövelse

Talvärde 846

G0428 ἀνεύθετος (aneuthetos) inte lämplig, olämplig, låg inte bra till
G0894 ἄψινθος (apsinthos) malört, bitter
G2179 Ἐφεσῖνος (Ephesinos) i Efesos
G3090 Λωΐς (Lois) Lois
G3412 Μιτυλήνη (Mitulene) Mitylene
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai) detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de
G4680 σοφός (sophos) vis, klok
G5429 φρόνιμος (phronimos) förståndig
G5525 χορός (choros) dans

Talvärde 847

G0301 Ἀμώς (Amos) Amos
G0781 ἄσοφος (asophos) ovis
G1180 δεκατέσσαρες (dekatessares) fjorton
G2523 καθίζω (kathizo) sitta, sitta ner, att sitta
G2560 κακῶς (kakos) vara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, illa
G3098 Μαγώγ (Magog) Magog
G3144 μάρτυς (martus) vittne
G5568 ψαλμός (psalmos) Psaltaren, psalm

Talvärde 848

G0229 ἀλήθω (aletho) mala
G0233 ἁλίζω (halizo) ge sälta, få det salt
G1029 βρόχος (brochos) snärja, lägga band på
G1073 γέμω (gemo) full
G2493 Ἰωήλ (Ioel) Joel
G2659 κατάνυξις (katanuxis) likgiltig, sömnaktig

Talvärde 849

G0084 ἀδήλως (adelos) ovisst mål
G1060 γαμέω (gameo) gifta sig
G3640 ὀλιγόπιστος (oligopistos) liten tro
G4976 σχῆμα (schema) ordning, sätt, struktur

Talvärde 850

G1692 ἐμέω (emeo) spotta
G2854 κολλούριον (kollourion) ögonsalva
G5607 ὤν (on, ousa, on) vara

Talvärde 851

G0279 ἀμετανόητος (ametanoetos) obotfärdighet
G0507 ἄνω (ano) till brädden, ovanifrån, upp, uppe
G1346 δικαίως (dikaios) rättvis, rätt nykterhet, sann nykterhet
G1967 ἐπιούσιος (epiousios) daglig
G2202 ζευκτηρία (zeukteria) rep
G2346 θλίβω (thlibo) tränga, smal
G2436 ἵλεως (hileos) låt det vara fjärran, barmhärtig
G2806 κλάω (klao) bryta
G3020 Λευϊτικός (Leuitikos) levitisk
G5271 ὑποκρίνομαι (hupokrinomai) låtsas

Talvärde 852

G1185 δελεάζω (deleazo) begär, lockelse
G5144 τριάκοντα (triakonta) trettio
G5488 Χαῤῥάν (Charrhan) Haran

Talvärde 853

G1150 δαμάζω (damazo) tämja

Talvärde 854

G0073 ἀγών (agon) kamp, löparlopp
G0230 ἀληθῶς (alethos) förvisso, i sanning, verkligen
G1350 δίκτυον (diktuon) nät

Talvärde 855

G0321 ἀνάγω (anago) fördes, leddes, tog med, segla
G2337 θηλάζω (thelazo) spädbarn, amma
G3575 Νῶε (Noe) Noa

Talvärde 856

G1572 ἐκκαίω (ekkaio) upptändas
G2381 Θωμᾶς (Thomas) Tomas
G2564 καλέω (kaleo) kalla, inbjuden
G3436 μολυσμός (molusmos) befläcka
G3798 ὄψιος (opsios) blev kväll, blev afton
G4389 προτρέπομαι (protrepomai) uppmana
G4902 συνέπομαι (sunepomai) följa med, resa med
G5179 τύπος (tupos) figur, form, mönsterbild
G5519 χοῖρος (choiros) svin

Talvärde 857

G0989 βλάσφημος (blasphemos) hädisk, hånfull
G2284 θαμβέω (thambeo) bli förskräckt, bli häpen
G2573 καλῶς (kalos) gott, god, skickligt
G3034 λιθάζω (lithazo) stena

Talvärde 858

G0494 Ἀντιπατρίς (Antipatris) Antipatris
G1903 ἐπενδύτης (ependutes) ytterplagg
G2520 καθήκω (katheko) passar sig, tillbörligt

Talvärde 859

G1099 γλυκύς (glukus) sött
G4191 πονηρότερος (poneroteros) värre, mer ond
G5336 φάτνη (phatne) krubba

Talvärde 860

G0055 ἁγνῶς (hagnos) rena motiv
G0326 ἀναζάω (anazao) leva upp, levde igen, fått liv igen
G1168 δειλιάω (deiliao) tappa modet

Talvärde 861

G0165 αἰών (aion) evighet, tidsålder, tidsepoker, världen, universum
G1800 Ἐνώς (Enos) Enos
G2488 Ἰωάθαμ (Ioatham) Jotam
G2799 κλαίω (klaio) gråta, sörja

Talvärde 862

G0003 Ἀβαδδών (Abaddon) Abaddon, Fördärvaren
G2406 ἱεράτευμα (hierateuma) prästerskap
G3952 παρουσία (parousia) ankomst, närvaro
G5292 ὑποταγή (hupotage) underordning

Talvärde 863

G0197 ἀκριβέστερον (akribesteron) grundligt, grundligare
G0646 ἀποστασία (apostasia) avfalla, avfall, avhopp, uppror
G0906 βάλλω (ballo) kasta, häller, högg, kasta ut

Talvärde 864

G1137 γωνία (gonia) hörn, hörnsten, gathörn, avkrok
G1458 ἐγκαλέω (egkaleo) anklaga, beskylla
G1556 ἐκδικέω (ekdikeo) skaffa rätt, straffa, hämnd
G2419 Ἱερουσαλήμ (Hierousalem) Jerusalem
G5280 ὑπόμνησις (hupomnesis) påminnelse
G5604 ὠδίν (odin) födslovärk

Talvärde 865

G0074 ἀγωνία (agonia) ångest, vånda, kamp
G1072 γεμίζω (gemizo) fylla, bli full
G1854 ἔξω (exo) utanför, bort
G2223 ζώνη (zone) bälte
G2808 κλείω (kleio) stänga

Talvärde 866

G0134 αἰνέω (aineo) prisa
G1938 ἐπιθυμητής (epithumetes) begärelse till
G2980 λαλέω (laleo) tala, säga, predika, uttala
G4145 πλούσιος (plousios) rik

Talvärde 867

G0247 ἄλλως (allos) ändå
G1066 Γεδεών (Gedeon) Gideon
G1688 ἐμβιβάζω (embibazo) placera
G2495 Ἰωνᾶς (Ionas) Jona
G3514 νήθω (netho) spinna

Talvärde 868

G1315 διαχειρίζομαι (diacheirizomai) döda
G1325 δίδωμι (didomi) ge, få
G2968 κώμη (kome) by, stad

Talvärde 869

G0187 ἀκμάζω (akmazo) fullmogna
G1806 ἐξάγω (exago) föra ut

Talvärde 870

G0125 Αἴγυπτος (Aiguptos) Egypten
G0214 ἀλαλάζω (alalazo) skrälla, jämra

Talvärde 871

G0048 ἁγνίζω (hagnizo) rena, rena sig
G0210 ἄκων (akon, hekon) emot
G1573 ἐκκακέω (ekkakeo, egkakeo) tröttna
G1975 ἐπιπορεύομαι (epiporeuomai) kom
G2688 κατάστημα (katastema) bete sig
G4817 συλλογίζομαι (sullogizomai) överlägga med
G4907 σύνεσις (sunesis) förstånd

Talvärde 872

G2991 λαξευτός (laxeutos) uthuggen i klippan
G4890 συνδρομή (sundrome) springa tillsammans

Talvärde 873

G0994 βοάω (boao) ropa
G4042 περιοχή (perioche) sammanhang, skriftställe

Talvärde 874

G0307 ἀναβιβάζω (anabibazo) dra
G0392 ἀνατάσσομαι (anatassomai) sammanställa
G4518 σαβαχθάνι (sabachthani) "du har övergivit mig"

Talvärde 875

G1143 δάκνω (dakno) bita
G1171 δεινῶς (deinos) svåra, häftiga
G1635 ἑκών (hekon) av egen vilja, frivilligt
G2072 ἔσοπτρον (esoptron) spegel
G3199 μέλω (melo) bry sig om
G4970 σφόδρα (sphodra) stor, mycket, överväldigande

Talvärde 876

G0021 ἀγαλλιάω (agalliao) jubla, fröjdas, glädja sig
G1575 ἐκκλάω (ekklao) bryta bort (grenar)
G2345 θιγγάνω (thiggano) röra
G4182 πολυποίκιλος (polupoikilos) mångfaldig
G4315 προσάββατον (prosabbaton) dagen före sabbaten
G5184 Τύρος (Turos) Tyros

Talvärde 877

G0361 ἀναμάρτητος (anamartetos) utan synd
G0424 ἀνέρχομαι (anerchomai) gick upp
G0516 ἀξίως (axios) anstår, värdigt
G0521 ἀπαίδευτος (apaideutos) meningslös
G1132 γυμνότης (gumnotes) nakenhet
G1155 δανείζω (daneizo) låna
G1728 ἐνάρχομαι (enarchomai) börja
G3605 ὄζω (ozo) stinka
G4003 πεντεκαιδέκατος (pentekaidekatos) femtonde
G4668 Σμυρναῖος (Smurnaios) Smyrnas
G5022 ταῦρος (tauros) oxe
G5028 τάφος (taphos) grav

Talvärde 878

G0854 ἀφανισμός (aphanismos) försvinnande
G1009 βότρυς (botrus) druvklase
G1040 βύσσος (bussos) fint linne
G1224 διαβαίνω (diabaino) bege, komma över, passera genom
G1225 διαβάλλω (diaballo) förtala, beskylla, ange

Talvärde 879

G0012 ἄβυσσος (abussos) avgrunden, ofantligt djup, avgrundsdjupet
G0433 ἀνήκω (aneko) är lämpligt, är passande, är behagligt, göra din plikt
G1323 δίδραχμον (didrachmon) tempelskatt
G4323 προσανατίθημι (prosanatithemi) rådfråga

Talvärde 880

G0124 Αἰγύπτιος (Aiguptios) egyptier
G4452 -πω (po) ännu, även
G5106 τοίνυν (toinun) därför, då

Talvärde 881

G0257 ἅλων (halon) loge, tröskplats
G0272 ἀμελέω (ameleo) brydde sig inte
G0481 ἀντικρύ (antikru) i höjd med, mitt för
G0588 ἀποδέχομαι (apodechomai) ta emot, ta emot gladeligen, acceptera
G1255 διαλαλέω (dialaleo) tala med varandra, diskutera
G2761 κενῶς (kenos) tomma ord
G3528 νικάω (nikao) övervinna, segra

Talvärde 882

G0980 βιόω (bioo) leva
G1553 ἐκδημέω (ekdemeo) borta
G1568 ἐκθαμβέω (ekthambeo) bli förskräckt, bäva
G3957 πάσχα (pascha) påsk
G5168 τρυμαλιά (trumalia) öga, nålsöga

Talvärde 883

G0315 ἀναγκάζω (anagkazo) tvinga
G1239 διαδίδωμι (diadidomai) fördela, utskifta, dela ut

Talvärde 884

G4004 πεντήκοντα (pentekonta) femtio

Talvärde 885

G0520 ἀπάγω (apago) leder till, förde
G1504 εἰκών (eikon) bild
G2036 ἔπω (epo) säga, tala, bud
G2795 κινέω (kineo) röra, skaka, flytta
G3023 λέων (leon) lejon
G3171 μεγάλως (megalos) storligen
G4557 σαρδόνυξ (sardonux) sardonyx

Talvärde 886

G0025 ἀγαπάω (agapao) älska
G0121 ἄθωος (athoos) oskyldig
G1229 διαγγέλλω (diaggello) predika, tillkännage, förkunna
G1345 δικαίωμα (dikaioma) rättfärdiga , rättvisa, frikännande
G1547 ἐκγαμίζω (ekgamizo) gifta bort
G3442 μονόφθαλμος (monophthalmos) enögd
G4458 -πώς (pos) hur som helst
G4459 πῶς (pos) hur
G4840 συμπάρειμι (sumpareimi) vara församlade, vara närvarande
G5183 Τύριος (Turios) tyrisk

Talvärde 887

G2024 ἐπιχορηγία (epichoregia) ger, tillför, hjälp
G2833 κνήθω (knetho) klia

Talvärde 888

G1544 ἐκβάλλω (ekballo) ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut

Talvärde 889

G0213 ἀλαζών (alazon) skrytsam, skrytare, strotalig
G1863 ἐπάγω (epago) komma, komma över
G4892 συνέδριον (sunedrion) Stora rådet

Talvärde 890

G0950 βεβαιόω (bebaioo) bekräfta, befästa
G1208 δεύτερος (deuteros) den andre, andra gången
G1576 ἐκκλείω (ekkleio) uteslutet
G3594 ὁδηγέω (hodegeo) leda

Talvärde 891

G0300 Ἀμών (Amon) Amon
G1583 ἐκλαλέω (eklaleo) berätta
G1831 ἐξέρχομαι (exerchomai) gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut
G2417 ἱερόσυλος (hierosulos) helgerånare
G3817 παίω (paio) slå

Talvärde 892

G2128 εὐλογητός (eulogetos) välsignad
G2484 Ἰτουραΐα (Itouraia) Ituréen

Talvärde 893

G1554 ἐκδίδωμι (ekdidomi) arrendera ut
G3003 λεγεών (legeon) legion
G4893 συνείδησις (suneidesis) samvete

Talvärde 894

G0997 βοηθέω (boetheo) hjälpa
G1944 ἐπικατάρατος (epikataratos) förbannad

Talvärde 895

G3306 μένω (meno) stanna, bo,
G4240 πραΰτης (prautes) ödmjukhet

Talvärde 896

G1122 γραμματεύς (grammateus) skriftlärd
G1638 ἐλαιών (elaion) Olivberget
G3738 ὀρχέομαι (orcheomai) dansa
G3797 ὄψιμος (opsimos) vårregn
G4068 περπερεύομαι (perpereuomai) skryta, upphöja sig själv, smickra
G5272 ὑπόκρισις (hupokrisis) hyckleri
G5550 χρόνος (chronos) tid

Talvärde 898

G2257 ἡμῶν (hemon) vår, oss, vi,
G3815 παίζω (paizo) leka
G4084 πιάζω (piazo) gripa, arrestera, fånga
G5330 Φαρισαῖος (Pharisaios) farisé

Talvärde 899

G0339 ἀνακαθίζω (anakathizo) sätta sig upp, satte sig upp
G1380 δοκέω (dokeo) tro, mena, verka bra, mena sig
G2942 κυβερνήτης (kubernetes) styrman, sjökapten
G3365 μηδαμῶς (medamos) inte så

Talvärde 900

G0542 ἀπείδω (apeido) se
G1483 ἐθνικῶς (ethnikos) hednisk
G4425 πτύον (ptuon) kastskovel

Talvärde 901

G1106 γνώμη (gnome) sinne, avsikt
G1206 δευτεραῖος (deuteraios) nästa dag
G1513 εἴ πως (ei, pos) om verkligen
G1539 ἑκάστοτε (hekastote) alltid
G3039 λικμάω (likmao) söndersmula
G5610 ὥρα (hora) timme, ögonblick

Talvärde 902

G0248 ἀλοάω (aloao) tröskar
G0448 ἀνίλεως (anileos) utan barmhärtighet
G0830 αὐθαίρετος (authairetos) självmant, frivilligt
G4085 πιέζω (piezo) packa ihop
G5029 τάχα (tacha) kanske

Talvärde 903

G0738 ἀρτιγέννητος (artigennetos) nyfödd

Talvärde 904

G3982 πείθω (peitho) övertala, bli övertygad
G4551 Σαπφείρη (Sappheire) Safira

Talvärde 905

G1142 δαίμων (daimon) demon
G1750 ἐνειλέω (eneileo) svepa
G3195 μέλλω (mello) ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna
G3611 οἰκέω (oikeo) bo
G4482 ῥέω (rheo) flöda
G4483 ῥέω (rheo) tala, flöda
G4676 σουδάριον (soudarion) svetthandduk, linneduk, duk

Talvärde 906

G1457 ἐγκαινίζω (egkainizo) instifta, inviga
G2232 ἡγεμών (hegemon) landshövding
G3654 ὅλως (holos) alls, vanligen, ytterst
G4048 περιῤῥήγνυμι (perirrhegnumi) slita av

Talvärde 907

G0565 ἀπέρχομαι (aperchomai) gå, gå sin väg, gå iväg,
G0910 Βαπτιστής (Baptistes) döparen
G5257 ὑπηρέτης (huperetes) tjänare

Talvärde 908

G0107 Ἀζώρ (Azor) Asor
G0916 βαρέω (bareo) tynga, pressa
G1684 ἐμβαίνω (embaino) steg i
G1685 ἐμβάλλω (emballo) kasta i
G2926 κρύπτη (krupte) skymundan
G4981 σχολή (schole) hörsal

Talvärde 909

G0691 ἀργέω (argeo) dröjer
G1080 γεννάω (gennao) födde
G1194 δέρω (dero) slå
G2385 Ἰάκωβος (Iakobos) Jakob
G4715 στατήρ (stater) silvermynt

Talvärde 910

G0544 ἀπειθέω (apeitheo) tror inte, är olydig, lyder inte
G1265 διαμένω (diameno) fröbliva, fortsatt, stanna kvar
G1268 διανέμω (dianemo) sprida
G1431 δωρεά (dorea) gåva
G1988 ἐπιστάτης (epistates) Mästare
G2046 ἐρέω (ereo) säga, tala,
G2827 κλίνω (klino) vila, böja, böja sig ner, långt liden, drev

Talvärde 911

G0137 Αἰνών (Ainon) Ainon
G0142 αἴρω (airo) ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan
G1904 ἐπέρχομαι (eperchomai) komma, komma över
G2494 Ἰωνάν (Ionan) Jonam
G2559 κακόω (kakoo) förtrycka, förgifta
G2577 κάμνω (kamno) tröttna, sjuk
G3392 μιαίνω (miaino) bli orenad
G5437 φυγή (phuge) flykt

Talvärde 912

G1213 δηλόω (deloo) berättats för, visa sig, ge till känna
G1736 ἐνδημέω (endemeo) vara hemma, vara närvarande, närvaro
G2466 Ἰσαχάρ (Isachar) Isaskar
G2489 Ἰωάννα (Ioanna) Susanna
G3187 μείζων (meizon) större, störst, äldste
G3858 παραδέχομαι (paradechomai) ta till sig
G4756 στρατιά (stratia) härskara

Talvärde 913

G0416 ἀνεμίζω (anemizo) drivas av vinden
G3910 παραυτίκα (parautika) kortvarigt
G3913 παραφρονία (paraphronia) vanvett

Talvärde 914

G0917 βαρέως (bareos) illa
G2963 κυριότης (kuriotes) herradömen, andevärldens herrar

Talvärde 915

G0305 ἀναβαίνω (anabaino) stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp
G0509 ἄνωθεν (anothen) uppifrån, från ovan, pånytt
G1344 δικαιόω (dikaioo) fått rätt, frias, förklaras rättfärdig
G2206 ζηλόω (zeloo) avundsjuk, brinna för, ivra för, eftertrakta
G3321 μεσουράνημα (mesouranema) uppe på himlen, uppe i himlarymderna
G4126 πλέω (pleo) segla

Talvärde 916

G3676 ὅμως (homos) ändå, på samma sätt
G5606 ὦμος (omos) axel

Talvärde 917

G0446 ἀνθύπατος (anthupatos) prokonsul
G0574 ἁπλῶς (haplos) frikostigt
G0953 βεβηλόω (bebeloo) bryter mot
G0991 βλέπω (blepo) se, ge akt på
G1913 ἐπιβιβάζω (epibibazo) lyfta upp, sätta på, sitta upp
G3132 μαντεύομαι (manteuomai) att spå
G4752 στρατεία (strateia) krigföring, kamp

