Molada

Molada

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מֹולָדָֽה
Betyder: härkomst
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.162327, 35.057114

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Jos 15:26, 19:2
1 Krön 4:28
Neh 11:26

Bilder från Flickr