Millo

Millo

Typ: Byggnad
Hebreiskt namn: מִּלֹּוא
Betyder: befästningsvall
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.773783, 35.235901

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

2 Sam 5:9
1 Kung 9:15, 9:24, 11:27
1 Krön 11:8
2 Krön 32:5

Bilder från Flickr