Nov

Nov

Typ: Stad
Hebreiskt namn: נֹב
Betyder: hög plats
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.799604, 35.232979

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

1 Sam 21:1, 22:9, 22:11, 22:19
Neh 11:32
Jes 10:32

Bilder från Flickr