Blogg | 2021-04-15 | Kärnbibeln

Det finns ingen slump eller tillfällighet

bloggimage

Det hebreiska språket i bibeln är ett ganska väl avgränsat språk. Totalt finns det ungefär 8 000 olika ord. Drygt tusen av dessa ord är vanliga och förekommer ofta, medan andra ord inte används lika frekvent. Ungefär 400 ord förekommer bara en enda gång i hela GT.

Ett ord som aldrig finns i GT är ordet för ”slump” eller ”tillfällighet”. Att bibelhebreiskan inte har ett sådant ord över huvud taget är också ett budskap.

Gud är ordningens Gud och när han får råda sker ingenting av en slump eller tillfällighet. Allt har sin funktion och finns där med ett syfte eller en mening.

Det var ur kaos som Gud skapade världen och in i minsta detalj lät han allting vara ordnat och reglerat så att varje detalj i skapelsen har sin mening, sin funktion och sitt syfte. Därför sker heller ingenting av allt det som händer utan anledning. I Guds värld saknas helt enkelt allt det som kan tillskrivas slumpen eller tillfälligheterna! Det existerar inte. Därför behöver bibelhebreiskan heller inget ord för att beskriva något sådant.
Mer från bloggen


Lyssna på Markusevangeliet!

av Kärnbibeln |
Nu finns Markusevangeliet som ljudbibel i appen! Vi är så tacksamma till Cherstin Lindberg som under våren har börjat läsa in Kärnbibeln. Den inlästa texten har med en del av parenteserna (med grekiska ordens betydelse), däremot är inga...

Bibelhebreiskan – ett tidlöst språk!

av Kärnbibeln |
I svenskan, och alla andra språk, används tempus. Vi använder begrepp som perfekt, presens och futurum. Det gör att vi kan veta om vi talar om det som redan har hänt, det som händer just nu eller det som ska hända i framtiden. Detta sätt att...

Intervju i Himlen TV7

av Kärnbibeln |
Här kan du se intervjun med Världen idags Sara Andersson i serien Närbild. Klicka här för att se avsnittet i Play-arkivet.