Blogg | 2021-04-15 | Kärnbibeln

Det finns ingen slump eller tillfällighet

bloggimage

Det hebreiska språket i bibeln är ett ganska väl avgränsat språk. Totalt finns det ungefär 8 000 olika ord. Drygt tusen av dessa ord är vanliga och förekommer ofta, medan andra ord inte används lika frekvent. Ungefär 400 ord förekommer bara en enda gång i hela GT.

Ett ord som aldrig finns i GT är ordet för ”slump” eller ”tillfällighet”. Att bibelhebreiskan inte har ett sådant ord över huvud taget är också ett budskap.

Gud är ordningens Gud och när han får råda sker ingenting av en slump eller tillfällighet. Allt har sin funktion och finns där med ett syfte eller en mening.

Det var ur kaos som Gud skapade världen och in i minsta detalj lät han allting vara ordnat och reglerat så att varje detalj i skapelsen har sin mening, sin funktion och sitt syfte. Därför sker heller ingenting av allt det som händer utan anledning. I Guds värld saknas helt enkelt allt det som kan tillskrivas slumpen eller tillfälligheterna! Det existerar inte. Därför behöver bibelhebreiskan heller inget ord för att beskriva något sådant.
Mer från bloggen


Bibelläsningsplan i judisk tradition

av Kärnbibeln |
Judarna har haft en lång tradition av att läsa sin Bibel regelbundet. Det anses att prästen Esra är den som lade grunden till den tradition som finns än idag där man läser Torah (de fem Moseböckerna) varje år. Uppdelningen är gjord i ett...

NYHET – Bibelkalendern 2022

av Kärnbibeln |
Bibelkalendern är tänkt att vara en användbar hängkalender med extra plats för egna anteckningar varje dag och även utrymme att skriva noteringar i högerkolumnen. Varje månad har en bild och bibelvers. Kalendern har också med kyrkoåret (med...

Hashtags – standard för bibelverser

av Kärnbibeln |
Hashtags är ett sätt att sortera inlägg på sociala medier efter olika ämnen. Det började på twitter men används på de flesta sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, osv.De skrivs med tecknet "#" följt av ett...