Talvärde 918

G1041 βωμός (bomos) altare
G2490 Ἰωαννᾶς (Ioannas) Johanan

Talvärde 919

G1001 βολίζω (bolizo) loda
G3198 Μελχισεδέκ (Melchisedek) Melkisedek

Talvärde 920

G0325 ἀναδίδωμι (anadidomi) överlämnade
G0524 ἀπαλγέω (apalgeo) vara avtrubbad
G0564 ἀπερίτμητος (aperitmetos) omskuren
G0695 ἀργυροκόπος (argurokopos) silversmed
G0858 ἀφελότης (aphelotes) innerlighet
G1678 Ἐλμωδάμ (Elmodam) Elmadam
G1828 ἐξέλκω (exelko) dras, lockas
G2282 θάλπω (thalpo) sköta om
G2402 ἱδρώς (hidros) svett
G3110 Μακεδών (Makedon) makedonier
G5609 ὠόν (oon) ägg

Talvärde 921

G0409 ἀνδροφόνος (androphonos) mördare
G2583 κανών (kanon) regel, område
G3998 πενιχρός (penichros) fattig, behövande

Talvärde 922

G0330 ἀναθάλλω (anathallo) blomma upp, komma i en god ställning
G1126 γραώδης (graodes) gamla myter, kärringfabler
G2051 ἐρίζω (erizo) gräla

Talvärde 923

G0312 ἀναγγέλλω (anaggello) sa, säga, berätta, tala, deklarera, rapportera
G1453 ἐγείρω (egeiro) vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka
G4829 συμμερίζομαι (summerizomai) få sin del, dela

Talvärde 924

G0081 ἀδελφότης (adelphotes) kollektivt: bröderna, brödraskapet, trosförvanterna
G1058 Γαλλίων (Gallion) Gallio
G2043 ἐρείδω (ereido) borra fast
G2983 λαμβάνω (lambano) få, ta emot, välkomna, ta
G4463 ῥαβδίζω (rhabdizo) piska, slå med pinnar
G5072 τετράμηνον (tetramenon) fyra månader
G5372 Φίλητος (Philetos) Filetus
G5540 χρῆσις (chresis) användning, umgänge

Talvärde 925

G0310 ἀναβοάω (anaboao) ropa med hög röst
G1669 ἑλκόω (helkoo) full av sår
G2335 θεωρία (theoria) se
G2491 Ἰωάννης (Ioannes) Johannes
G3007 λείπω (leipo) sakna

Talvärde 926

G0714 ἀρκέω (arkeo) vara tillräckligt
G0775 Ἀσιάρχης (Asiarches) asiarker, rådsherrar
G2264 Ἡρώδης (Herodes) Herodes
G2414 Ἱεροσόλυμα (Hierosoluma) Jerusalem
G5212 ὑμέτερος (humeteros) ditt, ert

Talvärde 927

G0414 ἀνεκτότερος (anektoteros) drägligare, lindrigare
G0684 ἀπώλεια (apoleia) fördärv, slöseri,
G2226 ζῶον (zoon) djur
G4130 πλήθω (pletho) fylla
G5294 ὑποτίθημι (hupotithemi) lägga ner, riskera

Talvärde 928

G0371 ἀναξίως (anaxios) ovärdighet
G0855 ἄφαντος (aphantos) försvinna ur sikte, försvinna ur åsyn
G2849 κολάζω (kolazo) straffa
G2896 κράζω (krazo) skrika, ropa
G3380 μήπω (mepo) förrän

Talvärde 929

G0050 ἀγνοέω (agnoeo) vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet
G0927 βαρύτιμος (barutimos) mycket dyrbar
G1855 ἔξωθεν (exothen) utsida, yttre
G2266 Ἡρωδιάς (Herodias) Herodias
G3009 λειτουργία (leitourgia) tjänst, tjänstgöring
G4185 πολυτελής (poluteles) dyrbar
G4975 σχεδόν (schedon) nästan
G5169 τρύπημα (trupema) öga, nålsöga

Talvärde 930

G1244 διαιρέω (diaireo) fördela, utdela, skifta
G1277 διαπλέω (diapleo) att segla över
G2115 εὔθυμος (euthumos) ha tillförsikt, vara vid gott mod
G2689 καταστολή (katastole) kläder

Talvärde 931

G0546 ἀπειλέω (apeileo) varna, hota
G1979 ἐπισιτισμός (episitismos) mat, proviant
G2325 θερίζω (therizo) skörda
G2863 κομάω (komao) ha långt hår
G3916 παραχρῆμα (parachrema) på en gång
G5122 τοὔνομα (tounoma) vid namn

Talvärde 932

G1227 διαβλέπω (diablepo) se klart
G1679 ἐλπίζω (elpizo) hoppas på
G1928 ἐπιδιατάσσομαι (epidiatassomai) utöka
G2160 εὐτραπελία (eutrapelia) skämt, vits
G3579 ξενίζω (xenizo) gästa, förundra sig, förvåna
G5493 χείμαῤῥος (cheimarrhos) strömmande under vinter, flödande

Talvärde 933

G1375 διωγμός (diogmos) förföljelse

Talvärde 934

G0455 ἀνοίγω (anoigo) öppna
G3381 μήπως (mepos, me, pos) för att inte
G3763 οὐδέποτε (oudepote) aldrig
G3781 ὀφειλέτης (opheiletes) skuld, skyldig
G5474 χαλκολίβανον (chalkolibanon) brons

Talvärde 935

G1578 ἐκκλίνω (ekklino) avfallit, avvikit, undvika
G2210 ζημιόω (zemioo) förlora, gå miste om, gå förlorad, tagit skada
G2751 κείρω (keiro) klippa
G3539 νοιέω (noeo) inse, förstå
G4120 πλέκω (pleko) fläta
G4154 πνέω (pneo) blåsa

Talvärde 936

G1328 διερμηνευτής (diermeneutes) uttydare
G1452 ἐγγύτερον (egguteron) närmare
G1883 ἐπάνω (epano) över, på, ovanpå, ovanför, därpå, mer än
G2042 ἐρεθίζω (erethizo) sporra, reta
G2970 κῶμος (komos) vilt leverne
G4175 πολίτευμα (politeuma) medborgarskap

Talvärde 937

G1159 δαπανάω (dapanao) spendera, göra slut på, betala
G1326 διεγείρω (diegeiro) vakna, stiga upp
G1804 ἐξαγγέλλω (exaggello) förkunna
G2832 Κλωπᾶς (Klopas) Klopas
G3369 μηδέπω (medepo) hittills

Talvärde 938

G0171 ἀκαίρως (akairos) otid
G1039 βύσσινος (bussinos) fint linne
G1655 ἐλεήμων (eleemon) barmhärtig
G5443 φυλή (phule) stam

Talvärde 939

G0199 ἀκριβῶς (akribos) efterforska, sök noga

Talvärde 940

G1257 διαλείπω (dialeipo) avbryta, upphöra
G1602 ἐκπλέω (ekpleo) segla
G1696 ἐμμένω (emmeno) stå fast, förbli
G1877 ἐπανάγω (epanago) återvända, lägga ut
G3829 πανδοχεῖον (pandocheion) värdshus
G4095 πίνω (pino) dricka

Talvärde 941

G0515 ἀξιόω (axioo) räkna sig värdig, anse sig värdig
G2508 καθαίρω (kathairo) rensa
G2837 κοιμάω (koimao) sova, insomna, avlida
G2990 λανθάνω (lanthano) hemlig, obemärkt, bortse, ovetandes

Talvärde 942

G0759 ἄρωμα (aroma) krydda, väldoftande krydda
G1392 δοξάζω (doxazo) prisa, ära
G1940 ἐπικαθίζω (epikathizo) sitta upp

Talvärde 943

G1033 βρῶμα (broma) mat
G1677 ἐλλογέω (ellogeo) tillräkna
G1702 ἐμπαίζω (empaizo) håna
G2365 θυγάτριον (thugatrion) liten dotter
G4155 πνίγω (pnigo) strypa

Talvärde 944

G1367 δισχίλιοι (dischilioi) två tusen
G5428 φρόνησις (phronesis) insikt, förstånd

Talvärde 945

G1523 εἰσδέχομαι (eisdechomai) ta emot
G2758 κενόω (kenoo) upphäva, beröva kraft, göra berömmelse om intet
G3635 ὀκνέω (okneo) dröja
G4420 πτέρυξ (pterux) vinge

Talvärde 946

G2507 καθαιρέω (kathaireo) ta ner, utrota, störta, bryta ner
G3983 πεινάω (peinao) vara hungrig

Talvärde 947

G0166 αἰώνιος (aionios) evig
G0362 ἀναμένω (anemeno) vänta på
G0751 Ἄρχιππος (Archippos) Archippus
G2865 κομίζω (komizo) få igen, ta med

Talvärde 948

G1272 διανοίγω (dianoigo) öppna
G2511 καθαρίζω (katharizo) ren, göra ren, bli ren, rena
G2676 κατάρτισις (katartisis) fullkomna
G4516 Ῥώμη (Rhome) Rom

Talvärde 949

G0240 ἀλλήλων (allelon) varandra
G2665 καταπέτασμα (katapetasma) förhänge
G3996 πενθέω (pentheo) att sörja

Talvärde 950

G0340 ἀνακαινίζω (anakainizo) ny omvändelse
G1587 ἐκλείπω (ekleipo) ta slut
G3083 λύτρον (lutron) lösen

Talvärde 951

G1867 ἐπαινέω (epaineo) berömma, prisa
G2427 ἱκανόω (hikanoo) ge förmåga, skickliggjort, gjort värdig
G2496 Ἰωράμ (Ioram) Joram
G2853 κολλάω (kollao) ansluta till, umgås, förena
G2867 κονιάω (koniao) vitkalkad
G2989 λάμπω (lampo) lysa
G3129 μανθάνω (manthano) lära
G3472 μωρία (moria) dårskap
G4041 περιούσιος (periousios) eget
G5545 χρῖσμα (chrisma) smörjelse

Talvärde 952

G0002 Ἀαρών (Aaron) Aron
G1381 δοκιμάζω (dokimazo) pröva, avgöra, utvärdera
G1927 ἐπιδημέω (epidemeo) inflyttad, bosätta sig
G3141 μαρτυρία (marturia) vittnesmål, vittnesbörd
G5486 χάρισμα (charisma) gåva

Talvärde 953

G0518 ἀπαγγέλλω (apaggello) underrätta, meddela, berätta
G1434 δώρημα (dorema) gåva

Talvärde 954

G1172 δειπνέω (deipneo) måltid, äta
G1359 Διόσκουροι (Dioskouroi) Tvillingarna (Castor och Pollux)

Talvärde 955

G1467 ἐγκρατεύομαι (egkrateuomai) leva återhållsamt, iakta återhållsamhet, behärska
G3656 ὁμιλέω (homileo) samtala

Talvärde 956

G0374 ἀναπείθω (anapeitho) övertala, förleda
G3470 μῶμος (momos) skamfläck
G3515 νηπιάζω (nepiazo) vara barn
G3679 ὀνειδίζω (oneidizo) gå till rätta med, smäda
G3704 ὅπως (hopos) för att
G4149 πλοῦτος (ploutos) rikedom

Talvärde 957

G0299 ἄμωμος (amomos) fläckfri, oantastlig, utan brist
G1861 ἐπαγγέλλω (epaggello) lova, bekänna sig till, ge löfte
G2789 κιθαρίζω (kitharizo) spela harpa
G3990 πελεκίζω (pelekizo) halshugga

Talvärde 958

G1088 γέρων (geron) gammal
G1910 ἐπιβαίνω (epibaino) sitta, kom, gå ombord, ta, komma in
G1911 ἐπιβάλλω (epiballo) lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa
G3557 νοσφίζομαι (nosphizomai) smussla undan
G3899 παραπορεύομαι (paraporeuomai) passera

Talvärde 959

G0478 ἀντικαθίστημι (antikathistemi) stå emot
G5438 φυλακή (phulake) fängelse

Talvärde 960

G1247 διακονέω (diakoneo) betjäna
G1432 δωρεάν (dorean) ge som gåva
G1606 ἐκπνέω (ekpneo) ge upp andan
G1682 ἐλοΐ / ἐλωΐ (eloi) Eloi, min Gud
G1774 ἐνοικέω (enoikeo) bor i

Talvärde 961

G0313 ἀναγεννάω (anagennao) födda på nytt
G1477 ἑδραίωμα (hedraioma) grundval
G1600 ἐκπετάννυμι (ekpetannumi) sträckt ut
G4446 πυρετός (puretos) feber

Talvärde 962

G0347 ἀνακλίνω (anaklino) lade
G1550 ἐκδαπανάω (ekdapanao) offra
G1689 ἐμβλέπω (emblepo) se på, noga iaktta
G1880 ἐπανέρχομαι (epanerchomai) komma tillbaka
G3307 μερίζω (merizo) splittra, tilldela
G4105 πλανάω (planao) bedra, förleda, gå vilse
G5073 τετραπλόος (tetraploos) fyrdubbelt
G5165 τρύβλιον (trublion) skål

Talvärde 963

G1245 διακαθαρίζω (diakatharizo) rensa noggrant
G1929 ἐπιδίδωμι (epididomi) ge, räcka
G5078 τέχνη (techne) konst, färdighet

Talvärde 964

G2162 εὐφημία (euphemia) gott rykte

Talvärde 965

G0705 ἀριθμέω (arithmeo) räkna
G1102 γναφεύς (gnapheus) tygberedare, valkare
G2497 Ἰωρείμ (Ioreim) Jorim
G4160 ποιέω (poieo) göra

Talvärde 966

G1571 ἐκκαθαίρω (ekkathairo) rensa bort, rena

Talvärde 967

G0337 ἀναιρέω (anaireo) döda, ta bort, röja ur vägen
G0460 ἀνόμως (anomos) utan undervisning, utan lag
G2732 κατοικητήριον (katoiketerion) boning
G2890 Κούαρτος (Kouartos) Quartus
G3953 παροψίς (paropsis) fat
G4392 πρόφασις (prophasis) syns, låtsas

Talvärde 968

G0679 ἄπταιστος (aptaistos) bevara från att falla
G1754 ἐνεργέω (energeo) verkar
G1916 ἐπιβοάω (epiboao) högljutt ropa/kräva

Talvärde 969

G0308 ἀναβλέπω (anablepo) får sin syn, såg upp
G0750 ἀρχιποίμην (archipoimen) högste herden
G1413 δυνάστης (dunastes) härskare, hovman
G1497 εἴδωλον (eidolon) avgud
G2311 θεμελιόω (themelioo) grunda på, lägga en grund
G4136 πληροφορία (plerophoria) övertygande, försäkran

Talvärde 970

G0920 Βαριωνᾶς (Barionas) Jonas son, Bar-Jona
G2382 θώραξ (thorax) pansar, bröstpansar
G2966 κῶλον (kolon) lik

Talvärde 971

G2099 εὐαγγελιστής (euaggelistes) evangelist
G3708 ὁράω (horao) se

Talvärde 972

G1075 γενεαλογέω (genealogeo) härkomst
G1580 ἐκκομίζω (ekkomizo) bära ut
G2354 θρηνέω (threneo) sorg, gråt
G4552 σάπφειρος (sappheiros) safir
G4677 Σουσάννα (Sousanna) Susanna
G5227 ὑπεναντίος (hupenantios) motsägande, motvittnande

Talvärde 973

G0657 ἀποτάσσομαι (apotassomai) ta farväl, försaka, avstå

Talvärde 974

G1389 δολόω (doloo) använda knep, handla svekfullt

Talvärde 975

G1404 δράκων (drakon) drake
G4119 πλείων (pleion, pleion, pleon) överträffa
G4886 σύνδεσμος (sundesmos) band

Talvärde 976

G0353 ἀναλαμβάνω (analambano) ta upp, ta, ta in
G1584 ἐκλάμπω (eklampo) lysa, stråla
G1808 ἐξαίρω (exairo) driva bort
G1960 ἐπιμελῶς (epimelos) noga
G2927 κρυπτός (kruptos, kruphaios) fördold, gömd
G4284 προέχομαι (proechomai) ha fördel
G5608 ὠνέομαι (oneomai) köpa

Talvärde 977

G0365 ἀνανεόω (ananeoo) förnya, bli förnyad
G1266 διαμερίζω (diamerizo) dela, fördela, utsprida
G3543 νομίζω (nomizo) trodde, tro, anta
G5034 τάχος (tachos) plötsligt, hastigt
G5181 Τύραννος (Turannos) Tyrannos

Talvärde 978

G0085 ἀδημονέω (ademoneo) gripas av ångest
G2869 κοπάζω (kopazo) upphörde, mojnade
G3126 μαμμωνᾶς (mammonas) mammon
G3422 μνημόσυνον (mnemosunon) åminnelse, ihågkomst
G3807 παιδαγωγός (paidagogos) uppfostrare, övervakare
G5160 τροφή (trophe) kött, mat

Talvärde 979

G0258 ἀλώπηξ (alopex) räv
G0508 ἀνώγεον (anogeon) övervåning
G2748 Κεδρών (Kedron) Kidrondalen
G3106 μακαρίζω (makarizo) kalla salig

Talvärde 980

G0349 ἀνακράζω (anakrazo) skrika
G1707 ἐμπλέκω (empleko) intrasslad, insnärjd
G1709 ἐμπνέω (empneo) andas ut
G1735 ἐνδέχεται (endechetai) passar sig inte
G2919 κρίνω (krino) döma, gå till rätta

Talvärde 981

G1807 ἐξαιρέω (exaireo) frälsa, rädda, befria, plocka ut
G2862 κολωνία (kolonia) koloni
G2872 κοπιάω (kopiao) arbeta, bli trött

Talvärde 982

G0059 ἀγοράζω (agorazo) köpa, lösa in
G0647 ἀποστάσιον (apostasion) skilsmässobrev
G3944 παροίχομαι (paroichomai) passera
G4152 πνευματικός (pneumatikos) andlig

Talvärde 983

G2103 Εὔβουλος (Euboulos) Eubulus

Talvärde 984

G1387 δολιόω (dolioo) använda till svek
G1493 εἰδωλεῖον (eidoleion) avgudatempel
G2360 θροέω (throeo) skrämma, skrämd, förlora besinningen, ropa högt, oroad i sinnet

Talvärde 985

G3723 ὀρθῶς (orthos) korrekt, ordentligt
G3855 παράγω (parago) passera förbi

Talvärde 986

G3448 μόσχος (moschos) kalv
G4454 πῶλος (polos) föl
G5349 φθαρτός (phthartos) förgänglig

Talvärde 987

G0150 αἰσχρός (aischros) snuskigt, smutsigt
G0862 ἄφθαρτος (aphthartos) oförgänglig, odödlig
G1092 γεωργός (georgos) odlare, vinodlare
G3724 ὁρίζω (horizo) bestämma
G4492 ῥιζόω (rhizoo) vara rotad
G5611 ὡραῖος (horaios) vacker, läglig, ljuvlig, rätt tid, en speciell tid/timme

Talvärde 988

G1469 ἐγκρίνω (egkrino) mäta sig
G1825 ἐξεγείρω (exegeiro) låta uppstå (komma till makt), uppväcka
G4755 στρατηγός (strategos) befälhavare

Talvärde 989

G0415 ἀνελεήμων (aneleemon) hjärtlösa
G0726 ἁρπάζω (harpazo) förtrycka, plundra, röva

Talvärde 990

G0255 ἀλυσιτελής (alusiteles) olyckligt
G1961 ἐπιμένω (epimeno) stanna, bli kvar i, fortsätta, leva kvar i
G2770 κερδαίνω (kerdaino) vinna
G2773 κερματιστής (kermatistes) penningväxlare
G3081 λυσιτελεῖ (lusitelei) det är bättre
G3710 ὀργίζω (orgizo) bli vred
G4404 πρωΐ (proi) på morgonen

Talvärde 991

G1531 εἰσπορεύομαι (eisporeuomai) komma in
G4405 πρωΐα (proia) morgon
G5038 τεῖχος (teichos) mur
G5441 φύλαξ (phulax) väktare

