Människans bilologiska maxålder – 120 år

I Första Mosebok 6:3 ger Gud en maxgräns för människan – deras tid ska vara 120 år. På 1800-talet började forskare upptäcka och beskriva celldelning i växter och djur. Länge trodde man att cellerna kunde dela sig i all oändlighet, dock upptäckte den amerikanske mikrobiologen Leonard Hayflick på 1960-talet att mänskliga celler slutade dela sig efter 40-60 delningar. Denna gräns...

Rättfärdighet: Tsadik – Tsedaka

Roten צדק – tsadak på hebreiska har som central betydelse att vara rättfärdig eller utöva rättfärdighet. Ett närbesläktat ord på samma rot är tsedaka som ofta översätts med allmosa, men mer korrekt som en frivillig gåva. Att ge tsedaka är något som i princip alla religiösa judar gör i någon form, inte bara de ortodoxa utan även de konservativa och andra religiösa...

Ord som är i plural i hebreiskan!

Det finns flera ord som ofta eller alltid förekommer i plural i GT. Bland dessa finns: חיים – evigt liv שמים – himlarna ירושלים – Jerusalem מים – livgivande vatten פנים – Guds närvaro רחמים – oändlig nåd, barmhärtighet, kärlek אלוהים – treenig Gud Alla dessa ord pekar tillsammans bortom detta livets...

Intervju om Kärnbibeln

Samtal med Lennart Fjell i Elimkyrkan Åmål om Kärnbibeln och hur arbetet började. Klicka här för att se avsnittet        

Följ Kärnbibeln på Instagram!

Nu finns dagens Kärnbibeln på Instagram. Varje dag lägger vi ut dagens bibelord med Kärnbibelns översättning. Följ oss på Instagram och få ett uppmuntrande Bibelord varje dag. Dela gärna i ditt flöde, ett lätt sätt att dela din tro med andra. Bilderna är fria att använda så vill du dela på din sida eller din församlings sida går det bra. Bibelorden är ofta samma som dagens vers...

Rent bokstavligt står sanningen stadigt och lögnen vacklar!

Det hebreiska språket är så rikt och har så många detaljer som förstärker texten. Rent bokstavligt står grundtextens ord för sanning stadigt på två fötter, medan ordet för lögn vacklar på ett ben.     Sanning Det hebreiska ordet för sanning är "emet" och består av tre bokstäver som läses från höger till vänster: Alef, Mem och Tav. Alef inleder även det...

Var William Shakespeare med och översatte bibeln?

Det spekuleras i om William Shakespeare har haft ett finger med i arbetet med de poetiska texterna i den engelska översättningen King James från 1611. Han nämns inte bland de närmare femtio personer i bibelkommissionens kommitté, men fanns i den engelska kungens tjänst under de sju år som det tog att göra översättningen. I den 46:e Psalmen är det 46:e ordet från början...

Föreläsning om Kärnbibeln på Töcksfors Bibliotek

Här nedan kan du se inspelningen från föreläsningen om Svenska Kärnbibeln på Töcksfors Bibliotek från torsdagen 12/3 2020. I den 45 minuter långa presentationen berättar Jonas om hur arbetet startade och tar några exempel från översättningen. Upplägg: 1) Kort presentation 2) Om Bibelöversättning och några exempel 3) Frågestund Klippet ger en bra introduktion till...

Daniels bok

Nu finns Daniels bok i en första provversion på nätet. Boken inleds med att Daniel tillfångatas och förs till Babylon som tonåring 605 f.Kr. Han utsätts för en massiv påverkan av den babyloniska kulturen, men behåller sin tro på den levande Guden. Huvudtemat är att Gud har kontroll över världshistorien och hur en troende kan leva efter Guds vilja i en orättfärdig värld. Läs...

Innehållsförteckning som hänger med!

Vi vill göra det lätt och roligt att läsa Bibeln. Till varje Bibelbok finns en introduktion och bibeltexten är rikt illustrerad med bilder och kartor. Alla bibelns platser är länkade till den integrerade bibelatlasen och referenser till andra passager är klickbara. Läser man på en dator eller läsplatta visas även innehållsförteckningen till i en kolumn till höger. På mobiler med...

Apple godkänner inte app – trots atlasfunktioner

För ett år sedan godkände Apple inte den första versionen av Kärnbibelns app. Ett nytt försök gjordes i 28 januari 2019 med nya atlasfunktioner inbyggda. Vi hoppades att de nya funktionerna som använder Apples egna bibliotek för kartor skulle gjort att appen var tillräckligt unik, något Apple granskaren inte tycker är fallet. Appen är för lik en vanlig hemsida och måste ha mer...

Nya dokument i Dödahavsrullarna!

Med hjälp av ny teknik från NASA kan man få fram dolda bokstäver och text från gamla fragment som sparats från Dödahavsfynden. Det verkar som man hittat ett hittills okänt manuskript, samt nya avsnitt från Tredje och femte Moseboken. Allt detta tillkännagavs under en konferens i Jerusalem i tisdags (2018-05-01).     Avancerad bildteknik ger nytt liv åt gamla...

Påskbetraktelse

I Predikaren 7:9 står det att ”Slutet är bättre än början, tålamod bättre än högmod”. Det svåra är inte att börja med något, utan att ha tålamod att avsluta det. Behöver jag nämna om träningen som vi skulle börja med efter jul, eller det där påbörjade byggprojektet … Det finns ändå något hoppfullt i påståendet att slutet är bättre än dess början. Även om...

Ordet ”och” i listor

I bibelns språk (hebreiska och grekiska) har man inte samma möjligheter för layout som vi har idag. Vi kan använda fetstil, göra punktlistor osv i en text. Det finns dock hundratals sätt som bibeln använder sig av för att betona och belysa olika saker i texten. Ett av dem är hur ordet "och" används i en lista. Det korrekta sättet att skriva en lista på i svenskan och även hebreiska...

Bokstaven ”H” i Abrahams och Saras namn

I första Moseboken kapitel 17 kan man läsa om hur Gud ger Abram och Sara nya namn. Det är nu tjugofyra år sedan Gud hade gett dem löftet om ett barn. De har själva försökt "hjälpa Gud" och tjänstekvinnan Hagar har fött sonen Ismael. När Gud talar igen och förnyar sitt löfte är Ismael tretton år gammal, och Abraham 99 år gammal. Det är alltså så här situationen ser ut när...