Läs Bibeln 2020 - Bibelläsningsplaner med Kärnbibeln

bloggimage

För några år sedan skapade vi sidan bibelnPåEttÅr.se.

Här finns några olika bibelläsningsplaner samlade så man smidigt hittar dagens texter med Kärnbibelns översättning på en mobilanpassad sida.

Eftersom arbetet med GT pågår finns inte alltid alla passager översatta. För närvarande finns fem planer på sidan:

 

1) Nya Testamentet

Läs hela Nya Testamentet på ett år. Planen följer samma delar av NT som hel- och halvbibelplanerna.

Länk till planen

 

2) Helbibel - hela Bibeln på ett år

Helbibelplanen är indelad i fyra delar. Varje dag så läser man ett stycke i Gamla testamentet, Nya testamentet, Psaltaren och Ordspråskboken. Efter ett år har du läst hela Bibeln.

Länk till planen

 

3) Halvbibel - hela Bibeln på två år

Halvbibelplanen ger dig möjligheten att läsa ungefär halva Bibeln på ett år. Varje dag läser du lite hur Gamla testamentet och Nya testamentet. Läser du i två år har du läst hela Bibeln, och Nya testamentet två gånger. Planen startade 2019 och 2020 är den andra delen.

Länk till planen - Del 2 2020

Länk till planen - Del 1 2019

 

4) Kvartbibel - Bibel 2020

Föreställ dig människor över hela jorden som läser Bibeln högt tillsammans. Tanken är svindlande, men samtidigt enkel! Under 2020 har bibelsällskapen runt om på jorden utlyst ett år av högläsning. Bibeln har under tusentals år tagits emot genom att man lyssnat till texten, och en del av den dynamik som uppstår när flera sinnen aktiveras hoppas vi nu kunna återupptäcka. Alla länder har enats om en bibelläsningsplan där man gör nedslag i hela den bibliska skatten genom en mängd teman.

Planen är i år Bibelsällskapets plan och har går också under namnet Kvartbibel.

Länk till planen

 

5) Parallell - hela Bibeln på ett år

Den parallella planen försöker arrangera berättelserna parallellt i tidsföljd. På ett år läser man igenom hela Bibeln. I denna plan läser man profetböckerna i Gamla testamentet parallellt med de historiska händelserna. Breven i Nya testamentet flikas in medan man läser Apostlagärningarna då troligtvis Paulus skrev flera av breven osv. Det är omöjligt att få med alla parallella händelser, och i vissa fall dateras böcker olika, men trots det är denna plan utmärkt för att se sammanhang och ger ofta många aha-upplevelser! Planen kommer från biblestudytools.com.

Länk till planen