Talvärde 992

G0075 ἀγωνίζομαι (agonizomai) tävla, kämpa
G0522 ἀπαίρω (apairo) ta ifrån
G3822 παλαιόω (palaioo) bli gammal, slits ut, föråldrat

Talvärde 993

G1113 γογγυστής (goggustes) klagare, knotar mumlande
G1305 διατροφή (diatrophe) mat

Talvärde 994

G1363 διπλόω (diploo) fördubbla
G3011 λειτουργός (leitourgos) tjänare
G5273 ὑποκριτής (hupokrites) hycklare

Talvärde 995

G1252 διακρίνω (diakrino) tvivla, att döma, urskilja, tvista

Talvärde 996

G0368 ἀναντίῤῥητος (anantirrhetos) kan inte bli motsagt, kan inte förneka
G1869 ἐπαίρω (epairo) lyfta upp, resa sig, ta upp
G3668 ὁμοίως (homoios) samma sak, samma sätt, även, dessutom
G3987 πειράω (peirao) försöka, pröva

Talvärde 997

G0014 ἀγαθοεργέω (agathoergeo) gör gott
G1740 ἐνδοξάζω (edoxazo) förhärliga
G3564 Νυμφᾶς (Numphas) Nymfa
G3695 ὁπλίζω (hoplizo) beväpna
G4249 πρίζω (prizo) söndersåga

Talvärde 998

G3565 νύμφη (numphe) brud, svärdotter
G3644 ὀλοθρευτής (olothreutes) fördärvaren
G3662 ὁμοιάζω (homoiazo) överensstämma
G4474 ῥαπίζω (rhapizo) slå, daska till

Talvärde 999

G4013 περιάγω (periago) gå omkring

Talvärde 1001

G1276 διαπεράω (diaperao) for över, komma över, segla över
G2319 θεοστυγής (theostuges) hata Gud
G2529 καθοράω (kathorao) klart synlig
G3795 ὀψάριον (opsarion) fisk, liten fisk
G4930 συντέλεια (sunteleia) slut

Talvärde 1002

G0598 ἀποθλίβω (apothlibo) tränger
G2858 Κολοσσαεύς (Kolossaeus) Person från Kolossai
G3133 μαραίνω (maraino) vissna
G3469 μωμάομαι (momaomai) smäda, smutskasta
G5023 ταῦτα (tauta) dessa
G5024 ταὐτά (tauta) på samma sätt

Talvärde 1003

G0198 ἀκριβόω (akriboo) fråga ut
G0341 ἀνακαινόω (anakainoo) förnyas
G1141 δαιμονιώδης (daimoniodes) demonisk
G1283 διαρπάζω (diarpazo) plundra, beröva
G1361 Διοτρεφής (Diotrephes) Diotrefes
G1912 ἐπιβαρέω (epibareo) tala för strängt, ligga till last
G3985 πειράζω (peirazo) pröva, fresta

Talvärde 1004

G4019 περιδέω (perideo) inlinda
G4375 προσφιλής (prosphiles) älskvärt
G5105 τοιγαροῦν (toigaroun) därför, alltså
G5374 Φιλιππήσιος (Philippesios) filipper, invånare i staden Filippi

Talvärde 1005

G1282 διαπρίω (diaprio) förbittrad, ursinnig
G2080 ἔσω (eso) inom, in, in i, inåt, inre
G3505 Νέρων (Neron) Nero
G3992 πέμπω (pempo) skicka

Talvärde 1006

G0290 ἀμπελών (ampelon) vingård
G1908 ἐπηρεάζω (epereazo) förolämpa, förtala
G2331 Θεσσαλονικεύς (Thessalonikeus) från Thessalonike
G2553 κακοπαθέω (kakopatheo) bära lidande, få lida
G4186 πολύτιμος (polutimos) dyr
G4769 στῦλος (stulos) pelare
G4836 συμπαραγίνομαι (sumparaginomai) samlas

Talvärde 1007

G2903 κράτιστος (kratistos) högst ärade, ädle
G3726 ὁρκίζω (horkizo) besvära, ta ed, tvinga
G3928 παρέρχομαι (parerchomai) förgå, passera, sen
G4494 ῥιπίζω (rhipizo) kasta
G5337 φαῦλος (phaulos) ond

Talvärde 1008

G0589 ἀποδημέω (apodemeo) resa utomlands, resa till ett avlägset land
G0717 Ἀρμαγεδδών (Armageddon) Harmagedon, Har-Magedon
G1892 ἐπεγείρω (epegeiro) sätta igång, hetsa upp

Talvärde 1009

G2734 κατοπτρίζομαι (katoptrizomai) se som i en spegel, återspegla, reflektera
G5026 ταύτῃ (taute, tauten, tautes) detta

Talvärde 1010

G3766 οὐκοῦν (oukoun) alltså
G5016 ταραχή (tarache) upprörd, rörelse

Talvärde 1011

G1884 ἐπαρκέω (eparkeo) ta hand om
G2842 κοινωνία (koinonia) gemenskap, delaktighet
G3729 ὁρμάω (hormao) rusa

Talvärde 1012

G1610 ἐκριζόω (ekrizoo) rycka upp med rötterna
G1914 ἐπιβλέπω (epiblepo) sett till, respektera
G4827 συμμαθητής (summathetes) medlärjunge
G5018 Ταρσεύς (Tarseus) från Tarsus

Talvärde 1013

G0560 ἀπελπίζω (apelpizo) hoppas få igen
G0761 ἀσάλευτος (asaleutos) orubblig, kan inte skakas
G0764 ἀσεβέω (asebeo) leva ogudaktigt
G2171 εὐχή (euche) löfte, bön
G4519 σαβαώθ (sabaoth) Sebaot
G5617 Ὡσηέ (Hosee) Hosea

Talvärde 1014

G0576 ἀποβαίνω (apobaino) gå ut, resultera i
G0577 ἀποβάλλω (apoballo) kasta av
G4601 σιγάω (sigao) hålla tyst
G5435 Φρυγία (Phrugia) Frygien

Talvärde 1015

G0196 ἀκριβέστατος (akribestatos) strängaste
G0793 ἀστήρικτος (asteriktos) ostadig
G2292 θαῤῥέω (tharrheo) vara modig, lita på, vara vid gott mod
G2328 θερμαίνω (thermaino) värma sig, klä sig varmt
G4579 σείω (seio) skaka
G5489 χάρτης (chartes) papper
G5616 ὡσεί (hosei) liksom

Talvärde 1016

G0608 ἀποκλείω (apokleio) stängt
G0683 ἀπωθέομαι (apotheomai, apothomai) stöta undan, avvisa, förskjuta
G2188 ἐφφαθά (ephphatha) Effata (öppna dig)
G2481 ἴσως (isos) ska väll
G3474 μωρός (moros) dåre, oförståndig
G3545 νομίμως (nomimos) använda på rätt sätt, regler
G4090 πικρῶς (pikros) bittert
G4176 πολιτεύομαι (politeuomai) leva
G4950 σύρτις (surtis) Syrtenbankarna

Talvärde 1017

G0625 Ἀπολλῶς (Apollos) Apollos
G2593 καρποφόρος (karpophoros) skördetid, fruktbar

Talvärde 1018

G0267 ἀμάρτυρος (amarturos) utan vittnesbörd
G0718 ἁρμόζω (harmozo) trolova
G2499 Ἰωσή (Iose) Joses
G3885 παραλυτικός (paralutikos) förlamad
G4419 πτερύγιον (pterugion) höjden, toppen
G5025 ταύταις (tautais, tautas) dessa

Talvärde 1019

G0591 ἀποδίδωμι (apodidomi) betala, belöna, ge
G1521 εἰσάγω (eisago) bära in, föra in, hämta
G2551 κακολογέω (kakologeo) förbanna, förtala
G2663 κατάπαυσις (katapausis) vila

Talvärde 1020

G1278 διαπονέω (diaponeo) upprörd
G1952 ἐπιλείπω (epileipo) inte räcka till
G2790 κιθαρῳδός (kitharodos) harpspelare
G2840 κοινόω (koinoo) orena
G3067 λουτρόν (loutron) bad,

Talvärde 1021

G4022 περιέρχομαι (perierchomai) vandra omkring
G4427 πτύσμα (ptusma) saliv

Talvärde 1023

G2049 ἐρημόω (eremoo) bli ödelagd, utblotta
G3352 μετοχή (metoche) ha med att göra, skaffa med, gemensam

Talvärde 1024

G1435 δῶρον (doron) gåva, offer
G2068 ἐσθίω (esthio) äta
G2500 Ἰωσῆς (Ioses) Joses
G3010 λειτουργικός (leitourgikos) tjänande

Talvärde 1025

G2486 ἰχθύς (ichthus) fisk
G4524 Σαδώκ (Sadok) Sadok
G4934 συντίθεμαι (suntithemai) komma överens

Talvärde 1026

G0778 ἀσκέω (askeo) sträva
G3036 λιθοβολέω (lithoboleo) stena
G4313 προπορεύομαι (proporeuomai) gå före
G5197 ὑβριστής (hubristes) fylld med våld/oförskämdhet

Talvärde 1027

G1661 ἐλεφάντινος (elephantinos) elfenben
G2298 θαυμαστός (thaumastos) underbar, underligt
G2502 Ἰωσίας (Iosias) Josia
G2528 καθοπλίζω (kathoplizo) beväpna
G3948 παροξυσμός (paroxusmos) skarp konflikt, sporra
G4514 Ῥωμαῖος (Rhomaios) romersk

Talvärde 1028

G0981 βίωσις (biosis) sätt att leva
G1598 ἐκπειράζω (ekpeirazo) fresta
G2820 κληρόω (kleroo) få ett arv
G2931 κρυφῆ (kruphe) i hemlighet

Talvärde 1029

G2163 εὔφημος (euphemos) dygd
G3583 ξηραίνω (xeraino) vissna bort, vissna, uttorka, bli livlös, skörda
G3869 παρακαθίζω (parakathizo) sitta

Talvärde 1030

G1286 διασείω (diaseio) våldföra
G1433 δωρέομαι (doreomai) ge
G1599 ἐκπέμπω (ekpempo) sända ut, skicka iväg
G3443 μονόω (monoo) ensamstående
G4170 πολεμέω (polemeo) strida, föra krig

Talvärde 1031

G0149 αἰσχρόν (aischron) skam
G0271 ἀμέθυστος (amethustos) ametist
G3082 Λύστρα (Lustra) Lystra
G3527 Νικάνωρ (Nikanor) Nikanor
G3667 ὁμοίωμα (homoioma) avbild, förebild, skepnad
G4908 συνετός (sunetos) klok, vis, förståndig
G5032 τάχιον (tachion) snabbt
G5406 φονεύς (phoneus) mördare

Talvärde 1032

G0350 ἀνακρίνω (anakrino) förhöra
G0801 ἀσύνετος (asunetos) oförståndig

Talvärde 1034

G5539 χρήσιμος (chresimos) vinst

Talvärde 1035

G0181 ἀκαταστασία (akatastasia) oordning, uppror, tumult
G3576 νωθρός (nothros) trög

Talvärde 1036

G0951 βεβαίωσις (bebaiosis) bekräftelse

Talvärde 1037

G0887 ἀχλύς (achlus) töcken
G5031 ταχινός (tachinos) snart

Talvärde 1038

G1215 δημηγορέω (demegoreo) hålla tal
G1970 ἐπιπνίγω (epipnigo) kväva
G3687 ὀνομάζω (onomazo) ge namn, nämna
G3870 παρακαλέω (parakaleo) be om tröst/hjälp
G5152 τρίστεγον (tristegon) tredje våningen

Talvärde 1039

G1321 διδάσκω (didasko) undervisa, lära

Talvärde 1040

G2027 ἐποκέλλω (epokello) gå på grund
G2145 εὐπρόσεδρος (euprosedros) att bli fixerad på

Talvärde 1041

G0802 ἀσύνθετος (asunthetos) trolösa, förbundsbrytare
G1091 γεώργιον (georgion) åker
G1525 εἰσέρχομαι (eiserchomai) komma
G4005 πεντηκοστή (pentekoste) pingst
G4051 περίσσευμα (perisseuma) överflöd
G4362 προσπήγνυμι (prospegnumi) spika upp, fästa
G4983 σῶμα (soma) kropp

Talvärde 1042

G1714 ἐμπρήθω (empretho) bränna upp
G5445 φύραμα (phurama) klump

Talvärde 1043

G4121 πλεονάζω (pleonazo) bli större, utöka

Talvärde 1044

G5436 Φύγελλος (Phugellos) Fygelus

Talvärde 1045

G2324 θεράπων (therapon) tjänare
G3480 Ναζωραῖος (Nazoraios) nasaré
G3499 νεκρόω (nekroo) vara död, döda
G3845 παραβαίνω (parabaino) överträda, bryta mot, överge
G3846 παραβάλλω (paraballo) nådde, kom fram till

Talvärde 1046

G0632 ἀπονέμω (aponemo) visa aktning
G3309 μεριμνάω (merimnao) bekymra sig
G5162 τροφός (trophos) amma
G5414 φόρτος (phortos) last

Talvärde 1047

G0238 ἀλληγορέω (allegoreo) tala allegoriskt, tala i bilder
G0259 ἅλωσις (halosis) fångst, bli fångad
G0490 Ἀντιόχεια (Antiocheia) Antiokia
G1805 ἐξαγοράζω (exagorazo) friköpa, ta vara på
G3867 παραινέω (paraineo) varna, förmana
G4513 Ῥωμαϊκός (Rhomaikos) latinsk

Talvärde 1048

G2677 καταρτισμός (katartismos) utrusta
G5054 τελευτή (teleute) död, döden

Talvärde 1049

G0015 ἀγαθοποιέω (agathopoieo) gör gott
G3915 παραχειμασία (paracheimasia) övervintra

Talvärde 1050

G3860 παραδίδωμι (paradidomi) överlämna

Talvärde 1051

G3703 ὀπώρα (opora) frukt
G4231 πραγματεύομαι (pragmateuomai) förvalta
G4978 σχίσμα (schisma) reva, spricka, splittring
G5423 φρεναπάτης (phrenapates) bedragare

Talvärde 1052

G4831 συμμιμητής (summimetes) följare

Talvärde 1053

G2265 Ἡρωδιανοί (Herodianoi) herodianer
G3853 παραγγέλλω (paraggello) befalla

Talvärde 1054

G0728 ἀῤῥαβών (arrhabon) handpenning, garant
G1196 δεσμέω (desmeo) bunden
G4254 προάγω (proago) gå före
G5303 ὑστέρημα (husterema) fattigdom, behov, det som fattas

Talvärde 1055

G3404 μισέω (miseo) hata
G5222 ὑπάντησις (hupantesis) möte

Talvärde 1056

G0639 ἀπορέω (aporeo) tvivla, vara förbryllad, rådvill, förvånad
G2459 Ἰοῦστος (Ioustos) Justus
G5109 τοῖχος (toichos) vägg

Talvärde 1057

G0375 ἀναπέμπω (anapempo) sända
G2561 κάκωσις (kakosis) förtryck
G2988 λαμπρῶς (lampros) överdådig

Talvärde 1058

G4016 περιβάλλω (periballo) klä sig, vara klädd

Talvärde 1059

G1971 ἐπιποθέω (epipotheo) innerligt längta, längta
G4138 πλήρωμα (pleroma) fullhet
G5323 Φανουήλ (Phanouel) Fanuel

Talvärde 1060

G0419 ἀνεξερεύνητος (anexereunetos) outgrundlig
G3666 ὁμοιόω (homoioo) likna, bli lik
G4622 Σιών (Sion) Sion
G4979 σχοινίον (schoinion) rep

Talvärde 1061

G1347 δικαίωσις (dikaiosis) rättfärdiggörelse
G2394 Ἰάσων (Iason) Jason
G2973 Κωσάμ (Kosam) Kosam
G4165 ποιμαίνω (poimaino) vara herde
G4366 προσρήγνυμι (prosregnumi) vräka emot
G4525 σαίνω (saino) flytta, vackla
G5388 φιλότεκνος (philoteknos) älskar sina barn

Talvärde 1062

G0253 ἀλυπότερος (alupoteros, alupos) lättnad
G2856 κολοβόω (koloboo) förkortad
G3143 μαρτύρομαι (marturomai) försäkra, betyga
G3828 Παμφυλία (Pamphulia) Pamfylien
G5471 χαλκεύς (chalkeus) kopparsmed

Talvärde 1063

G4734 Στεφανᾶς (Stephanas) Stefanas
G5325 φαντασία (phantasia) pompa

Talvärde 1064

G4199 πορθέω (portheo) förgöra
G4600 σιαγών (siagon) kind
G4605 Σιδών (Sidon) Sidon

Talvärde 1065

G0056 ἀγνωσία (agnosia) okunnighet, ej äga kunskap, okunniga
G1799 ἐνώπιον (enopion) före, inför, i närvaro av
G4241 πρέπω (prepo) bli, passa

Talvärde 1066

G0636 ἀποπλέω (apopleo) segla
G1281 διαπραγματεύομαι (diapragmateuomai) tjänat genom affärer, förvärvat
G1541 ἑκατονταέτης (hekatontaetes) hundra år gammal

Talvärde 1067

G0383 ἀνασείω (anaseio) hetsa, hetsa upp, uppvigla
G4368 προστάτις (prostatis) kvinnlig hjälpare, beskyddare
G4789 συγκληρονόμος (sugkleronomos) medarvinge

Talvärde 1068

G0578 ἀποβλέπω (apoblepo) ha respekt

Talvärde 1069

G0868 ἀφίστημι (aphistemi) lämna, förleda till avfall
G1108 γνῶσις (gnosis) kunskap
G2081 ἔσωθεν (esothen) inom, inifrån, invärtes
G4275 προείδω (proeido, proorao) förutse

Talvärde 1070

G0770 ἀσθενέω (astheneo) vara svag, vara sjuk,
G1280 διαπορέω (diaporeo) undra, bli förbryllad
G2745 καύχημα (kauchema) berömmelse, stolthet

Talvärde 1071

G0928 βασανίζω (basanizo) plåga, ansatt
G1528 εἰσκαλέω (eiskaleo) bjuda in
G3142 μαρτύριον (marturion) vittnesbörd
G4087 πικραίνω (pikraino) vara bitter, förbittra

Talvärde 1072

G0624 Ἀπολλωνία (Apollonia) Apollonia
G1844 ἐξορκίζω (exorkizo) att besvära
G4264 προβιβάζω (probibazo) förinstruera
G4396 προφήτης (prophetes) profet

Talvärde 1073

G2186 ἐφίστημι (ephistemi) komma fram till, komma, stå, stå vid
G5332 φαρμακεύς (pharmakeus) ockultist

Talvärde 1074

G1061 γαμίσκω (gamisko) ge sig till äktenskap
G4394 προφητεία (propheteia) profetia
G4398 προφῆτις (prophetis) profetissa

Talvärde 1075

G0618 ἀπολαμβάνω (apolambano) ge tillbaka, fick ut, ta åt sidan
G0671 ἀπόχρησις (apochresis) användning
G1420 δυσεντερία (dusenteria) svår diarré
G1948 ἐπικρίνω (epikrino) besluta, döma

Talvärde 1076

G0620 ἀπολείπω (apoleipo) lämna, kvarstår, stå fast
G2554 κακοποιέω (kakopoieo) göra ont, onda gärningar
G2844 κοινωνός (koinonos) delaktig, medarbetare, gemenskap, sida vid sida
G2855 κολλυβιστής (kollubistes) växlare (penningväxlare)
G3566 νυμφίος (numphios) brudgum
G3790 ὀφρῦς (ophrus) brant
G4281 προέρχομαι (proerchomai) gå före

Talvärde 1077

G0472 ἀντέχομαι (antechomai) hålla sig till, ta sig an
G1104 γνησίως (gnesios) uppriktigt
G1263 διαμαρτύρομαι (diamarturomai) vittna, uppmana, försäkra
G1864 ἐπαγωνίζομαι (epagonizomai) fortsätta kämpa för
G3887 παραμένω (parameno) stanna hos
G4716 σταυρός (stauros) kors
G5511 χλαμύς (chlamus) kappa

