Medeva

Medeva

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מֵֽידְבָֽא
Betyder: vilas vatten
Namn idag:
Nämns i GT: 5 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.720457, 35.791973

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

4 Mos 21:30
Jos 13:9, 13:16
1 Krön 19:7
Jes 15:2

Bilder från Flickr