Migron, Tröskplatsen

Migron, Tröskplatsen

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מִגְרֹון
Betyder: bråddjup
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.823780, 35.231010

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

1 Sam 14:2
Jes 10:28

Bilder från Flickr