Talvärde 1078

G4617 σινιάζω (siniazo) sålla
G5017 τάραχος (tarachos) förvirring

Talvärde 1079

G4539 Σαλώμη (Salome) Salome

Talvärde 1080

G0944 βάτραχος (batrachos) groda
G3780 οὐχί (ouchi) inte, nej
G5444 φύλλον (phullon) blad

Talvärde 1081

G2792 κινάμωμον (kinamomon) kanel
G4408 πρῷρα (prora) fören
G4611 Σιλωάμ (Siloam) Siloam
G4685 σπάω (spao) dra ut, drog ut
G5163 τροχιά (trochia) väg, stig, spår
G5306 ὕστερος (husteros) senare, sista

Talvärde 1082

G0244 ἀλλοτριεπίσκοπος (allotriepiskopos) en som blandar sig i främmande saker
G1865 ἐπαθροίζω (epathroizo) strömma till
G5067 τέταρτος (tetartos) fjärde

Talvärde 1084

G0940 βασκαίνω (baskaino) förhäxa
G1233 διάγνωσις (diagnosis) undersökning, ransakning
G3683 Ὀνησίφορος (Onesiphoros) Onesiforus
G4371 προσφάγιον (prosphagion) fisk
G4698 σπλάγχνον (splagchnon) inälvor, barmhärtighet, hjärta
G5347 Φῆστος (Phestos) Festus
G5529 Χουζᾶς (Chouzas) Kusas

Talvärde 1085

G0840 αὐστηρός (austeros) sträng

Talvärde 1086

G2569 καλοποιέω (kalopoieo) göra gott
G3743 ὁσίως (hosios) heligt
G3939 παροικέω (paroikeo) vara främmande, bo tillfälligt
G4805 σύζυγος (suzugos) medarbetare
G5071 τετρακόσιοι (tetrakosioi, tetrakosia) fyra hundra
G5389 φιλοτιμέομαι (philotimeomai) sträva

Talvärde 1087

G2101 εὐάρεστος (euarestos) välbehaglig
G2348 θνῄσκω (thnesko) vara död, dö, död man, död

Talvärde 1088

G2256 ἡμιώριον (hemiorion) halvtimme
G2627 κατακλυσμός (kataklusmos) floden
G3670 ὁμολογέω (homologeo) bekänna, lova, prisa
G4137 πληρόω (pleroo) uppfylla
G4302 προλέγω (prolego) förutsäga
G4595 σήπω (sepo) korrumperas, ruttna

Talvärde 1089

G3058 λοιδορέω (loidoreo) håna
G3618 οἰκοδομέω (oikodomeo, oikodomos, Ac) bygga, uppbygga, husbyggare
G5263 ὑποδείκνυμι (hupodeiknumi) visa, varna, intala

Talvärde 1090

G1174 δεισιδαιμονέστερος (deisidaimonesteros) ivriga gudsdyrkare, mycket religiösa
G1964 ἐπιορκέω (epiorkeo) svära falskt
G4037 περιμένω (perimeno) vänta
G4647 σκόλοψ (skolops) törntagg, vass påle
G5268 ὑποζύγιον (hupozugion) åsna

Talvärde 1091

G3072 Λυκαονιστί (Lukaonisti) lykaoniska
G3087 λυχνία (luchnia) ljusstake, ljushållare
G3202 μεμψίμοιρος (mempsimoiros) klaga, gnälla
G3353 μέτοχος (metochos) delaktig, medbroder, vänner
G5360 φιλαδελφία (philadelphia) broderskärlek

Talvärde 1092

G0297 ἀμφότερος (amphoteros) båda
G1006 βόσκω (bosko) föda, föra på bete

Talvärde 1093

G5066 τεταρταῖος (tetartaios) fyra dagar
G5326 φάντασμα (phantasma) spöke

Talvärde 1094

G0638 ἀποπνίγω (apopnigo) drunknade, kvävde
G3750 ὄσφρησις (osphresis) lukt
G4083 πῆχυς (pechus) aln

Talvärde 1095

G0148 αἰσχρολογία (aischrologia) skamligt tal, smutsigt tal, fräckt tal, fräckheter

Talvärde 1096

G1288 διασπάω (diaspao) slita sönder, slita i stycken
G3719 ὀρθρίζω (orthrizo) komma tidigt på morgonen
G4402 Πρόχορος (Prochoros) Prokorus
G4619 σιτιστός (sitistos) gödkalvar
G5161 Τρόφιμος (Trophimos) Trofimus
G5359 Φιλαδέλφεια (Philadelpheia) Filadelfia

Talvärde 1097

G3863 παραζηλόω (parazeloo) väcka avund
G3896 παραπλέω (parapleo) segla förbi

Talvärde 1099

G1548 ἐκγαμίσκω (ekgamisko) bortgift

Talvärde 1100

G0461 ἀνορθόω (anorthoo) styrk, upprätta, räta på sig
G1246 διακατελέγχομαι (diakatelegchomai) motbevisa
G3410 μίσθωμα (misthoma) hyrd bostad
G4039 περιοικέω (perioikeo) vara granne, bo nära någon
G4613 Σίμων (Simon) Simon
G5400 φόβητρον (phobetron) skräckinjagande syn, terror
G5413 φορτίον (phortion) börda

Talvärde 1101

G4246 πρεσβύτης (presbutes) gammal man

Talvärde 1102

G0780 ἀσμένως (asmenos) med glädje
G4697 σπλαγχνίζομαι (splagchnizomai) ha/känna medlidande
G5614 ὡσαννά (hosanna) rädda oss nu, fräls oss nu, Hosianna

Talvärde 1103

G0593 ἀποδοκιμάζω (apodokimazo) förkasta
G4247 πρεσβῦτις (presbutis) äldre kvinnor
G4400 προχειρίζομαι (procheirizomai) välja

Talvärde 1104

G0203 ἀκροβυστία (akrobustia) omskärelse
G1235 διαγρηγορέω (diagregoreo) vakna

Talvärde 1106

G0294 ἀμφιέννυμι (amphiennumi) klä, iklä, ta på sig
G2843 κοινωνικός (koinonikos) villig att dela med sig
G3880 παραλαμβάνω (paralambano) ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till
G4406 πρώϊμος (proimos) första, tidigare
G4899 συνεκλεκτός (suneklektos) utvald tillsammans med

Talvärde 1107

G0505 ἀνυπόκριτος (anupokritos) oförställd, uppriktig, utan hyckleri
G5397 φλύαρος (phluaros) skvallrig
G6058 κρυφαῖος (kryphaios ) fördolda

Talvärde 1108

G1425 δυσνόητος (dusnoetos) svår att förstå
G1530 εἰσπηδάω (eispedao) springa
G2277 ἤτω (eto) vara

Talvärde 1109

G1024 βραχύς (brachus) lite
G4591 σημαίνω (semaino) ge ett tydligt tecken, förutsäga

Talvärde 1110

G0799 Ἀσύγκριτος (Asugkritos) Asynkritus
G1617 ἐκτενέστερον (ektenesteron) allt ivrigare

Talvärde 1111

G2503 ἰῶτα (iota) bokstav
G4014 περιαιρέω (periaireo) ta bort

Talvärde 1112

G0355 ἀναλίσκω (analisko) tillintetgöra, förtära, förbruka
G4017 περιβλέπω (periblepo) se omkring

Talvärde 1113

G0635 ἀποπλανάω (apoplanao) förföra
G1038 βυρσεύς (burseus) garvare
G1603 ἐκπληρόω (ekpleroo) uppfyllt
G4260 προβαίνω (probaino) gå vidare
G4261 προβάλλω (proballo) skjuta fram

Talvärde 1114

G4616 σινδών (sindon) linnetyg

Talvärde 1115

G0484 ἀντίληψις (antilepsis) hjälp
G1898 ἐπεισαγωγή (epeisagoge) har kommit
G2287 θανατήφορος (thanatephoros) dödligt
G2293 θαρσέω (tharseo) va vid gott mod
G3322 μεσόω (mesoo) i mitten
G5137 τράχηλος (trachelos) nacke, hals

Talvärde 1116

G0154 αἰτέω (aiteo) fråga efter, fråga
G0444 ἄνθρωπος (anthropos) människa
G4407 πρωϊνός (proinos) morgon
G5449 φύσις (phusis) naturen

Talvärde 1118

G1035 βρῶσις (brosis) mat, rost
G4272 προδίδωμι (prodidomi) skänka/ge på förhand
G4663 σκώληξ (skolex) mask (likmask)

Talvärde 1119

G4638 σκήνωμα (skenoma) boning

Talvärde 1120

G0114 ἀθετέω (atheteo) upphäva, göra om intet, åsidosätta, avskaffa, förkasta
G2212 ζητέω (zeteo) söka, söka efter
G4035 περιλείπω (perileipo) vara kvar
G4849 συμπόσιον (sumposion) matlag

Talvärde 1121

G0320 ἀνάγνωσις (anagnosis) uppläsning, föreläsning
G2736 κάτω (kato, cf), katotero, cf) ner, därunder, nere
G3511 νεωκόρος (neokoros) vårdare
G4376 προσφορά (prosphora) offer
G4533 Σαλμών (Salmon) Salma

Talvärde 1123

G2028 ἐπονομάζω (eponomazo) kalla sig
G4624 σκανδαλίζω (skandalizo) såra, förleda
G5571 ψευδής (pseudes) falsk

Talvärde 1124

G0146 αἰσχροκερδής (aischrokerdes) skamlös girighet, sniken efter pengar
G0893 ἀψευδής (apseudes) kan inte ljuga
G3473 μωρολογία (morologia) dåraktigt tal

Talvärde 1125

G2609 κατάγω (katago) ta med ner, skicka ner, hämta ner
G3552 νοσέω (noseo) avguda, sjuklig lust
G5305 ὕστερον (husteron) efter detta, till sist

Talvärde 1126

G0131 αἱμοῤῥέω (haimorrheo) flöda blod
G0700 ἀρέσκω (aresko) behaga, gillade
G2172 εὔχομαι (euchomai) önska, be, skulle önska,
G2969 κωμόπολις (komopolis) stad

Talvärde 1127

G4278 προενάρχομαι (proenarchomai) påbörja i förväg

Talvärde 1128

G2118 εὐθύτης (euthutes) rättvisan, rätten
G4537 σαλπίζω (salpizo) basunera, blåsa i en trumpet
G5080 τήκω (teko) smälta

Talvärde 1129

G0179 ἀκατάλυτος (akatalutos) ändlös
G3409 μισθόω (misthoo) leja, anställa
G4534 Σαλμώνη (Salmone) Salmone

Talvärde 1130

G3091 Λώτ (Lot) Lot
G5481 χαρακτήρ (charakter) exakt kopia

Talvärde 1131

G2611 καταδέω (katadeo) förbinda

Talvärde 1132

G1095 γηράσκω (gerasko) vara gammal, vara gammalt
G4735 στέφανος (stephanos) krona
G4736 Στέφανος (Stephanos) Stefanos

Talvärde 1133

G0385 ἀνασπάω (anaspao) dra upp, ta upp
G1982 ἐπισκιάζω (episkiazo) överskugga
G4593 σημειόω (semeioo) notera, ge noga akt på

Talvärde 1134

G4599 σθενόω (sthenoo) styrka
G4795 συγκυρία (sugkuria) händelsevis, slump

Talvärde 1135

G2885 κοσμέω (kosmeo) smycka, pryda, göra i ordning
G3621 οἰκονομέω (oikonomeo) vara förvaltare
G4277 προέπω (proepo) förutsäga

Talvärde 1137

G0246 ἀλλόφυλος (allophulos) utlänning
G2709 καταχθόνιος (katachthonios) under jorden
G2936 κτίζω (ktizo) skapa, Skaparen
G3118 μακροχρόνιος (makrochronios) leva länge
G4344 προσκεφάλαιον (proskephalaion) dyna, kudde

Talvärde 1138

G2399 ἰδιώτης (idiotes) oinvigd, olärd

Talvärde 1139

G4689 σπένδω (spendo) offras, på väg att offras
G4803 συζήτησις (suzetesis) tvist, diskussion

Talvärde 1140

G0378 ἀναπληρόω (anapleroo) fylla tomrummet, oinvigd, fylla på
G0456 ἀνοικοδομέω (anoikodomeo) återuppbygga
G3336 μετάλημψις (metalepsis) till att tas emot
G5055 τελέω (teleo) avsluta, bli klar
G5124 τοῦτο (touto) detta

Talvärde 1141

G0204 ἀκρογωνιαῖος (akrogoniaios) placerad vid yttersta hörnet, kröningssten, hörnsten, hörnstenen
G3416 Μνάσων (Mnason) Mnason
G4938 σύντριμμα (suntrimma) förödelse

Talvärde 1143

G0319 ἀναγνωρίζομαι (anagnorizomai) gav sig till känna
G2744 καυχάομαι (kauchaomai) beröm, glädje
G5112 τολμηρότερον (tolmeroteron) djärvt, vågat

Talvärde 1144

G2601 καταβιβάζω (katabibazo) kasta ner, trycka ner
G2710 καταχράομαι (katachraomai) bruka
G3632 οἰνοφλυγία (oinophlugia) fylleri
G4847 συμπολίτης (sumpolites) medborgare

Talvärde 1145

G1567 ἐκζητέω (ekzeteo) utkräva, söka efter
G2074 Ἐσρώμ (Esrom) Hesron
G4620 σιτόμετρον (sitometron) portion (av mat)

Talvärde 1146

G1891 Ἐπαφρόδιτος (Epaphroditos) Epafroditus
G4034 περιλάμπω (perilampo) lysa runt omkring
G4055 περισσότερος (perissoteros) ännu mer
G4504 Ῥοῦφος (Rhouphos) Rufus
G5155 τρίχινος (trichinos) av hår
G5164 τροχός (trochos) sätter igång
G5528 χόρτος (chortos) gräs

Talvärde 1147

G2718 κατέρχομαι (katerchomai) komma ner, komma, gå ner
G3891 παρανομέω (paranomeo) bryta mot lagen

Talvärde 1148

G1376 διώκτης (dioktes) förföljare
G4637 σκηνόω (skenoo) bo, tälta

Talvärde 1149

G0342 ἀνακαίνωσις (anakainosis) förnyelse
G3329 μετάγω (metago) styra

Talvärde 1150

G4206 πόῤῥω (porrho) långt borta
G4606 Σιδώνιος (Sidonios) sidonier, invånare i Sidon

Talvärde 1151

G4565 Σάρων (Saron) Saron
G5091 τιμάω (timao) hedra

Talvärde 1152

G0592 ἀποδιορίζω (apodiorizo) splittra, söndra

Talvärde 1153

G1843 ἐξομολογέω (exomologeo) bekänna, prisa
G2485 ἰχθύδιον (ichthudion) småfiskar
G2618 κατακαίω (katakaio) bränna, bränna upp, bli helt uppbränd

Talvärde 1155

G1300 διατελέω (diateleo) förblivit
G4783 συγκατάθεσις (sugkatathesis) godkänna, komma överens
G5243 ὑπερηφανία (huperephania) stolthet, högmod
G5365 φιλαργυρία (philarguria) vänskap med pengar

Talvärde 1156

G3088 λύχνος (luchnos) ljus, lampa
G5049 τελείως (teleios) fullt, för alltid
G5125 τούτοις (toutois) dessa
G5361 φιλάδελφος (philadelphos) kärleksfull mot syskon

Talvärde 1157

G2930 κρύσταλλος (krustallos) kristall

Talvärde 1158

G1930 ἐπιδιορθόω (epidiorthoo) ordna med
G5289 ὑποστολή (hupostole) dem som drar sig undan

Talvärde 1159

G0818 ἀτιμάζω (atimazo) förnedra, vanära, förakta
G2207 ζηλωτής (zelotes) seloten
G2208 Ζηλωτής (Zelotes) Seloter

Talvärde 1160

G2639 καταλέγω (katalego) räknas
G3694 ὀπίσω (opiso) efter, bakom, tillbaka
G4280 προερέω (proereo) förutsäga, säga på förhand
G5099 τίνω (tino) straffas

Talvärde 1161

G2606 καταγελάω (katagelao) hånskratta

Talvärde 1162

G1049 γαζοφυλάκιον (gazophulakion) offerkista

Talvärde 1163

G1426 δυσφημία (dusphemia) dåligt rykte

Talvärde 1164

G0426 ἀνετάζω (anetazo) förhöra
G1922 ἐπίγνωσις (epignosis) kunskap, insikt, förståelse
G2613 καταδικάζω (katadikazo) döma
G4397 προφητικός (prophetikos) profetisk

Talvärde 1165

G0845 αὐτόπτης (autoptes) ögonvittne
G1615 ἐκτελέω (ekteleo) fullborda

Talvärde 1166

G3836 πανταχόθεν (pantachothen) från alla håll

Talvärde 1167

G4265 προβλέπω (problepo) förbereda

Talvärde 1168

G1069 γείτων (geiton) granne
G2439 ἱματίζω (himatizo) klä
G2979 λακτίζω (laktizo) spjärna, sparka
G3403 μιμνῄσκω (mimnesko) tänka på
G4953 σύσσημον (sussemon) tecken

Talvärde 1169

G2050 ἐρήμωσις (eremosis) förödelse

Talvärde 1170

G5089 τίλλω (tillo) plocka, rycka av

Talvärde 1171

G0847 αὐτοῦ (autou) där, här
G0848 αὑτοῦ (hautou) han själv, dem själva, dem
G3949 παροργίζω (parorgizo) förbittra, väcka vrede
G4563 σαρόω (saroo) sopa

Talvärde 1172

G0327 ἀναζητέω (anazeteo) uppsöka

Talvärde 1173

G0816 ἀτενίζω (atenizo) fäst på, betrakta, skåda, fästa blicken
G2622 κατακλάω (kataklao) bryta

Talvärde 1174

G2026 ἐποικοδομέω (epoikodomeo) bygga upp, bygga vidare, bygga
G4301 προλαμβάνω (prolambano) på förhand, överraskad, påkommen
G5434 φρύγανον (phruganon) kvist

Talvärde 1175

G4306 προνοέω (pronoeo) planera, förutse, tänka på förhand om
G4648 σκοπέω (skopeo) se till, observera, lägg märke till

Talvärde 1176

G0442 ἀνθρώπινος (anthropinos) mänsklig, människors
G1438 ἑαυτοῦ (heautou, all, other, cases)) sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras
G3751 ὀσφῦς (osphus) livet, höfterna
G5311 ὕψος (hupsos) höjd

Talvärde 1178

G1833 ἐξετάζω (exetazo) söka, ta reda på, fråga
G3466 μυστήριον (musterion) hemlighet, mysterium

Talvärde 1179

G2642 καταλιθάζω (katalithazo) stena
G3945 παρομοιάζω (paromoiazo) likna

Talvärde 1180

G1165 δειγματίζω (deigmatizo) göra till allmänt åtlöje, dra skam över
G4327 προσδέχομαι (prosdechomai) vänta
G4760 στρατόπεδον (stratopedon) arméläger

Talvärde 1181

G0023 ἀγανακτέω (aganakteo) vara missnöjd, vredgas, starkt ogilla
G0681 ἅπτω (hapto) tända
G3191 μελετάω (meletao) tänka, meditera på

Talvärde 1182

G2078 ἔσχατος (eschatos) sista, nedersta, yttersta, det sista, slut
G4276 προελπίζω (proelpizo) tidigare sätta sitt hopp

Talvärde 1183

G0498 ἀντιτάσσομαι (antitassomai) sätta sig upp emot, gick emot, opponerade sig
G0538 ἀπατάω (apatao) lura, bedra
G0911 βάπτω (bapto) doppa
G1780 ἐνταφιασμός (entaphiasmos) begravning
G3970 πατροπαράδοτος (patroparadotos) ärvt av fäder

Talvärde 1184

G0108 Ἄζωτος (Azotos) Ashdod

Talvärde 1185

G2597 καταβαίνω (katabaino) komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner
G2598 καταβάλλω (kataballo) nedslagen, lägga
G5579 ψεῦδος (pseudos) lögn
G5618 ὥσπερ (hosper) på samma sätt som

