Nebo 1

Nebo 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: נְבֹו
Betyder: profet
Namn idag:
Nämns i GT: 7 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.748024, 35.743256

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 7 ggr i Bibeln:

4 Mos 32:3, 32:38, 33:47
1 Krön 5:8
Jes 15:2
Jer 48:1, 48:22

Bilder från Flickr