Mikmas 2

Mikmas 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מִכְמָשׂ
Betyder: gömd
Namn idag:
Nämns i GT: 9 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.870184, 35.279236

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 9 ggr i Bibeln:

1 Sam 13:2, 13:5, 13:11, 13:16, 13:23, 14:5, 14:31
Neh 11:31
Jes 10:28

Bilder från Flickr