Talvärde 1186

G0501 ἀντλέω (antleo) ös upp, hämta
G1619 ἐκτενῶς (ektenos) uthålligt
G3374 μηλωτή (melote) fårskinn
G3961 πατέω (pateo) trampa

Talvärde 1187

G2623 κατακλείω (katakleio) sätta i

Talvärde 1188

G0844 αὐτόματος (automatos) av sig själv
G2635 καταλαλέω (katalaleo) förtala, anklaga

Talvärde 1190

G0605 ἀποκατάστασις (apokatastasis) återupprättelse
G1614 ἐκτείνω (ekteino) räcka fram, räcka ut, sträcka ut, kasta
G2290 θάπτω (thapto) begrava
G3638 ὀκτώ (okto) åtta, arton
G4044 περιπείρω (peripeiro) genomborra
G4054 περισσότερον (perissoteron) desto mer
G4695 σπιλόω (spiloo) smutsa ner, orena
G5126 τοῦτον (touton) denna

Talvärde 1191

G3500 νέκρωσις (nekrosis) såsom död, död
G4417 πταίω (ptaio) snubbla

Talvärde 1193

G2605 καταγγέλλω (kataggello) predika, förkunna
G2816 κληρονομέω (kleronomeo) ärva

Talvärde 1195

G2315 θεόπνευστος (theopneustos) utandad av Gud, ingiven av Gud
G4687 σπείρω (speiro) att så (säd), såningsman

Talvärde 1197

G0523 ἀπαιτέω (apaiteo) kräva tillbaka, avkräva

Talvärde 1198

G2369 θυμιαστήριον (thumiasterion) rökelsealtare
G4852 σύμφημι (sumphemi) erkänna

Talvärde 1199

G0483 ἀντιλέγω (antilego) motsäga, förneka, ifrågasätta
G5057 τελώνης (telones) tullindrivare, publikan, skatteindrivare

Talvärde 1200

G0182 ἀκατάστατος (akatastatos) instabil, ostadig
G0907 βαπτίζω (baptizo) döpa, tvätta
G1183 δεκατόω (dekatoo) ge tionde, få tionde
G3919 παρεισάγω (pareisago) i hemlighet föra in
G4343 προσκαρτέρησις (proskarteresis) uthållighet
G5096 Τίμων (Timon) Timon
G5619 ὡσπερεί (hosperei) som

Talvärde 1201

G1871 ἐπαιτέω (epaiteo) tigga
G2130 εὐμετάδοτος (eumetadotos) vara generös
G2728 κατιόω (katioo) rosta

Talvärde 1202

G3333 μετακαλέω (metakaleo) kalla på, skicka bud efter

Talvärde 1204

G4356 πρόσληψις (proslepsis, proslempsis) emottagande, upptagande

Talvärde 1205

G1574 ἐκκεντέω (ekkenteo) genomborra
G4173 πολιτάρχης (politarches) stadens styrande

Talvärde 1206

G3669 ὁμοίωσις (homoiosis) avbild
G3966 πατριάρχης (patriarches) patriark, stamfader
G5446 φυσικός (phusikos) naturligt

Talvärde 1207

G5174 Τρωάς (Troas) Troas

Talvärde 1208

G1517 εἰρηνοποιέω (eirenopoieo) skapat frid
G2787 κιβωτός (kibotos) ark
G3716 ὀρθοποδέω (orthopodeo) vandra med fasta steg

Talvärde 1209

G1357 διόρθωσις (diorthosis) bättre ordning
G2380 θύω (thuo) slakta, offra
G3327 μεταβαίνω (metabaino) lämna, flytta, övergått
G3328 μεταβάλλω (metaballo) ändra sig, byta åsikt
G3596 ὁδοιπορέω (hodoiporeo) var på väg
G4765 στρουθίον (strouthion) sparv

Talvärde 1210

G1289 διασπείρω (diaspeiro) skingra
G1428 δωδέκατος (dodekatos) tolfte
G3851 παραβουλεύομαι (parabouleuomai) villig att riskera

Talvärde 1211

G2510 καθάπτω (kathapto) hugga sig fast
G3673 ὁμότεχνος (homotechnos) samma yrke

Talvärde 1212

G0826 αὐγάζω (augazo) skina

Talvärde 1213

G0984 βλάπτω (blapto) skada
G5083 τηρέω (tereo) håll, vaka över

Talvärde 1214

G3330 μεταδίδωμι (metadidomi) dela med sig, dela ut
G4207 πόῤῥωθεν (porrhothen) med avstånd
G4490 ῥητῶς (rhetos) säga tydligt
G5082 τηλικοῦτος (telikoutos, telikaute) storartad
G5308 ὑψηλός (hupselos) högt

Talvärde 1215

G1934 ἐπιζητέω (epizeteo) söka efter, söka, önskan, efterfråga
G3317 μεσονύκτιον (mesonuktion) midnatt

Talvärde 1216

G1683 ἐμαυτοῦ (emautou) mej själv, mej
G2088 ἑτέρως (heteros) annorlunda
G2479 ἰσχύς (ischus) kraft, makt
G3830 πανδοχεύς (pandocheus) värdshusvärd
G5451 φυτεία (phuteia) växt

Talvärde 1217

G0393 ἀνατέλλω (anatello) gå upp, uppstiga, framträda
G0479 ἀντικαλέω (antikaleo) bjuda igen
G2650 καταμένω (katameno) brukade vara
G5149 τρίζω (trizo) gnissla

Talvärde 1218

G0982 βιωτικός (biotikos) vardagsliv, livets bekymmer
G4825 σύμβουλος (sumboulos) rådgivare

Talvärde 1219

G2271 ἡσυχία (hesuchia) tyst, lugn och ro

Talvärde 1220

G0363 ἀναμιμνήσκω (anamimnesko) mindes, komma ihåg, påminnas om
G2175 εὐωδία (euodia) väldoft, väldoftande, ljuvlig doft
G5048 τελειόω (teleioo) fullborda, fullkomna
G5244 ὑπερήφανος (huperephanos) stolt, högmodig
G5366 φιλάργυρος (philarguros) älskar pengar, penningkär

Talvärde 1221

G0821 ἀτιμόω (atimoo) agera skamligt
G0866 ἀφιλάργυρος (aphilarguros) fri från penningbegär
G0892 ἄχυρον (achuron) agnar
G1010 βουλευτής (bouleutes) rådsherre
G4308 προοράω (proorao) förutse
G4430 πτῶμα (ptoma) död kropp

Talvärde 1222

G1646 ἐλάχιστος (elachistos) minst, liten betydelse, småsaker
G3154 ματαιόω (mataioo) förfalla till fåfänglighet
G3922 παρεισέρχομαι (pareiserchomai) skjutas in obemärkt

Talvärde 1223

G0748 ἀρχιερατικός (archieratikos) översteprästerlig släkt

Talvärde 1224

G0332 ἀναθεματίζω (anathematizo) svära en ed
G0474 ἀντιβάλλω (antiballo) föra dialog

Talvärde 1225

G0850 αὐχμηρός (auchmeros) mörk, dyster
G1773 ἔννυχον (ennuchon) tidig morgon
G2112 εὐθέως (eutheos) genast, strax
G4877 συνάντησις (sunantesis) möte

Talvärde 1226

G1306 διαυγάζω (diaugazo) gry, skina igenom
G2730 κατοικέω (katoikeo) bo, bosätta, bor
G2902 κρατέω (krateo) gripa, ta, hålla
G3577 νῶτος (notos) rygg
G3689 ὄντως (ontos) verkligen
G4365 προσπορεύομαι (prosporeuomai) närma sig, komma fram till
G5108 τοιοῦτος (toioutos, other, inflections)) sådan

Talvärde 1227

G0749 ἀρχιερεύς (archiereus) överste präst
G1304 διατρίβω (diatribo) vistades
G5502 χερουβίμ (cheroubim) keruber

Talvärde 1228

G0403 ἀνάψυξις (anapsuxis) vederkvickelse, nytt liv
G1034 βρώσιμος (brosimos) mat
G1036 βυθίζω (buthizo) börja sjunka
G1301 διατηρέω (diatereo) undvika, bevara
G1686 ἐμβάπτω (embapto) doppa

Talvärde 1229

G1562 ἐκδύω (ekduo) klä av, ta av
G5304 ὑστέρησις (husteresis) fattigdom

Talvärde 1230

G0177 ἀκατακάλυπτος (akatakaluptos) ohöljt
G0391 ἀναστροφή (anastrophe) uppförande, vandel, liv
G2599 καταβαρέω (katabareo) vara en börda
G2673 καταργέω (katargeo) göra slut på, försvinna, göra om intet, borta, suga ut
G2686 κατασοφίζομαι (katasophizomai) gå listigt fram
G3089 λύω (luo) lösa, bryta, riva
G4889 σύνδουλος (sundoulos) medtjänare
G5574 ψεύδομαι (pseudomai) ljuga
G5621 ὠτίον (otion) öra

Talvärde 1231

G2093 ἑτοίμως (hetoimos) vara redo
G2289 θανατόω (thanatoo) utlämna till att dödas, döda, dödats
G3334 μετακινέω (metakineo) rubba

Talvärde 1232

G0381 ἀνάπτω (anapto) tända
G0645 ἀποσπάω (apospao) drog ut, dra sig undan, locka över, dra över
G2301 θεατρίζω (theatrizo) bli till offentligt åtlöje, hånas offentligt
G2625 κατακλίνω (kataklino) lägga sig till bords, slå sig ned

Talvärde 1233

G0140 αἱρετίζω (hairetizo) utvalt
G0528 ἀπαντάω (apantao) möta
G2090 ἑτοιμάζω (hetoimazo) bana, bereda, göra i ordning

Talvärde 1234

G1100 γλῶσσα (glossa) tunga
G1460 ἐγκατοικέω (egkatoikeo) bo ibland

Talvärde 1235

G1379 δογματίζω (dogmatizo) ge stadgar, förordna
G2005 ἐπιτελέω (epiteleo) slutföra, fullgöra, fullborda
G2813 κλέπτω (klepto) stjäla

Talvärde 1236

G0471 ἀντέπω (antepo) motsäga
G0832 αὐλέω (auleo) spela flöjt

Talvärde 1237

G2668 καταπλέω (katapleo) ankom
G3843 πάντως (pantos) i alla händelser
G4309 προορίζω (proorizo) förbestämma
G4804 συζητητής (suzetetes) debattör

Talvärde 1238

G0599 ἀποθνήσκω (apothnesko) dö, omkomma, vara död, döende

Talvärde 1239

G2518 καθεύδω (katheudo) sova

Talvärde 1240

G3538 νίπτω (nipto) tvätta
G3787 ὀφθαλμοδουλεία (ophthalmodouleia) ögontjänare

Talvärde 1241

G2578 κάμπτω (kampto) böja
G5061 Τέρτυλλος (Tertullos) Tertullus
G5111 τολμάω (tolmao) våga, ha mod

Talvärde 1242

G4353 προσκυνητής (proskunetes) tillbedjare

Talvärde 1243

G1981 ἐπισκηνόω (episkenoo) vila

Talvärde 1245

G1262 διαλύω (dialuo) skingra, upplösa
G1667 ἑλίσσω (helisso) rulla upp, rulla ihop
G2746 καύχησις (kauchesis) beröm, ära
G3453 μυέω (mueo) förtrogen
G4966 Συχέμ (Suchem) Sikem
G5141 τρέμω (tremo) bäva

Talvärde 1246

G0232 ἁλιεύω (halieuo) fiska
G2008 ἐπιτιμάω (epitimao) tala strängt till, förbjuda strängt
G2638 καταλαμβάνω (katalambano) få tag i, gripa tag i, fatta (förstå), övervinna, vinna, förstå, överraska
G2712 κατείδωλος (kateidolos) full av avgudabilder
G2998 λατομέω (latomeo) hugga

Talvärde 1247

G0089 ἀδιαλείπτως (adialeiptos) ständigt, alltid
G0614 ἀπόκρυφος (apokruphos) dolt
G2641 καταλείπω (kataleipo) lämna
G2657 κατανοέω (katanoeo) Ge akt på, skåda, märka, se efter

Talvärde 1248

G1818 ἐξαπατάω (exapatao) bedra, förleda,
G5062 τεσσαράκοντα (tessarakonta) fyrtio

Talvärde 1249

G0282 ἀμήτωρ (ametor) utan mor
G2415 Ἱεροσολυμίτης (Hierosolumites) Jerusalems invånare
G3096 μαγεύω (mageuo) använda magi, utföra trollkonster

Talvärde 1250

G2846 κοιτών (koiton) kammarherre
G3354 μετρέω (metreo) mäta

Talvärde 1251

G4209 πορφύρα (porphura) purpur

Talvärde 1253

G0226 ἀληθεύω (aletheuo) tala sanning
G3893 παραπικραίνω (parapikraino) provocera
G4465 ῥαβδοῦχος (rhabdouchos) rättstjänare, sergeant

Talvärde 1254

G1416 δύνω (duno, dumi, duo) gå ned, solnedgång
G3184 μεθύω (methuo) berusad
G4317 προσάγω (prosago) föra fram

Talvärde 1255

G0120 ἀθυμέω (athumeo) tappa modet, bli missmodig
G1459 ἐγκαταλείπω (egkataleipo) överge, lämna
G1507 εἱλίσσω (heilisso) rulla ihop
G1590 ἐκλύω (ekluo) tröttna
G1670 ἑλκύω (helkuo, helko) dra
G3506 νεύω (neuo) tecken
G4311 προπέμπω (propempo) följa
G4422 πτοέω (ptoeo) vara skräckslagen
G4874 συναναμίγνυμι (sunanamignumi) umgås med

Talvärde 1256

G0220 ἀλέκτωρ (alektor) tupp
G3332 μεταίρω (metairo) gå därifrån
G4330 προσεάω (proseao) tillåta
G4878 συναντιλαμβάνομαι (sunantilambanomai) hjälpa

Talvärde 1258

G2296 θαυμάζω (thaumazo) förundras,

Talvärde 1259

G0670 ἀποφορτίζομαι (apophortizomai) lossa
G0711 Ἀριστόβουλος (Aristoboulos) Aristobulus
G1604 ἐκπλήρωσις (ekplerosis) fullfölja
G1746 ἐνδύω (enduo) klä på

Talvärde 1260

G2144 εὐπρόσδεκτος (euprosdektos) väl mottagen, välbehagligt
G2370 θυμιάω (thumiao) tända rökelse
G2753 κελεύω (keleuo) befalla
G3489 ναυαγέω (nauageo) lida skeppsbrott
G4672 Σολομών (Solomon) Salomo

Talvärde 1261

G0499 ἀντίτυπον (antitupos) motbild, efterbild, motsvarighet, bild av
G1368 διϋλίζω (diulizo) sila bort, sila
G3357 μετρίως (metrios) lite
G5098 τιμωρία (timoria) straff

Talvärde 1262

G0236 ἀλλάσσω (allasso) förändra, förvandla, byta ut
G0900 βαθύνω (bathuno) gräva djup
G2661 καταξιόω (kataxioo) anse värdig
G2666 καταπίνω (katapino) svälja, drunkna
G3351 μετοικίζω (metoikizo) föra till, föra bort
G5074 τετράπους (tetrapous) fyrfotadjur

Talvärde 1263

G5247 ὑπεροχή (huperoche) excellens

Talvärde 1264

G2097 εὐαγγελίζω (euaggelizo) predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap
G4339 προσήλυτος (proselutos) proselyt

Talvärde 1265

G0298 ἀμώμητος (amometos) fläckfria
G1274 διανύω (dianuo) avsluta
G4318 προσαγωγή (prosagoge) tillträde

Talvärde 1266

G1591 ἐκμάσσω (ekmasso) torka
G1626 ἔκτρωμα (ektroma) ofullgånget foster

Talvärde 1267

G4222 ποτίζω (potizo) ge att dricka
G5287 ὑπόστασις (hupostasis) visshet, försäkran, ett bevis

Talvärde 1268

G0401 ἀνάχυσις (anachusis) ström, flod
G4245 πρεσβύτερος (presbuteros) äldste
G4472 ῥαντίζω (rhantizo) stänka

Talvärde 1269

G0152 αἰσχύνη (aischune) skam
G3031 λιβανωτός (libanotos) rökelsekar

Talvärde 1270

G1269 διανεύω (dianeuo) teckna
G1983 ἐπισκοπέω (episkopeo) se noga till, vaka över
G2875 κόπτω (kopto) sörja, jämra sig, skära ner
G2945 κύκλῳ (kuklo) omkring, runt omkring
G2965 κύων (kuon) hund
G3335 μεταλαμβάνω (metalambano) ta till sig, äta
G4098 πίπτω (pipto) falla

Talvärde 1271

G3340 μετανοέω (metanoeo) omvända sig

Talvärde 1272

G0274 ἀμέμπτως (amemptos) oförvitligt
G4824 συμβούλιον (sumboulion) överläggning, råd

Talvärde 1273

G1995 ἐπιστροφή (epistrophe) omvändelse
G2648 καταμανθάνω (katamanthano) se på, ge akt på

Talvärde 1274

G5198 ὑγιαίνω (hugiaino) vara frisk, vara hel, vara sund

Talvärde 1276

G1259 διαλλάσσω (diallasso) förändra sig, försona
G4049 περισπάω (perispao) överlasta, distrahera
G4334 προσέρχομαι (proserchomai) komma

Talvärde 1278

G1465 ἐγκόπτω (egkopto) avbryta, hindra
G4331 προσεγγίζω (proseggizo) komma nära
G4988 Σωσθένης (Sosthenes) Sosthenes

Talvärde 1279

G3593 ὁδεύω (hodeuo) på resa
G4786 συγκεράννυμι (sugkerannumi) att ena, att sammansätta
G5079 τεχνίτης (technites) hantverkare

Talvärde 1280

G0098 Ἀδραμυττηνός (Adramuttenos) Adramyttium
G1593 ἐκνεύω (ekneuo) dra sig undan
G5264 ὑποδέχομαι (hupodechomai) välkomna, ta emot

Talvärde 1281

G3973 παύω (pauo) sluta

Talvärde 1282

G0360 ἀναλύω (analuo) återvända, bryta upp
G0540 ἀπάτωρ (apator) faderlöshet
G1816 ἐξανατέλλω (exanatello) sköt upp

Talvärde 1283

G1822 ἐξαρτίζω (exartizo) fullgjort, väl rustad
G1858 ἑορτάζω (heortazo) fira högtid

Talvärde 1284

G5217 ὑπάγω (hupago) gå
G5543 χρηστός (chrestos) mild, god
G5586 ψῆφος (psephos) sten

Talvärde 1285

G0890 ἄχρηστος (achrestos) inte till nytta
G0897 Βαβυλών (Babulon) Babylon

Talvärde 1286

G1111 γογγύζω (gogguzo) knorra, klaga
G1640 ἐλάσσων (elasson, elatton) sämre, yngre, lägre
G1643 ἐλαύνω (elauno) ro, driva
G2674 καταριθμέω (katarithmeo) räknad
G3389 μητραλῴας (metraloas) modermördare
G5547 Χριστός (Christos) den Smorde, Kristus

Talvärde 1287

G4650 σκορπίζω (skorpizo) skingra, strö ut
G4751 στόμαχος (stomachos) mage

Talvärde 1288

G0884 ἀχάριστος (acharistos) otacksam

Talvärde 1289

G1166 δεικνύω (deiknuo) visa

Talvärde 1290

G4496 ῥίπτω (rhipto) lägga ner, kasta ner
G5216 ὑμῶν (humon) av din, av dina

Talvärde 1291

G0191 ἀκούω (akouo) höra, lyssna
G0658 ἀποτελέω (apoteleo) slutföra
G4097 πιπράσκω (piprasko) sälja
G4618 σιτευτός (siteutos) gödd

Talvärde 1293

G0264 ἁμαρτάνω (hamartano) synda
G0344 ἀνακάμπτω (anakampto) återvända
G1353 διοδεύω (diodeuo) passera genom,
G1801 ἐνωτίζομαι (enotizomai) lyssna på

