Mashal

Mashal

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מָשָׁל
Betyder: enträgen bön
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.047810, 35.146202

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 6:74

Bilder från Flickr