Talvärde 1294

G2272 ἡσύχιος (hesuchios) stilla
G2655 καταναρκάω (katanarkao) ligga till last

Talvärde 1295

G0151 αἰσχρότης (aischrotes) smutsighet
G1581 ἐκκόπτω (ekkopto) avhugget, hugga ner, hugga av
G1601 ἐκπίπτω (ekpipto) falla, slå fel
G4495 ῥιπτέω (rhipteo) kasta av sig, slita av sig
G5214 ὑμνέω (humneo) sjunga en lovsång/hymn

Talvärde 1296

G0736 ἀρτέμων (artemon) försegel
G4305 προμεριμνάω (promerimnao) tänka ut på förhand

Talvärde 1297

G3978 πεζεύω (pezeuo) färdas till fots

Talvärde 1298

G0506 ἀνυπότακτος (anupotaktos) laglös, rebellisk, uppstudsig, olydig
G3377 μηνύω (menuo) visa, underrätta

Talvärde 1299

G1931 ἐπιδύω (epiduo) gå ner

Talvärde 1300

G1461 ἐγκεντρίζω (egkentrizo) inympa
G3068 λούω (louo) bada, tvätta
G3811 παιδεύω (paideuo) fostras, prygla, undervisa, tillrättavisa
G4784 συγκατατίθεμαι (sugkatatithemai) samtyckt, röstat för

Talvärde 1301

G1128 γυμνάζω (gumnazo) träna
G1234 διαγογγύζω (diagogguzo) knorra, mumla, knorra, tystlåtet kritisera
G2576 καμμύω (kammuo) sluta, stänga
G4965 Συχάρ (Suchar) Sykar
G5035 ταχύ (tachu) skyndat
G5121 τοὐναντίον (tounantion) i stället

Talvärde 1302

G1032 βρύω (bruo) ge, frambringa
G1287 διασκορπίζω (diaskorpizo) strö ut, bli skingrad, slösa
G2450 Ἰουδαΐζω (Ioudaizo) leva som Judar
G2632 κατακρίνω (katakrino) döma, fördöma
G2901 κραταιόω (krataioo) växa sig stark, bli stark
G3476 Ναασσών (Naasson) Nachshon

Talvärde 1303

G3802 παγιδεύω (pagideuo) snärja
G4075 πετρώδης (petrodes) stenig mark

Talvärde 1304

G2106 εὐδοκέω (eudokeo) ha sin glädje i, funnit behag i, behaga (besluta),
G2830 κλύδων (kludon) vågor
G4875 συναναπαύομαι (sunanapauomai) vila med
G5204 ὕδωρ (hudor) vatten
G5315 φάγω (phago) äta

Talvärde 1305

G1878 ἐπαναμιμνήσκω (epanamimnesko) påminna
G2077 ἔστω (esto) låta vara, vara
G4683 σπαργανόω (sparganoo) linda med linnetyg
G5620 ὥστε (hoste) så att

Talvärde 1306

G5185 τυφλός (tuphlos) blind
G5457 φῶς (phos) ljus

Talvärde 1307

G0755 ἀρχιτρίκλινος (architriklinos) värd
G2723 κατηγορέω (kategoreo) anklaga
G5036 ταχύς (tachus) snar, snabb

Talvärde 1308

G4489 ῥήτωρ (rhetor) en som för talan, advokat
G4722 στέγω (stego) fördra, övertäcka
G5172 τρυφή (truphe) delikat, mjuk, lyxigt leverne

Talvärde 1309

G0064 ἀγρεύω (agreuo) snärja
G1744 ἐνδύνω (enduno) smyger, innästla

Talvärde 1310

G1018 βραβεύω (brabeuo) regera
G1200 δεσμοφύλαξ (desmophulax) fångvaktare
G1624 ἐκτρέπω (ektrepo) förfallit
G1770 ἐννεύω (enneuo) ge tecken
G2352 θραύω (thrauo) förtryck

Talvärde 1311

G0293 ἀμφίβληστρον (amphiblestron) nät
G0487 ἀντίλυτρον (antilutron) lösen
G0661 ἀποτίνω (apotino) återbetala, ersätta
G0941 βαστάζω (bastazo) bära
G3728 ὁρκωμοσία (horkomosia) ed
G4111 πλάσσω (plasso) forma
G4881 συναπόλλυμι (sunapollumi) dödas med

Talvärde 1312

G0810 ἀσωτία (asotia) ofrälsthet, vilt leverne, utsvävning
G0837 αὐξάνω (auxano) växa, växa upp
G4303 προμαρτύρομαι (promarturomai) vittna på förhand, förutsäga
G5527 χόρτασμα (chortasma) mat, föda

Talvärde 1313

G0029 ἀγγαρεύω (aggareuo) tvinga att
G2127 εὐλογέω (eulogeo) välsigna, prisa
G2610 καταγωνίζομαι (katagonizomai) besegra

Talvärde 1315

G1706 ἐμπίπτω (empipto) falla
G3076 λυπέω (lupeo) bli bedrövad, gripas av sorg, bli sorgsen
G3627 οἰκτείρω (oikteiro, tenses), oiktereo) ha förbarmande
G4747 στοιχεῖον (stoicheion) elementär/grundläggande lära
G5058 τελώνιον (telonion) tullhus
G5226 ὑπείκω (hupeiko) underordna

Talvärde 1316

G3021 λευκαίνω (leukaino) vit
G3898 παραπλησίως (paraplesios) på liknande sätt
G4354 προσλαλέω (proslaleo) tala med
G4707 σπουδαιότερος (spoudaioteros) hängiven, ivrig
G5013 ταπεινόω (tapeinoo) ödmjuka

Talvärde 1317

G2220 ζυμόω (zumoo) syrat
G5367 φίλαυτος (philautos) älskar sig själv, egenkär

Talvärde 1318

G0602 ἀποκάλυψις (apokalupsis) uppenbarelse, uppenbaras
G3373 μηκύνω (mekuno) växa
G4141 πλήσσω (plesso) träffa, slå

Talvärde 1319

G2373 θυμόω (thumoo) ursinnig
G3964 πατραλῴας (patraloas) fadermördare
G4268 πρόγνωσις (prognosis) förkunskap, förberedelse, förbestämd plan
G5195 ὑβρίζω (hubrizo) skada, behandla skandalöst, behandla fräckt

Talvärde 1320

G2166 Εὐφράτης (Euphrates) Eufrat
G3459 μύλων (mulon) kvarn
G4974 σφυρόν (sphuron) vrist, fotled

Talvärde 1321

G1721 ἔμφυτος (emphutos) ödmjuk
G2452 Ἰουδαϊκῶς (Ioudaikos) som Jude
G3760 οὐδαμῶς (oudamos) på inget sätt

Talvärde 1322

G0348 ἀνακόπτω (anakopto) hindrade
G0377 ἀναπίπτω (anapipto) sitta ner, slå sig ner
G1365 διστάζω (distazo) tvivla
G2340 θηρεύω (thereuo) få fast
G4244 πρεσβυτέριον (presbuterion) äldste

Talvärde 1325

G1145 δακρύω (dakruo) gråta
G1956 ἐπιλύω (epiluo) förklara, uttyda, avgöra
G3600 ὀδυνάω (odunao) oro, smärta

Talvärde 1327

G1474 ἐδαφίζω (edaphizo) slå ner, slå till marken
G2669 καταπονέω (kataponeo) pina,
G4372 πρόσφατος (prosphatos) nyslaktad
G5307 ὑφαντός (huphantos) vävd

Talvärde 1328

G4739 στήκω (steko) stå, stå fast
G4928 συνοχή (sunoche) ångest

Talvärde 1329

G0877 ἀφροσύνη (aphrosune) dårskap, dåre
G2182 ἐφευρετής (epheuretes) påhittig
G3170 μεγαλύνω (megaluno) upphöja, göra stor, utvidga
G5499 χειροποίητος (cheiropoietos) handgjort

Talvärde 1330

G0886 ἀχειροποίητος (acheiropoietos) gjort utan människohand
G2132 εὐνοέω (eunoeo) förlika sig med, göra upp med
G2947 κυλιόω (kulioo) vrida sig

Talvärde 1331

G1882 ἐπανόρθωσις (epanorthosis) tillrättavisning
G2594 καρτερέω (kartereo) hålla ut

Talvärde 1332

G0511 ἀνώτερος (anoteros) högre
G2905 κραυγάζω (kraugazo) ropa, skrika
G3574 νυχθήμερον (nuchthemeron) ett dygn

Talvärde 1333

G0373 ἀναπαύω (anapauo) vila, uppliva, styrkt
G5004 ταλαιπωρία (talaiporia) elände

Talvärde 1335

G4455 πώποτε (popote) ingen någonsin

Talvärde 1336

G0615 ἀποκτείνω (apokteino) döda, slakta

Talvärde 1337

G0396 ἀνατρέπω (anatrepo) förvränger, vänder upp och ner, förstör
G2678 κατασείω (kataseio) ge tecken
G4767 στυγνητός (stugnetos) avskyvärd, hatad

Talvärde 1339

G1906 ἐπερώτημα (eperotema) svar
G4436 Πύθων (Puthon) spådom

Talvärde 1340

G0063 ἀγραυλέω (agrauleo) låg ute
G1788 ἐντρέπω (entrepo) respektera, få skämmas
G2944 κυκλόω (kukloo) gå runt, omringa, stå omkring
G5153 τρισχίλιοι (trischilioi) tre tusen

Talvärde 1341

G2119 εὐκαιρέω (eukaireo) ha tid, ägna tid, vid tillfälle
G2735 κατόρθωμα (katorthoma) mycket värdig gärning

Talvärde 1342

G2122 εὐκαίρως (eukairos) ett lägligt tillfälle, i tid
G4744 στίλβω (stilbo) skinande, bländande

Talvärde 1343

G0464 ἀνταγωνίζομαι (antagonizomai) kamp (mot)
G0525 ἀπαλλάσσω (apallasso) förlika, lämna, befria
G1605 ἐκπλήσσω (ekplesso) överväldigad, förvånad, häpen
G2697 κατάσχεσις (kataschesis) besittning

Talvärde 1344

G2585 καπηλεύω (kapeleuo) förfalska

Talvärde 1345

G2719 κατεσθίω (katesthio, kataphago) äta upp
G3359 μέτωπον (metopon) panna
G4328 προσδοκάω (prosdokao) förvänta
G4357 προσμένω (prosmeno) vara med, fortsätta med
G5368 φιλέω (phileo) älska

Talvärde 1346

G0218 ἀλείφω (aleipho) smörja
G1857 ἐξώτερος (exoteros) utanför
G2035 ἑπτακισχίλιοι (heptakischilioi) sjutusen
G5582 ψεῦσμα (pseusma) falskhet

Talvärde 1347

G3905 παρατείνω (parateino) fortsätta
G4753 στράτευμα (strateuma) armé, soldater
G5546 Χριστιανός (Christianos) kristen, kristna

Talvärde 1348

G0268 ἁμαρτωλός (hamartolos) syndig, syndare

Talvärde 1349

G1937 ἐπιθυμέω (epithumeo) längta, begära
G2137 εὐοδόω (euodoo) stå väl till med, ha framgång, ha en lyckosam resa
G3549 νομοθετέω (nomotheteo) ta emot lagen, grunda

Talvärde 1350

G1962 ἐπινεύω (epineuo) avböja
G3768 οὔπω (oupo) inte ännu

Talvärde 1351

G0586 ἀποδεκατόω (apodekatoo) betala tionde, tionde, ge tionde, ta tionde
G0869 ἄφνω (aphno) plötsligt
G3343 μεταπέμπω (metapempo) skicka efter
G5622 ὠφέλεια (opheleia) fördel

Talvärde 1353

G0925 βαρύνω (baruno) tynga

Talvärde 1356

G4413 πρῶτος (protos) först, främst

Talvärde 1357

G1019 βραδύνω (braduno) dröja
G2224 ζώννυμι (zonnumi, zonnuo) spänna på, sätta på
G2630 κατακρημνίζω (katakremnizo) kasta huvudstupa ner
G3462 μυρίζω (murizo) smörja
G3971 πατρῷος (patroos) av fäderna

Talvärde 1358

G2379 θυσιαστήριον (thusiasterion) altare
G3147 μαστίζω (mastizo) piska
G3525 νήφω (nepho) vara nykter, vaka
G4338 προσηλόω (proseloo) spika fast
G5456 φωνή (phone) röst, rop
G5573 ψευδολόγος (pseudologos) lögnaktig

Talvärde 1359

G3764 οὐδέπω (oudepo) ännu inte
G5265 ὑποδέω (hupodeo) spänna fast under
G5387 φιλόστοργος (philostorgos) tillgiven

Talvärde 1360

G2194 Ζαβουλών (Zaboulon) Sebulon
G2683 κατασκιάζω (kataskiazo) överskugga
G3660 ὀμνύω (omnuo) svär, avlägga en ed
G4150 πλύνω (pluno) tvätta
G4440 πυλών (pulon) port
G4706 σπουδαιότερον (spoudaioteron) ivrigt, väldigt hängivet
G5348 φθάνω (phthano) nå, komma till

Talvärde 1361

G2045 ἐρευνάω (ereunao) söka
G3587 ξυράω (xurao) raka
G5316 φαίνω (phaino) visa sig

Talvärde 1362

G0510 ἀνωτερικός (anoterikos) övre
G3856 παραδειγματίζω (paradeigmatizo) utsätta för vanära
G5170 Τρύφαινα (Truphaina) Tryfaina

Talvärde 1363

G0421 ἀνεξιχνίαστος (anexichniastos) outgrundlig, ofattbar
G1202 δεσμώτης (desmotes) fånge
G2860 κολυμβάω (kolumbao) simma
G4727 στενάζω (stenazo) sucka

Talvärde 1364

G1496 εἰδωλολάτρης (eidololatres) avgudadyrkare
G2707 καταφρονητής (kataphrontes) föraktare

Talvärde 1365

G1412 δυναμόω (dunamoo) fylla med kraft, styrka, göra stark
G1968 ἐπιπίπτω (epipipto) falla, falla över, tränga sig på
G4122 πλεονεκτέω (pleonekteo) svindla
G4320 προσαναβαίνω (prosanabaino) gå högre
G4724 στέλλω (stello) undvika

Talvärde 1366

G1495 εἰδωλολατρεία (eidololatreia) avgudadyrkan
G3512 νεωτερικός (neoterikos) ungdomen
G5050 τελείωσις (teleiosis) uppfyllelse, perfektion

Talvärde 1367

G0556 ἀπελαύνω (apelauno) visa bort, driva bort
G0664 ἀποτόμως (apotomos) gå strängt fram, strängt
G1109 γνώστης (gnostes) väl insatt
G2358 θριαμβεύω (thriambeuo) segertåg, triumfera över

Talvärde 1368

G0492 ἀντιπαρέρχομαι (antiparerchomai) passera på motsatt sida
G1757 ἐνευλογέω (eneulogeo) bli välsignad

Talvärde 1369

G0853 ἀφανίζω (aphanizo) vanställa, förstöra, försvinna, gå under
G1748 ἐνεδρεύω (enedreuo) ligga i bakhåll,

Talvärde 1370

G0467 ἀνταποδίδωμι (antapodidomi) återbetala. vedergälla, utkräva

Talvärde 1371

G4562 Σαρούχ (Sarouch) Serug

Talvärde 1372

G1241 διαζώννυμι (diazonnumi) omgördla, binda om sig

Talvärde 1373

G5041 τεκνογονέω (teknogoneo) bära barn

Talvärde 1374

G1402 δουλόω (dc) göra till slav, blivit slav, vara under slaveri
G1796 ἐνυβρίζω (enubrizo) kränka, smäda
G4355 προσλαμβάνω (proslambano) ta med

Talvärde 1375

G5538 χρηματισμός (chrematismos) guds svar

Talvärde 1376

G0616 ἀποκυέω (apokueo) föda, födde
G1873 ἐπακούω (epakouo) bönhöra
G4572 σεαυτοῦ (seautou) dig själv
G5557 χρυσός (chrusos) guld

Talvärde 1377

G4129 πληθύνω (plethuno) öka
G5399 φοβέω (phobeo) frukta

Talvärde 1378

G1514 εἰρηνεύω (eireneuo) hålla frid, hålla fred

Talvärde 1379

G0870 ἀφόβως (aphobos) utan fruktan

Talvärde 1380

G0180 ἀκατάπαυστος (akatapaustos) kan inte få nog
G1310 διαφημίζω (diaphemizo) sprida rykte om någon, ryktesspridning
G2010 ἐπιτρέπω (epitrepo) tillåta, ge lov, låta

Talvärde 1381

G0630 ἀπολύω (apoluo) skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå
G2230 ἡγεμονεύω (hegemoneuo) vara landshövding
G4043 περιπατέω (peripateo) gå
G4238 πράσσω (prasso) göra, utföra
G4324 προσαπειλέω (prosapeileo) hota ytterligare
G5552 χρύσεος (chruseos) guldig, gyllene

Talvärde 1382

G0153 αἰσχύνομαι (aischuno) skäms för, skämmas
G0317 ἀναγκαστῶς (anagkastos) tvång
G4179 πολλαπλασίων (pollaplasion) mångdubbelt

Talvärde 1383

G1594 ἐκνήφω (eknepho) vakna, nyktra till

Talvärde 1384

G0985 βλαστάνω (blastano) skjuta upp, grönska, frambringa

Talvärde 1385

G0532 ἀπαρασκεύαστος (aparaskeuastos) oförberedd

Talvärde 1386

G2350 θορυβέω (thorubeo) höja klagolåt, skapa upplopp
G2478 ἰσχυρός (ischuros) mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper
G2714 κατενώπιον (katenopion) inför, inför sin härlighet

Talvärde 1387

G4325 προσδαπανάω (prosdapanao) betala ytterligare

Talvärde 1388

G0708 Ἀρίσταρχος (Aristarchos) Aristarchus
G1579 ἐκκολυμβάω (ekkolumbao) simma iväg
G5393 Φλέγων (Phlegon) Flegon

Talvärde 1390

G2925 κρούω (krouo) knacka
G2964 κυρόω (kuroo) besluta, bekräftat
G3435 μολύνω (moluno) befläcka
G4059 περιτέμνω (peritemno) omskära

Talvärde 1391

G0208 ἀκυρόω (akuroo) upphäva
G0633 ἀπονίπτω (aponipto) tvätta
G5385 φιλοσοφία (philosophia) filosofi

Talvärde 1392

G0662 ἀποτολμάω (apotolmao) gå långt, vara djärv
G5542 χρηστολογία (chrestologia) vackert tal

Talvärde 1394

G2721 κατεφίστημι (katephistemi) göra gemensamt angrepp mot

Talvärde 1395

G3906 παρατηρέω (paratereo) observera, vakta på

Talvärde 1396

G0569 ἀπιστέω (apisteo) trodde inte
G1370 διχοστασία (dichostasia) splittring
G2974 κωφός (kophos) stum, döv, dövstum
G4000 πεντακισχίλιοι (pentakischilioi) femtusen
G4431 πτῶσις (ptosis) fall

Talvärde 1398

G5005 ταλαίπωρος (talaiporos) eländig, olycklig, patetisk

Talvärde 1400

G0512 ἀνωφελής (anopheles) skadligt
G2323 θεραπεύω (therapeuo) hela, bota, tillbe
G3629 οἰκτίρμων (oiktirmon) barmhärtig
G4412 πρῶτον (proton) först

Talvärde 1401

G3504 νεόφυτος (neophutos) nyomvänd
G4057 περισσῶς (perissos) ännu mer
G4233 πράκτωρ (praktor) rättstjänare
G4347 προσκολλάω (proskollao) sättas ihop
G4626 σκάπτω (skapto) gräva

Talvärde 1402

G1629 ἐκφοβέω (ekphobeo) skrämma
G4946 Συράκουσαι (Surakousai) Syrakusa
G5328 Φαραώ (Pharao) farao

Talvärde 1403

G3900 παράπτωμα (paraptoma) överträdelse

Talvärde 1404

G1125 γράφω (grapho) skriva
G1848 ἐξουθενέω (exoutheneo) förakta, förkasta, sakna förtroende för
G5237 ὑπερείδω (hupereido) ha överseende med

Talvärde 1405

G0190 ἀκολουθέω (akoloutheo) följa
G2192 ἔχω (echo) ha, vara, behöva
G5342 φέρω (phero) bära

Talvärde 1406

G4770 Στωϊκός (Stoikos) stoiker
G5190 Τυχικός (Tuchikos) Tychikus

Talvärde 1407

G3649 ὀλολύζω (ololuzo) klaga
G4654 σκοτίζω (skotizo) förmörka
G5138 τραχύς (trachus) ojämn

Talvärde 1408

G2059 ἑρμηνεύω (hermeneuo) översätta
G4800 συζάω (suzao) leva med
G4990 σωτήρ (soter) frälsare
G5419 φράζω (phrazo) förklara

Talvärde 1409

G0328 ἀναζώννυμι (anazonnumi) omgjorda, binda upp kläderna, ha tagit bort allt som hindrar
G2274 ἡττάω (hettao) besegra

Talvärde 1410

G0366 ἀνανήφω (ananepho) nyktra till

Talvärde 1411

G0617 ἀποκυλίω (apokulio) rulla bort,
G1813 ἐξαλείφω (exaleipho) utplåna, torka bort
G5454 φωλεός (pholeos) lya

Talvärde 1412

G0709 ἀριστάω (aristao) äta, beta, ha måltid
G1449 ἐγγράφω (eggrapho) skrivet
G1852 ἐξυπνίζω (exupnizo) att väcka
G1999 ἐπισύστασις (episustasis) sprida oro, överhopad
G3886 παραλύω (paraluo) vara förlamad
G5033 τάχιστα (tachista) med hast, så snart som möjligt

Talvärde 1413

G0398 ἀναφαίνω (anaphaino) uppenbaras synligt
G1718 ἐμφανίζω (emphanizo) framföra, uppenbara, framträda, meddela
G1969 ἐπιπλήσσω (epiplesso) tillrättavisa strängt
G2278 ἠχέω (echeo) ljudande
G4684 σπαταλάω (spatalao) leva i lyx, överdådigt, bara för sina egna behov
G5260 ὑποβάλλω (hupoballo) anställa, leja

Talvärde 1415

G0389 ἀναστενάζω (anastenazo) sucka djupt
G3320 μεσότοιχον (mesotoichon) skiljemur
G3325 μεστόω (mestoo) fulla
G3784 ὀφείλω (opheilo) skyldig att, förpliktad att, skyldig, bunden
G4385 προτείνω (proteino) sträcka ut

Talvärde 1416

G4848 συμπορεύομαι (sumporeuomai) gå med, ansluta sig till
G5118 τοσοῦτος (tosoutos) så stor

Talvärde 1417

G0851 ἀφαιρέω (aphaireo) ta ifrån, ta bort, hugga av
G2151 εὐσεβέω (eusebeo) tillbe, visa respekt

Talvärde 1418

G0875 ἀφρίζω (aphrizo) tugga fradga
G2153 εὐσεβῶς (eusebos) gudfruktig

Talvärde 1419

G4991 σωτηρία (soteria) frälsning

Talvärde 1420

G1308 διαφέρω (diaphero) värda mycket mer, mer värd, bära, utbreda, sprida, skiljer sig från
G1743 ἐνδυναμόω (endunamoo) större kraft, bli stark, kraft
G3356 μετριοπαθέω (metriopatheo) medkänsla
G5076 τετράρχης (tetrarches) landsfurste, tetrark
G5392 φιμόω (phimoo) vara tyst, svarslös
G5394 φλογίζω (phlogizo) tända eld på

Talvärde 1421

G0609 ἀποκόπτω (apokopto) hugga av
G0634 ἀποπίπτω (apopipto) föll
G5612 ὠρύομαι (oruomai) ryta

Talvärde 1422

G1329 διερμηνεύω (diermeneuo) uttyda, förklara, i översättning
G1369 διχάζω (dichazo) skilja åt, för i in i strid, för att söndra

Talvärde 1423

G1284 διαρρήσσω (diarrhesso) riva sönder, slita sönder

Talvärde 1424

G1659 ἐλευθερόω (eleutheroo) göra fri, befria
G3146 μαστιγόω (mastigoo) prygla hårt, prygla, gissla, piska, aga
G5351 φθείρω (phtheiro) fördärva

Talvärde 1425

G2866 κομψότερον (kompsoteron) bli bättre
G4741 στηρίζω (sterizo) fixera, sätta fast, etablera
G4798 συγχράομαι (sugchraomai) associera, ha att göra

Talvärde 1426

G1704 ἐμπεριπατέω (emperipateo) vandra bland
G1830 ἐξερευνάω (exereunao) forska efter
G4832 σύμμορφος (summorphos) formad

Talvärde 1427

G0812 ἀτακτέω (atakteo) uppföra sig oansvarigt
G0880 ἄφωνος (aphonos) stum, utan mening
G4754 στρατεύομαι (strateuomai) föra krig, vara soldat
G5506 χιλίαρχος (chiliarchos) överste

Talvärde 1428

G0814 ἀτάκτως (ataktos) leva oansvarigt

Talvärde 1429

G1110 γνωστός (gnostos) bekant, bekanta

Talvärde 1430

G0057 ἄγνωστος (agnostos) okänd
G1627 ἐκφέρω (ekphero) ta fram, bar bort, ta med
G1632 ἐκχέω (ekcheo, variation), ekchuno) rinner ut, spilla, spilla ut, rinna ut, utgjuta
G5088 τίκτω (tikto) föda
G5553 χρυσίον (chrusion) guld

Talvärde 1431

G4304 προμελετάω (promeletao) förhand, tänka på någon innan
G4640 σκιρτάω (skirtao) hoppa (av glädje)
G4813 συλάω (sulao) plundra, råna

Talvärde 1432

G5465 χαλάω (chalao) hissa ner

Talvärde 1433

G2654 καταναλίσκω (katanalisko) förtära

Talvärde 1434

G5354 φθονέω (phthoneo) avunda

Talvärde 1435

G3411 μισθωτός (misthotos) anställd, lejd

Talvärde 1436

G0665 ἀποτρέπω (apotrepo) vända sig bort från
G4531 σαλεύω (saleuo) vaja
G5231 ὑπεράνω (huperano) högt över, överordnad

Talvärde 1437

G2775 κεφαλαιόω (kephalaioo) skada huvudet

Talvärde 1438

G2852 κολαφίζω (kolaphizo) slå
G5371 Φιλήμων (Philemon) Filemon

Talvärde 1439

G0069 ἀγρυπνέω (agrupneo) vakta, vaka
G1311 διαφθείρω (diaphtheiro) förstöra, förgå, brytas ner
G4718 σταφυλή (staphule) vindruvor

Talvärde 1440

G5589 ψιχίον (psichion) smula

Talvärde 1442

G0441 ἀνθρωπάρεσκος (anthropareskos) inställsam, som är människor till behag
G0491 Ἀντιοχεύς (Antiocheus) från Antiokia
G2831 κλυδωνίζομαι (kludonizomai) kastas hit och dit

Talvärde 1443

G1651 ἐλέγχω (elegcho) avslöja, tillrättavisa, överbevisa
G4293 προκαταγγέλλω (prokataggello) förutsäga

Talvärde 1445

G2155 εὔσπλαγχνος (eusplagchnos) barmhärtig
G5278 ὑπομένω (hupomeno) stå fast, hålla ut

Talvärde 1446

G1918 ἐπιγαμβρεύω (epigambreuo) gifta sig

Talvärde 1447

G4984 σωματικός (somatikos) fysisk, kroppslig

Talvärde 1448

G0936 βασιλεύω (basileuo) regera
G5065 τεσσαρεσκαιδέκατος (tessareskaidekatos) fjortonde
G5233 ὑπερβαίνω (huperbaino) gå för långt
G5235 ὑπερβάλλω (huperballo) överväldiga, överstiga, överflöda

Talvärde 1450

G0486 ἀντιλοιδορέω (antiloidoreo) gav inte igen (med samma mynt)
G0828 Αὐγοῦστος (Augoustos) Augustus
G4383 πρόσωπον (prosopon) ansikte
G4448 πυρόω (puroo) brinna
G4510 ῥυπόω (rhupoo) att orena
G4517 ῥώννυμι (rhonnumi) farväl, allt gott!
G4776 συγκαθίζω (sugkathizo) sitta/sätta ner tillsammans

Talvärde 1451

G0628 ἀπολούω (apolouo) tvätta bort, tvättas ren
G0722 ἀροτριόω (arotrioo) ploga
G0878 ἄφρων (aphron) dåre, oförståndig
G3475 Μωσεύς (Moseus, Moses, Mouses) Mose
G4733 στερέωμα (stereoma) fasthet

Talvärde 1452

G3895 παραπίπτω (parapipto) vända sig bort, avfalla

Talvärde 1454

G1195 δεσμεύω (desmeuo) binda
G4863 συνάγω (sunago) samla

Talvärde 1455

G1802 Ἐνώχ (Enoch) Henok
G2469 Ἰσκαριώτης (Iskariotes) Iskariot

Talvärde 1456

G2014 ἐπιφαίνω (epiphaino) synas, lysa, skina, uppenbara
G5386 φιλόσοφος (philosophos) filosof

Talvärde 1457

G0399 ἀναφέρω (anaphero) bära fram offer, offra

Talvärde 1459

G4779 συγκαλέω (sugkaleo) samla, kalla samman
G4887 συνδέω (sundeo) bindas tillsammans med

Talvärde 1460

G0856 ἀφεδρών (aphedron) tömning
G1758 ἐνέχω (enecho) hysa agg, hata, angripa (med ord), tvinga
G1989 ἐπιστέλλω (epistello) skriva, skriva till
G2141 εὐπορέω (euporeo) efter förmåga
G4104 πιστόω (pistoo) vara övertygad
G4656 σκοτόω (skotoo) lägga i mörker
G5510 χιών (chion) snö

Talvärde 1461

G0623 Ἀπολλύων (Apolluon) Apollyon
G1543 ἑκατοντάρχης (hekatontarches, hekatontarchos) officer
G4515 Ῥωμαϊστί (Rhomaisti) latin
G5624 ὠφέλιμος (ophelimos) fördelaktigt

Talvärde 1462

G1340 διϊσχυρίζομαι (diischurizomai) bestämt bekräfta, försäkra
G3177 μεθερμηνεύω (methermeneuo) det betyder
G4822 συμβιβάζω (sumbibazo) bevisa, förstå
G5014 ταπείνωσις (tapeinosis) låg status, svaghet, förnedring
G5320 φανερῶς (phaneros) öppet

Talvärde 1463

G3421 μνημονεύω (mnemoneuo) komma ihåg, tänka på, nämna
G4335 προσευχή (proseuche) bön
G5492 χειμάζω (cheimazo) bli kastad av en storm

Talvärde 1464

G1847 ἐξουδενόω (exoudenoo) bli föraktad
G3718 ὀρθοτομέω (orthotomeo) rätt dela
G5051 τελειωτής (teleiotes) fullkomnare

Talvärde 1465

G2620 κατακαυχάομαι (katakauchaomai) förhäva sig, triumfera, skryta
G4045 περιπίπτω (peripipto) råka ut för, falla bland
G4864 συναγωγή (sunagoge) synagoga, församling
G5284 ὑποπλέω (hupopleo) segla under

Talvärde 1466

G5245 ὑπερνικάω (hupernikao) vara mer än segrare

Talvärde 1467

G0648 ἀποστεγάζω (apostegazo) ta bort
G1870 ἐπαισχύνομαι (epaischunomai) skämmas

Talvärde 1468

G4788 συγκλείω (sugkleio) fånga, fängsla
G4816 συλλέγω (sullego) samla in

Talvärde 1469

G4763 στρηνιάω (streniao) leva i lyx, leva i njutning
G4894 συνείδω (suneido) bli/vara medveten om, i samråd

Talvärde 1470

G1811 ἐξακολουθέω (exakoloutheo) följa
G2681 κατασκηνόω (kataskenoo) bo, vila

Talvärde 1471

G2742 καύσων (kauson) hetta, brännande hetta

Talvärde 1472

G0019 ἀγαθωσύνη (agathosune) godhet
G0042 ἁγιωσύνη (hagiosune) helighet, helgelse
G0872 ἀφοράω (aphorao) se, fästa blicken
G3878 παρακούω (parakouo) inte lyssna

Talvärde 1473

G2658 καταντάω (katantao) komma, nå

Talvärde 1474

G3182 μεθύσκω (methusko) bli berusad
G5274 ὑπολαμβάνω (hupolambano) anta

Talvärde 1475

G5045 τέκτων (tekton) hantverkare
G5275 ὑπολείπω (hupoleipo) lämna kvar
G5282 ὑπονοέω (huponoeo) förmoda, tro
G5409 φορέω (phoreo) bära, vara iklädd

Talvärde 1476

G1976 ἐπιῤῥάπτω (epirrhapto) sy
G4905 συνέρχομαι (sunerchomai) komma tillsammans

Talvärde 1477

G2139 εὐπερίστατος (euperistatos) som så lätt omsnärjer/ anfäktar
G4358 προσορμίζω (prosormizo) kasta ankar

Talvärde 1478

G4345 προσκληρόω (proskleroo) ansluta

Talvärde 1480

G4062 περιτρέπω (peritrepo) driva till vanvett
G4660 σκύλλω (skullo) besvära
G4732 στερεόω (stereoo) styrka

Talvärde 1483

G4282 προετοιμάζω (proetoimazo) förbereda

Talvärde 1484

G3645 ὀλοθρεύω (olothreuo) fördärva

Talvärde 1485

G0384 ἀνασκευάζω (anaskeuazo) oroat, skakat om
G1977 ἐπιῤῥίπτω (epirrhipto) kasta
G2377 θυρωρός (thuroros) portvakt
G2477 ἱστορέω (historeo) lära känna
G2975 λαγχάνω (lagchano) fått, kasta lott, lottning
G3114 μακροθυμέω (makrothumeo) tålmodig, vänta tåligt, tålig
G5285 ὑποπνέω (hupopneo) blåsa underifrån, blåsa milt

Talvärde 1486

G0568 ἀπέχω (apecho) har, vara, ta emot, fått ut
G0849 αὐτόχειρ (autocheir) med egna händer
G2082 ἐσώτερος (esoteros) inre
G3116 μακροθυμώς (makrothumos) med tålamod

Talvärde 1488

G0873 ἀφορίζω (aphorizo) skilja
G4449 πυῤῥάζω (purrhazo) vara röd
G4787 συγκινέω (sugkineo) jaga upp, uppvigla

Talvärde 1489

G1127 γρηγορεύω (gregoreuo) vaka, vakna
G4692 σπεύδω (speudo) skynda
G5440 φυλακτήριον (phulakterion) bönerem

Talvärde 1490

G1872 ἐπακολουθέω (epakoloutheo) åtfölja, komma först efteråt
G1907 ἐπέχω (epecho) märka, se uppmärksamt på, stanna, hålla fast vid, ge akt på
G4917 συνθλάω (sunthlao) krossa
G5203 ὑδρωπικός (hudropikos) ödem, vattensjuk
G5340 φειδομένως (pheidomenos) skonsam

Talvärde 1491

G0466 ἀνταναπληρόω (antanapleroo) uppfyller
G2741 καυσόω (kausoo) brinnande hetta

Talvärde 1492

G0526 ἀπαλλοτριόω (apallotrioo) vara utestängd, vara främmande för
G1020 βραδυπλοέω (braduploeo) segla långsamt

Talvärde 1493

G1737 ἐνδιδύσκω (endidusko) klädd i
G1990 ἐπιστήμων (epistemon) förståndig
G2418 ἱερουργέω (hierourgeo) vara i helig prästtjänst

Talvärde 1495

G4826 Συμεών (Sumeon) Symeon
G4866 συναθλέω (sunathleo) kämpa med, kämpa för
G5555 χρυσόλιθος (chrusolithos) krysolit

Talvärde 1496

G4814 συλλαλέω (sullaleo) samtala med

Talvärde 1497

G2684 κατασκοπέω (kataskopeo) spionera

Talvärde 1498

G4871 συναλίζω (sunalizo) vara tillsammans med

Talvärde 1499

G1924 ἐπιγράφω (epigrapho) skriva, överskrift, inskrift

Talvärde 1500

G2018 ἐπιφέρω (epiphero) som tar, uttala över
G2022 ἐπιχέω (epicheo) hällde, göt
G2692 καταστροφή (katastrophe) bryta ner, fördärva
G4410 πρωτοκαθεδρία (protokathedria) främst plats
G4951 σύρω (suro) släpa, dra med sig

Talvärde 1501

G0757 ἄρχω (archo) regera
G4918 συνθλίβω (sunthlibo) tränga
G4942 συνυποκρίνομαι (sunupokrinomai) förställa sig med
G5021 τάσσω (tasso) bestämma, sätta iordning
G5520 χολάω (cholao) rasande, ursinnig
G5531 χράω (chrao) låna
G5561 χώρα (chora) land

Talvärde 1502

G3837 πανταχοῦ (pantachou) överallt

Talvärde 1503

G1890 ἐπαφρίζω (epaphrizo) skummar
G4819 συμβαίνω (sumbaino) hända
G4820 συμβάλλω (sumballo) begrunda, överlägga, diskutera, gå i krig

Talvärde 1504

G0183 ἀκατάσχετος (akataschetos) ostyrig
G1419 δυσβάστακτος (dusbastaktos) svår att bära
G4774 συγγνώμη (suggnome) råd

Talvärde 1505

G3791 ὀχλέω (ochleo) plåga, anfäkta
G4203 πορνεύω (porneuo) begå sexuell omoral, begå äktenskapsbrott
G4290 προθύμως (prothumos) hängivet
G5253 ὑπερῷον (huperoon) övervåning
G5494 χειμών (cheimon) vinter, dåligt väder

Talvärde 1506

G1522 εἰσακούω (eisakouo) bli hörd, bli lyssnad på
G1642 ἐλαττόω (elattoo) lite lägre, bli mindre
G2757 κενοφωνία (kenophonia) tomt prat
G5559 χρώς (chros) hud
G5560 χωλός (cholos) lam

Talvärde 1507

G1026 βρέχω (brecho) regn, tvätta
G4719 στάχυς (stachus) ax
G4720 Στάχυς (Stachus) Stachys
G4761 στρεβλόω (strebloo) förvränga
G4956 συστατικός (sustatikos) rekommendations-

Talvärde 1508

G1827 ἐξελέγχω (exelegcho) övertyga, ställa till svars
G2662 καταπατέω (katapateo) trampa ner
G4969 σφάζω (sphazo) slakta, mörda

Talvärde 1509

G5498 χειρόγραφον (cheirographon) brev

Talvärde 1510

G5548 χρίω (chrio) smörja

Talvärde 1511

G0637 ἀποπλύνω (apopluno) torkade av
G1596 ἑκουσίως (hekousios) med berått mod, medvetet, frivilligt
G5463 χαίρω (chairo) glädja sig

Talvärde 1513

G5472 χαλκηδών (chalkedon) kalcedon

Talvärde 1515

G1372 διψάω (dipsao) törst
G4801 συζεύγνυμι (suzeugnumi) foga samman
G5535 χρῄζω (chrezo) behöva

Talvärde 1516

G0649 ἀποστέλλω (apostello) sända, utsända, skicka, skicka iväg, skicka ut
G1299 διατάσσω (diatasso) föreskrift, förordnat, bestämt
G5565 χωρίς (choris) utan

Talvärde 1518

G1472 ἐγχρίω (egchrio) smörja
G2501 Ἰωσήφ (Ioseph) Josef

Talvärde 1520

G1991 ἐπιστηρίζω (episterizo) stärka
G4298 προκόπτω (prokopto) växa, länge, ha framgång, fortsätta

Talvärde 1521

G1285 διασαφέω (diasapheo) förklara, berätta, uttyda
G3429 μοιχάω (moichao) orsaka äktenskapsbrott
G4232 πραιτώριον (praitorion) residens, pretoriet
G5335 φάσκω (phasko) påstå

Talvärde 1522

G1993 ἐπιστομίζω (epistomizo) tysta munnen

Talvärde 1524

G0607 ἀποκεφαλίζω (apokephalizo) halshugga

Talvärde 1525

G2410 Ἱεριχώ (Hiericho) Jeriko
G5426 φρονέω (phroneo) tänka
G5572 ψευδοδιδάσκαλος (pseudodidaskalos) falsk lärare

Talvärde 1526

G5319 φανερόω (phaneroo) offentliggöra

Talvärde 1528

G2935 κτήτωρ (ktetor) ägare

Talvärde 1530

G1423 δυσκόλως (duskolos) svårt
G1608 ἐκπορνεύω (ekporneuo) kasta sig ut i otukt
G2313 θεομαχέω (theomacheo) kämpa mot Gud

Talvärde 1531

G4181 πολυμερῶς (polumeros) många olika

Talvärde 1535

G2147 εὑρίσκω (heurisko) finna, befinnas vara
G2343 θησαυρίζω (thesaurizo) samla, samla skatter
G4033 περικυκλόω (perikukloo) omringa
G4834 συμπαθέω (sumpatheo) känna medlidande, sympatisera
G4879 συναπάγω (sunapago) drag ner

Talvärde 1537

G3172 μεγαλωσύνη (megalosune) Majestätet, majestät

Talvärde 1538

G0806 ἀσφαλῶς (asphalos) med säkerhet, noga
G4992 σωτήριον (soterion) frälsning

Talvärde 1539

G2675 καταρτίζω (katartizo) upprätta, fullborda, återställa, laga, bereda, göra i ordning
G5417 φραγελλόω (phragelloo) att piska

Talvärde 1540

G5127 τούτου (toutou) dess

Talvärde 1541

G0641 ἀποῤῥίπτω (aporrhipto) kasta sig i
G4257 προακούω (proakouo) höra före

Talvärde 1543

G4258 προαμαρτάνω (proamartano) synda tidigare
G4644 σκληροτράχηλος (sklerotrachelos) hårdnackad, envis

Talvärde 1545

G2653 καταναθεματίζω (katanathematizo) förbanna
G5587 ψιθυρισμός (psithurismos) skvaller, viskning

Talvärde 1546

G5128 τούτους (toutous) dessa, dem, sådan

Talvärde 1548

G5081 τηλαυγῶς (telaugos) tydligt, klart

Talvärde 1549

G0805 ἀσφαλίζω (asphalizo) säkras, försegla spänna fast
G1842 ἐξολοθρεύω (exolothreuo) bli utrotad
G1996 ἐπισυνάγω (episunago) samla ihop

Talvärde 1550

G4792 συγκομίζω (sugkomizo) bära

Talvärde 1551

G0758 ἄρχων (archon) regent, furste
G3493 Ναχώρ (Nachor) Nachor

Talvärde 1552

G2647 καταλύω (kataluo) upphäva, riva ner, slå ner, husrum, gäst
G4024 περιζώννυμι (perizonnumi) fästa upp

Talvärde 1553

G1101 γλωσσόκομον (glossokomon) penningpung, kassa
G1687 ἐμβατεύω (embateuo) helt gå upp i
G1850 ἐξουσιάζω (exousiazo) bestämma, få makt över, ha makt

Talvärde 1554

G4815 συλλαμβάνω (sullambano) ta, hjälpas åt tillsammans, tillfångata, bli befruktad

Talvärde 1555

G0583 ἀπογράφω (apographo) registrera
G2085 ἑτεροδιδασκαλέω (heterodidaskaleo) förkunna falsk lära, annan lära
G4924 συνοικέω (sunoikeo) leva med

Talvärde 1556

G0667 ἀποφέρω (apophero) föras bort, fördela, överlämna

Talvärde 1557

G4986 Σώπατρος (Sopatros) Sopater

Talvärde 1560

G1414 δυνατέω (dunateo) vara stark
G1776 ἐνοχλέω (enochleo) plåga, skada
G1824 ἐξαυτῆς / εξ αυτης (exautes) genast, just då, snarast
G1997 ἐπισυναγωγή (episunagoge) ihopsamlade, sammankomst

Talvärde 1561

G0101 ἀδυνατέω (adunateo) vara omöjligt
G0650 ἀποστερέω (apostereo) roffa åt sig, bedra, undanhålla, undandra
G0871 ἀφομοιόω (aphomoioo) likställa, är lik
G1641 ἐλαττονέω (elattoneo) lida brist
G3947 παροξύνω (paroxuno) bli upprörd
G4868 συναίρω (sunairo) redovisa
G5277 ὑπολιμπάνω (hupolimpano) efterlämna
G5567 ψάλλω (psallo) lovsjunga

Talvärde 1562

G4321 προσαναλίσκω (prosanalisko) spendera
G4704 σπουδάζω (spoudazo) göra allt man kan, skynda sig

Talvärde 1563

G1023 βραχίων (brachion) arm
G3100 μαθητεύω (matheteuo) undervisa, göra lärjungar, bli lärjunge,
G4903 συνεργέω (sunergeo) arbeta tillsammans

Talvärde 1565

G4872 συναναβαίνω (sunanabaino) följa med upp
G5501 χείρων (cheiron) värre

Talvärde 1566

G4319 προσαιτέω (prosaiteo) tigga

Talvärde 1567

G5063 τεσσαρακονταετής (tessarakontaetes) fyrtio år

Talvärde 1570

G0831 αὐθεντέω (authenteo) råda över, göra sig till herre över
G3779 οὕτω (houto, or (before a vowel) , houtos) så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt

Talvärde 1571

G4709 σπουδαίως (spoudaios) ivrigt, ordentligt

Talvärde 1572

G2589 καρδιογνώστης (kardiognostes) som känner allas hjärtan

Talvärde 1573

G2420 ἱερωσύνη (hierosune) prästtjänst
G4891 συνεγείρω (sunegeiro) uppväcka med

Talvärde 1576

G4336 προσεύχομαι (proseuchomai) be
G5430 φρονίμως (phronimos) finurligt
G5566 χῶρος (choros) nordväst

Talvärde 1577

G0732 ἄῤῥωστος (arrhostos) sjuka
G0808 ἀσχημοσύνη (aschemosune) skamliga, skam
G2656 κατανεύω (kataneuo) vinka

Talvärde 1579

G2626 κατακλύζω (katakluzo) översvämning
G2739 καυματίζω (kaumatizo) förbränna

Talvärde 1580

G3445 μορφόω (morphoo) ta gestalt, forma
G4429 πτύω (ptuo) spotta
G4844 συμπίνω (sumpino) dricka med

Talvärde 1581

G0945 βαττολογέω (battologeo) rabbla tomma ord, hopa tomma ord
G1821 ἐξαποστέλλω (exapostello) skicka bort, skicka, sända till

Talvärde 1582

G3960 πατάσσω (patasso) slå
G4682 σπαράσσω (sparasso) slita i, rycka i

Talvärde 1583

G2644 καταλλάσσω (katallasso) försona
G4793 συγκρίνω (sugkrino) jämföra, sammanställa
G4846 συμπνίγω (sumpnigo) kväva

Talvärde 1584

G0643 ἀποσκευάζω (aposkeuazo) göra sig i ordning

Talvärde 1585

G2909 κρείττων (kreitton) bättre
G5123 τουτέστι (toutesti) det är

Talvärde 1586

G0429 ἀνευρίσκω (aneurisko) fann
G0889 ἀχρειόω (achreioo) fördärva
G0987 βλασφημέω (blasphemeo) häda, smäda
G1621 ἐκτινάσσω (ektinasso) skaka av
G3877 παρακολουθέω (parakoloutheo) troget följa
G3930 παρέχω (parecho) besvära, oroa, skaffa åt, ge, bli
G5524 χορηγέω (choregeo) ge

Talvärde 1587

G1201 δεσμωτήριον (desmoterion) fängelse
G3901 παραῤῥυέω (pararrhueo) driva bort, gå förlorad
G3911 παραφέρω (paraphero) ta bort
G4679 σοφίζω (sophizo) ge vishet

Talvärde 1588

G0130 αἱματεκχυσία (haimatekchusia) blodutgjutelse
G1421 δυσερμήνευτος (dusermeneutos) svårt att förklara

Talvärde 1590

G4322 προσαναπληρόω (prosanapleroo) förse

Talvärde 1591

G5363 φιλανθρωπία (philanthropia) vänlighet, generositet

Talvärde 1592

G2629 κατακόπτω (katakopto) sarga, skada
G2667 καταπίπτω (katapipto) falla
G4243 πρεσβεύω (presbeuo) vara ambassadör
G4888 συνδοξάζω (sundoxazo) bli förhärligad tillsammans
G5544 χρηστότης (chrestotes) godhet

Talvärde 1596

G0621 ἀπολείχω (apoleicho) slicka
G2004 ἐπιτάσσω (epitasso) befalla
G4146 πλουσίως (plousios) rikligen
G4451 πύρωσις (purosis) eldprov

Talvärde 1598

G5497 χειραγωγός (cheiragogos) någon som håller i handen och leder

Talvärde 1599

G0843 αὐτοκατάκριτος (autokatakritos) dömd

Talvärde 1600

G2955 κύπτω (kupto) böja sig
G4023 περιέχω (periecho) vara förundrad
G4064 περιφέρω (periphero) bära runt

Talvärde 1601

G0741 ἀρτύω (artuo) krydda, få det salt
G2135 εὐνοῦχος (eunouchos) eunuck

Talvärde 1602

G2737 κατώτερος (katoteros) lägre
G5015 ταράσσω (tarasso) vara upprörd, göra någon upprörd
G5224 ὑπάρχοντα (huparchonta) äga gods, ha egendom

Talvärde 1603

G2664 καταπαύω (katapauo) lugna, vila

Talvärde 1604

G5166 τρυγάω (trugao) skörda

Talvärde 1605

G1609 ἐκπτύω (ekptuo) avsky, spotta ut
G2025 ἐπιχρίω (epichrio) smörja
G4438 πυκτέω (pukteuo) boxas
G4926 συνομιλέω (sunomileo) samtala med

Talvärde 1606

G5515 χλωρός (chloros) grön

Talvärde 1607

G0790 ἀστατέω (astateo) vandra omkring utan fast bostad
G3337 μεταλλάσσω (metallasso) byta ut
G4669 σμυρνίζω (smurnizo) blanda med myrra

Talvärde 1608

G4645 σκληρύνω (skleruno) förhärda

Talvärde 1609

G4777 συγκακοπαθέω (sugkakopatheo) ta del i lidande

Talvärde 1610

G3980 πειθαρχέω (peitharcheo) lyda
G4399 προφθάνω (prophthano) förekomma
G5182 τυρβάζω (turbazo) stressa, oroa

Talvärde 1611

G0488 ἀντιμετρέω (antimetreo) mäta upp (åt er, återgälda)

Talvärde 1615

G2021 ἐπιχειρέω (epicheireo) företa sig, försöka
G3903 παρασκευάζω (paraskeuazo) förbereda
G4216 ποταμοφόρητος (potamophoretos) bortsvept av en flod

Talvärde 1616

G2682 κατασκήνωσις (kataskenosis) bo

Talvärde 1617

G1298 διαταράσσω (diatarasso) förskräckt
G4977 σχίζω (schizo) delas, spricka, brista

Talvärde 1619

G0642 ἀπορφανίζω (aporphanizo) åtskilja
G3054 λογομαχέω (logomacheo) strida om ord
G5583 ψεύστης (pseustes) lögnare

Talvärde 1620

G1533 εἰσφέρω (eisphero) föra in
G2416 ἱεροσυλέω (hierosuleo) plundrar templen
G4184 πολύσπλαγχνος (polusplagchnos) nådefull

Talvärde 1621

G2407 ἱερατεύω (hierateuo) göra prästerlig tjänst
G4411 πρωτοκλισία (protoklisia) hedersplats
G4972 σφραγίζω (sphragizo) försegla

Talvärde 1623

G2109 εὐεργετέω (euergeteo) göra gott

Talvärde 1625

G1716 ἐμπτύω (emptuo) spotta på, spotta

Talvärde 1626

G0443 ἀνθρωποκτόνος (anthropoktonos) mördare, en som mördar människor

Talvärde 1627

G1613 ἐκταράσσω (ektarasso) störa ordningen
G2169 εὐχαριστία (eucharistia) tacksägelse, tacksamhet

Talvärde 1628

G5250 ὑπερπλεονάζω (huperpleonazo) ge överväldigande överflöd

Talvärde 1630

G3675 ὁμόφρων (homophron) enighet
G5564 χωρίον (chorion) plats

Talvärde 1631

G0496 ἀντιπίπτω (antipipto) stå emot, falla emot, sträva emot
G2159 εὐτόνως (eutonos) häftig, kraftigt, med kraft
G2572 καλύπτω (kalupto) täcka, dölja
G2997 λάσχω (lascho) brast sönder

Talvärde 1632

G2603 καταβραβεύω (katabrabeuo) ta segerkransen ifrån
G5221 ὑπαντάω (hupantao) möta, konfrontera

Talvärde 1634

G1377 διώκω (dioko) förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse
G3616 οἰκοδεσποτέω (oikodespoteo) sköta hemmet

Talvärde 1635

G5068 τετράγωνος (tetragonos) fyrkant

Talvärde 1636

G3000 λατρεύω (latreuo) tjäna, dyrka, tillbe

Talvärde 1637

G5549 χρονίζω (chronizo) dröja

Talvärde 1639

G2670 καταποντίζω (katapontizo) sjunka, drunkna
G3560 νουθετέω (noutheteo) varna
G4884 συναρπάζω (sunarpazo) fånga, hålla i sitt grepp

Talvärde 1640

G4300 προκυρόω (prokuroo) bekräfta på förhand

Talvärde 1641

G0948 βδελύσσω (bdelusso) avsky

Talvärde 1642

G4809 συκομωραία (sukomoraia) mullbärsfikonträd
G4865 συναγωνίζομαι (sunagonizomai) kämpa tillsammans med

Talvärde 1643

G2341 θηριομαχέω (theriomacheo) kämpa mot vilddjur

Talvärde 1645

G3914 παραχειμάζω (paracheimazo) övervintra, vinter
G4842 συμπέμπω (sumpempo) skicka med

Talvärde 1647

G0500 ἀντίχριστος (antichristos) Antikrist
G2743 καυτηριάζω (kauteriazo) brännmärkt
G4867 συναθροίζω (sunathroizo) församla

Talvärde 1650

G3572 νύσσω (nusso) sticka upp, genomborra
G3921 παρεισδύνω (pareisduno) smyga sig in

Talvärde 1652

G0352 ἀνακύπτω (anakupto) resa sig upp

Talvärde 1653

G1316 διαχωρίζομαι (diachorizomai) skiljas från
G5167 τρυγών (trugon) turturduva

Talvärde 1654

G3672 ὁμολογουμένως (homologoumenos) erkänt (utan kontrovers)
G4270 προγράφω (prographo) skriva förut

Talvärde 1655

G4393 προφέρω (prophero) bära fram

Talvärde 1659

G1559 ἐκδιώκω (ekdioko) driva bort
G2114 εὐθυμέω (euthumeo) fatta mod, vara glad
G5324 φαντάζω (phantazo) se en syn

Talvärde 1661

G4115 πλατύνω (platuno) bredda

Talvärde 1664

G2116 εὐθύνω (euthuno) jämna, göra rak
G3580 ξενοδοχέω (xenodocheo) gästfrihet
G5605 ὠδίνω (odino) känna födslovånda

Talvärde 1666

G4378 πρόσχυσις (proschusis) stänka, stryka
G5070 τετρακισχίλιοι (tetrakischilioi) fyra tusen

Talvärde 1667

G2705 καταφιλέω (kataphileo) kyss

Talvärde 1670

G5596 ψωμίον (psomion) brödstycke

Talvärde 1671

G5270 ὑποκάτω (hupokato) under

Talvärde 1672

G5020 ταρταρόω (tartaroo) kasta i avgrunden
G5321 φανέρωσις (phanerosis) manifestation, uppenbarelse

Talvärde 1674

G1779 ἐνταφιάζω (entaphiazo) begrava
G4906 συνεσθίω (sunesthio) äta med

Talvärde 1678

G4837 συμπαρακαλέω (sumparakaleo) bli uppmuntrade tillsammans

Talvärde 1679

G1856 ἐξωθέω (exotheo, exotho) driva undan
G4791 συγκοινωνός (sugkoinonos) deltagare

Talvärde 1680

G4426 πτύρω (pturo) skrämma
G4971 σφοδρῶς (sphodros) våldsamt, hårt

Talvärde 1681

G2023 ἐπιχορηγέω (epichoregeo) ge, utrusta med, ge näring, ge växtkraft, förse
G3958 πάσχω (pascho, patho, pentho, used, tenses) utstå lidande

Talvärde 1683

G0343 ἀνακαλύπτω (anakalupto) avtäcka, ta bort

Talvärde 1684

G0656 ἀποσυνάγωγος (aposunagogos) uteslutas ur synagogan, uteslutas ur gemenskapen

Talvärde 1685

G3456 μυκτηρίζω (mukterizo) lura
G4147 πλουτέω (plouteo) vara rik
G4659 σκυθρωπός (skuthropos) dyster, bedrövad

Talvärde 1686

G0597 ἀποθησαυρίζω (apothesaurizo) samla ihop
G5310 ὕψιστος (hupsistos) i höjden, den högste

Talvärde 1687

G2687 καταστέλλω (katastello) lugna, lugn

Talvärde 1688

G5178 τυμπανίζω (tumpanizo) tortera

Talvärde 1689

G2173 εὔχρηστος (euchrestos) vara till god hjälp, användbar

Talvärde 1691

G4897 συνεισέρχομαι (suneiserchomai) gå in med
G5114 τομώτερος (tomoteros) skarpare, vassare

Talvärde 1692

G2170 εὐχάριστος (eucharistos) tacksam

Talvärde 1693

G0161 αἰχμαλωσία (aichmalosia) fångenskap

Talvärde 1695

G2086 ἑτεροζυγέω (heterozugeo) gå i ok tillsammans med

Talvärde 1696

G2615 καταδουλόω (katadouloo) förslava, trälbinda
G4939 σύντροφος (suntrophos) uppfostrad med, barndomsvän

Talvärde 1697

G1647 ἐλαχιστότερος (elachistoteros) allra minst
G4148 πλουτίζω (ploutizo) bli rik, göra rik

Talvärde 1698

G5256 ὑπηρετέω (hupereteo) tjäna

Talvärde 1699

G0809 ἀσχήμων (askemon) blygs för

Talvärde 1700

G2928 κρύπτω (krupto) gömma, gömd dölja, dold
G3084 λυτρόω (lutroo) frälsa, friköpa
G5453 φύω (phuo) växa upp

Talvärde 1705

G1795 ἐντυπόω (entupoo) inrista
G5142 τρέφω (trepho) mata, ge att äta

Talvärde 1707

G1011 βουλεύω (bouleuo) överlägga, bestämma, besluta
G3912 παραφρονέω (paraphroneo) vara som en galning

Talvärde 1708

G1470 ἐγκρύπτω (ekgrupto) gömma, blanda in
G4980 σχολάζω (scholazo) tom, ostört, fri (från arbete)
G5343 φεύγω (pheugo) fly
G5590 ψυχή (psuche) själ

Talvärde 1709

G1398 δουλεύω (douleuo) tjäna, bli slav

Talvärde 1710

G1592 ἐκμυκτηρίζω (ekmukterizo) håna
G4351 προσκυλίω (proskulio) rulla

Talvärde 1712

G0660 ἀποτινάσσω (apotinasso) skaka av
G4153 πνευματικῶς (pneumatikos) andligt
G5030 ταχέως (tacheos) skynda

Talvärde 1713

G1120 γονυπετέω (gonupeteo) knäböja för

Talvärde 1715

G2221 ζωγρέω (zogreo) fånga, fånga levande, tillfångata
G4453 πωλέω (poleo) sälja

Talvärde 1716

G1090 γεωργέω (georgeo) odla, bruka

Talvärde 1717

G4839 συμπαραμένω (sumparameno) fortsätta, vara kvar med